Úvodná stránka

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie

Aktuálna situácia

Situácia vo výskyte AMO sa v Európe ( vrátane SR) dynamicky vyvíja a aktuálnu mapu zaradenia oblastí do zón, vrátane územia SR. V tejto súvislosti upozorňujeme stále a opätovne na nevyhnutnosť dodržiavania všetkých opatrení vydaných príslušnými RVPS v SR pokiaľ ide o

  • chovy ošípaných, biologickú ochranu chovov a povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných i záhumienkových, kde majitelia chovajú alebo plánujú chovatelia čo i len 1 ošípanú.
  • Opatrenia vydané pre užívateľov poľovných revírov musia byť na 100 % dodržiavané a aplikované nakoľko jedine tak sa zníži riziko šírenia nákazy Je nevyhnutné dodržiavať tieto opatrenia a konať tak aby sa zabránilo opätovnému zavlečeniu nákazy do chovov čo by znamenalo opäť nové prísne opatrenia pre chovateľov ošípaných a to po dobu najmenej 12 mesiacov od posledného výskytu.

Pravidelná aktualizácia vývoja situácie v SR na základe výsledkov analýz Referenčného laboratória vo Zvolene je voľne dostupná tu

Ďaľšie odkazy

Archívne údaje


Pozitívne prípady v aktuálnom roku

U diviakov

Nález ID Dátum konfirmácie Popis
861579322024-01-0303.01.2024Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, Nájdený uhynutý
671589422024-01-0303.01.2024Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Podkriváň, KÚ: Píla, PR: Podkriváň, Nájdený uhynutý
594128362024-01-1616.01.2024Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Hubert Praha, KÚ: Praha, PR: PS Hubert Praha, Nájdený uhynutý
327648912024-01-2424.01.2024Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Podlavice, PR: PZ Podlavice, Ulovený
281647952024-01-2424.01.2024Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Ulovený
147685922024-01-2424.01.2024Diviača - Samec, Poľovnícky ochranný spolok - KOŠIAR, KÚ: Malachov, PR: POS Košiar, Nájdený uhynutý
215634972024-01-2323.01.2024Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Rovienka, KÚ: Divín, PR: PS Rovienka, Nájdený uhynutý
857624392024-01-2929.01.2024Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Selce, PR: LESY SR š.p. OZ Poľana, Nájdený uhynutý
521976382024-01-2929.01.2024Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Selce, PR: LESY SR š.p. OZ Poľana, Nájdený uhynutý
682394752024-01-3030.01.2024Lanštiak - Samec, Hulín- poľovnícka spoločnosť obce Brehy, KÚ: Brehy, PR: Brehy, Nájdený uhynutý
691437852024-02-0505.02.2024Diviača - Samec, KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., KÚ: Tekovská Breznica, PR: Chválené Tekovská Breznica, Nájdený uhynutý
564298172024-02-0505.02.2024Diviača - Samica, KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., KÚ: Tekovská Breznica, PR: Chválené Tekovská Breznica, Nájdený uhynutý
469815322024-02-0505.02.2024Diviača - Samica, KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., KÚ: Tekovská Breznica, PR: Chválené Tekovská Breznica, Nájdený uhynutý
314798562024-02-0303.02.2024Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie DUJAVA, KÚ: Marhaň, PR: Dujava, Nájdený uhynutý
725196342024-02-0707.02.2024Lanštiak - Samica, KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., KÚ: Tekovská Breznica, PR: Chválené Tekovská Breznica, Nájdený uhynutý
428593612024-02-0707.02.2024Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Podkriváň, KÚ: Píla, PR: Podkriváň, Nájdený uhynutý
285479312024-02-0707.02.2024Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Podkriváň, KÚ: Píla, PR: Podkriváň, Nájdený uhynutý
316874252024-02-0707.02.2024Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Králiky, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
328714692024-01-0404.01.2024Lanštiak - Samica, Pôdohospodárska poľovnícka spoločnosť PRAVICA, KÚ: Chrťany, PR: PPS Pravica, Ulovený
