Úvodná stránka

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie

Aktuálna situácia

Situácia vo výskyte AMO sa v Európe ( vrátane SR) dynamicky vyvíja a aktuálnu mapu zaradenia oblastí do zón, vrátane územia SR. V tejto súvislosti upozorňujeme stále a opätovne na nevyhnutnosť dodržiavania všetkých opatrení vydaných príslušnými RVPS v SR pokiaľ ide o

  • chovy ošípaných, biologickú ochranu chovov a povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných i záhumienkových, kde majitelia chovajú alebo plánujú chovatelia čo i len 1 ošípanú.
  • Opatrenia vydané pre užívateľov poľovných revírov musia byť na 100 % dodržiavané a aplikované nakoľko jedine tak sa zníži riziko šírenia nákazy Je nevyhnutné dodržiavať tieto opatrenia a konať tak aby sa zabránilo opätovnému zavlečeniu nákazy do chovov čo by znamenalo opäť nové prísne opatrenia pre chovateľov ošípaných a to po dobu najmenej 12 mesiacov od posledného výskytu.

Pravidelná aktualizácia vývoja situácie v SR na základe výsledkov analýz Referenčného laboratória vo Zvolene je voľne dostupná tu

Pozitívne prípady

U diviakov

Nález ID Dátum konfirmácie Popis
716529432019-08-1515.08.2019diviak- lanštiak- nájdený uhynutý, PS BAMARA Brehov, KU Cejkov , nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných,
459816722019-08-1616.08.2019diviača, samec; PS Ticce Zatín, KU Zatín , okr. Trebišov ; ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných – v susedných obciach boli potvrdené ohniská AMO v záhumienkových chovoch ošípaných
461372582019-08-0808.08.2019 V rámci monitoringu AMO u diviačej zveri sa v oblasti kde boli ohniská afrického moru ošípaných v okrese Trebišov bol diagnostikovaný prvý pozitívny afrického moru ošípaných u diviakov. Diviak vykazoval zmeny správania, bol ulovený poľovníkom a následne vzorka zaslaná na vyšetrenie do NRL vo Zvolene. Daná skutočnosť je dôležitým zistením, nakoľko diviak je zdrojom nákazy aj pre domáce ošípané. Miesto nálezu je poľovné združenie Svätuše, okres Trebišov , cca 7 km od spoločnej SK/HU hranice kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie zisťovaný výskyt AMO u diviačej zveri ( od 1. januára 2019 spolu v Maďarsku viac ako 800 pozitívnych výsledkov) . Národná expertná skupina pre africký mor ošípaných analyzuje situáciu a prijme opatrenia pokiaľ ide o manažment lovu najmä z pohľadu zistenia AMO u diviakov, ako možného zdroja nákazy, rezervoáru vírusu v uhynutých telách, resp. znižovania denzity diviačej populácie v danom regióne.
259147362019-08-1616.08.2019diviača,samec; PS Ticce Zatín, KU Zatín ,okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných v rovnakom poľovnom revíri ako prípad č.3;
748361522019-08-2020.08.2019 nájdený, uhynutý – PS Ticce Zatín , diviak lanštiak
483516722019-08-2626.08.2019 diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý
284693752019-08-2626.08.2019 diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý
658147322019-08-2626.08.2019 diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý
143685722019-08-3030.08.2019 PO Pokrok Zemplín, KÚ Ladmovce , nájdený uhynutý diviak , samica
784132692019-08-3030.08.2019 diviača, samec; PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
972584312019-08-3030.08.2019 nájdený, uhynutý diviak- samec, PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov
213495672019-09-0202.09.2019 uhynutý, nájdený, samica, -PS Bamara, Brehov, KU Kucany, okr. Trebišov
187493262019-09-1717.09.2019 nájdený uhynutý diviak ,PO Pokrok Zemplín, KU Ladmovce, okres Trebišov
649583722019-09-2626.09.2019 dospelý diviak nájdený uhynutý- PK PO Veľké Kapušany, okr. Michalovce, KÚ Veľké Kapušany, poľovný revír Copus
163825472019-09-2626.09.2019 diviak, samec, nájdený uhynutý- PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov
287691432019-09-2626.09.2019 diviača, samec; PD Lingo Svätuše, Veľký Kamenec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
367291482019-10-0303.10.2019 dospelý diviak, samica - uhynuté, nájdené PS Ticce Zatín, KÚ Zatín,okr. Trebišov
926754382019-10-0808.10.2019diviak, samica, ulovené bez zmien správania; PZ Lipovec, Brezina, KÚ Byšta , poľovný revír Brezina, okr. Trebišov
285674392019-10-1515.10.2019diviak- samec, ulovené so zmenami správania- Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ Černochov, poľovný revír Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov
935417262019-10-2929.10.2019diviak - lanštiak, nájdený uhynutý; PZ Čajka Trebišov II , KÚ Trebišov, poľovný revír PZ Čajka,okr. Trebišov
498721532019-11-0404.11.2019 diviača, samec; PR Boťany, Leles, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania
413765282019-11-1414.11.2019 diviak- lanštiak, samica; PZ Latorica Čičarovce, ulovené bez zmien správania
839642172019-11-2121.11.2019 diviača, samica ; PZ Latorica Sziget, Leles ,okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania
425931782019-12-0202.12.2019 dospelý diviak, samica ; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
453769812019-12-0505.12.2019 diviak-lanštiak, samec; PZ Čajka, Sečovce, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené
148573692019-12-0909.12.2019 diviak-lanštiak, samica,; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
137629842019-12-0909.12.2019 diviača, samica; PS Ticce Zatín, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania
329451762019-12-1010.12.2019 diviača, samec, samec; PO Vlčia Hora Cejkov, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania
829436152019-12-1717.12.2019 diviak- lanštiak, samica - SPK Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce; uhynuté nájdené
689312452019-12-1818.12.2019 diviača, samica; KÚ Čičarovce, PR Čičarovce; okr. Michaľovce, nájdené-uhynuté
247851362019-12-1818.12.2019dospelý diviak, samec. KÚ Čičarovce, PR Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený, uhynutý
538172692019-12-1818.12.2019 diviak, dospelý, samica, KÚ Ćičarovce, PR Latorica -Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený uhynutý
297541382020-01-0303.01.2020 diviak-samica, lanštiak, WH Danubius, Norbertus, PR Leles, okr. Trebišov- zrazené-uhynuté
146593272020-01-0808.01.2020 diviak- lanštiak- PZ Nimród-Dobrá-Biel, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania
916532872020-01-0909.01.2020 diviak-lanštiak, PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania
792618542020-01-0909.01.2020 diviača,samec; PZ Latorica, Čičarovce, okr. Michalovce, ulovené
591843262020-01-1414.01.2020 diviak- samec, lanštiak, PZ Čajka Trebišov II, nájdený uhynutý
326971582020-01-1515.01.2020 diviak- samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov,ulovené bez zmien správania
381294562020-01-1717.01.2020diviak- samec-lanštiak- SPZ- Poľovný revír Hornád, Trstená Pri Hornáde, okr. Košice- okolie; ulovené bez zmien správania
847251632020-01-2121.01.2020 diviak- lanštiak; PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý
184635272020-01-2121.01.2020 dospelý diviak- samica, PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý
194287362020-01-2222.01.2020 diviak-lanštiak; PZ Diana Bracovce, okr. Michalovce, uhynutý - nájdený
271548932020-01-2929.01.2020 diviača, samica; PZ Nimród, Dobrá-Biel, okres Trebišov; uhynuté-nájdené
253649172020-01-2929.01.2020 diviača, samec; OVRB Kojonna, Veľké Raškovce, okr. Michalovce, ulovené bez zmien správania
651827342020-01-3131.01.2020 diviak, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, uhynutý,nájdený
935714862020-02-1414.02.2020 dospelý diviak, samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, nájdení, uhynuté
245361782021-09-1414.09.2021diviača, samec; PZ Domaška, Trstená pri Hornáde, okr. Košice- okolie, ulovené so zmenami správania
859312742020-02-1717.02.2020diviača, samica; PO LAPSus Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
674295832020-02-2424.02.2020 diviača, samica; PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, nájdené-uhynuté
548972632020-02-2525.02.2020 dospelý diviak, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov,okr. Trebišov, uhynuté, nájdené
917842632020-02-2525.02.2020 dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté- nájdené
869527132020-02-2525.02.2020 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené
865321942020-02-2525.02.2020 dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov; uhynuté-nájdené
425981362020-02-2525.02.2020 diviak-lanštak, samica, PZ Domaška,Trstená pri Hornáde, okr. Košice-okolie; uhynuté, nájdené
845926372020-02-2626.02.2020 dospelý diviak, samica, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; uhynuté-nájdené
329586142020-03-0303.03.2020 dospelý diviak, samica; Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov; nájdené-uhynuté
965478232020-03-0505.03.2020diviača, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené-uhynuté
938276512020-03-0505.03.2020diviača, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené-uhynuté
169534822020-03-1010.03.2020dospelý diviak-samica, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR: Slánske lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený uhynutý
821693472020-03-1010.03.2020diviak-prasa, samec, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR Slánske lesy I. okr. Košice-okolie,; nájdený uhynutý
435721892020-03-1111.03.2020diviača, samica, Lesy SR, š.p. Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý
628435172020-03-1111.03.2020diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený -uhynutý
753286942020-03-1111.03.2020diviačia, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
824931572020-03-1111.03.2020diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
354298612020-03-1111.03.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
684239572020-03-1111.03.2020dospelý diviak -samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
792186432020-03-1111.03.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
981653422020-03-1111.03.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
576392842020-03-1111.03.2020dospelý diviak, samec; PZ Helmec Zemplínska Nová Ves, PR Zemplínska Nová Ves okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
463592712020-03-1111.03.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
481792562020-03-1111.03.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
752483962020-03-1111.03.2020dospelý diviak, samec; PZ Helmec Zemplínska Nová Ves, PZ Helmec, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
542167392020-03-1111.03.2020diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita: Záhumie, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
934218762020-03-1313.03.2020 dospelý diviak, samec, PZ Latorica, PR Latorica-Čičrovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
874152392020-03-1717.03.2020 diviak-lanštia;, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
391728452020-03-1717.03.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
167498232020-03-1717.03.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
175392462020-03-1717.03.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
643197852020-03-1717.03.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
941376252020-03-1717.03.2020 dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
