Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Archív noviniek rok 2017

 
Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Informácie pre spotrebitežov ohžadne bezpečnosti potravín

02 / 602 57 444

Archív noviniek

19.12.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac November 2017 formát PDF(vežkos 766kB)

14.12.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly potravín bola odbratá vzorka zo zásielky "Jadrá lieskových orechov natural" pôvodom z Turecka s prítomnosou nadlimitného množstva sumy aflatoxínov ...

13.12.2017 | Živé zvieratá

Podmienky pre zabíjanie produktov rybolovu a ich ambulantný predaj v roku 2017

11.12.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac november 2017
V období od 1.11. do 30.11. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 445 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(vežkos 885kB) 

11.12.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac november 2017
V mesiaci november 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 173 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(vežkos 436kB) 

08.12.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín, vykonala RVPS Svidník v prevádzke Ján Pankuch - AGROPANK - sklad, kataster Lúčka č. 176 čas Močarnice, 087 01 Kračúnovce, odber vzorky výrobku "Slepačie vajcia" pôvodom z Požska s prítomnosou rezíduí pesticídu fipronil ...

23.11.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe sažnosti spotrebiteža inšpektori z RVPS Humenné odobrali u výrobcu Mecom Group s.r.o., Požná 4, 066 01 Humenné úradnú vzorku výrobku "Selection Schneider Bačova slanina" a úradnú vzorku výrobku "Anglická slanina" so zistenou prítomnosou Listérie monocytogens ...

20.11.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac október 2017
V mesiaci október 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 147 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(vežkos 394kB) 

20.11.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za mesiac október 2017
V období od 1.10. do 31.10. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 149 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(vežkos 695kB) 

20.11.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Október 2017 formát PDF(vežkos 799kB)

13.11.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci importnej kontroly bola v sklade u prevádzkovateža ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava odobratá vzorka „Sušené figy“, á 250g (obchodná značka: DR. ENSA, označenie výrobnej dávky: No 090021823-11-11, DMT: 29.12.2018, krajina pôvodu Turecko, so zistenou prítomnosou aflatoxínu B1 ...

24.10.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Na základe sažnosti spotrebiteža, vykonala RVPS Banská Bystrica v prevádzke Baltaxia s.r.o., Zvolenská cesta č. 37, 974 05 Banská Bystrica, odber vzorky výrobku „Filety z tresky v rastlinnom oleji, rybia konzerva“, označenie výrobnej dávky: 1742 LVA 013985EK, DMT 13.5.2019, krajina pôvodu Lotyšsko, distribútor pre SR Baltaxia s.r.o., Strážovská 1, 974 05 Banská Bystrica s prítomnosou cudzích častíc ...

17.10.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac september 2017
V mesiaci september 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 122 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny... formát PDF(vežkos 390kB) 

17.10.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie za mesiac september 2017
V období od 1.9. do 30.9. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 980 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(vežkos 701kB) 

09.10.2017 | Správy z kontroly

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2016
V roku 2016 bolo analyzovaných 472 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, masla a slepačích vajec, detskej a dojčenskej výživy... formát PDF(vežkos 1358kB) 

03.10.2017 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje zo septembra 2017

02.10.2017 | Informácie pre včelárov

Veterinárne lieky a prípravky
Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych liekov a biopreparátov v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2017 v Slovenskej republike.

02.10.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac august 2017
V mesiaci august 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 115 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(vežkos 627kB) 

02.10.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie za mesiac august 2017
V období od 1.8. do 31.8. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 543 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ... formát PDF(vežkos 701kB) 

28.09.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín vykonali inšpektori vo firme Pečivárne Liptovský Hrádok, s.r.o., 033 01 Liptovská Porúbka 347 odber vzorky "Sušená vaječná zmes pasterizovaná" s nadlimitnou hodnotou rezíduí pesticídu fipronilu ...