679584132024-01-2424.01.2024Diviača - Samica, Pôdohospodárska poľovnícka spoločnosť PRAVICA, KÚ: Chrťany, PR: PPS Pravica, Ulovený
128947352024-01-1818.01.2024
241785932024-01-1818.01.2024
439756182024-02-1414.02.2024Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Uhynutý zrazený
817259362024-02-1414.02.2024Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Králiky, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
498763122024-02-1414.02.2024Diviača - Samec, Poľovnícky ochranný spolok - KOŠIAR, KÚ: Kremnička, PR: POS Košiar, Nájdený uhynutý
215897632024-02-1313.02.2024Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Selce, PR: LESY SR š.p. OZ Poľana, Nájdený uhynutý
236719842024-02-1616.02.2024Diviača - Samica, Hulín- poľovnícka spoločnosť obce Brehy, KÚ: Brehy, PR: Brehy, Nájdený uhynutý
164593872024-02-2121.02.2024Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rudno nad Hronom, PR: Drastvica, Nájdený uhynutý
859426312024-02-2626.02.2024Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie TANÁD, KÚ: Banská Hodruša, PR: Banská Štiavnica, Ulovený
216937452024-02-2828.02.2024Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Selce, PR: LESY SR š.p. OZ Poľana, Nájdený uhynutý
278435962024-03-0101.03.2024Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Rovienka, KÚ: Divín, PR: PS Rovienka, Nájdený uhynutý
397268452024-02-2222.02.2024Lanštiak - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ľuboreč, PR: LESY SR š.p. OZ Poľana, Nájdený uhynutý
695832742024-03-0404.03.2024Lanštiak - Samec, Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica, KÚ: Banská Belá, PR: Kysihýbel, Ulovený
586491372024-03-0404.03.2024Diviača - Samica, Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica, KÚ: Banský Studenec, PR: Kysihýbel, Ulovený
132795842024-03-0404.03.2024Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kopanice, PR: Drastvica, Nájdený uhynutý
345762182024-03-0404.03.2024Diviača - Samec, Poľovnícke združenie BRDO I. Ostrá Lúka, KÚ: Ostrá Lúka, PR: Brdo Ostrá Lúka, Ulovený
768945312024-03-0808.03.2024Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čistá voda, KÚ: Svätý Anton, PR: Antol-Ilija, Nájdený uhynutý
249718562024-03-0808.03.2024Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Čistá voda, KÚ: Svätý Anton, PR: Antol-Ilija, Nájdený uhynutý
142695832024-03-1111.03.2024Lanštiak - Samica, Sielnica Jagd, KÚ: Hájniky, PR: Sielnica, Nájdený uhynutý
217538942024-03-1010.03.2024Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia Lesy, Lúky Uhliská, KÚ: Pukanec, PR: Teplá voda Pukanec, Nájdený uhynutý
573192482024-03-1818.03.2024Lanštiak - Poľovnícka spoločnosť Čistá voda, KÚ: Svätý Anton, PR: Antol-Ilija, Nájdený uhynutý
396748212024-03-1212.03.2024Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Rovienka, KÚ: Divín, PR: PS Rovienka, Nájdený uhynutý
981264572024-02-2828.02.2024Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia Lesy, Lúky Uhliská, KÚ: Pukanec, PR: Teplá voda Pukanec, Nájdený uhynutý
872136952024-03-2020.03.2024Lanštiak - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ľuboreč, PR: LESY SR š.p. OZ Poľana, Nájdený uhynutý
364895712024-03-2121.03.2024Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ľuboreč, PR: LESY SR š.p. OZ Poľana, Nájdený uhynutý
513478962024-03-2222.03.2024Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok VLČIA SKALA, KÚ: Nedelište, PR: PS VLČIA SKALA, Nájdený uhynutý
324791682024-03-2525.03.2024Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rudno nad Hronom, PR: Drastvica, Nájdený uhynutý
132956472024-03-2828.03.2024Dospelý diviak - Samica, KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., KÚ: Tekovská Breznica, PR: Chválené Tekovská Breznica, Nájdený uhynutý