429538612020-03-1717.03.2020 diviača, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
459871622020-03-1717.03.2020dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
567148292020-03-1818.03.2020diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina,Berekyňa, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
186394522020-03-2424.03.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý
546932712020-03-2424.03.2020dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
259178642020-03-2424.03.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
342861752020-03-2424.03.2020 diviak-lanštiak, samec, PZ Erena Beša, okr. Michalovce, ulovený bez zmien správania
491835272020-03-2525.03.2020diviak-lanštiak, samec; Poľovnícka spoločnosť TICCE Zatín, PR č.21 Zatín; okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
573186242020-03-2626.03.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý
847391652020-03-2626.03.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý
235947682020-03-3030.03.2020 diviak- lanštiak, samica; PZ Hubert Kuzmice; PR Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
648719322020-03-3131.03.2020diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
423759862020-03-3131.03.2020diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, lok.: Pod Malým Lipovcom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
267539142020-04-0202.04.2020diviača-samica, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie,uhynutý-nájdený
791234582020-04-0202.04.2020diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
628319452020-04-0202.04.2020diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
732581642020-04-0303.04.2020 diviača, samica; PS Ticce Zatín, PR: č. 21 Zatín , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
758429632020-04-0707.04.2020 diviak-lanštiak; PZ Slanská Dolina, PR: Slanská dolina, okr.Košice-okolie,nájdený-uhynutý
698754132020-04-0707.04.2020 diviak-lanštiak, samec, PZ Lipovec BREZINA, PR: Minárska Lúka; okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
637548922020-04-0808.04.2020diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert-Kuzmice, PR: PZ Hubert -Kuzmice, okr. Trebišov; ulovené so zmenami správania
315487622020-04-0808.04.2020diviak-lanštiak, samec; PZ Hubert-Kuzmice, PR:Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
142637592020-04-1414.04.2020diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
476319822020-04-1414.04.2020diviak-lanštiak, samec; OVRB Kojonna, PR: Kojonna, okr. Michalovce; ulovené bez zmien správania
958127362020-04-1515.04.2020diviak-lanštiak, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
592476312020-04-1515.04.2020dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske Vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
354768912020-04-1515.04.2020diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
798312652020-04-1515.04.2020dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
812356792020-04-1515.04.2020diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania
317928652020-04-1515.04.2020diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania
961432872020-04-1515.04.2020diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania
234568972020-04-1515.04.2020 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
684731922020-04-1616.04.2020diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA,PR: Brezina, lok.: Pisková Baňa okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
837159622020-04-1616.04.2020diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert Kuzmice, PR:PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
835174922020-04-1616.04.2020 diviak-lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR: Slanské lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
631425782020-04-1717.04.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
598641232020-04-1717.04.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
392861572020-04-1717.04.2020diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
975416282020-04-1717.04.2020diviak-lanštiak, samec; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
785412362020-04-1717.04.2020diviak-lanštiak, samica; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
621483572020-04-2020.04.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
839524672020-04-2020.04.2020diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR:PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
624159732020-04-2020.04.2020dospelý diviak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
753281642020-04-2020.04.2020diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
623417982020-04-2121.04.2020diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
674931282020-04-2121.04.2020 diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
638291452020-04-2121.04.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
752168492020-04-2121.04.2020diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
635728412020-04-2121.04.2020diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
345617822020-04-2121.04.2020 diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
518936472020-04-2121.04.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
376518942020-04-2121.04.2020 diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
453217982020-04-2121.04.2020 diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
689254172020-04-2222.04.2020 dospelý diviak, samica; PZ Nimród, PR: Dobrá-Biel, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
825739162020-04-1515.04.2020diviak-lanštiak, samica PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
714869232020-04-1717.04.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; ulovený bez zmien správania
954632812020-04-2727.04.2020dospelý diviak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
721853692020-04-2727.04.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
274961352020-04-2929.04.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ Družba Nižná Myšľa, PR: Barónsky kút, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
928751642020-04-2929.04.2020 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
196854732020-04-2929.04.2020diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
635184272020-04-2929.04.2020 diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
834265912020-04-2929.04.2020 dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
749356812020-04-2929.04.2020 diviača, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
751483962020-04-2929.04.2020diviak-lanštiak, samicac; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
351679422020-04-2929.04.2020diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
691578342020-04-2929.04.2020diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
329856742020-04-2929.04.2020 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
452681972020-04-2929.04.2020 diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
712438952020-04-2929.04.2020 dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
841672532020-05-0404.05.2020diviak-lanštiak, samica, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
456923172020-05-0404.05.2020diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
683127452020-05-0404.05.2020 diviača; samec, PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
574369212020-05-0404.05.2020diviak-lanštiak, samica; PZ Sova, Kráľovský Chlmec, PR: Streda nad Bodrogom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
851746922020-05-0404.05.2020diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
236197582020-05-0404.05.2020 diviak-lanštiak, samec; Poľovnícky spolok BEREK Bačka, PR: Bačka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
396142782020-05-0505.05.2020diviak-lanštiak, samec; PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
369721852020-05-0505.05.2020diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
647859132020-05-0606.05.2020 diviak-lanštiak, samica; PS Bamara BREHOV PR:Brehov, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
892576432020-05-0606.05.2020 diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina- Genciovka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
274891362020-05-0606.05.2020 diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
698217452020-05-0606.05.2020 diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
213547982020-05-0606.05.2020 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
263978542020-05-0606.05.2020dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
476589312020-05-0606.05.2020 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
784156932020-05-0606.05.2020 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
375164892020-05-0606.05.2020diviača; PZ KELECSENYI, PR: Kelesceni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
249351782020-05-0606.05.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
268154932020-05-0707.05.2020 diviak-lanštiak; WH Danubius s r.o. Leles, PR: Norbertus, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
512697342020-05-1212.05.2020dospelý diviak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
149265732020-05-1212.05.2020 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
376925182020-05-1212.05.2020 diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
526713492020-05-1212.05.2020 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
237859162020-05-1212.05.2020 diviak-lanštiak, samec, PZ Hubert Kuzmice, PR: Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
176985422020-05-1313.05.2020diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
781635292020-05-1919.05.2020 diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
469513782020-05-1919.05.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
953426872020-05-2020.05.2020 dospelý diviak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
962317482020-05-2020.05.2020 dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
793581422020-05-2020.05.2020 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
186234792020-05-2222.05.2020 dospelý diviak, samica; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeny, Kap. Kľačany, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý
251947382020-05-2525.05.2020 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
247983162020-05-2727.05.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
578412392020-05-2929.05.2020diviak-lanštiak, samec; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
925374682020-06-0202.06.2020diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
384961522020-06-0202.06.2020 diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
832671492020-06-0202.06.2020 dospelý diviak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Boťany, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
325891642020-06-0202.06.2020diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Boťany, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
925741862020-06-0808.06.2020diviača, samec; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
318254962020-06-0808.06.2020diviača, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
