Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Novinky a aktuálne informácie

caf

Pomôžte nám zlepšiť poskytované služby a informácie
V snahe zefektívniť využívanie služieb a informácií ŠVPS by sme vás poprosili o vyplnenie krátkeho a anonymného dotazníka.

Projekty spolufinancované Európskou úniou
Aktuálne

Aviárna influenza
Slovensko bez výskytu nákaz zvierat
Bezpečnosť potravín
Užitočné stránky

24.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Kukuričné pukance s ovocnou príchuťou á 170 g

RVPS Komárno vykonalo odber vzorky u prevádzkovateľa COOP Jednota Nové Zámky - Supermarket -129, Obchodná 4, 946 55 Pribeta. Bola odobratá vzorka - Kukuričné pukance s ovocnou príchuťou á 170 g, DMT: 21.06.2024. Výrobok bol vyrobený na Ukrajine a na Slovensko bol dodaný cez Poľsko. Dovozca pre Slovensko je JFrutos, s.r.o„ Šoltésovej 1656/158, 017 01 Považská Bystrica...

22.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok BR 4 plus gr. krmivo pre výkrmovú hydinu

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Zvolen v prevádzke PD Lieskovec, Hrádocká 2718, 962 21 Lieskovec odber vzorky výrobku BR 4 plus gr. krmivo pre výkrmovú hydinu, dátum výroby 7.8.2023, výrobca De Heus a.s., Marefy 144, 685 01 Bučovice, Česká republika....

22.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok KZ BR 1 granulovaná - krmivo pre hrabavú hydinu

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov na farme Janek s.r.o., farma Horné Kočkovce, 020 01 Púchov odber vzorky výrobku KZ BR 1 granulovaná- krmivo pre hrabavú hydinu, dátum výroby 19.9.2023, šarža 3930, dátum spotreby 19.11.2023, výrobca LUKROM spol. s.r.o., Lípa 81, 763 81 Lípa, Česká republika...

21.11.2023 |

Ocenenie najúspešnejších organizácií
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality pravidelne vyhlasuje súťaž: "Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť."

21.11.2023 |

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany ako správca majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu na osobný automobil ŠKODA Octavia AA sedan.

13.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Mleté morčacie mäso z dolného stehna 500g HU 130 EU

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Dolný Kubín v prevádzke Kaufland, Aleja Slobody 3057/15A, 026 01 Dolný Kubín odber vzorky výrobku Mleté morčacie mäso z dolného stehna 500g, šarža L:2581285, DS 20.10.2023, krajina pôvodu Maďarsko, výrobca Gallicoop Pulykafeldolgozo Zrt., Ipartelep 531/1, POB 73, Szarvas H-5540 Maďarsko, schvaľovacie číslo HU 130 EU. Vo vyšetrovanej vzorke bola zistená prítomnosť Salmonella Stanley.

13.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Pikantná syrová nátierka s cesnakom, Delimax

RVPS Komárno v prevádzke obchodu Lidl Slovenská republika v.o.s., predajňa 251, ul. A Jedlíka 5327/3, 945 01 Komárno odobrala úradnú vzorku Pikantná syrová nátierka s cesnakom, krajina pôvodu: Česká republika, DS: 16.10.2023 na označenie údajov na etikete a na imunochemické skúšky. Predmetný výrobok bol vyrobený v DELIMAX a.s., Hodonín, ČR. Vo vyšetrovanej vzorke bola zistená zistená prítomnosť horčice. Obsah horčičného prášku bol 7,79 mg/kg.

13.11.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac oktober 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac oktober 2023

10.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Kakao odtučnené

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov v baliarni Vaubex, Trenčianska 227, 018 61 Beluša odber vzorky výrobku Kakao odtučnené á 100g, šarža L.373379, DMT 25.9.2025, Krajina pôvodu Indonézia, dodávateľ Tarcha World Kft., Mályva utca 24, 1141 Budapešť.

22.09.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Kukuričné chrumky s príchuťou grilovaného kurčaťa

RVPS Košice – mesto vykonala odber vzorky u prevádzkovateľa RiD s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, výrobca: RiD s.r.o. Vajkovce 300, 044 43 Vajkovce. Bola odobratá vzorka - Kukuričné chrumky s príchuťou grilovaného kurčaťa – extrudovaný výrobok ochutený Balila, DMT: 12.08.2024.

22.09.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Vyhodnotenie cielenej kontroly predaja sudových vín na Slovensku v októbri

Kontroly od 11.9. – 10.10. 2023 boli zamerané kontrolu kvality, označovanie, zdravotnú bezpečnosť a vysledovateľnosti sudových vín predávaných na Slovensku. Celkovo bolo vykonaných 51 kontrol počas ktorých bolo vykonaných 61 odberov vzoriek vín.

18.11.2022 | Živé zvieratá

Podmienky pre ambulantný predaj rýb 2023
Podmienky pre ambulantný predaj rýb

2.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Bio med 500g

Inšpektori RVPS Rimavská Sobota vykonali u prevádzkovateľa Kaufland SR v.o.s, OD Kaufland 4420 Rimavská Sobota odber vzorky Bio medu á 500 g, DMT 06.01.2024, výrobca: Lowen Werkle GmbH&Co.KG, Am Salgenholz 2, 38 111 Braunschweig, krajina pôvodu Nemecko.

13.10.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac september 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac september 2023

13.10.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Bio Vlašské orechy jadrá

RVPS Martin v prevádzkarni BILLA, fil. 350, Pltníky 2, OC TULIP, Martin odobrala úradnú vzorku BILLA bio Vlašské orechy jadrá 80g, vyrobené pre: BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, krajina pôvodu: Rumunsko, dátum minimálnej trvanlivosti: 20.01.2024/20.12.2023, označenie výrobnej dávky: 2xL:28/02-0, 1xL:23/27-0 na senzorické skúšky. Predmetný výrobok bol privezený z Rumunska k prevádzkovateľovi VETTER SLOVAKIA spol. s.r.o. v celkovom množstve 5000 kg, Lot no Eco 179/1002119.

10.10.2023 |

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská stredastreda ako správca majetku štátu ponúka na predaj.

2.10.2023 | Správy z kontroly

Monitoring aviárnej influenzy v SR v 3. štvrťroku 2023
Aj v 3. štvrťroku 2023 (júl - september) v SR prebiehal monitoring aviárnej influenzy (AI) u hydiny ako aj u voľne žijúceho vtáctva v súlade so schváleným Plánom prieskumu AI pre aktuálny rok.

