Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Archív noviniek rok 2013

 
Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Informácie pre spotrebitežov ohžadne bezpečnosti potravín

02 / 602 57 444

Archív noviniek

14.11.2013 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Október 2013
V mesiaci október 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 225 prevádzkach....

12.11.2013 | Profil verejného obstarávateža

VEREJNÁ SڍAŽ
Podlimitná zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podža zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „ Zabezpečovanie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia“. format PDF(vežkos 60kB)

24.10.2013 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie september 2013
V období od 01.09.2013 do 30.09.2013 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 755 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 866kB) 

14.10.2013 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za September 2013
V mesiaci september 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 231 prevádzkach....

03.10.2013 | Správy z kontroly

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2012
V roku 2012 bolo analyzovaných 611 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, masla, slepačích vajec, olivového oleja a detskej alebo dojčenskej výživy. Z aplikovaných 139 408 analytov bolo zistených 800 analytov a to najviac vo vzorkách ovocia 530 analytov.... formát PDF(vežkos 1074kB) 

30.09.2013 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie august 2013
V období od 01.08.2013 do 31.08.2013 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 166 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 849kB) 

27.09.2013 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac August 2013. formát PDF(vežkos 548kB)

26.09.2013 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2013 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

20.09.2013 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za August 2013
V mesiaci august 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 362 prevádzkach....

06.09.2013 | Živé zvieratá

Obmedzenia vývozu zvierat a výrobkov z EÚ do tretích krajín v súvislosti s Schmallenberg vírusom - aktualizácia
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Vás informuje, že z Európskej Komisie k nám bol zaslaný zoznam tretích krajín ktoré zaviedli obmedzenia dovozu zvierat a výrobkov z EÚ na ich územie týkajúce sa Schmallenberg vírusu... formát PDF(vežkos 328kB)

30.08.2013 | Mimoriadne núdzové opatrenia

Zrušenie mimoriadneho núdzového opatrenia ohžadne čerstvého hydinového mäsa z Požskej republiky (MNO-2342/2013-236 zo dňa 4.7.2013)
Podla § 5 písm. e) zákona c. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ku dňu 31. augusta 2013 zrušujem mimoriadne núdzové opatrenie č. sp. MNO-2342/2013-236 zo 4. júla 2013. ...

22.08.2013 | Informácie pre spotrebitežov

Kontroly obchodnej kvality broskýň a nektáriniek
Autorizovaní inšpektori vykonávajú každoročne kontrolu obchodnej kvality broskýň a nektáriniek v letnom období. Najčastejším problémom sú prasknuté kôstky a následne výskyt plesne jadier. Od 15. do 31. júna 2013 vykonali inšpektori spolu 130 kontrol, počas ktorých hodnotili 385 dávok broskýň a nektáriniek ( celkom 36 524 kg). ...

14.08.2013 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie júl 2013
V období od 01.07.2013 do 31.07.2013 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 486 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 740kB) 

13.08.2013 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Júl 2013
V mesiaci júl 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 358 prevádzkach....

05.08.2013 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Jún 2013. formát PDF(vežkos 522kB)

18.07.2013 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie jún 2013
V období od 01.06.2013 do 30.06.2013 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 527 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 850kB) 

04.07.2013 | Mimoriadne núdzové opatrenia

Mimoriadne núdzové opatrenie ohžadne čerstvého hydinového mäsa z Požskej republiky (MNO-2342/2013-236 zo dňa 4.7.2013)
Na základe § 6 ods. 5 a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmto mimoriadnym núdzovým opatrením s platnosou a účinnosou od 4.7.2013 až do odvolania ... (zrušené 31.8.2013)

02.07.2013 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie pre chovatežov, dodávatežov a užívatežov zvierat chovaných, držaných za účelom ich použitia na vedecké účely
Pridaný Štatút poradného orgánu hlavného veterinárneho lekára, Tabužky na hlásenie poctu použitých zvierat v postupoch za rok...