817642392020-06-0909.06.2020 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
567321842020-06-1111.06.2020 diviača, samec, Mestské lesy Košice, a.s., PR: Čermeľ, Košice mesto ( Košice I), nájdený-uhynutý
476921582020-06-1717.06.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
526498172020-06-2222.06.2020 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
712685342020-06-2323.06.2020 diviača, samica; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
253176982020-06-3030.06.2020 diviača, samica; PZ Slanská dolina, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
426793812020-07-1414.07.2020 diviak-lanštiak, samec; PO Pokrok Zemplín, PR: Pokrok , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
312468972020-07-1717.07.2020 diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
896351722020-07-2020.07.2020diviača, samec; Poľovnícka spoločnosť Legiňa, PR: Luhyňa , okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
842756932020-07-2121.07.2020 dospelý diviak, samica; Poľovnícke združenie Domica Kečovo, PR: Kečovo, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý
472689152020-07-2727.07.2020 diviak-lanštiak, samec; Poľovnícky spolok BAGJAŠ Tornaľa, PR: Bagľaš Tornaľa , okr. Rimavská Sobota, ulovený
387521692020-07-2828.07.2020 diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Hrhov, PR: PZ Hrhov, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý
184679522020-07-3131.07.2020 diviača, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, PR: Slanská dolina , okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
324571892020-07-2929.07.2020dospelý diviak samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
943572162020-07-2828.07.2020 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
684315272020-07-2929.07.2020 dospelý diviak, samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
372159682020-08-0303.08.2020 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
174529682020-08-0303.08.2020 diviača, samec; PZ Slanská dolina, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
841753622020-08-0303.08.2020 diviača, samec; PZ Slanská dolina, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
439156872020-08-0303.08.2020diviača, samica; PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica (1725) , okr. Trebišov; ulovený so zmenami správania
219864732020-08-0404.08.2020 diviača, samec; PZ Peder, PR: Bodnárka, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
462537192020-08-0505.08.2020 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec,PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
158697232020-08-0505.08.2020 diviača, samec; PZ Slanská Slanec PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
491367252020-08-0505.08.2020 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
419268752020-08-0505.08.2020 dospelý diviak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
259781342020-08-0606.08.2020 diviača, samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
478129532020-08-1010.08.2020 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
261978452020-08-1010.08.2020 diviak-lanštiak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
432168752020-08-1010.08.2020 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
298351672020-08-1010.08.2020 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
783192652020-08-1010.08.2020 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
645278932020-08-1010.08.2020 dospelý diviak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
153629842020-08-1010.08.2020diviak-lanštiak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
329415862020-08-1010.08.2020 diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
863579412020-08-1414.08.2020 diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
451863972020-08-1414.08.2020 diviak-lanštiak, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
512687932020-08-1818.08.2020 diviača, PZ Slanská dolina Slanec,PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
439256872020-08-2121.08.2020diviača, samica; PZ Lužná Malé Trakany, PR: Malé Trakany, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
675389412020-08-2424.08.2020 diviača, samec, PZ Breza, Rešica, PR: Bakoň okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
263987512020-08-2424.08.2020diviak-lanštiak, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
391654872020-08-2626.08.2020 diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
369781522020-08-2626.08.2020 diviača, PZ Kaňapta Buzica, PR: Ružový dvor, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
761385292020-08-2626.08.2020 diviača, PZ SPZ Kaňapta Buzica, PR: Ružový dvor, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania
651294872020-08-3131.08.2020 diviača, samec; ZVPP Svätý Hubert, PR: Svätý Hubert, KÚ Janík, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
681935472020-09-0202.09.2020 diviača, samec; ZVPP Svätý Hubert, PR: Svätý Hubert, KÚ Janík, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
157823492020-09-0303.09.2020 diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
951687232020-09-0404.09.2020 diviača, samec; PZ Lužná Malé Trakany, PR: Malé Trakany, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
732465892020-09-0404.09.2020 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, PR: Bačkov, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
263759812020-09-0808.09.2020 diviača, samica; PZ JASTRAB; KÚ Veľká Ida, PR: Ida, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
831624592020-09-0909.09.2020 dospelý diviak, samica; PO BEREK PR: Lúky, KÚ Bočiar, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
715483922020-09-1111.09.2020 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
683725142020-09-1111.09.2020 dospelý diviak, samica; Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
237849162020-09-1111.09.2020 diviača samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
297364812020-09-1414.09.2020 dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
435692782020-09-1111.09.2020diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, PR: Sam. baž. Pavlovce nad Uhom, okr. Michalovce; ulovený bez zmien správania
764915822020-09-1616.09.2020dospelý diviak, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
817246952020-09-1616.09.2020diviača, samica; PO PZ Nomša Zemplínska Teplica PR: Zemplínska Teplica, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania
219543872020-09-2222.09.2020 diviača, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
568943272020-09-2222.09.2020diviak-lanštiak, PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
742695832020-09-2323.09.2020diviak-lanštiak, samica, Poľovné združenie JANÍK , KÚ: Hrušov nad Turňou, PR: Silická Jablonica, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý
261948532020-09-2525.09.2020diviak-lanštiak, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
256718932020-09-2525.09.2020 diviak-lanštiak, samec, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
574321682020-09-2525.09.2020diviača, samica, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
825617342020-09-2525.09.2020 diviača, samica, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
469175832020-09-2525.09.2020 dospelý diviak, samica, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania
475291382020-09-2525.09.2020 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
576432182020-09-2525.09.2020 dospelý diviak, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
596241372020-09-2525.09.2020 diviača, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
763815942020-09-2525.09.2020 diviača, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
587216392020-09-2525.09.2020 diviača, samec; PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, PR: Vlčia hora, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý
213967842020-09-2828.09.2020 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
948621572020-09-2828.09.2020 diviača; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
695481732020-09-2828.09.2020 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
746592132020-09-2929.09.2020 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
623851472020-09-2929.09.2020 diviača; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
495236782020-09-2929.09.2020 diviača, samica; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
386257192020-09-2929.09.2020 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce, PR: Repiská, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
893146252020-09-2929.09.2020 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
293817642020-09-2929.09.2020 diviak-lanštiak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
213467852020-10-0606.10.2020diviak-dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Kravany pri Sečovciach, PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.2020
745213982020-10-0606.10.2020diviak-dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Kravany pri Sečovciach, PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.2020
719864252020-10-0606.10.2020diviak-lanštiak, samec; PZ TERNAVA, KÚ Sečovce, PR: Sečovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.2020
475192632020-10-0606.10.2020diviak-dospelý, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Stankovce, PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.10.2020
362794812020-10-0707.10.2020 dospelý diviak, samica; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
123578462020-10-0909.10.2020 diviača, samec, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
831276592020-10-0909.10.2020 diviak-lanštiak, samica , Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
953128672020-10-0909.10.2020diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Olšava Davidov, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý
975426182020-10-1212.10.2020 diviača, samec; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
579381262020-10-1212.10.2020 diviača, samica; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
729836542020-10-1212.10.2020 dospelý diviak, samica; Združenie poľovníkov OLŠAVA, KÚ: Ruskov, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
439578162020-10-0909.10.2020diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka, KÚ: Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté
715426982020-10-0909.10.2020dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka, KÚ: Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
831592672020-10-1313.10.2020 diviača, samica; PZ Bukovina Topoľ, KÚ: Mokrance, okr. Košice - okolie, nájdené-uhynuté
798362152020-10-1313.10.2020dospelý diviak, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
247839152020-10-1313.10.2020 diviak-lanštiak, samec, Poľovné združenie HUBERTLOV, PR: Urvisko, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý
345186972020-10-1919.10.2020 diviak - lanštiak, samica ; Poľovnícka organizácia HRAB, KÚ: Haniska, Košice - okolie ( Košice-mesto), nájdený-uhynutý
642738512020-10-1919.10.2020diviak-lanštiak,, samica; PZ Dolina so sídlom v Poproči, KÚ: Poproč nad Bodvou, okr. Košice - okolie, zrazený autom