2.10.2023 | Správy z kontroly

Prebiehajúca kontrola burčiakov 2023
Prebiehajúca kontrola burčiakov 2023 Od 20.8. 2023 inšpektori oddelenia kontroly vína vykonávajú kontrolu predávaných a ponúkaných burčiakov pri ktorých sa vykonávajú aj odbery burčiakov na analýzu Nukleárna magnetická rezonancia (NMR). Inšpektori pri kontrole burčiakov zisťujú nadobúdacie doklady k predávanému burčiaku, pôvod suroviny – hrozna a výrobcu burčiaku....

29.9.2023 | Správy z kontroly

Monitoring besnoty – poranená ovca
Besnota je akútne vírusové ochorenie, ktoré je prenosné medzi cicavcami vrátane ľudí a často postihuje centrálny nervový systém, vyvolávajúc pritom zmenu správania, poruchy vedomia a zvýšenú dráždivosť, hydrofóbiu, čiastočné a v neskoršom štádiu celkové ochrnutie. Kontrola, monitoring a prevencia sú kľúčové v boji proti šíreniu tohto smrteľného ochorenia, pričom nedávny incident s ovcou, ktorá bola pravdepodobne poranená neznámym túlavým psom, zdôrazňuje túto potrebu, napriek tomu, že testy boli v tomto prípade negatívne.

29.9.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac august 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac august 2023

28.09.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2022

V roku 2022 bolo analyzovaných 443 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, pochutín, kravského mlieka, bravčového tuku, detskej a dojčenskej výživy. V 230 vzorkách potravín (51,92 %) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov, z uvedeného počtu bolo 11 vzoriek (2,48 %) nevyhovujúcich. Žiadne rezíduá pesticídov (hodnoty pod limit kvantifikácie analytických metód – hodnoty pod LOQ) neboli zistené v 213 vzorkách, čo predstavuje 48,08 %. ...

28.09.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Diviaky v intraviláne obce

Diviačia zver je voľne žijúca - poľovná zver a jej obhospodarovanie sa riadi zákonom o poľovníctve, to znamená že loviť, odchytávať alebo ináč manipulovať s takouto zverou môžu len užívatelia poľovných revírov, okrem prípadov nutnej obrany a krajnej núdze...

25.09.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok slepačie vajcia CHEDP.SK.2023.0000955

HIS Vyšné Nemecké odobralo vzorku čerstvých slepačích vajec, krajina pôvodu Ukrajina. Vajcia pochádzajú od výrobcu Yasensvit LTD, Veresneva, 1 Stavyshche, Ukrajina. Cieľová krajina dodaných vajec bola Lotyšsko. Dovozca z UA do LV bol Ovostar Europe; SIA Tīnūžu šoseja 17 LV-5052 Ikšķile.

Vzorka bola odobratá zo zásielky YSV-00000912, CHEDP.SK.2023.0000955, DMT: 03/09/2023 , kde legal limit je 2 µg/kg a výsledok bol 2,6 µg/kg.

22.09.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok slepačie vajcia CHEDP.SK.2023.0000891

HIS Vyšné Nemecké odobralo vzorku čerstvých slepačích vajec, krajina pôvodu Ukrajina. Vajcia pochádzajú od výrobcu Yasensvit LTD, Veresneva, 1 Stavyshche, Ukrajina. Cieľová krajina dodaných vajec bola Lotyšsko. Vzorka bola odobratá zo zásielky YSV-00000861, CHEDP.SK.2023.0000891, DMT: 20/08/2023.

20.09.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Vyhodnotenie cielenej kontroly zameranej na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť zahraničných vín predávaných na Slovensku
Zahraničné vína a najmä ich nízka cena sú už dlhodobo konkurenciou pre slovenské vína. Slovenský zákazník po nich rád siahne, nielen aby spoznával vína z iných, krajín, ale aj kvôli ich cenovej dostupnosti. Ako je to s kvalitou zahraničných vín, ktoré majú prevahu na našom trhu, zisťovali inšpektori oddelenia kontroly vína Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

19.09.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2023 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
V dňoch od 9. októbra do 27. októbra bude prebiehať štyridsiata ôsma kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou.

4.9.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Obnovenie vývozu živých zvierat do Turecka

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) oznamuje, že s ohľadom na predpokladaný vývoj vonkajších teplôt na bulharsko – tureckej hranici ruší pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka s účinnosťou od 6. septembra 2023.

15.08.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Kurací stehenný plátok chladený,Med lesný a kuracie stehenné plátky

V rámci cielenej kontroly potravín vykonala RVPS Rimavská Sobota kontroly výrobkov Kurací stehenný plátok chladený,Med lesný a kuracie stehenné plátky

14.8.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Povinnosti pri dovoze kukuričnej krupice, pšeničnej múky, pšeničnej krupice, sójového a slnečnicového oleja z Ukrajiny

Z dôvodu zvýšeného množstva dovozu kukuričnej krupice, pšeničnej múky, pšeničnej krupice, sójového a slnečnicového oleja, Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR“) informuje prevádzkovateľov, ktorí dovážajú predmetné potraviny z Ukrajiny o povinnosti podľa § 7b ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v zmení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“).......Čítať ďaľej

08.8.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac júl 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac júl 2023

08.8.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka – pokračovanie opatrenia

Od 13. júla 2023 bolo opatrením Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky nariadené dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka. Vývoj poveternostnej situácie v oblastiach transportu zvierat, predovšetkým v mieste výstupu zvierat z EÚ a vstupu do Turecka je pravidelne hodnotený expertmi ŠVPS SR.

Vzhľadom na vývoj situácie a dlhodobejšie predpovede vonkajších teplôt na prepravnej trase v najbližšom období  zostáva predmetné opatrenie aj naďalej v platnosti.

07.8.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac jún 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac jún 2023

07.08.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Kukuričná krupica

V rámci cielenej kontroly potravín pri importe vykonala RVPS Prešov odber vzorky výrobku Kukuričná krupica

Analyzovaná vzorka nie je v zhode s Nariadením Komisie (EÚ) 2023/915 z 25. apríla 2023 o maximálnymi limitoch pre niektoré kontaminanty v potravinách, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1881/2006 pre prekročenie maximálneho limitu mykotoxínu deoxynivalenolu. Nameraná hodnota: 1583 µg/kg – ppb a 1032 µg/kg – ppb, limit: 750 µg/kg – ppb....

