Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Vitajte na webovom sídle Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, kde vám poskytneme aktuálne informácie a služby týkajúce sa zdravia a ochrany zvierat, kvality a bezpečnosti potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku.

Projekty spolufinancované Európskou úniou

Aktuality, opatrenia

Všetky aktuality

Úradné kontroly

Vykonávame úradnú kontrolu potravín nad ich výrobou, v obchodnej sieti, pri manipulovaní s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. Výkon činnosti zabezpečujeme vysokou úrovňou transparentnosti a aj za týmto účelom zverejňujeme relevantné informácie o kontrolnej činnosti a ich účinnosti.

Posledné úradné kontroly

Ďaľšie úradné kontroly

Sumár úradných kontrol v aktuálnom roku

Úradné kontroly uskutočňované v rámci zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách. Kontroly v rámci ďalších platných zákonov, predpisov budú na stránke doplnené na stránke po dokončení implementácii nového informačného systému.

2024

Rok

8739

Vykonaných kontrol

20321

Kontrolovaných prevádzok

Podávanie podnetov, sťažností, petícií a žiadostí o poskytnutie informácií

V našej organizácii sa staráme o interakciu s občanmi prostredníctvom rôznych foriem komunikácie. Máme mechanizmy na prijímanie podnetov, vrátane sťažností, petícií a žiadostí o informácie. Tieto prostriedky nám umožňujú získavať spätnú väzbu, riešiť problémy a odpovedať na otázky verejnosti.

Okrem toho, sme povinní poskytovať informácie podľa zákona o slobode informácií, aby sme zabezpečili transparentnosť a prístup k informáciám. Súčasťou našej práce je aj ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti, čím podporujeme integrity a bezpečnosť tých, ktorí sa rozhodnú oznámiť nelegálne alebo neetické správanie.

Spoločenské zvieratá

Chcem otvoriť novú prevádzku

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.