718964252020-10-2020.10.2020 dospelý diviak, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slanec, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
852794632020-10-2020.10.2020 dospelý diviak, samica; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík, Slanská dolina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
584612372020-10-2121.10.2020 diviača, Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, KÚ Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
678312952020-10-2121.10.2020 diviača,samica, Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, KÚ Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
736248192020-10-2121.10.2020 diviača, Združenie poľovníkov Olšava- Ruskov, KÚ Ruskov, PR: Olšava, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
193754822020-10-2020.10.2020diviača, samec; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Lipovník pri Rožňave, okr. Rožňava, ulovené bez zmien správania
578693412020-10-2121.10.2020dospelý diviak, samec; PZ Silická Planina, KÚ: Silica, okr. Rožňava, ulovený bez zmien správania
678314292020-10-2626.10.2020 diviak - lanštiak, samec ; Poľovnícka organizácia HRAB, KÚ: Haniska, PR: Konopné, Košice - okolie, ulovený bez zmien správania
381697542020-10-2727.10.2020diviak - lanštiak, samec; Poľovnícka organizácia PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Svinica, PR: Prameň, Košice - okolie, uhynutý, nájdený
763259842020-10-2727.10.2020diviača, samec ; Poľovnícka organizácia PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Svinica, PR: Prameň, Košice - okolie, uhynuté, nájdené
715649832020-10-3030.10.2020 diviača, samec; PZ Topoľ, KÚ: Mokrance, okr. Košice - okolie, nájdené-uhynuté
856914232020-10-3030.10.2020 dospelý diviak, samica; PS Bučina, KÚ: Žatkovce, okr. Prešov, nájdené-uhynuté
958671342020-10-3030.10.2020 dospelý diviak, samica; PS Bučina, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdené-uhynuté
614537282020-10-3030.10.2020 diviak-lanštiak, samica; PS Bučina, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
837926542020-10-3030.10.2020 diviača, samica; PS Bučina so sídlom v Mošurove, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
793158622020-10-3030.10.2020 diviak-lanštiak, samica; PS Bučina so sídlom v Mošurove, KÚ: Gerlatov, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
169872352020-11-0202.11.2020 diviača, samec, Poľovnícka organizácia HRAB, okres Košice II, KÚ: Poľov, PR: Konopné, nájdený-uhynutý
461327892020-11-0202.11.2020 dospelý diviak, samec; Poľovnícka organizácia HRAB, KÚ: Haniska, PR: Konopné, okr. Košice-okolie,; nájdený-uhynutý
762398452020-11-0202.11.2020dospelý diviak, samec; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
416793282020-11-0202.11.2020dospelý diviak, samec; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
749213582020-11-0202.11.2020dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
712964532020-11-0202.11.2020dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
648519232020-11-0303.11.2020diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka, KÚ: Sečovská Polianka, PR: Bukovina, okr. Vranov nad Topľou; nájdený-uhynutý
869732542020-11-0404.11.2020dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
842613572020-11-0404.11.2020dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
846251372020-11-0404.11.2020diviača, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
791352842020-11-0404.11.2020dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, KÚ Dargov, PR: Slánske vrchy II., okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
862451392020-11-0404.11.2020 diviak-lanštiak, samec; PS Bučina, Mošurov, KÚ: Gerlatov,, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý
372846952020-11-0404.11.2020 diviak-lanštiak, samica; PS Bučina, Mošurov, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý
527963482020-11-0404.11.2020 diviak-lanštiak; PS Bučina, Mošurov, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý
253847162020-11-0404.11.2020dospelý diviak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
568317492020-11-0404.11.2020 dospelý diviak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
185473622020-11-0606.11.2020 diviača, samec, Poľovnícka organizácia HRAB, okres Košice- okolie, KÚ: Haniska, PR: Konopné, nájdený-uhynutý
613572982020-11-0606.11.2020 diviača, samica, PPZ Poľana so sídlom v Ďurkove, okres Košice-okolie, KÚ: Ďurkov, PR: Poľana, nájdený-uhynutý
932148672020-11-1111.11.2020 diviača, PS Bučina, Mošurov, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina okr. Prešov, nájdený-uhynutý
853469722020-11-1111.11.2020dospelý diviak, samica; PZ Nimród, Priekopa, KÚ: Hradisko pri Terni PR: Nimród okr. Prešov, nájdený-uhynutý
415297382020-11-1111.11.2020dospelý diviak, samec; PZ Nimród, Priekopa, KÚ: Hradisko pri Terni PR: Nimród okr. Prešov, nájdený-uhynutý
847156322020-11-1111.11.2020dospelý diviak, samica; Lesy SR, š.p. OZ Vranov nad Topľou, KÚ: Banské PR: Slánske vrchy okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
296718542020-11-1111.11.2020 dospelý diviak; PO Čečanka Čečejovce KÚ: Čečejovce PR: Repiská okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
379514622020-11-1111.11.2020 diviača, samec; Združenie poľovníkov Olšava-Ruskov, KÚ: Ruskov PR: Olšava okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
152964382020-11-1111.11.2020diviača, samec; Poľovné združenie TOPOĽ, Mokrance KÚ: Mokrance PR: Topoľ okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
423975812020-11-1111.11.2020diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Stankovce PR: Bačkov okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
278541632020-11-1111.11.2020 diviača; Lesy Slovenskej republiky , š.p. Odštepný závod Košice; KÚ: Svinica PR: Slanské vrchy I. okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
831264792020-11-1111.11.2020diviača; samec Lesy Slovenskej republiky , š.p. Odštepný závod Košice; KÚ: Košický Klečenov PR: Slanské vrchy I. okr. Košice-okolie, ulovený bez zmien správania
572694182020-11-1313.11.2020diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky , š.p. Odštepný závod Sobrance; KÚ: Dargov PR: Slanské vrchy II. okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
961258432020-11-1313.11.2020 diviak - lanštiak, samec; PZ Poľana; KÚ: Osikov PR: Poľana. okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
251643972020-11-1313.11.2020diviača, samec; PZ Poľana, KÚ: Osikov PR: Poľana okr. Bardejov, nájdené-uhynuté
759346212020-11-1313.11.2020diviača, samica; PZ Bukovinka Sečovská Polianka; KÚ: Dargov PR: Sečovská Polianka, okr. Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté
481275692020-11-1818.11.2020diviača, samica; PZ Jakovany; KÚ: Olejnikov PR: Majdan, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
194362582020-11-1818.11.2020 diviača, PS Bučina; KÚ: Závadka pri Terni PR: Bučina, okres Prešov, nájdené-uhynuté
392581742020-11-1818.11.2020diviak - lanštiak; PS Bučina; KÚ: Veľký Slivník; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
576491232020-11-1818.11.2020diviča; PS Bučina; KÚ: Veľký Slivník; PR: Bučina, okres Prešov, nájdené-uhynuté
421386952020-11-1818.11.2020diviak - lanštiak; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
932467812020-11-1818.11.2020diviak - lanštiak, samica; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
526784392020-11-1818.11.2020diviak - lanštiak, samica; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II, nájdený-uhynutý
364259782020-11-1818.11.2020diviak - lanštiak, samica; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II, nájdený-uhynutý
753819262020-11-1818.11.2020diviak - lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II, nájdený-uhynutý
615379422020-11-1818.11.2020diviak - lanštiak, samec; UVLF v Košiciach; KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, ulovený bez zmien správania
146538922020-11-1818.11.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š. p. Odštepný závod Košice; KÚ: Slanské Nové Mesto; PR: Slanské Lesy II, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
961283572020-11-1818.11.2020diviak - lanštiak; PS Bučina; KÚ: Závadka pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
258193742020-11-1818.11.2020dospelý diviak; PS Bučina; KÚ: Závadka pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
463278952020-11-1818.11.2020dospelý diviak, samica; PS Bučina; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
319247682020-11-1818.11.2020diviača; PS Bučina; KÚ: Žatkovce; PR: Bučina, okres Prešov, nájdené-uhynuté
428193562020-11-1919.11.2020diviača; Tokajská poľovnícka spoločnosť; KÚ: Čerhov; PR: Slovenské Nové Mesto, okresTrebišov, nájdené-uhynuté
172654832020-11-1919.11.2020diviača, samica; SPZ PZ Kráľa Mateja v Gemeri; KÚ: Otročok; PR: GEMER, okres Revúca, ulovené bez zmien správania
873265412020-11-1919.11.2020diviača, samec; SPZ PZ Kráľa Mateja v Gemeri; KÚ: Gemer; PR: GEMER, okres Revúca, ulovené bez zmien správania
759148632020-11-2020.11.2020diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
684195372020-11-2020.11.2020diviak - lanštiak, samec; Poľovné združenie TOPOĽ; KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
537429612020-11-2020.11.2020diviak - lanštiak, samica; lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
847953622020-11-2020.11.2020diviača, samec; lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
135782962020-11-2323.11.2020diviača; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
384761252020-11-2323.11.2020diviak lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
547321892020-11-2323.11.2020diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR:Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
857431262020-11-2424.11.2020dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
826197452020-11-2424.11.2020diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
548316292020-11-2424.11.2020dospelý diviak, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
374961852020-11-2424.11.2020diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
748935212020-11-2424.11.2020diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
731452892020-11-2424.11.2020dospelý diviak,samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Rožňava; KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
685714232020-11-2424.11.2020dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
463795182020-11-2424.11.2020diviača, samec; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
271834962020-11-2424.11.2020diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
269781342020-11-2424.11.2020diviak - lanštiak, samec; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
749361852020-11-2424.11.2020diviak - lanštiak, samec; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice, uhynutý - nájdený
817536422020-11-2424.11.2020diviača, samica; PZ Poľana so sídlom v Ďurkove; KÚ: Ďurkov; PR: Poľana, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
986475122020-11-2424.11.2020diviak - lanštiak, samec; PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach; KÚ: Svinica; PR: Prameň Bidovce, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