04.08.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Ochrana voľne žijúcich zvierat používaných v cirkusoch
Púťové atrakcie„ alebo cirkusy“, v ktorých vystupujú divoké zvieratá, čoraz viac priťahujú pozornosť nielen odborníkov ale hlavne širokej verejnosti v oblasti ochrany zvierat.

21.07.2023 | Výskyt aviárnej influenzy

Informácie o vtáčej chrípke u iných druhov
Národný kontaktný bod v Poľsku 27. júna 2023 informoval Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) o nezvyčajných úmrtiach mačiek v celej krajine. K 11. júlu bolo laboratórne testovaných 47 vzoriek od 46 mačiek a jedného karakala chovaného v zajatí, z ktorých 29 (62%) bolo pozitívnych na vtáčiu chrípku (H5N1). Uvádza sa, že štrnásť mačiek bolo utratených a ďalších 11 uhynulo, pričom posledný úhyn bol hlásený 30. júna.... ..

11.07.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Ľudová pečeňová saláma

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Senec v prevádzke Billa, Slnečnicová 5694, 900 27 Bernolákovo, odber vzorky výrobku Ľudová pečeňová saláma 0,400 kg, šarža 451125060L, dátum spotreby 2.6.2023, výrobca Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, 588 61 Kostelec, schvaľovacie číslo výrobcu CZ318ES.

Vo vyšetrovanej vzorke bola zistená prítomnosť mliečnych proteínov, ktoré neboli uvedené v zložení výrobku. Výrobok je už po dátume spotreby...

10.07.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydala dňa 10. 07. 2023 opatrenie, v ktorom nariaďuje dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka.

Dôvod: vývoj poveternostnej situácie a výskyt vysokých vonkajších teplôt v juhovýchodnej Európe a s tým súvisiace zaručenie plnenia ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy

Platnosť opatrenia: od 13. 07. 2023. Trvanie opatrenia: do odvolania.

6.7.2023 |

Pohotovostné cvičenie NÁKAZA 2023 Heroltovice, Česká republika
Na základe pozvania hlavného veterinárneho lekára ČR – MVDr. Zbyňka Semeráda (ústredného riaditeľa Státní veterinární správy ČR (SVS ČR)), sa v dňoch 6. – 8. júna 2023 zúčastnil hlavný veterinárny lekár SR, MVDr. Martin Chudý, spolu s ďalšími zástupcami ŠVPS SR, na pohotovostnom cvičení s názvom NÁKAZA 2023 v Heroltoviciach, Olomoucký kraj, ČR.///

3.7.2023 | Správy z kontroly

Výsledky z cielenej kontroly
Výsledky z cielenej kontroly zameranej na prídavok kyseliny sorbovej E 202, ako chemickej stabilizácie, do vín s obsahom zvyškového cukru...

29.6.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Preprava hospodárskych zvierat na dlhých cestách počas letných mesiacov
Preprava hospodárskych zvierat na dlhé cesty (nad 8 hodín) počas letných mesiacov v sebe nesie riziko pre prepravované jedince, najmä ak sú vystavené pôsobeniu vysokých vonkajších teplôt v čase, keď sa vozidlá so zvieratami nepohybujú. K týmto situáciám dochádza pri dopravných zápchach na frekventovaných diaľniciach, počas čakania na hraničných priechodoch, colniciach alebo v morských prístavoch pred naložením na plavidlá (najmä pri vývozoch zvierat do tretích krajín)....

29.6.2023 | CAF

posúdenie Správy k naplneniu princípov výnimočnosti
Dňa 4.7.2023 sa bude konať v priestoroch ŠVPS SR na Botanickej č.17, posúdenie Správy k naplneniu princípov výnimočnosti. Zúčastnia sa ho vybraní členovia CAF tímu, ktorí pracovali na princípoch výnimočnosti.

29.6.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Súťaž tokaj 2023
V súťaží TOKAJ 2023 sa hodnotilo 480 vín od 128 vinárov

28.06.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac máj 2023
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

28.6.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac máj 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac máj 2023 formát PDF

20.06.2023 |

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava ako správca majetku štátu ponúka na predaj.

15.6.2023 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta na Odbore kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie ŠVPS SR

15.6.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Komerčná preprava živých stavovcov má svoje pravidlá
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky sa zaoberá informáciami o preprave niektorých druhov zvierat (najmä akváriových rýb, ale tiež spoločenských zvierat), ale aj iných živočíchov s využitím služieb bežných kuriérskych spoločností, príp. poštových doručovacích služieb pôsobiacich na slovenskom trhu.

12.6.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Zlatý pohár Česko Slovenska 2023
Zlatý pohár Česko Slovenska 2023

6.6.2023 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Výskyt aviárnej influenzy na Slovensku
Dva nové potvrdené prípady vtačej chrípky na Slovensku.

02.6.2023 | Výročná správa 2022

Výročná správa 2022

23.5.2023 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Výskyt aviárnej influenzy na Slovensku – stav od 19.4. do 19.5.2023
Výskyt aviárnej influenzy na Slovensku – stav od 19.4. do 19.5.2023 ...

23.05.2023 | Tlačové správy

Správa z pracovného stretnutia o ochrane zvierat a spolupráci medzi rôznymi organizáciami
Správa z pracovného stretnutia zástupcov občianskych združení, orgánov veterinárnej správy, Policajného zboru a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

18.05.2023

Ponuka na predaj
Ponuka na predaj - ŠKODA Octavia 1,6 Classic. RVPS Michalovce formát PDF (veľkosť 378 kB)

16.05.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Steaky z tuniaka-hlbokozmrazený, glazúrovaný, bez kosti

Na základe podnetu spotrebiteľa vykonala RVPS Rožňava v predajni Kaufland SR v.o.s., Šafárikova 114/4200, 048 01 Rožňava odber vzorky výrobku „Steaky z tuniaka-hlbokozmrazený, glazúrovaný, bez kosti“, 250 g, DMT: 12.2.2024, výrobná dávka: VN 573/III/010, dodávateľ: EURO FRIGO PRAHA spol. s r.o., Ovčí hájek 2355/68, 158 00 Praha 5, schvaľovacie číslo výrobcu: CZ 11A00429 ES, Česká republika. Krajina pôvodu: Vietnam, oblast výlovu: FAO71, registračné číslo EÚ: DL573. .