25.09.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín, vykonala RVPS Dolný Kubín v prevádzke Madex Invest s.r.o., Nižná, predajňa mäsa, 027 54 Veličná 717, odber vzorky výrobku "Udeny Rebra", krajina pôvodu Požsko s nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a sumy PAU4 ...

22.09.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac August 2017 formát PDF(vežkos 856kB)

18.09.2017 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z augusta 2017

12.09.2017 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2017 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

06.09.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín vykonali inšpektori v sklade firmy Zeelandia s.r.o., Lieskovská cesta 616/32, 962 21 Lieskovec odber vzorky výrobku „Varené vajcia lúpané“ s nadlimitným obsahom rezíduí pesticídu fipronilu ...

06.09.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Júl 2017 formát PDF(vežkos 850kB)

03.09.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal dňa 31.8.2017 Národný kontaktný bod na ŠVPS SR informácie o tom, že výrobca Mondelez Czech Republic s.r.o. sahuje výrobky z trhu. Do výrobkov boli zapracované vaječné zmesi s nadlimitným obsahom fipronilu ...

03.09.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal dňa 30.8.2017 Národný kontaktný bod na ŠVPS SR informácie o tom, že na územie Slovenskej republiky bol dovezený výrobok Eifix-Eiweiß, lot 6028-0, dátum spotreby 07/09/2017. Vo výrobku boli analyzované rezíduá fipronilu ...

30.08.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín, vykonali inšpektori v prevádzke Zeelandia s.r.o., Družstevná 44, 044 42 Rozhanovce, odber vzorky výrobku „Vaječný žĺtok tekutý á 10kg“, v ktorom boli analyzované rezíduá fipronilu ...

30.08.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín, vykonali inšpektori v prevádzke Zeelandia s.r.o., Družstevná 44, 044 42 Rozhanovce, odber vzorky výrobku „Vaječná melanž tekutá pasterizovaná“, v ktorom boli analyzované rezíduá fipronilu ...

23.08.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal dňa 23.8.2017 Národný kontaktný bod na ŠVPS SR informácie o tom, že v rakúskom obchodnom reazci METRO boli predávané pasterizované vaječné zmesi pôvodom z Nemecka, v ktorých boli analyzované rezíduá fipronilu ...

21.08.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Cielená kontrola fariem nosníc na výskyt ektoparazitov a aplikácie ektoparazitík
Cielená kontrola fariem nosníc na výskyt ektoparazitov a aplikácie ektoparazitík vo vzahu k nelegálnemu používaniu fipronilu v niektorých krajinách EÚ...

17.08.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení dovozu nevyhovujúceho výrobku
Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal 16.8.2017 Národný kontaktný bod na ŠVPS SR informácie o tom, že z rakúskej firmy bola do 4 hotelových zariadení v Bratislave dovezená pasterizovaná vaječná zmes pôvodom z Nemecka ...

14.08.2017 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z júla 2017

14.08.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Diskotnej predajni potravín CBA, Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, odobratá vzorka „Sušené hrozienka zlaté Paleolit“ so zistenou prítomnosou neuvedeného alergénu oxid siričitý E 220 ...

01.08.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Jún 2017 formát PDF(vežkos 847kB)

26.07.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za prvý polrok 2017
V 1. až 6. mesiaci 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 1 017 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(vežkos 625kB) 

26.07.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie prvý polrok 2017
V období od 1.1. do 30.6. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 27 811 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ... formát PDF(vežkos 726kB) 

18.07.2017 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie k výskytu Scrapie (klusavky) na Slovensku

18.07.2017 | Živé zvieratá

Aktualizované informácie k Africkému moru ošípaných
Informačný leták, opatrenia v nárazníkových zónach, mapa nárazníkovej zóny

18.07.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Máj 2017 formát PDF(vežkos 849kB)

06.07.2017 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z júna 2017

27.06.2017 | Legislatíva

Pracovný dokument Európskej komisie k odporúčaniu č. 2016/336
Pracovný dokument Európskej komisie k odporúčaniu č. 2016/336 o uplatňovaní smernice Rady 2008/120/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných, pokiaž ide o opatrenia na zníženie potreby kupírovania chvostov. formát PDF(vežkos 682kB)

20.06.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín, vykonala RVPS Prievidza v prevádzke potraviny Koruna 062, Dlhá 42, 971 01 Prievidza, odber vzorky výrobku "Marhužová nátierka" DMT 26.10.2017...