538764212020-11-2424.11.2020diviača, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť; KÚ: Malá Trňa; PR: Slovenské nové Mesto, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
416937252020-11-2424.11.2020diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
831265742020-11-2424.11.2020diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
269347512020-11-2424.11.2020diviak - lanštiak, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
653981742020-11-2525.11.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Košice; KÚ: Svinica; PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
128735962020-11-2525.11.2020dospelý diviak, samec; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
598763142020-11-2525.11.2020diviak - lanštiak, samec; PZ Nimrod; KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
718943522020-11-2525.11.2020diviača, samica; PZ Nimrod; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, nájdené-uhynuté
354917262020-11-2525.11.2020dospelý diviak,samica; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, nájdený-uhynutý
245378912020-11-2525.11.2020diviača, samec; PZ Miľač Dargov; KÚ: Dargov; PR: Dargov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
349256812020-11-2727.11.2020diviak - lanštiak, samec; PS Topľa Parchovany; KÚ: Višňov; PR: Parchovany - Dvorianky, okres Trebišov, ulovený bez zmien správania
928617342020-11-2727.11.2020diviača; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
856417922020-11-2727.11.2020diviača; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
462918532020-11-2727.11.2020diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
872451692020-11-2727.11.2020diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
153629472020-11-2727.11.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
357648912020-11-2727.11.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
572918462020-11-2727.11.2020diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
847562312020-11-2727.11.2020diviak - lanštiak, samica; UVLF v Košiciach; KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
357941822020-11-2727.11.2020dospelý diviak, samica; PZ Nimrod; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý - nájdený
691248532020-11-2727.11.2020 diviača, samec; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
716439252020-11-2727.11.2020diviača; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
572196832020-11-2727.11.2020diviača, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
132567482020-11-2727.11.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
641395782020-11-2727.11.2020diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
135968722020-11-2727.11.2020diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
793185622020-11-2727.11.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
856394272020-11-2727.11.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
271859632020-11-2727.11.2020diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
724189652020-11-2727.11.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
918453622020-11-2727.11.2020diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
278916532020-11-2727.11.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
546213872020-11-2727.11.2020dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
715368242020-11-2727.11.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
986724132020-11-2727.11.2020diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
648175392020-11-2727.11.2020diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
891563422020-11-2727.11.2020dospelý diviak, samica; PZ Miľač Dargov; KÚ: Dargov; PR: Dargov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
673124592020-12-0101.12.2020diviača, samec; PS Soroška; KÚ: Krásnohorská Dlhá Lúka; PR: Jovice - Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava, ulovené bez zmien správania
584369122020-12-0101.12.2020diviača, samica; PS Soroška; KÚ: Krásnohorská Dlhá Lúka; PR: Jovice - Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava, ulovené bez zmien správania
476981322020-12-0101.12.2020diviača, samec; PS Soroška; KÚ: Krásnohorská Dlhá Lúka; PR: Jovice - Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava, ulovené bez zmien správania
486293752020-12-0101.12.2020diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - najdené
296718352020-12-0101.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ:Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý- najdený
641728392020-12-0101.12.2020diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý- nájdený
157986322020-12-0101.12.2020dospelý diviak, samec; PZ Diana Perín - Chým; KÚ: Perín; PR: Rybník, okres Košice - okolie, ulovený bez zmien správania
583721942020-12-0101.12.2020diviača, samec; PZ Prameň so sídlom v Bitovciachm; KÚ: Svinica; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
613487252020-12-0101.12.2020diviača, samica; PZ Slanská dolina Slanec; KÚ: Slanec; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, ulovený so zmenami správania
146523972020-12-0101.12.2020diviača, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
927814362020-12-0101.12.2020diviača, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
156328792020-12-0101.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
136245782020-12-0101.12.2020diviak - lanštiak, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
351287492020-12-0101.12.2020diviača, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
178395642020-12-0101.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
827419652020-12-0101.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
756389212020-12-0101.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
465798122020-12-0101.12.2020diviak - lanštiak, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
672349182020-12-0202.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
629458732020-12-0202.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
873124692020-12-0202.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
479683122020-12-0202.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
728159362020-12-0202.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
975264132020-12-0202.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
624519832020-12-0202.12.2020dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
638154792020-12-0202.12.2020diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
674823512020-12-0202.12.2020diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
869413572020-12-0202.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
851924672020-12-0404.12.2020diviak - lanštiak; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
981423752020-12-0404.12.2020diviak - lanštiak, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach; KÚ: Košický Klečenov; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
716253492020-12-0404.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
518274962020-12-0404.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
715263892020-12-0707.12.2020diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Rožňava; KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
894751632020-12-0808.12.2020diviača, samica; PZ Platan Paňovce; KÚ: Paňovce; PR: Paňovský les, okres Košice - okolie, ulovené so zmenami správania
672854392020-12-0808.12.2020dospelý diviak, samec; Lesy Jasov s. r. o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košicie - okolie, ulovený so zmenami správania
974856322020-12-0808.12.2020diviača, samec; PS Zálomok; KÚ: Jánice; PR: Chrámec, okres Rimavská Sobota, uhynuté - nájdené
298176452020-12-0808.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
138274562020-12-0808.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
537246182020-12-0808.12.2020diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
876125392020-12-0808.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
825491632020-12-0808.12.2020diviača, samica; Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
164325872020-12-0808.12.2020dospelý diviak, samica; Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
685931422020-12-0808.12.2020dospelý diviak, samica; PS Zálomok; KÚ: Janice; PR: Chrámec, okres Rimavská Sobota, uhynutý - nájdený
382174962020-12-0808.12.2020diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce; KÚ: Čečejovce; PR: Repiská, okres Košice - okolie, ulovené so zmenami správania
897543212020-12-0808.12.2020diviača, samica; PZ Ľutina; KÚ: Olejníkov; PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
986271532020-12-0808.12.2020diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, ulovené bez zmien správania
971254632020-12-0808.12.2020 diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, ulovené bez zmien správania
918326472020-12-0808.12.2020diviak - lanštiak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Sačurov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
423876592020-12-0808.12.2020diviača, samec; PZ DIANA Lúčka; KÚ: Lúčka pri Hrhove; PR: Lúčka, okres Rožňava, ulovené so zmenami správania
435689272020-12-0808.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
352479162020-12-0808.12.2020diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
796853212020-12-0808.12.2020 diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
436917582020-12-0808.12.2020diviak - lanštiak, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
143985622020-12-0808.12.2020dospelý diviak samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
618935272020-12-0909.12.2020 diviača, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
183467522020-12-0909.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
391856242020-12-0909.12.2020diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
453289612020-12-0909.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
267549812020-12-0909.12.2020diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
342879652020-12-0909.12.2020diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
136284752020-12-0909.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
254631982020-12-0909.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
271954362020-12-0909.12.2020diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
687315942020-12-0909.12.2020diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
658423172020-12-0909.12.2020diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
687394522020-12-0909.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
297513682020-12-0909.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
674835292020-12-0909.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
932648172020-12-0909.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
523987612020-12-0909.12.2020dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
265413982020-12-0909.12.2020diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
283957642020-12-0909.12.2020diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
654928372020-12-0909.12.2020diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
149572382020-12-0909.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
275961842020-12-0909.12.2020diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