15.05.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac apríl 2023
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

15.5.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac apríl 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac apríl 2023 formát PDF

28.04.2023 | Tlačové správy

Stanovisko ŠVPS SR k prípadu Border kólia na Ceste hrdinov SNP
Stanovisko ŠVPS SR k prípadu Border kólia na Ceste hrdinov SNP

22.04.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac marec 2023
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

22.4.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac marec 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac marec 2023 formát PDF

17.04.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Zistenie prekročeného obsahu chlórpyrifosu v kontrolovanej vzorke pšenice

V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVPS Komárno v kontrolovanom subjekte Mlyn Kolárovo a.s., Železničný rad 11, 946 03 Kolárovo, úradnú vzorku výrobku Pšenica silo 61, krajina pôvodu: Ukrajina, dovozca A.X. Agroslavinvest s.r.o., Hlavná 1039/1L 900 66 Vysoká pri Morave.

V analyzovanej vzorke bol zistený prekročený obsah chlórpyrifosu 0,026 mg/kg (max. limit 0,01 mg/kg) a jeho použitie nie je v krajinách EÚ povolené.

17.04.2023 | Správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiace január, február a marec 2023

V mesiacoch január až marec ŠVPS SR vykonávala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 145 kontrol, z toho 31 kontrol vo výrobe, 51 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 30 kontrol v maloobchodných predajniach, 11 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania (ZSS) a 4 kontroly vo veľkoskladoch. Počas mesiacov bolo vykonaných 18 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín.....

17.04.2023 | Správy z kontroly

Priebežné výsledky z cielenej kontroly zameranej na prídavok kyseliny sorbovej do vín s obsahom zvyškového cukru.

Počas cielenej kontroly vykonanej v predveľkonočnom období v zmysle Zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov sa inšpektori oddelenia kontroly vína zamerali na predaj sudových, fľašových vín predávaných v maloobchodných prevádzkach, špecializovaných maloobchodných prevádzkach a vo veľkoobchodných skladoch. Inšpektori sa hlavne zamerali na vína s obsahom zvyškového cukru v kvalitatívnych kategóriách vín bez zemepisného označenia, vína s chráneným označením pôvodu (CHOP), prívlastkových vín a tokajských vín....

03.04.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Prezentácia slovenských vín a vinárov v Nemecku

Slovenskí vinári tento rok získali na svetovej výstave vín Vinalies Internationales 2023 v Bordeaux 36 zlatých medailí a 6 veľkých zlatých medailí, čo bol rekordne po Francúzsku najvyšší počet ocenení zo všetkých prezentovaných krajín.

Slovenskí vinári tým dosiahli neuveriteľný úspech na svetovej úrovni. Po odznení tejto informácie, zástupcovia nemeckého zväzu podnikateľov spolkovej krajiny Mecklenburg Vorpommern, v zastúpení generálneho riaditeľa Dr. Stefan Rudolph a prezidenta Rotary klubu - Horizonte Rostock Stephan Bastmann, požiadali slovenskú kontrolnú organizáciu pre víno - Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, ako nezávislú a objektívnu inštitúciu, o prezentáciu kvality slovenských vín v Nemecku.

17.03.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2023 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
V dňoch od 17. apríla do 5. mája 2023 bude prebiehať štyridsiata siedma kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou. ...

17.03.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac február 2023
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

17.03.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac február 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac február 2023 formát PDF

10.3.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Fazuľa farebná škvrnitá

RVPS Levice odobrala v kontrolovanom subjekte COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Ludanská cesta 2967/6A, 934 05 Levice, Supermarket 02-150, ul. Dlhá 613, 935 32 Kalná nad Hronom úradnú vzorku výrobku Fazuľa farebná škvrnitá veľká veľkosť balenia 0,4kg, vzorkované množstvo 4,4 kg, veľkosť odobratej vzorky 3 ks/ 1,2 kg, krajina pôvodu: Čína, označenie dávky: L:H-2720, doba min. trvanlivosti 03.11.2023, výrobca/PD: KRUP s.r.o., Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica na stanovenie kontaminantov- chemické prvky....

V analyzovanej vzorke bol zistený prekročený obsah kadmia 0,075 mg/kg (max. limit 0,04 mg/kg) čo NIE JE V SÚLADE s Nariadením Komisie (ES) č.1881/2006 z 19.  decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov v kontrolovanom znaku Kadmium.

21.2.2023 | Besnota

Besnota
Informácie o Besnote sú aktualizované.

23.02.2023 |

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva
Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice vyhlasuje ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu, a to: osobný automobil zn. Škoda FABIA 6Y SEDAN .... formát PDF

22.02.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac január 2023
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

22.02.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac január 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac január 2023 formát PDF

21.2.2023 | Besnota

Zmeny v súvislosti s premiestňovaním vnímavých mäsožravých zvierat na besnotu.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR sprísnila v Národnom programe eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2022 – 2023 podmienky premiestňovania mäsožravých zvierat. Zmeny (DOC)

20.2.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Plány eradikácie nákaz a Pohotovostné plány 2023
Aktuálne eradikačné a pohotovostné plány na rok 2023 sú dostupné v Dokumentoch na stiahnutie.

9.2.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nájdený úlomok skla v detskej mliečnej kaše Holle
RVPS Bratislava – mesto vykonala úradnú kontrolu potravín u prevádzkovateľa internetového predaja Bioland For You, s.r.o., Tehelná 3, 902 01 Pezinok ...

1.2.2023 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Výskyt aviárnej influenzy na Slovensko – stav 1.2.2023
V termíne od 27.1.2023 do 1.2.2023 boli potvrdené nasledovné prípady výskytu aviárnej influenzy ( vtáčej chrípky) na Slovensku ...

27.1.2023 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Výskyt aviárnej influenzy na Slovensko – stav 27.1.2023
V dňoch 21-27.1.2023 potvrdené pozitívne výsledky. Voľne žijúce vtáctvo. 1. Obec Jakubov- potvrdenie choroby u labute veľkej – vystavenie protokolu dňa 23.01.2023 ( genotypizácia H5N1) ...

27.1.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nebezpečné jednorazové elektronické cigarety a E-liquid
Nebezpečné výrobky nepotravinové charakteru ...

19.01.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie úradnej kontroly potravín predávaných na diaľku z hľadiska dodržiavania pravidiel chráneného označovania
Na základe zvýšeného záujmu spotrebiteľov SR nakupovať potraviny cez internet boli vykonané u prevádzkovateľov internetového obchodu v mesiacoch november až december 2022 cielené kontroly v zmysle zákona NR SR o potravinách č.152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zamerané na overenie dodržiavania pravidiel chráneného označovania. ... formát PDF

17.1.2023 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Informačný materiál pre verejnosť (PDF)
Slovenská republika potvrdila prvý výskyt v sezóne 2022-2023 17.1.2023. Pravidelná aktualizácia počtu prípadov u hydiny/vtákov držaných v zajatí a voľne žijúceho vtáctva na stránke ŠVPS SR.

