Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Africký mor ošípaných (AMO) – výskyt v komerčnom chove v obci Jesenské , okr. Rimavská Sobota

aktualizované dňa 3.12.2021
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Štátna veterinárna a potravinová správa SR ( ŠVPS SR) informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v ďalšom novom ohnisku v chove domácich ošípaných.

Dňa 02.12.2021 v podvečerných hodinách bol národným referenčným laboratóriom (NRL) pre diagnostiku afrického moru ošípaných (AMO) vo Zvolene potvrdený výskyt nákazy v chove domácich ošípaných v okrese RIMAVSKÁ SOBOTA.

V poradí sa jedná už o 9. ohnisko AMO v roku 2021.

Ohnisko nákazy sa diagnostikovalo v komerčnom chove domácich ošípaných dánskej poľnohospodárskej skupiny právne samostatných spoločností PIGAGRO s r.o. v obci Jesenské, okr. Rimavská Sobota.

V chove uhynulo náhle niekoľko prasníc a odstavčiat. Klinicky zvieratá prejavovali apatiu, znížený príjem krmiva, hnačky, bronchopneumńiu, zmeny na koži (cyanóza) a vysokú telesnú teplotu. Počet ošípaných v chove : 3625 prasníc, 700 prasničiek a viac ako 20.000 odstavčiat.

Vo vzorkách odobratých v postihnutom chove od klinicky chorých resp. uhynutých prasníc a odstavčiat sa potvrdila prítomnosť pôvodcu- vírusu afrického moru ošípaných. Príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rimavskej Sobote vydala pre ohnisko nákazy veterinárne opatrenia. Opatrenia boli vydané pre 3 km pásmo okolo ohniska ( pásmo ochrany) a 10 km pásmo ( pásmo pozorovania) Vzhľadom k tomu, že momentálne neexistuje pri AMO účinná terapia, nie sú dostupné žiadne vakcíny , budú všetky ošípané v ohnisku nákazy usmrtené a neškodne odstránené v kafilérii.

S depopuláciou zvierat v ohnisku sa začne od 4.12.2021 a vzhľadom na vysokú koncentráciu ošípaných na farme, proces utrácania potrvá niekoľko dní. Usmrcovanie bude realizovať skupina vyškolených odborníkov na túto činnosť zo ŠVPS SR, ktorí majú certifikát na utrácanie hospodárskych zvierat v zmysle platnej EÚ legislatívy (dodržanie podmienok welfare). Epizootologické šetrenie bude vykonané expertnou skupinou zo ŠVPS SR a bude zamerané na zistenie príčiny a cesty zavlečenia nákazy do chovu, plnenie biologických opatrení na ochranu chovov ako aj pomenovanie kontaktných chovov vo vzťahu k premiestňovaniu ošípaných a následného možného rozšírenia nákazy.

Obce zaradené do 3 km pásma: katastrálne územia obcí: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec

Obce zaradené do 10 km pásma: kataster obcí Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gem. Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rim. Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Rimavská Sobota