182673592020-12-0909.12.2020diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
832641752020-12-0909.12.2020diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
943867522020-12-0909.12.2020diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
216859742020-12-0909.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
217693482020-12-0909.12.2020diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
258916732020-12-0909.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
813629452020-12-0909.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
781524362020-12-0909.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
537124862020-12-0909.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
452681732020-12-0909.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
857613422020-12-0909.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
865243712020-12-0909.12.2020diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
378642912020-12-0909.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
165987242020-12-1111.12.2020dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty; KÚ: Luhyňa; PR: Zemplínske vrchy, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
897532612020-12-1111.12.2020diviača, samec; PZ 30-06; KÚ: Luhyňa; PR: Zemplínske vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
621935482020-12-1111.12.2020dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
537149282020-12-1111.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Prešov; KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
984576322020-12-1111.12.2020diviača, samica; PZ MELIATA; KÚ: Meliata; PR: Meliata, okres Rožňava, uhynuté - nájdené
247938162020-12-1111.12.2020diviak - lanštiak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
798645132020-12-1111.12.2020diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
475139622020-12-1111.12.2020diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
731296582020-12-1111.12.2020dospely diviak, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
328165972020-12-1111.12.2020diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
837152692020-12-1111.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
328567142020-12-1111.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Bukovina Sečovská Polianka; KÚ: Sečovská Polianka; PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
658921732020-12-1111.12.2020diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
615483722020-12-1414.12.2020dospelý diviak, samica; UVLF v Košiciach; KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
617452932020-12-1515.12.2020diviak - lanštiak, samec; PZ Berzehorka Brzotín; KÚ: Brzotín; PR: Brzotín - Kružná, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
283159762020-12-1515.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Rožňava; KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynuté - nájdené
256148732020-12-1515.12.2020diviača, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
651483722020-12-1515.12.2020diviak - lanštiak, samec; PS Topľa Parchovany; KÚ: Parchovany; PR: Parchovany - Dvorianky, okres Trebišov, ulovený so zmenami správania
829756312020-12-1515.12.2020diviak - lanštiak, samec; Lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
472589612020-12-1515.12.2020diviača, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
531842962020-12-1515.12.2020dospelý diviak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
671384292020-12-1515.12.2020diviača, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov; KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
726413952020-12-1515.12.2020diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
613825472020-12-1515.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
138452692020-12-1515.12.2020diviak - lanštiak, samec; ULVF v Košiciach; KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
184759322020-12-1515.12.2020dospelý diviak,samica; ULVF v Košiciach; KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
374189622020-12-1515.12.2020diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
924357182020-12-1616.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Rožňava; KÚ: Drnava; PR: Pipítka, okres Rožňava, uhynuté - nájdené
794635212020-12-1616.12.2020dospelý diviak, samiac; SPZ PZ Lipová; KÚ: Opiná; PR: Lipová, okres Košice okolie, uhynutý - nájdený
369721482020-12-1616.12.2020dospelý diviak, samec; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený
374258912020-12-1616.12.2020dospelý diviak, samec; PZ Giraš; KÚ: Šarišské Michaľany; PR: Giraš - Dubina, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
281943752020-12-1616.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
598712642020-12-1616.12.2020diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
186372492020-12-1616.12.2020diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
129746382020-12-1616.12.2020dospelý diviak, samec; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
254691832020-12-1616.12.2020dospelý diviak, samica; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
915364782020-12-1616.12.2020diviača, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
163745892020-12-1616.12.2020diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
679428532020-12-1616.12.2020dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
326749852020-12-1616.12.2020diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
179453262020-12-1616.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
871234652020-12-1616.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
548197632020-12-1717.12.2020diviak - lanštiak, samica; PZ BUČINA Dolná Strehová; KÚ: Dolná Strehová; PR: Bučina Dolná Strehová, okres veľký Krtíš, ulovený bez zmien správania
918345262020-12-1818.12.2020 dospelý diviak, samec; SPZ PZ Lipová; KÚ: Opiná; PR: Lipová, okres Košice okolie, uhynutý - nájdený
539421672020-12-1818.12.2020 diviača; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice okolie, nájdený-uhynutý
851349672020-12-1818.12.2020 diviak-lanštiak, samec; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice okolie, nájdený-uhynutý
894251632020-12-1818.12.2020 diviak-lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice, nájdený-uhynutý
267314892020-12-1818.12.2020 diviača; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Barca pri Košiciach; PR: Konopné, okres Košice IV., nájdený-uhynutý
834695272020-12-1818.12.2020 diviača, samica; PZ Jakovany; KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
819765242020-12-1818.12.2020 diviača, samec; Lesy SR š.p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
246391752020-12-1818.12.2020 diviača, samica; Lesy SR š.p.,OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
415372892020-12-1818.12.2020 diviača, samec; Lesy SR š.p.,OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
543867912020-12-1818.12.2020 diviak-lanštiak, samica; Lesy SR š.p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ:Rudlov; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
384512672020-12-1818.12.2020 diviak-lanštiak, samica; Lesy SR š.p., OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
752836192020-12-1818.12.2020 dospelý diviak, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
347218652020-12-1818.12.2020 diviača, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
516732892020-12-1818.12.2020 diviača, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
854631272020-12-1818.12.2020 diviača, samec; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
132978542020-12-1818.12.2020 diviača, samec; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
694821532020-12-2121.12.2020dospelý diviak, samec; PZ DIANA Lúčka; KÚ: Lúčka pri Hrhove; PR: PR lúčka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
127689352020-12-2121.12.2020 dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
395247682020-12-2121.12.2020 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
964283712020-12-2121.12.2020 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
296348572020-12-2121.12.2020 diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
936841522020-12-2121.12.2020 diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
561783492020-12-2121.12.2020 diviača, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
153428672020-12-2121.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
835492612020-12-2121.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
796281352020-12-2121.12.2020diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
178649322020-12-2121.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
638951472020-12-2121.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
248517632020-12-2121.12.2020diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
827359142020-12-2121.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
728364952020-12-2121.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
248361752020-12-2121.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
821546732020-12-2121.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
863471922020-12-2121.12.2020dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
863921472020-12-2121.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
837654192020-12-2121.12.2020dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
718492632020-12-2222.12.2020 diviača, samec; PO Čečanka Čečejovce; KÚ: Čečejovce; PR: Repiská, okres Košice - okolie, ulovené so zmenami správania
521734982020-12-2323.12.2020 diviača; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice, nájdený-uhynutý
827546912020-12-2323.12.2020 diviak-lanštiak; Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice, nájdený-uhynutý
487623512020-12-2323.12.2020diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
392745862020-12-2323.12.2020 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
165328472020-12-2323.12.2020diviak-lanštiak, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov,PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
725913462020-12-2323.12.2020diviača, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
598312642020-12-2323.12.2020diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
895123642020-12-2323.12.2020diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
479621532020-12-2323.12.2020diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
139748622020-12-2323.12.2020diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
263587912020-12-2323.12.2020diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
958267412020-12-2323.12.2020diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
567319242020-12-2323.12.2020diviak-dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
891423562020-12-2323.12.2020diviak-dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
251398472020-12-2323.12.2020diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
193524672020-12-2323.12.2020diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
764598312020-12-2323.12.2020diviak-lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
426591372020-12-2323.12.2020diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