01.07.2013 | Informácie pre spotrebitežov

Antibiotiká v kuracom mäse z Požska
Pri úradnej kontrole v maloobchodnej predajni JOMl com.spol. s.r.o., Wolkerova 466, 058 01 Poprad bola odobratá úradná vzorka kuracích pŕs chladených nebalených z celkového množstva 20 kg s dátumom spotreby 25.6.2013, v ktorých bola laboratórnymi skúškami zistená prítomnos antibiotík – ciprofloxacinu a enrofloxacinu ...

24.06.2013 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie máj 2013
V období od 01.05.2013 do 31.05.2013 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 350 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 819kB) 

21.06.2013 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Máj 2013. formát PDF(vežkos 537kB)

11.06.2013 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Apríl 2013. formát PDF(vežkos 563kB)

31.05.2013 | Stanoviská, informácie

Pozvánka na seminár
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na seminár „Nakladanie s vedžajšími živočíšnymi produktami a odvodenými produktami (VŽP/OP) - kuchynské odpady vrátane použitých potravinárskych olejov – zber, preprava, sklady, predbežné spracovanie“, ktorý sa uskutoční 17. júna 2013 v Košiciach, 18. júna 2013 v Žiline a 19. júna 2013 v Bratislave. formát RTF(vežkos 1271kB)

31.05.2013 | Stanoviská, informácie

5. ročník súaže VINUM SUPERBUM - aktualizácia
Celoslovenská súažná prehliadka vín VINUM SUPERBUM oslávila svoje 5. výročie pracovne. Desa odborných komisií hodnotilo najlepšie vína z celej republiky, do súaže sa prihlásilo 164 vinárstiev zo všetkých vinárskych oblastí Slovenska. Súaže sa zúčastnilo 60 renomovaných degustátorov z celého Slovenska v dňoch 24. a 25. apríla. Počet prihlásených vzoriek vysoko prevýšil očakávania organizátorov, degustátori hodnotili kvalitu 763 vín v 8 kategóriách:

17.05.2013 | Stanoviská, informácie

Verejný odpočet za rok 2012
Dňa 23.5.2013 o 8:30 sa bude kona verejný odpočet Štátnej veterinárnej a potravinovej správy za rok 2012 na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, miestnos č. 506 .

17.05.2013 | Stanoviská, informácie

Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2012 formát PDF(vežkos 9079kB)

13.05.2013 | Profil verejného obstarávateža

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1.januára 2013 do 31.marca 2013
Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1.januára 2013 do 31.marca 2013.  format PDF(vežkos 175kB)  

13.05.2013 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie apríl 2013
V období od 01.04.2013 do 30.4.2013 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 480 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 821kB) 

07.05.2013 | Profil verejného obstarávateža

VEREJNÁ SڍAŽ
Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podža § 99 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Dodanie osobných motorových vozidiel. format PDF(vežkos 250kB)

29.04.2013 | Stanoviská, informácie

5. ročník súaže VINUM SUPERBUM
Celoslovenská súažná prehliadka vín VINUM SUPERBUM oslávila svoje 5. výročie pracovne. Desa odborných komisií hodnotilo najlepšie vína z celej republiky, do súaže sa prihlásilo 164 vinárstiev zo všetkých vinárskych oblastí Slovenska. Súaže sa zúčastnilo 60 renomovaných degustátorov z celého Slovenska v dňoch 24. a 25. apríla. Počet prihlásených vzoriek vysoko prevýšil očakávania organizátorov, degustátori hodnotili kvalitu 763 vín v 8 kategóriách:

17.04.2013 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Február 2013. formát PDF(vežkos 555kB)

12.04.2013 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie marec 2013
V období od 01.03.2013 do 31.3.2013 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 442 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 832kB) 

03.04.2013 | Vožné pracovné miesta

Ponuka vožných pracovných miest
- Riaditež štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (Ref. č.: 2013/2/ŠVPÚ KE)
- Hlavný radca, riaditež, vedúci služobného úradu (Ref. č.: 2013/ 3 / RVPS ZA)

21.03.2013 | Spoločná organizácia trhu

Postup pri uplatňovaní noriem EHK/OSN pre ovocie a zeleninu, na ktoré sa nevzahuje osobitná obchodná norma ( NK č.543/2011)
Podža čl. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaž ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (ďalej len „nariadenie“) sa uvádza: „Požiadavky článku 113a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 predstavujú všeobecnú obchodnú normu. Údaje o všeobecnej obchodnej norme sú ustanovené v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu....