14.06.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Apríl 2017 formát PDF(vežkos 815kB)

08.06.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín, vykonala RVPS Šaža v prevádzke COOP Jednota Galanty, Tešedíkovo č. 473, 925 82 Tešedíkovo, odber vzorky výrobku "Slivky sušené odkôstkované", 200g, DMT 8.2.2018 ...

05.06.2017 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z mája 2017

31.05.2017 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom prijme zamestnanca do dočasnej štátnej služby... PDF formát

30.05.2017 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaža prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

29.05.2017 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor potravinovéh dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

29.05.2017 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor úradnej kontroly potravín a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica prijme zamestnanca na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky... PDF formát

23.05.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Stanovisko ŠVPS SR k testom potravín na obsah dusičnanov
Stanovisko k testom potravín na obsah dusičnanov, ktoré sú vykonávané rýchlym analyzátorom v obchodnej sieti a výsledky sú šírené prostredníctvom internetu ...

16.05.2017 | Vožné pracovné miesta

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikulᚠ- vožné pracovné miesta
Odborný radca –  Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu - stála štátna služba PDF formát
Odborný radca –  Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky PDF formát

15.05.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Dolný Kubín v COOP Supermarket 11-014, Nám. M. R. Štefánika 435/30, 028 01 Trstená odber vzorky výrobku "Morello" Sandwich Biscuits Vanilla Flavoured, krajina pôvodu Turecko ...

05.05.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu, vykonala RVPS Dunajská Streda v Colnom úrade Dunajská Streda, Mliečany 61, 929 01 Dunajská Streda, odber vzorky potraviny "jablká", šarža 12/17, krajina pôvodu Srbsko ...

04.05.2017 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca - Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín rastlinného pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

04.05.2017 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca - Oddelenie zdravia zvierat – Referát zdravia zvierat a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

02.05.2017 | Stanoviská, informácie

Výročná správa a verejný odpočet za rok 2016
Verejný odpočet Štátnej veterinárnej a potravinovej správy za rok 2016 sa bude kona 9.5.2017 o 9:00 hod. na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, zasadacia miestnos – piate poschodie.
Výročná správa formát PDF(vežkos 5,66MB), prílohy k výročnej správe formát PDF(vežkos 0,5MB)

02.05.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Marec 2017 formát PDF(vežkos 877kB)

28.04.2017 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca - Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

28.04.2017 | Vožné pracovné miesta

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina - vožné pracovné miesta
Radca –  Ekonomické oddelenie PDF formát
Odborný radca –  Oddelenia zdravia zvierat a ochrany zvierat PDF formát
 

27.04.2017 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca - Oddelenie zdravia a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

21.04.2017 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca - vedúci oddelenia ekonomiky
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

21.04.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v COOP Jednota Námestovo SD, Supermarket Tempo1-01, Nábrežie 763/1, 029 01 Námestovo odobratá vzorka "Racionella" Banánové chipsy á 80g DMT: 23.11.17 ...

21.04.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

13.04.2017 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor oddelenia potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

13.04.2017 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor oddelenie zdravia zvierat - Referát hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaža prijme zamestnanca do dočasnej štátnej služby... PDF formát

12.04.2017 | Vožné pracovné miesta

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica - vožné pracovné miesta
Odborný radca –  Ekonomické oddelenie PDF formát
Odborný radca –  Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín, oddelenie hygieny potravín rastlinného pôvodu PDF formát
Odborný radca –  Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín, oddelenie hygieny potravín živočíšneho pôvodu PDF formát

12.04.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín - Vežká noc 2017, vykonala RVPS Dunajská Streda v prevádzke Jednoeurovka, Kukučinová 141/1, 929 01 Dunajská Streda odber vzorky výrobku "Petit Beurre krehké sušienky" 400g, DMT 5.11.2017...