17.1.2023 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Výskyt vtáčej chrípky v SR v chove hydiny
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 17.01.2023 pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v drobnochove hydiny. Sekvenáciou potvrdený kmeň je H5N1, ktoré momentálne cirkulujú v Európe. Uvedený serotyp prejavuje vysokú virulenciu , čo sa prejavuje rýchlym priebehom nákazy a masívnym úhynom ...

12.01.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac december 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

12.01.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac december 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac december 2022 formát PDF

12.01.2023 | Správy z kontroly

Správa z Cielenej kontroly č. 23/263 Vianoce 2022
Správa z Cielenej kontroly č. 23/263 Vianoce 2022 formát PDF

4.1.2023 | Besnota

Výskyt besnoty na území SR – aktuálny stav ku dňu 4.1.2023
Dňa 02.01.2023 potvrdilo Národné referenčné laboratórium vo Zvolene pozitívny výsledok na besnotu u líšky hrdzavej uhynutej a nájdenej v PR Rebjaková, KÚ Rovné nad Udavou. Obec sa nachádza v 10 km vymedzenom území ktoré sa vytýčilo v súvislosti s pozitívnym prípadom u jazveca zo dňa 30.9.2022 ( obec Jabloň, okr. Humenné). ...

29.12.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie výsledkov cielenej kontroly zameranej na pravosť predávaných vinárskych produktov spotrebiteľom
V priebehu od mája do konca septembra bolo celkovo odobratých 78 vzoriek vinárskych produktov, z čoho 31 vzoriek nevyhovovalo (pridanie cukru, vody, geograf. pôvod), čo predstavuje 39,7 % porušenosť. ...formát PDF

22.12.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Med so zistenou prítomnosťou tylozínu
Vzorky medov boli v roku 2022 odobraté v rámci plánovaných odberov jednotlivých Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“), v rámci podnetov a sťažností a v rámci cielených kontrol vyhlásených Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR ...

22.12.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku mrazené jahody
V rámci úradnej kontroly potravín na trhu vykonala RVPS Dolný Kubín v predajni Billa s.r.o., Na Sihoti 10, 026 01 Dolný Kubín odber vzorky výrobku „Jahody mrazené“, ...

21.12.2022 | Ukrajina

Zrušenie výnimočných podmienok vstupu spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Slovenska
Zrušenie všetkých výnimočných podmienok nekomerčného vstupu všetkých spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Slovenska s okamžitou platnosťou.

16.12.2022 | Besnota

Pozitívny prípad besnoty u psa neznámeho pôvodu
Dňa 14.12.2022 v popoludňajších hodinách bol v národnom referenčnom laboratóriu vo Zvolene potvrdený pozitívny prípad besnoty u uhynutého psa. Toho času už prebieha laboratórna genotypizácia vírusu na určenie jeho pôvodu.. Pôvod zvieraťa nie je známy, suka nebola začipovaná a spolu so šteňatami bola odchytená dňa 25.11.2022 priamo na hranici s Ukrajinou v katastri prihraničnej obce Veľké Slemence.

15.12.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac november 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

15.12.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac november 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac november 2022 formát PDF

15.12.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

Na základe podnetu spotrebiteľa vykonala RVPS Bratislava v predajni Kaufland SR v.o.s., prevádzka OC Danubia, Panónska cesta 5498/16, 851 01 Bratislava odber vzorky výrobku „Tuniaková nátierka s olivami“, 500g, DS 1.12.2022, výrobca Gastro-Menu-Expres a.s., Konská 199, 739 61 Třínec, Česká republika.

V analyzovanej vzorke bol zistený prekročený obsah histamínu = 1267 mg/kg (max. 28 mg/kg). Dodaná vzorka vo vyšetrovanom ukazovateli nie je v súlade požiadavkami Nariadenia Komisie (EC) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny.

5.12.2022 | Informácie pre majiteľov hovädzieho dobytka

Upozornenie majiteľov hovädzieho dobytka
Upozornenie majiteľov hovädzieho dobytka (HD) na zmenu vekového limitu pre odber vzoriek u HD v rámci monitoringu TSE pre rok 2023.

24.11.2022 | Besnota

Aktualizácia informácie ohľadom výskytu besnoty na Slovensku – stav 22.11.2022
Dňa 30.9.2022 bol na území SR bol potvrdený výskyt besnoty u voľne žijúceho zvieraťa- konkrétne jazveca lesného. Opatrenia ktoré vydala príslušná RVPS Humenné ( výskyt obec Jabloň, okr. Humenné) sú v plnení a ostávajú v platnosti.

18.11.2022 | Živé zvieratá

Podmienky pre ambulantný predaj rýb 2022
Podmienky pre ambulantný predaj rýb

15.11.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac október 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

15.11.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac október 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac október 2022 formát PDF

28.10.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o stiahnutí výrobku Fidorka z trhu.

Spoločnosť Mondelez Slovakia s.r.o. informovala ŠVPS SR, že pristúpila k stiahnutiu nasledujúceho výrobku z trhu v Českej republike a na Slovensku: Fidorka mliečna s orieškovou náplňou 30 g (EAN 85906273) s dátumom minimálnej trvanlivosti 24. 03. 2023, výrobná dávka OPA4423642 C.

Dôvodom pre stiahnutie výrobku z trhu je skutočnosť, že časť dotknutej šarže je nesprávne označená, a to značením určeným pre iný typ fidorky. Konkrétne došlo na zadnej strane produktu k označeniu ako Fidorka mliečna s kokosom 30 g, hoci sa jedná o fidorku mliečnu s orieškovou náplňou štandardne zabalenú v „zelenej“ fólii s vyobrazeným lieskovým orieškom. Výrobok obsahuje alergény lieskový oriešok a sójovú múku, ktoré nie sú na štítku správne označené.

Spoločnosť o stiahnutí informuje na svojej internetovej stránke.

27.10.2022 |

Odvolanie riaditeľky RVPS Senica
K dnešnému dňu ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ŠVPS SR) Jozef Bíreš odvolal riaditeľku Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Senici. Dôvodom bol zásah NAKA. „Veľmi ma mrzí, že sa takto poškodzuje dobré meno organizácie, ktorá dbá o bezpečnosť potravinového reťazca a zdravie zvierat. Takéto konanie nebudem nikdy tolerovať. Samozrejme poskytnem plnú súčinnosť OČTK,“ uviedol Jozef Bíreš.

