Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Archív noviniek rok 2014

 
Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Informácie pre spotrebitežov ohžadne bezpečnosti potravín

02 / 602 57 444

Archív noviniek

19.12.2014 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie november 2014
V období od 01.11.2014 do 30.11.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 5 325 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 542kB) 

12.12.2014 | Informácie pre spotrebitežov

Zistený nedostatok počas úradnej kontroly potravín
V rámci úradnej kontroly potravín bola v obchode CBA Slovakia s r.o., Handlová odobratá vzorka kačacích stehien hlbokozmrazených, krajina pôvodu Maďarská republika, HU 110 EK, s dátumom výroby 28.07.2014 a s dátumom trvanlivosti do 31.01.2016. Táto vzorka nevyhovela laboratórnym skúškam pre prítomnos doxycyclínu v množstve 139 ľ/kg vo vzorke. MRL = 100 ľ/kg. ...

05.12.2014 | Živé zvieratá

Informácie pre chovatežov spoločenských zvierat a pasy spoločenských zvierat
Odborné usmernenie a koordinácia poverených veterinárnych lekárov na zabezpečenie systému identifikácie a registrácie spoločenských zvierat v súvislosti s vydávaním a vedením evidencie o vydaných pasoch spoločenských zvierat. formát PDF(vežkos 307kB)

27.11.2014 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie október 2014
V období od 01.10.2014 do 31.10.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 5 857 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 597kB) 

27.11.2014 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac október 2014
V mesiaci október 2014 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 188 prevádzkach... formát PDF(vežkos 129kB) 

21.11.2014 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Október 2014. formát PDF(vežkos 797kB)

10.11.2014 | Mimoriadne núdzové opatrenia

Mimoriadne núdzové opatrenie ohžadne vymedzenia zakázanej zóny katarálnej horúčky oviec - modrého jazyka
Na základe § 6 ods. 5 písm. a) druhý bod a § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmto mimoriadnym núdzovým opatrením s platnosou a účinnosou od 10.11.2014 VYMEDZUJEM ZAKÁZANU ZÓNU KATARÁLNEJ HORÚČKY OVIEC v okresoch: Komárno, Nové Zámky, Levice, Krupina, Zvolen, Detva, Vežký Krtíš, Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota ... format PDF(vežkos 564kB)  

04.11.2014 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z októbra 2014

30.10.2014 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly vín za obdobie od 1.7.2014 do 30.9.2014
V období od 01.07.2014 do 30.9.2014 bolo v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve vykonaných 285 kontrol, z toho 32 vo výrobných podnikoch, 230 kontrol v maloobchodných predajniach (hlavne obchodné reazce) a v colných skladoch pri dovoze vín z tretích krajín bolo vykonaných 23 kontrol...

30.10.2014 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie september 2014
V období od 01.09.2014 do 30.09.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 5 193 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 865kB) 

23.10.2014 | Stanoviská, informácie

ŠVPS SR upozorňuje poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat
Pasy vyrobené podža Rozhodnutia Komisie č. 803/2003/ES, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri spoločenstva je možné vydáva do 28.12.2014, po tomto dátume bude možné vyda len pas, ktorý je vyrobený a schválený podža vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 ...

15.10.2014 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac September 2014. formát PDF(vežkos 799kB)

10.10.2014 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac september 2014
V mesiaci september 2014 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 178 prevádzkach....

08.10.2014 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje zo septembra 2014

06.10.2014 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac August 2014. formát PDF(vežkos 762kB)

26.09.2014 | Správy z kontroly

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2013
V roku 2013 bolo analyzovaných 671 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, mlieka a výrobkov z mlieka, bravčového mäsa, medu, detskej a dojčenskej výživy. V 409 vzorkách, t.j. vo viac ako v polovici analyzovaných vzoriek potravín bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov. ... formát PDF(vežkos 1201kB) 

26.09.2014 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2014 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

22.09.2014 | Živé zvieratá

Podmienky ohžadne produktov rybolovu na rok 2014.
Stanovenie podmienok na zabíjanie produktov rybolovu a na ambulantný predaj produktov rybolovu na rok 2014. formát PDF(vežkos 212kB)

16.09.2014 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie august 2014
V období od 01.08.2014 do 31.08.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 853 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 962kB) 

16.09.2014 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac august 2014
V mesiaci august 2014 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 152 prevádzkach....

08.09.2014 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Júl 2014. formát PDF(vežkos 765kB)

04.09.2014 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z augusta 2014

13.08.2014 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie júl 2014
V období od 01.07.2014 do 31.07.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 5 232 úradných kontrol ... formát PDF(vežkos 849kB) 

11.08.2014 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z júla 2014

28.07.2014 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Jún 2014. formát PDF(vežkos 766kB)

18.07.2014 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za prvý polrok 2014
V období 1.1. až 30.6. 2014. vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly v 1 376 prevádzkach...

11.07.2014 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie jún 2014
V období od 01.06.2014 do 30.06.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 848 úradných kontrol ... formát PDF(vežkos 843kB) 

08.07.2014 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z júna 2014

18.06.2014 | Potraviny \ Informácie pre spotrebitežov

Klamlivo označený výrobok "A-STEVIA"
Štátna veterinárna a potravinová správa upozorňuje spotrebitežov, ktorí si v predajniach biopotravín A-stevia v Bratislave (ul. Nevädzová, Herlianska, Metodova, Ružinovská, Lamačská) zakúpili výrobok A-Stevia, že výrobok je určený na kozmetické účely ...