31.03.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej previerky zameranej na kontrolu produktov živočíšneho pôvodu vyrobených v Brazílií vykonala RVPS Bratislava vo firme "FRIKAS s.r.o.", Na pántoch 10, 831 01 Bratislava odber vzorky výrobku "SEARA“ Mrazené kuracie prsia bez kosti bez kože bez innerfiletu solené"...

31.03.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

31.03.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie február 2017
V období od 1.2. do 28.2. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 055 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. formát PDF(vežkos 750kB) 

31.03.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac február 2017
V mesiaci február 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 148 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. formát PDF(vežkos 262kB) 

30.03.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Aktualizovaný zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podža § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 28.3.2017 formát PDF(vežkos 200kB)

29.03.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v predajni "Ladislav Gyorgy-Mäso-Centrum" Banícka 1241, 990 01 Vežký Krtíš odobratá vzorka "údené bravčové rebro", (DS: 30.03.2017, výrobná dávka: 06032017, krajina pôvodu Požsko s nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a sumy PAU4...

29.03.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Rozsiahle kontroly zamerané na živočíšne produkty vyrobené v Brazílii
Štátna veterinárna a potravinová správa SR uskutočňuje rozsiahle kontroly zamerané na všetky živočíšne produkty vyrobené v Brazílii a predávané na Slovensku. Dôvodom je vážne podozrenie podvodného exportu mäsa do Európskej únie.

27.03.2017 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor odbor zdravia zvierat a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda prijme zamestnanca do dočasnej štátnej služby... formát PDF

23.03.2017 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych prevádzkarní

Oznámenie o povinnosti registrácie prevádzkarne pre prevádzkovatežov predávajúcich potraviny na diažku a pre prepravcov potravín predávaných na diažku
Podža § 6 zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o potravinách“) každý prevádzkovatež potravinárskeho podniku vrátane prevádzkovateža predaja potravín na diažku je povinný oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosti na akomkožvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Registrácii podliehajú nielen prevádzkovatelia, ktorí predávajú potraviny na diažku a zabezpečujú si prepravu potravín vlastnými dopravnými prostriedkami, ale aj zmluvné prepravné spoločnosti. Prepravcovia potravín sú ďalej povinní dodržiava § 11 zákona o potravinách a Prílohu II Kapitoly IV nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení.

23.03.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo vežkosklade ovocia a zeleniny HURTUK DINO s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov, odobratá vzorka „Mrkva praná“, s nadlimitným množstvo kadmia ...

16.03.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

15.03.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v CBA Slovakia-Potraviny 3330,Cukrovarská 427, 926 01 Sereď odobratá vzorka "Natur farm" Jahodový kompót v mierne sladkom náleve, 410g so zistenou prítomnosou syntetického farbiva E 124 ...

13.03.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo firme Ravita s.r.o., Budovatežská 63, 080 01 Prešov odobratá vzorka výrobku "RAVITA pohánka termicky lúpaná tmavá" DMT: 14.11.2017, distribútor: Ravita s.r.o., Budovatežská 63, 080 01 Prešov, krajina pôvodu Čína...

08.03.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Aktualizovaný zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podža § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 8.3.2017 formát PDF(vežkos 197kB)

02.03.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v obchodnej sieti Tauris Cassovia, s.r.o., - predajňa mäsa a mäsových špecialít č. 801, Štefánikova 3957, 085 01 Bardejov, odobratá vzorka "Baltické ryby" DS: 12.03.2017...