20.03.2013 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2013 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

18.03.2013 | Stanoviská, oznámenia

VINUM SUPERBUM 2013
Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Tokajský inštitút vzdelávania a vedy, n.o. si Vás dovožujú pozva na 5. ročník celoslovenskej súaže vín VINUM SUPERBUM 2013, ktorá sa koná dňa 16.5. 2013 pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - prof. Ing. źubomíra Jahnátka, CSc. ... Prihláška formát PDF(vežkos 229kB) , Štatút formát PDF(vežkos 367kB)

06.03.2013 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych prevádzkarní

Informácia pre prevádzkovatežov maloobchodných prevádzkarní
Prevádzkovatelia maloobchodných registrovaných prevádzkarní s okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosou sú povinní každoročne do 31. marca poda príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe čestné vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá.

01.03.2013 | Informácie pre spotrebitežov

Konské mäso deklarované ako hovädzie
ŠVPS SR dostala prostredníctvom rýchleho výstražného systému informáciu, ktorú zaslalo Írsko, o zásielkach nesprávne označeného konského mäsa ako hovädzie mäso. Írska firma B&F Meats, Carrick-on-Suir, Co. Tipperary, distribuovala do českej spoločnosti Malec a Vavrik (CZ 7238) 24.7.2012 mrazený "hovädzí orez". Táto zásielka mrazeného "hovädzieho orezu" v množstve 15973,38 kg bola distribuovaná na Slovensko ...

01.03.2013 | Informácie pre spotrebitežov

Prítomnos konského mäsa v predsmaženom hovädzom hamburgeri
ŠVPS SR dostala prostredníctvom rýchleho výstražného systému informáciu o prítomnosti konského mäsa v hovädzom hamburgeri predsmaženom s dátumom spotreby 21.10.2013, vyrobenom v Požsku (výrobca: FVZ Deli- meat Polska sp.z.o.o., AP-N°: OL 24084001 WE). Výrobok bol distribuovaný z Českej republiky na Slovensko ...

01.03.2013 | Informácie pre chovatežov spoločenských zvierat

Informácie pre cestujúcich do Austrálie so spoločenskými zvieratami
Austrálske Ministerstvo požnohospodárstva, rybolovu a lesníctva (DAFF) písomne informuje o rozhodnutí ukonči príjem zvierat do Byford karanténneho zariadenia (Perth, Západná Australia) do 31. mája 2013.

18.02.2013 | Informácie pre spotrebitežov

Informačný leták o dátume "Minimálnej trvanlivosti" a o informácii "Spotrebujte do ..."
Ako majú spotrebitelia chápa význam dátumov "Dátum minimálnej trvanlivosti" a "Spotrebujte do ..." na balení potravín, aby zabránili plytvaniu potravinami a ušetrili peniaze ? Formát PDF(vežkos 379kB)

08.02.2013 | Vožné pracovné miesta

Ponuka vožných pracovných miest
- Hlavný radca, riaditež, RVPS MI

07.02.2013 | Informácie pre spotrebitežov

Maslo s trojštvrtinovým množstvom tuku - aktualizované 21.3.2013
Na základe stanoviska, ktoré dňa 14.3.2013 poskytla Európska Komisia (Directorate E - Safety of the Food Chain E3 - Chemicals, Contaminants and Pesticides) k používaniu prídavných látok v určitých kategóriách mliečnych tukov ...

05.02.2013 | Profil verejného obstarávateža

VEREJNÁ SڍAŽ
Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podža § 99 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Dodanie výpočtovej techniky“.   format PDF(vežkos 304kB)  

31.01.2013 | Informácie pre spotrebitežov

Kontaminácia sušeného mlieka jedom na hlodavce v Požsku - doplňujúca informácia
Požská strana poskytla prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) informáciu, v ktorej potvrdzuje, že rozborom granúl, ktoré boli nájdené v sušenom mlieku bol zistený jed na hlodavce s názvom “Toxan Granulat“. Jedná sa o rodenticíd,...