16.06.2014 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie máj 2014
V období od 01.05.2014 do 31.05.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 694 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 956kB) 

02.06.2014 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z mája 2014

22.05.2013 | Stanoviská, informácie

Výročná správa a verejný odpočet za rok 2013
Výročná správa a verejný odpočet za rok 2013 formát PDF(vežkos 10 239kB)

19.05.2014 | Potraviny \ Informácie pre spotrebitežov

Nebezpečné paradajky z Maroka
Úradný dozorný orgán vo Francúzsku prostredníctvom rýchleho systému varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu o nevyhovujúcej potravine paradajky cherry (strapcové koktailové) pôvodom z Maroka spôsobujúce zdravotné komplikácie ...

15.05.2014 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Marec 2014. formát PDF(vežkos 453kB)

15.05.2014 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie april 2014
V období od 01.04.2014 do 30.04.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 992 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 870kB) 

12.05.2014 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o konaní verejného odpočtu za rok 2013
Verejný odpočet Štátnej veterinárnej a potravinovej správy za rok 2013 sa bude kona 20.5.2013 o 8:30 hod. na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, miestnos č.32 - zasadačka PPA.

07.05.2014 | Mimoriadne núdzové opatrenia

Mimoriadne núdzové opatrenie ohžadne laboratórneho vyšetrovania surového ovčieho a kozieho mlieka na dôkaz vírusu kliešovej encefalitídy
Na základe § 6 ods. 5 písm. a) druhý bod a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmto mimoriadnym núdzovým opatrením s platnosou a účinnosou od 7.5.2014 až do odvolania nariaďujem Všetkým chovatežom (vlastníkom a držitežom) oviec a kôz na pastve, ktorí uvádzajú na trh nepasterizované surové ovčie mlieko a kozie mlieko alebo výrobky z neho alebo dodávajú surové ovčie mlieko alebo surové kozie mlieko na výrobu mliečnych výrobkov, ktorej proces nezahŕňa žiadne tepelné ošetrenie pasterizáciou... format PDF(vežkos 263kB)  

17.04.2014 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za prvý štvrrok 2014
V období január až marec 2014 vykonali autorizovaní inšpektori kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 694 prevádzkach...

15.04.2014 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie marec 2014
V období od 01.03.2014 do 31.03.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 789 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 860kB) 

07.04.2014 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z apríla 2014

01.04.2014 | Živé zvieratá

Veterinárne prípravky pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2014
Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych liekov a biopreparátov v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2014 v Slovenskej republike.

10.03.2014 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly vín za Január a Február 2014
V období od 1.1.2014 do 28.2.2014 bolo v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve vykonaných 217 kontrol, z toho 23 vo výrobných podnikoch a 194 kontrol v maloobchodných prevádzkach...

10.03.2014 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Február 2014
V mesiaci február 2014 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 259 prevádzkach...

06.03.2014 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie február 2014
V období od 01.02.2014 do 28.02.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 249 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 826kB) 

06.03.2014 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2014 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

06.03.2014 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Január 2014
V mesiaci január 2014 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 213 prevádzkach...

05.03.2014 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Január 2014. formát PDF(vežkos 478kB)

28.02.2014 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2013. formát PDF(vežkos 545kB)

28.02.2014 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie január 2014
V období od 01.01.2014 do 31.01.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2 596 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 794kB) 

20.02.2014 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Africký mor ošípaných u uhynutých diviakov v Požsku a v blízkosti hraníc s Bieloruskom
Informácie pre chovatežov ošípaných, regionálne komory veterinárnych lekárov, požovnícke organizácie, výrobcov a spracovatežov bravčového mäsa v súvislosti s výskytom Afrického moru ošípaných.

07.02.2014 | Informácie pre chovatežov spoločenských zvierat

Aktualizované informácie pre chovatežov spoločenských zvierat (psy, mačky fretky) - označovanie po 01.01.2014.
Všeobecná povinnos označovania psov, mačiek a fretiek na území Slovenskej republiky je novelou zákona č. 39/2007 Z. z. účinnou od 1.1.2014 zrušená a identifikácia týchto zvierat sa uskutočňuje na báze dobrovožnosti – t. j. psy, mačky, fretky, ktoré nie sú predmetom premiestňovania, nemusia, ale môžu by označené. Informácie do Centrálneho registra spoločenských zvierat môžu by zapísané len so súhlasom dotknutej osoby.

24.01.2014 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Hlásenie počtu použitých zvierat v projektoch za rok 2013 a informácie o ochrane zvierat používaných na vedecké účely
Informácie pre chovatežov, dodávatežov a užívatežov zvierat chovaných, držaných za účelom ich použitia na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podža požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. zo 14.11.2012 a Vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. zo 14.12.2012.

21.01.2014 | Stanoviská, informácie

Pozvánka
Pozvánka na XVII. ročník medzinárodnej konferencie "MEDICÍNA KATASTROF V SR 2014", ktorý sa uskutoční v dňoch 11. až 13. júna 2014 v priestoroch Hotela Junior Jasná v Demänovskej Doline formát RTF(vežkos 540kB)

20.01.2014 | Správy z kontroly

Správa z cielenej kontroly kvality zameranej na kontrolu kvality čerstvého ovocia a zeleniny po pracovnom čase za obdobie 1.12. až 31.12. 2013
V období december 2013 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami v rámci cielených kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedežu na území SR spolu 22 kontrol supermarketov a hypermarketov...

13.01.2014 | Spoločná organizácia trhu

Aktualizovaný zoznam autorizovaných inšpektorov vykonávajúcich kontrolu zhody s obchodnými normami OZ
Zoznam autorizovaných inšpektorov vykonávajúcich kontrolu zhody s obchodnými normami OZ. formát PDF(vežkos 130kB)

13.01.2014 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za December 2013
V mesiaci december 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 299 prevádzkach....

13.01.2014 | Správy z kontroly

Výsledky kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za November 2013
V mesiaci november 2013 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 280 prevádzkach....

Staršie novinky