358129762020-12-2323.12.2020diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
718346952020-12-2323.12.2020dospelý diviak, samec, PZ Giraš, KÚ Jakubovany pod Čergovom, PR: Giraš-Dubina, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
239416872020-12-2323.12.2020diviak-lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr.Bardejov, nájdený-uhynutý
972813462020-12-2323.12.2020diviak-lanštiak, samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr.Bardejov, nájdený-uhynutý
469158722020-12-2323.12.2020 dospelý diviak, (rúrovitá kosť), PZ Diviak Porúbka, KÚ Kolibabovce, PR: Diviak Porúbka, okr. Sobrance, nájdený-uhynutý
342815962020-12-2828.12.2020 diviak-lanštiak, samec (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
649587312020-12-2828.12.2020diviak-lanštiak, samec (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
591287362020-12-2828.12.2020diviak-lanštiak, samica (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
763158922020-12-2828.12.2020dospelý diviak, samica, PZ Jakovany , KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov , nájdený-uhynutý
892543672020-12-2828.12.2020 dospelý diviak, samica, PZ Jakovany , KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov , ulovené
297643152020-12-2828.12.2020 diviača, samec, PZ Topľa Soľ , KÚ Rudlov, PR: Slaný Potok , okr. Vranov nad Topľou, ulovené ( zmeny správania)
278319652020-12-2828.12.2020 diviača, samec, PZ Topľa Soľ , KÚ Hlinné, PR: Slaný Potok , okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
548213972020-12-2828.12.2020 diviak-lanštiak, samec, PZ Bodva , KÚ Debrať, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
456738122020-12-2929.12.2020diviača, samica, Lesy Jasov s r.o. , KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
137546982020-12-2929.12.2020 diviača, samec, Lesy Jasov s r.o., KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
781426392020-12-2929.12.2020 diviača, samica, PO Červenky , KÚ Byster, PR: Veremba, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
687549212020-12-2929.12.2020 diviača, samec (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
723694852020-12-2929.12.2020diviača, samica (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý( zrazené autom)
814695722020-12-2929.12.2020diviača, samec ( rúrovitá kosť) ; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
528697432020-12-2929.12.2020dospelý diviak, samic ( rúrovitá kosť), PZ Jakovany , KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov , nájdený-uhynutý
821496532020-12-2929.12.2020diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
295471632020-12-2929.12.2020diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
293167842020-12-2929.12.2020diviača, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Babin Potok, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
394215672020-12-2929.12.2020diviak-lanštiak, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Uzovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
976248132020-12-2929.12.2020dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Jakubovany pod Čergovom , PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
476291532020-12-2929.12.2020diviača, samica ( rúrovitá kosť), Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Rožňava, KÚ Drnava , PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
914328562020-12-2929.12.2020diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
719564822020-12-2929.12.2020 diviača, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
896721432020-12-2929.12.2020 diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
238751962020-12-2929.12.2020 dospelý diviak, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
285147962020-12-2929.12.2020 diviača, samica, PZ Pod Jelením vrchov Hačava, KÚ Turňa nad Bodvou, PR: Javorina, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
463759812020-12-3131.12.2020dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Hertník, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
973416282020-12-3131.12.2020diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Hertník, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
214679582020-12-3131.12.2020diviača, samec (rúrovitá kosť), Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Hertník, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
679425832020-12-3131.12.2020diviača, samica, Podielnické poľnohospodárske družstvo Bakov. KÚ Stará Bašta PR: Molnár, okr. Rimavská Sobota, ulovený
641328972020-12-3131.12.2020diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
961528372020-12-3131.12.2020diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
263748152020-12-3131.12.2020diviača, samec, PZ Jakovany , KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov , nájdený-uhynutý
257483192020-12-3131.12.2020diviak-lanštiak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
341678922020-12-3131.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Nimrod; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý - nájdený
435671282020-12-3131.12.2020dospelý diviak, samica; PZ Nimrod; KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý - nájdený
245698372020-12-3131.12.2020dospelý diviak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr.Bardejov, nájdený-uhynutý
574193822020-12-3131.12.2020diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
762943582020-12-3131.12.2020dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
531947282020-12-3131.12.2020diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
287961432020-12-3131.12.2020diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
895716342020-12-3131.12.2020diviak-lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
925436712020-12-3131.12.2020 diviača ( rúrovitá kosť); Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice-okolie, nájdený-uhynutý
519368242020-12-3131.12.2020 diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť); Poľovnícka organizácia HRAB; KÚ: Poľov; PR: Konopné, okres Košice II., nájdený-uhynutý
589364212020-12-3131.12.2020 diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
371459622020-12-3131.12.2020 diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
154928762020-12-3131.12.2020 diviača, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
476283912020-12-3131.12.2020 diviača, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
286345972020-12-3131.12.2020 diviača, samec ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Debraď, PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
693728542020-12-3131.12.2020dospelý diviak, samica ( rúrovitá kosť) , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Banské, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
371968422020-12-3131.12.2020diviača, samec ( rúrovitá kosť), Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
561432892020-12-3131.12.2020diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
961538422020-12-3131.12.2020diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
182769432020-12-3131.12.2020diviača, samica ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
134562872020-12-3131.12.2020dospelý diviak, samica ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
681257342020-12-3131.12.2020diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
653924182020-12-3131.12.2020diviak-lanštiak, samica ( rúrovitá kosť) Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
368495122020-12-3131.12.2020 diviača, samec (rúrovitá kosť) PZ Topľa Soľ , KÚ Hlinné, PR: Slaný Potok , okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
853764922020-12-3131.12.2020dospelý diviak, samec ( rúrovitá kosť), PO HUBERTLOV, KÚ Cabov, PR: Urvisko , okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
521637892020-12-3131.12.2020diviak-lanštiak, samec ( rúrovitá kosť) , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Petrovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III., okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
386512742020-12-3131.12.2020Nálezy číslo 683-742. Diviaky rôzne vekové kategórie, obe pohlavia. Lesy Slovenskej republiky Š.p. OZ Sobrance. KÚ DARGOV PR Slánske vrchy II nájdené - uhynuté (59 kusov)
214639852021-01-0505.01.2021 dospelý diviak, samec ( rúrovitá kosť), PS Urbár Trhovište, KÚ: Rakovec nad Ondavou , PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, nájdený-uhynutý
514897622021-01-0505.01.2021 dospelý diviak, samica ( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Moldava nad Bodvou , PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
275184392021-01-0505.01.2021 diviača, samec( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Moldava nad Bodvou , PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
983162452020-01-0505.01.2020 dospelý diviak, samec( rúrovitá kosť), PZ Bodva, KÚ Moldava nad Bodvou , PR: Turňa nad Bodvou ( Svätý Ladislav), okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
945271832021-01-0505.01.2021dospelý diviak, samec; Občianske poľovnícke združenie Rožňava, KÚ: Rožňava; PR: Rožňava, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
395147622021-01-0505.01.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
195286742021-01-0505.01.2021 dospelý diviak, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
452678932021-01-0505.01.2021 diviak -lanštiak, samec; PZ Dolina so sídlom v Poproči; KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Rovnice, okres Košice - okolie, ulovené bez zmien správania
456372982021-01-0505.01.2021 diviača, samica; PZ lysá ; KÚ: Červená voda; PR: Lysá - Sabinov, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
671349852021-01-0505.01.2021 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
917248632021-01-0505.01.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
651493782021-01-0505.01.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
954137682021-01-0505.01.2021diviak - dospelý, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
853194762021-01-0505.01.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
683721592021-01-0505.01.2021 diviča, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
531784292021-01-0505.01.2021 diviača, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
639718452021-01-0505.01.2021 diviača, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
942617382021-01-0505.01.2021 diviača, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
316479282021-01-0505.01.2021 diviača, samec, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
351892672021-01-0505.01.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
268594712021-01-0505.01.2021 diviak -dospelý, samec, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
893145722021-01-0505.01.2021 diviak -lanštiak, samec, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
523986412021-01-0505.01.2021 diviača, samica, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
458162932021-01-0505.01.2021 diviača, samica, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
957348262021-01-0505.01.2021 diviača, samica, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
183762542021-01-0505.01.2021 diviača, PZ Bodva, KÚ: Debraď, PR: Svätý Ladislav -Turňa nad Bodvou, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