31.01.2013 | Živé zvieratá

Obmedzenia vývozu zvierat a výrobkov z EÚ do tretích krajín v súvislosti s Schmallenberg vírusom - aktualizácia
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Vás informuje, že z Európskej Komisie k nám bol zaslaný zoznam tretích krajín ktoré zaviedli obmedzenia dovozu zvierat a výrobkov z EÚ na ich územie týkajúce sa Schmallenberg vírusu... formát PDF(vežkos 263kB)

25.01.2013 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2012. formát PDF(vežkos 532kB)

24.01.2013 | Informácie pre spotrebitežov

Kontaminácia sušeného mlieka jedom na hlodavce v Požsku - doplnená informácia
ŠVPS SR dostala prostredníctvom rýchleho výstražného systému informáciu o ďalších druhoch cukroviniek, ktoré môžu by kontaminované. Jedná sa o PéCé Nugátové Trubičky v balení 35g a s označením doby minimálnej trvanlivosti do 24.06.2013, 07.07.2013, 03.09.2013, PéCé Vanilkové Trubičky v balení 35g a s označením doby minimálnej trvanlivosti do 07.07.2013. Tieto výrobky boli dodané od požského výrobcu Magnólia, zabalené v ČR a sú predávané pod týmito názvami. Požská kompetentná autorita informovala,že mlieko, ktoré mohlo by kontaminované bolo distribuované do 6 výrobných závodov v Požsku. Iba výrobky spoločnosti Magnólia boli distribuované do iných krajín, ostatné prevadzkárne distribuovali svoje výrobky iba v rámci Požskej republiky. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.gis.gov.pl.

21.01.2013 | Informácie pre spotrebitežov

Kontaminácia sušeného mlieka jedom na hlodavce v Požsku
V Požsku bola zistená kontaminácia sušeného mlieka jedom na hlodavce. Prípadom sa zaoberá požská prokuratúra. Sušené mlieko bolo použité ako zložka na výrobu 9 druhov vaflových trubičiek s rôznymi náplňami v spoločnosti Magnolia, s. p. o. Požsko o tejto skutočnosti informovalo dňa 19.1.2013 cez rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá. Podža výstražného hlásenia bola cukrovinka distribuovaná na území celého Požska, tri druhy tiež do Českej republiky, na Slovensko, do Nemecka a Lotyšska ....

18.01.2013 | Živé zvieratá

Informácie pre chovatežov, dodávatežov a užívatežov zvierat chovaných, držaných za účelom ich použitia na vedecké účely
Dňom 01.01.2013 vstúpili do platnosti dva nové právne predpisy: Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z.“) a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely ......

16.01.2013 | Vedžajšie živočíšne produkty a odvodené produkty

Kuchynský odpad
Zákonom č.343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zavádzajú nové pojmy a menia sa určité povinnos pri nakladaní s odpadom.....

09.01.2013 | Informácie pre spotrebitežov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/151/2013 ohžadne odvolania opatrenia č. OLP/7356/2012

07.01.2013 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac November 2012. formát PDF(vežkos 525kB)

04.01.2013 | Profil verejného obstarávateža

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1.júla 2012 do 30.septembra 2012
Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur za obdobie od 1.júla 2012 do 30.septembra 2012.  format PDF(vežkos 120kB)  

04.01.2013 | Legislatíva

Zmena platnosti ustanovení Potravinového kódexu SR
V zbierke zákonov SR vyšiel dňa 29.12.2012 predpis zákon č.459/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čl. III, znie: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z. a zákona č. 349/2011 Z. z. sa mení takto: V § 31aa ods. 1 sa slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2014“.

To znamená, že ustanovenia potravinového kódexu ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach najneskôr do 31. decembra 2014.

Staršie novinky