Chod RVPS Senica je plnohodnotne zabezpečený a ešte dnes sa novým riaditeľom stal Tomáš Hurban.

26.10.2022 | Správy z kontroly

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2021
Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2021. formát PDF

24.10.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Banská Bystrica u ppp Mäsokombinát Nord Svit - podniková predajňa, Kuzmányho 1, 977 01 Brezno, odber vzorky výrobku „Kuracie prsia, chladené“, ...

21.10.2022 | Správy z kontroly

Cielená kontrola zameraná na kvalitu a pretlak oxidu uhličitého v šumivých, perlivých a sýtených vínach
Vyhodnotenie Cielenej kontroly zameranej na kvalitu a pretlak oxidu uhličitého v šumivých, perlivých a sýtených vínach.formát PDF

17.10.2022 | Besnota

Výskyt besnoty v okrese Humenné
Dňa 30.9.2022 bol v katastrálnom území obce Jabloň potvrdený prípad besnoty u jazveca lesného zastreleného so zmenami správania. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné za ohnisko nákazy vymedzila katastrálne územie obce Jabloň

12.10.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac september 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

12.10.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac september 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac september 2022 formát PDF

5.10.2022 | Ponuka na predaj

ŠKODA Fabia
Ponuka na predaj - Škoda Fabia, RVPS Zvolen formát PDF

29.9.2022 | Ukrajina

Zmena podmienok nekomerčného vstupu spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Slovenska od 1.októbra 2022
Upravujú sa podmienky nekomerčného vstupu spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Slovenska nasledovne: ...

22.9.2022 | Ponuka na predaj

ŠKODA Fabia
Ponuka na predaj - Škoda Fabia, RVPS Rimavská Sobota formát PDF

21.9.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie - Cielené kontroly zamerané na preverenie bezpečnosti a kvality potravinárskej pšenice a pšeničnej múky v SR
Vyhodnotenie - Cielené kontroly zamerané na preverenie bezpečnosti a kvality potravinárskej pšenice a pšeničnej múky v SR. formát PDF

21.09.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2022 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 5. do 28. októbra 2022 bude prebiehať štyridsiata šiesta kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území ...

19.9.2022 | Stanoviská a oznámenia

Štátna veterinárna a potravinová správa získala certifikát „Efektívny používateľ modelu CAF“ ( „Effective CAF User“)
Štátna veterinárna a potravinová správa SR získala ako prvá z organizácií MPRV SR certifikát „Efektívny používateľ modelu CAF“ ( „Effective CAF User“), ktorý ...

19.9.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac august 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

19.9.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac august 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac august 2022 formát PDF

14.9.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Michalovce v predajni GVP spol. s.r.o., diskontný sklad potravín, Močarianska 6521/16, 071 01 Michalovce odber vzorky výrobku „Mandarinkový kompót v sladkom náleve Falani, 314 ml“, ...

24.8.2022 | Ponuka na predaj

ŠKODA OCTAVIA
Ponuka na predaj - ŠKODA OCTAVIA 1.6 FSI Elegance, RVPS Prešov formát PDF (veľkosť 198 kB)

16.8.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie cielených kontrol zameraných na slovenské a zahraničné vína
Vyhodnotenie cielených kontrol zameraných na kvalitu, označovanie, zdravotnú bezpečnosť, autenticitu slovenských a zahraničných vín plnených na Slovensku. formát PDF

16.8.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac júl 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

16.8.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac júl 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac júl 2022 formát PDF

16.8.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac jún 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

28.7.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac jún 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac jún 2022 formát PDF

25.7.2022 | Ponuka na predaj

ŠKODA FABIA
Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA 1,4, 6Y, Hatchback - RVPS Humenné formát PDF (veľkosť 198 kB)

27.7.2022 | CAF

Hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF
Dňa 03.08.2022 na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, Botanická 17, Bratislava sa bude konať hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF za účasti členov CAF tímu, zainteresovaných strán a externých hodnotiteľov Ing. Pavel Večeřa, Ing. Jana Štefánková, PhD. a zástupcu ÚNMS SR Mgr. Mgr. Nikoleta Majorová.

21.7.2022

Kampaň Zastavme africký mor ošípaných

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dnes v spolupráci s Národným kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB EFSA) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), spustil na Slovensku druhý ročník kampane Zastavme africký mor ošípaných.

Kampaň tento rok cieli najmä na poľovníkov a veterinárnych lekárov. EFSA pripravila podporné materiály ku kampani (príspevky na sociálne siete, plagáty), ktoré sú voľne dostupné v rámci kampaňového webu na stiahnutie a ďalšie šírenie. Viac informácií nájdete na webovej stránke MPRV SR

24.6.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Trebišov v predajni potravín Alica Kosztyuová KORAL, Kvetná 11, 076 83 Svätuše, odber vzorky výrobku „KINGA základ na fašírky 500g KINGA“, ...

21.6.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac máj 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

21.6.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac máj 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac máj 2022 formát PDF

17.6.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Žilina v predajni METRO Cash & Carry SR, s.r.o., Prielohy 1, 010 07 Žilina odber vzorky výrobku „Marhule lúpané polené v sladkom náleve“ ...

17.6.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Banská Bystrica v predajni spoločnosti Mäsokombinát NORD SVIT s.r.o., ul. 29. Augusta 22, 974 01 Banská Bystrica, odber vzorky výrobku „Kuracie prsia“ ...

8.6.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Zvolen u ppp INMEDIA spol. s.r.o. – mraziarenský sklad, Jesenského 1486, 960 01 Zvolen, odber vzorky výrobku „Kuracie stehno bez kože a bez kosti, ...

31.5.2022 | Výročná správa a verejný odpočet za rok 2021

Oznam o konaní verejného odpočtu výročnej správy za rok 2021

Verejný odpočet výročnej správy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR za rok 2021
Termín konania: 27. máj 2022 (piatok)
Miesto konania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičová 12, Bratislava zasadacia miestnosť č. 305 na 3. poschodí.

Časový harmonogram odpočtu:
Začiatok: 9.00h
Predpokladané ukončenie: 10.30h

Verejný odpočet je limitovaný časovým harmonogramom, preto ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky zo strany zúčastnených organizácií, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokument: Výročná správa a verejný odpočet za rok 2021 (formát: PDF, veľkosť: 9,09MB)

17.5.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac apríl 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac apríl 2022 formát PDF

30.5.2022 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Vývoj nákazovej situácie vo výskyte vtáčej chrípky na území SR – stav ku dňu 26.5.2022
Dňa 24.5.2022 bol v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Šaľa potvrdený výskyt vysokopatogénnej vtáčej chrípky subypu H5N1 v chove domácej hydiny.

