Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Prvý výskyt afrického moru ošípaných vo veľkochove

aktualizované dňa 23.6.2021
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Dňa 22.06.2021 Národné referenčné laboratórium pre africký mor ošípaných vo Zvolene diagnostikovalo výskyt afrického moru ošípaných. Podozrenie na túto nákazu bolo vyslovené súkromným veterinárnym lekárom 20.06.2021 na základe nasledovných klinických príznakov ( znížený príjem krmiva, malátnosť, hnačky, sťažené dýchanie, krvavý výtok z nosových otvorov, cianóza kože, vysoké horúčky). Ide o prvé potvrdenie afrického moru u domácich ošípaných v roku 2021. Nákaza sa vyskytla v komerčnom chove ošípaných, Agrodružstvo Agrospol, družstvo, Boľkovce, farma Lučenec, okr. Lučenec.

Potvrdenie nákazy je oblasti s pozitívnymi prípadmi afrického moru ošípaných u diviakov .

Na základe epidemiologického šetrenia vykonaného RVPS Lučenec sa zatiaľ uvažuje o rôznych cestách zavlečenia vírusu na farmu ( napr. ľudský faktor, motorové vozidlá, hmyz, hlodavce, atď.). Vylúčil sa priamy kontakt s diviačou zverou.

Predpokladá sa, že vírus afrického moru bol zavlečený na farmu 10 dní pred potvrdením nákazy. Samotné ochorenie je momentálne lokalizované len v jednej hale a z toho dôvodu ostatné priestory sú uzavreté a zvieratá sú pravidelne klinicky aj laboratórne testované.

Pitvou uhynutých zvierat bola zistená zväčšená slezina (splenomegália), rozvinutá pneumónia, krvácaniny na obličkách, močovom mechúri, žalúdku, črevách, nahromadenie krvi v dutine brušnej, a zväčšené miazgové uzliny s krvácaninami. V uvedených orgánoch bola potvrdená prítomnosť afrického moru ošípaných.

Príslušná RVPS Lučenec prijíma opatrenia v zmysle platnej legislatívy, vrátane zákazu presunov ošípaných z ohniska, a stanovenia ochrannej 3 km zóny a 10 km pásma pozorovania.

Depopulácia - usmrcovanie zvierat prebieha od 23.06.2021.

V tejto súvislosti pripomína ŠVPS SR povinnosť identifikácie a registrácie všetkých chovov ošípaných a dôsledné dodržiavanie biologických opatrení na ochranu chovov