396482752024-04-0303.04.2024Diviača - Samica, Sielnica Jagd, KÚ: Sielnica, PR: Sielnica, Nájdený uhynutý
341298672024-04-0808.04.2024Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KUKUČKA Krupina, KÚ: Krupina, PR: Kukučka Krupina, Ulovený
857214932024-04-0909.04.2024Diviača - Samica, Sielnica Jagd, KÚ: Sielnica, PR: Sielnica, Nájdený uhynutý
723915482024-04-0505.04.2024Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Agro Klátova Nová Ves, KÚ: Krásno, PR: PS AGRO KL.N.VES, Ulovený
358726192024-04-1010.04.2024Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kopanice, PR: Drastvica, Ulovený
213467982024-04-1010.04.2024Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kopanice, PR: Drastvica, Ulovený
479651832024-04-1111.04.2024Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KUKUČKA Krupina, KÚ: Krupina, PR: Kukučka Krupina, Nájdený uhynutý
149382562024-03-2828.03.2024Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť SKALKA Krnča, KÚ: Krnča, PR: Skalka Krnča, Nájdený uhynutý
796821532024-04-1212.04.2024Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Horňany, KÚ: Krnča, PR: Tríbeč, Nájdený uhynutý
381456292024-03-1212.03.2024Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Pal-Inalfa Vráble, KÚ: Pukanec, PR: Lespol Pukanec, Nájdený uhynutý
871543262024-04-0404.04.2024Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia Stará hora Nová Dedina, KÚ: Opatová, PR: PO Stará hora Nová Dedina, Nájdený uhynutý
719285342024-04-0404.04.2024Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka organizácia Stará hora Nová Dedina, KÚ: Opatová, PR: PO Stará hora Nová Dedina, Nájdený uhynutý
379148622024-04-1515.04.2024Diviača - Samec, OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o., KÚ: Dobrá Niva, PR: OL Dobrá Niva, Nájdený uhynutý
435178292024-04-1515.04.2024Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia Lesy, Lúky Uhliská, KÚ: Pukanec, PR: Teplá voda Pukanec, Nájdený uhynutý
369182752024-04-1616.04.2024Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie BERIANKA, KÚ: Dolné Devičany, PR: PD Bátovce 1, Nájdený uhynutý
Údaje o výskyte AMO u diviakov a domácich ošípaných sú sumarizované, spracovávané a vyhodnocované ŠVPS SR.

U domácich ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných ( AMO). Podrobnosti PDF


Nález Dátum konfirmácie Popis
Údaje o výskyte AMO u diviakov a domácich ošípaných sú sumarizované, spracovávané a vyhodnocované ŠVPS SR.

Ochranné pásma a pásma dohľadu v súvislosti s výskytom AMO

Opatrenia v ohnisku, pre kontaktné chovy, ochranné pásma a pásmo pozorovania podrobne popisuje

Nariadenie vlády SR č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných v znení nariadenia vlády 222/2009 Z. z. https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/nv_277_2003.pdf

Informácia pre verejnosť

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť ( chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazy Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy ! V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov. Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !   

Mapa

Archívne údaje


  • Diviak s dátumom konfirmácie nie starším ako 7 dní. Diviak s dátumom konfirmácie starším ako 7 dní.
  • Domáca ošípaná s dátumom konfirmácie nie starším ako 90 dní. Domáca ošípaná s dátumom konfirmácie starším ako 90 dní.

Národný eradikačný program AMO/Národný pohotovostný plán AMO 2024

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ - [List of approved establishments as referred to in Article 12 of Commission Implementing Decision 2014/709/EU]

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ v platnom znení.

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 nájdete