26.05.2022 | Stanoviská, tlačové správy

Školenie k Externej spätnej väzbe modelu CAF

Dňa 12.4 – 13.4.2022 sa konalo dvojdňové školenie k Externej spätnej väzbe modelu CAF, ktorého obsahom boli aj piliere, podstata, ciele a princípy ESV. Školenia sa zúčastnili členovia CAF tímu so školiteľom Ing. Némethom a garantom modelu CAF prof. Bírešom a metodičkou PhDr. Miroslavou Tóthovou.

V rámci pracovných skupín boli prekonzultované a prediskutované identifikované existujúce dokumenty k jednotlivým opatreniam, ktoré sú predmetom podrobnej analýzy už existujúcich cieľov organizácie. Prebehla diskusia už vypracovaného opatrenia vízie organizácie opatrenie č.1 ,za účelom vypracovania a stanovenia strategických cieľov. - Pracovná skupina pri opatrení č.8 – diskutovala ku kľúčovým faktorom, v rámci ktorých určila tri základné oblasti spoločenskej zodpovednosti a to oblasť ekonomickú , environmentálnu a sociálnu. - V oblasti na odbore informatiky ŠVPS SR, sa realizovali konzultácie za účelom zvolenia vhodného IKT platformy na realizáciu ,monitorovanie a následného vyhodnocovania prieskumov spokojnosti zákazníkov, občanov. Výstupom rokovaní je pracovný materiál na prerokovanie na vedení organizácie. - Pre naplnenie opatrenia č.4 – vypracovanie návrhu postupu na mapovanie procesov organizácie – s členmi pracovnej skupiny identifikácia pracovných pozícii pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich z daného opatrenia- nástroje metódy mapovania procesov vo verejnej správe – zhodnotenie. 

 Podľa harmonogramu implementácie modelu CAF sa pripravujeme na hodnotenie Externej spätnej väzby v nadväznosti na výsledky samohodnotenia a plnenia akčného plánu zlepšovania je naším cieľom získať titul Efektívny používateľ modelu CAF.

23.05.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Rimavská Sobota v predajni Milk-Agro spol. s.r.o., Rimava 73, 979 01 Rimavská Sobota, odber vzorky výrobku „Instantná rezancová polievka s kuracou pikantnou príchuťou“ 60g, dehydratovaný výrobok, šarža 30 10 21 2 8, dovozca: THYMOS s.r.o., Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica.

V analyzovanej vzorke bola PCR metódou detegovaná DNA alergénu zeler, ktorého prítomnosť nebola uvedená na obale výrobku.

17.5.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac apríl 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

13.05.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Liptovský Mikuláš v predajni mäsa a mäsových výrobkov, Bystrická cesta 5649/4A, 34 01 Ružomberok, odber vzorky výrobku „Vidiecka tlačenka“,...

09.05.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Liptovský Mikuláš vo veľkosklade Fruktal s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš odber vzorky výrobku „Petržlen“, ...

3.5.2022 | Správy z kontroly

Správa z cielenej kontroly Veľká noc 2022 č. 216
Správa z cielenej kontroly Veľká noc 2022 č. 216 formát PDF(veľkosť 158kB)

28.04.2022 | Stanoviská, tlačové správy

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo veci označovania zložiek v potravinách v súvislosti s nedostatkom surovín (vojnový konflikt na Ukrajine)
V súvislosti s krízou na Ukrajine, ktorá spôsobuje ťažkosti pri zabezpečovaní niektorých surovín pri výrobe potravín, dochádza k nahradzovaniu niektorých surovín inými surovinami. V niektorých prípadoch prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nedokážu reagovať na aktuálnu situáciu okamžitou zmenou obalov. ...

20.4.2022 | RVPS Trnava

Detašované pracovisko v Hlohovci
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava oznamuje, že na základe uzatvorenia mosta do mesta Hlohovec zriadila detašované pracovisko aj v meste Hlohovec v Dome služieb na prvom poschodí na adrese Nám. sv. Michala 16 pre jednoduchšie vybavovanie administratívnych vecí a vzoriek. Detašované pracovisko v Šulekove zostáva taktiež v prevádzke.

14.4.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac marec 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac marec 2022 formát PDF

14.4.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac marec 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 772kB)

13.04.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Ferrero rozširuje zoznam sťahovaných výrobkov kinder vyrobených v Belgicku
S okamžitou platnosťou sa sťahujú z českého a slovenského trhu všetky výrobky uvedené na doplnenom zozname. Na všetky ostatné výrobky z portfólia Ferrero, vrátane ostatných produktov značky Kinder, teda aj Kinder Surprise 20 g, ktoré neboli vyrobené v Belgicku, sa toto stiahnutie nevzťahuje. Produkty z belgickej továrne, ktorých sa stiahnutie týka....

06.04.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Informácia o sťahovaní vybraných dávok výrobkov Kinder spoločnosťou Ferrero z trhu
Spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., ktorá je distribútorom výrobkov Ferrero pre slovenský trh informovala ŠVPS SR o dobrovoľnom sťahovaní niektorých dávok výrobkov Kinder v Českej republike a na Slovensku. Spoločnosť zároveň odporúča spotrebiteľom, aby uvedené výrobky v prípade, ak ich už zakúpili, nekonzumovali. ...

05.04.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V Systéme RASFF na portáli EK sú zatiaľ spomenuté krajiny, v ktorých sa vyskytli prípady nákazy salmonelou. Írske orgány pre bezpečnosť potravín zverejnili informáciu, že výrobky Kinder Surprise 20g and Kinder Surprise 20g x3 s dátumom minimálnej trvanlivosti medzi 11. júlom 2022 a 7. októbrom 2022, vyrobené v Belgicku sú spoločnosťou Ferrero sťahované z trhu. ...

28.3.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Martin v predajni Lidl, Komenského 10029/20, 036 01 Martin odber vzorky výrobku ,,Biela fazuľa“ ...