27.02.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu potravín vykonala RVPS Bratislava v prevádzke HORTIM-SK s.r.o., VOS čerstvého ovocia a zeleniny, Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava odber vzorky potraviny "Paprika červená Kápia"...

27.02.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

22.02.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Aktualizovaný zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podža § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 21.2.2017 formát PDF(vežkos 197kB)

21.02.2017 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2017 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

20.02.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

14.02.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podža § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 14.2.2017 formát PDF(vežkos 197kB)

14.02.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

13.02.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Orgán úradnej kontroly potravín v Nemecku prostredníctvom rýchleho systému varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu o sahovaní výrobkov: "Kinder Joy Wichtel, 20g" a "Kinder Joy Wärmekissen-Plüschtier, 60g"...

07.02.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2016. formát PDF(vežkos 716kB)

06.02.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

06.02.2017 | Stanoviská, oznámenia

Mobilné kontakty na regionálne veterinárne a potravinové správy
Mobilné telefónne čísla slúžia ako kontakt v prípadoch zistených úhynov domácich a vožne žijúcich vtákov, pri podozreniach z nakazenia vtáčou chrípkou. formát PDF

02.02.2017 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor oddelenia zdravia zvierat a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, vyhlasuje výber na vožnú pracovnú pozíciu Odborný radca – inšpektor oddelenia zdravia zvierat a ochrany zvierat formát PDF

01.02.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

31.01.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

31.01.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenia o zistení predaja nevyhovujúcich tovarov
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru boli zistené ďalšie nedostatky v obchodných sieach COOP a LIDL ...

25.01.2017 | Stanoviská, oznámenia

Novozriadená stanica pre zvieratá
Prevádzkový poriadok novozriadenej Stanice pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam formát PDF(vežkos 431kB)

25.01.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

24.01.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

19.01.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené ďalšie výskyty vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

18.01.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v obchodnej sieti CBA POTRAVINY, Hodonínska cesta 15, 908 51 Holíč, odobratá vzorka "Rasca mletá", 20 g ...

18.01.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac November 2016. formát PDF(vežkos 753kB)

17.01.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené ďalší výskyt vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

17.01.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2016
V mesiaci december 2016 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 200 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(vežkos 255kB) 

16.01.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie december 2016
V období od 1.12. 2016 do 31.12. 2016 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 207 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ... formát PDF(vežkos 871kB) 

13.01.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Premiestňovaňovanie živých zvierat a zárodočných produktov
Klasifikácia chovov, opatrenia na postupné zavádzanie siete dohžadu a zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov – usmernenie na rok 2017 formát PDF(vežkos 185kB) 

12.01.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené ďalšie ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 u domácej hydiny ...

11.01.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Dňa 11.1.2017 boli laboratórne potvrdené ďalšie dva prípady aviárnej influenzy subtypu H5 u vožne žijúcich vtákov v Slovenskej republike ...

09.01.2017 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Spišská Nová Ves v prevádzke Kaufland SR v.o.s., Duklianska 19, 052 01 Spišská Nová Ves odber vzorky výrobku "Mandle v škrupine pražené, solené" á 500g ...

09.01.2017 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych podnikov

Registrácia charitatívnych organizácii, ktoré budú umiestňova na trh v Slovenskej republike potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti
Od 1. januára 2017 nadobudla účinnos novela zákona o potravinách č. 152/1995 Z.z., ktorá umožňuje charitatívnym organizáciám možnos bezodplatného poskytovania potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Charitatívna organizácia môže s týmito potravinami naklada až po jej registrácii na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Vzor oznámenia registrácie (formát RTF, vežkos 244kB), jednoduchý návod na registráciu (formát PDF, vežkos 1475kB).  

05.01.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdený tretí výskyt aviárnej influenzy subtypu H5 na Slovensku, prvý záchyt u vožne žijúcich vtákov ...

04.01.2017 | Informácie pre chovatežov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené druhé ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 na Slovensku ...

Staršie novinky