25.3.2022 | Eradikačné programy, metodické pokyny, chovateľské programy

Eradikačné programy, metodické pokyny, chovateľské programy
Eradikačné a pohotovostoné programy pre rok 2022

23.3.2022 | VŽP, Rezíduá, Monitoringy, Farmácia, Krmivá

Informácia pre majiteľov/ držiteľov spoločenských zvierat a zákonné možnosti ich odstránenia po úhyne
Vlastník zvierat, držiteľ zvierat a pôvodca vedľajší živočíšny produkt (ďalej len „VŽP“) VŽP je povinný zabezpečiť odstránenie VŽP, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho činnosťou alebo v jeho prevádzkarni tak, aby sa zabránilo šíreniu chorôb zvierat a zoonóz a je povinný dodržiavať požiadavky uvedené v nariadení (ES) č.1069/2009 a § 29 ods.5 zákona č. 39/2007 Z. z. ...

22.3.2022 | Ukrajina

Organizované presuny spoločenských zvierat z Ukrajiny na územie Slovenska počas výnimočnej situácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky s prihliadnutím na rozhodnutie ostatných členských štátov a pre zníženie rizika zavlečenia besnoty na územie Slovenska nepovoľuje ...

21.3.2022 | Brexit

Nové kontroly dovozu živočíšnych produktov
OD JÚLA 2022 SA ZAVÁDZAJÚ CERTIFIKÁCIE, DOKLADOVÉ, ID A FYZICKÉ KONTROLY PRE ŽIVOČÍŠNE PRODUKTY Z EURÓPSKEJ ÚNIE (EÚ) DO VEĽKEJ BRITÁNIE (GB) Radi by sme Vás informovali o verejných webinároch ohľadom nových požiadaviek dovozných kontrol živočíšnych produktov do Veľkej Británie, ktoré prídu do platnosti od 1. júla 2022. Webináre zastrešuje DEFRA (Ministerstvo životného prostredia, potravinárstva a vidieka Veľkej Británie).

21.3.2022 | Ukrajina

Presun spoločenských zvierat pochádzajúcich z Ukrajiny do Veľkej Británie
Psy, mačku a fretky z Ukrajiny možno prepraviť do Veľkej Británie bez potreby karantény, pokiaľ spĺňajú pravidlá cestovania so spoločenskými zvieratami ...

17.3.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac február 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac február 2022 formát PDF

17.3.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac február 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 572kB)

17.3.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Košice-mesto u ppp Supermarket Fresh s.r.o., Strojárenska 11, 040 01 Košice, odber vzorky výrobku „Prsia kuracie bez kosti a kože chladené“ ...

11.3.2022 | Živé zvieratá

Veterinárne podmienky vstupu koní pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenska z dôvodu výnimočnej situácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) stanovuje z dôvodu výnimočnej situácie na Ukrajine podmienky vstupu pre kone pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. ...

10.03.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2022 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 4. apríla do 25. apríla 2022 bude prebiehať štyridsiata piata kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou. ...

10.3.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Dolný Kubín u ppp Rastislav Gonšenica - RAGON, Miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo odber vzorky výrobku „Dubový kabanos“ ...

7.3.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Bezpečné rozmrazovanie potravín
Mrazené potraviny môžu obsahovat baktérie, ktoré sa môžu po rozmrazení množit a spôsobit alimentárne ochorenie. Správne postupy rozmrazovania znižujú riziko chorôb z potravín a obmedzujú plytvanie potravinami. Ak chcete bezpecne rozmrazit mrazené potraviny, postupujte podla nasledujúcich rád. ... (PDF, 270Kb)

4.3.2022 | Živé zvieratá

Výnimočné okolnosti vstupu do EÚ cez Slovenskú republiku so spoločenskými zvieratami sprevádzajúcimi utečencov z Ukrajiny
V dôsledku ruskej invázie na Ukrajine využíva EÚ a Slovensko špeciálnu výnimku nariadenia 2013/576, čo znamená, že spoločenské zvieratá, ...

1.3.2022 | Dokumenty na stiahnutie

Výnimočné okolnosti vstupu na Slovensko so spoločenskými zvieratami sprevádzajúcimi občanov EÚ vracajúcich sa z Ruska
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) pri prijímaní takýchto spoločenských zvierat postupuje podobne ako v prípade ukrajinských utečencov a povoľuje nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na územie SR sprevádzajúcich občanov EÚ vracajúcich sa z Ruska, ktoré nespĺňajú podmienky platnej legislatívy.
Títo občania by mali kontaktovať ŠVPS za účelom upresnenia podmienok izolácie spoločenského zvieraťa v mieste určenia/ mieste pobytu, pokiaľ nebudú splnené príslušné podmienky (označenie mikročipom, platná vakcinácia proti besnote). Môžete nás kontaktovať prostredníctvom rovnakej e-mailovej adresy, ktorá slúži na riešenie akejkoľvek situácie súvisiacej s ukrajinsko-ruským konfliktom v súvislosti s premiestňovaním spoločenských zvierat- pets.ua@svps.sk.

21.2.2022 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Stanovisko k usmerneniu Registrácia zvierat bez pôvodu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) poskytuje stanovisko k vydanému usmerneniu „Registrácia zvierat bez pôvodu – usmernenie“, zverejnenom na internetových stránkach ŠVPS SR dňa 10. februára 2022. ...

15.2.2022 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Registrovanie a schvaľovanie chovov rýb
Registrovanie a schvaľovanie chovov rýb podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/429 a súvisiacej legislatívy

15.2.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac január 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac január 2022 formát PDF 

15.2.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac január 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 572kB) 

10.2.2022 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Registrácia zvierat bez pôvodu – usmernenie.
Registrácia zvierat bez pôvodu – usmernenie. ... Registrácia zvierat bez pôvodu(Formát: PDF, veľkosť: 360kb )

31.1.2022 | Africký mor ošípaných

Intenzívny lov diviačej zveri
Vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďujem všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom môžu použiť ... Intenzívny lov diviačej zveri (Formát: PDF, veľkosť: 360kb )

13.1.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac december 2021
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac december 2021 formát PDF(veľkosť 566kB) 

13.1.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac december 2021
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 572kB) 

11.1.2022 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdené prvé štyri výskyty aviárnej influenzy (AI) v roku 2022 v Slovenskej republike u voľne žijúceho vtáctva
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 7.1.2022 prvé výskyty vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúcich vtákov v SR v roku 2022. ...

4.1.2022 | Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat a pasy spoločenských zvierat

Desatoro pri výbere psíka
Desatoro pri výbere psíka formát PDF

4.1.2022 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Vývoj nákazovej situácie vo výskyte vtáčej chrípky na území SR – stav ku dňu 03.01.2022
V 52. týždni roku 2021 bol na území SR potvrdený výskyt vtáčej chrípky nasledovne. Domáce chovy 2 ohniská – nekomerčné chovy ...

Staršie novinky