947231562021-01-0505.01.2021 diviača, PZ Bodva, KÚ: Debraď, PR: Svätý Ladislav -Turňa nad Bodvou, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
246758312021-01-0505.01.2021 diviača, samec, PZ Uhrinč so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
238714952021-01-0505.01.2021diviak -lanštiak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Babin Potok, PR: Hradová Hora, okr. prešov, nájdený-uhynutý
243815672021-01-0505.01.2021 diviak - lanštiak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
843951622021-01-0505.01.2021 diviača, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
352486972021-01-0505.01.2021 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
769832512021-01-0505.01.2021 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
375816422021-01-0505.01.2021diviak - dospelý, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Jakubovany, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
821759632021-01-0505.01.2021 diviača, samec, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
642178392021-01-0505.01.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
563287192021-01-0505.01.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. prešov, nájdený-uhynutý
195236872021-01-0505.01.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
972836452021-01-0505.01.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ Drienica, PR: Lysá -Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
596278132021-01-0505.01.2021 diviak - dospelý, samec, PZ Lysá, KÚ Drienica, PR: Lysá -Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
423915782021-01-0505.01.2021 diviak -dospelý, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
972315642021-01-0505.01.2021 diviača, samec; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
172958342021-01-0505.01.2021 diviača, samica; Poľovnícke združenie Olšava DAVIDOV; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
369157822021-01-0707.01.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
497813652021-01-0707.01.2021 diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
489326512021-01-0707.01.2021 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
268793142021-01-0707.01.2021diviak- lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
678543122021-01-0707.01.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
719654832021-01-0707.01.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
347215692021-01-0707.01.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
972513842021-01-0707.01.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
895461372021-01-0707.01.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
948371262021-01-0707.01.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
854362912021-01-0707.01.2021 diviak- dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
814569722021-01-0707.01.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
287493152021-01-0707.01.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
895327142021-01-0707.01.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
682759132021-01-0707.01.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
563148972021-01-0707.01.2021diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
623579482021-01-0707.01.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
427519832021-01-0707.01.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
462783512021-01-0707.01.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
962835712021-01-0707.01.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Litovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
469532182021-01-0707.01.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Litovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
923468172021-01-0707.01.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Litovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
381654292021-01-0707.01.2021diviak - lanštiak, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
581246392021-01-0707.01.2021 diviak - dospelý, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
836529142021-01-0707.01.2021 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
528137962021-01-0707.01.2021 diviak - dospelý, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
631798252021-01-0707.01.2021diviak - dospelý, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Ratvaj, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
163487592021-01-0707.01.2021 diviak dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
945732182021-01-0707.01.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
635827412021-01-0707.01.2021 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
621943752021-01-0707.01.2021 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
981425672021-01-0707.01.2021 diviača, (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
732596842021-01-0707.01.2021diviača, samec (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
864215932021-01-0707.01.2021 diviak-lanštiak, samica (rúrovitá kosť), PZ Prameň so sídlom v Bidovciach , KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice-okolie , nájdený-uhynutý
619572432021-01-0707.01.2021 diviak -lanštiak, samec, PZ Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
418729652021-01-0707.01.2021 diviak -lanštiak, samica, PZ 30-06 Veľaty, KÚ: Veľká Tŕňa, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý
536941782021-01-0808.01.2021dospelý lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
982153462021-01-0808.01.2021diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
197324652021-01-0808.01.2021diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
582394762021-01-0808.01.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
548917622021-01-0808.01.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
483516272021-01-0808.01.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
129786352021-01-0808.01.2021diviača, samec, Lesy Jasov , KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
348195262021-01-0808.01.2021diviak -lanštiak, samica, Lesy Jasov , KÚ: Debraď, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
254781692021-01-0808.01.2021 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
154863792021-01-0808.01.2021 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
137426582021-01-0808.01.2021 dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
231968472021-01-0808.01.2021diviača, samec; PO Hubertlov, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
573684192021-01-0808.01.2021 diviača, samec; PO Hubertlov, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
362157892021-01-0808.01.2021 diviača, samec; PZ Olšava, Davidov, KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
671389252021-01-0808.01.2021 diviača, samica; PZ Lysá, KÚ: Červená Voda; PR: Sabinov, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
134756282021-01-0808.01.2021 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
428365912021-01-0808.01.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
798165242021-01-0808.01.2021 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
792368542021-01-0808.01.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
593216782021-01-0808.01.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
289617452021-01-0808.01.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
857962132021-01-0808.01.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
861943522021-01-0808.01.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
921368452021-01-0808.01.2021diviak - dospelý, samica; PZ Nimrod Čemerné; KÚ: Kamenná Poruba; PR: Bodor, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
958214372021-01-0808.01.2021diviak lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Vyšné Nemecké; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
376195842021-01-0808.01.2021diviača, samec; PZ Dúbrava - Dub Nováčany; KÚ: Nováčany; PR: Slaná Voda, okres Košice - okolie, ulovený bez zmien správania
759261832021-01-1111.01.2021dospelý diviak, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
387651492021-01-1111.01.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
984732612021-01-1111.01.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Jasov , KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý
841639252021-01-1111.01.2021diviača, samec; PZ Lysá, KÚ: Červená Voda; PR: Lysá Sabinov, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
738269142021-01-1111.01.2021diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ Bodovce, PR: Hradová Hora., okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
738921542021-01-1111.01.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
356429182021-01-1111.01.2021dospelý diviak, samec; Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev; PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
512397842021-01-0808.01.2021diviača, samica; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Kolibabovce; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
824596172021-01-0808.01.2021diviača, samec; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Kolibabovce; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
745369282021-01-1212.01.2021dospelý diviak, samica; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Kolibabovce; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
913674522021-01-1212.01.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
971456832021-01-1212.01.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
829461752021-01-1212.01.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
329784512021-01-1212.01.2021 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
413659872021-01-1212.01.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
283497652021-01-1212.01.2021dospelý diviak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
459786122021-01-1212.01.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
438652172021-01-1212.01.2021diviak - lanštiak, samica; UVLF v Košiciach; KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
637482152021-01-1313.01.2021dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
265391742021-01-1313.01.2021dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
451673922021-01-1313.01.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
895231472021-01-1313.01.2021dospelý diviak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
524189672021-01-1313.01.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
417825392021-01-1313.01.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
935861242021-01-1313.01.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
587241692021-01-1313.01.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
834951722021-01-1313.01.2021dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
163728952021-01-1313.01.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
872649152021-01-1313.01.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
695827132021-01-1313.01.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
495813762021-01-1313.01.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
563487292021-01-1313.01.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
249671582021-01-1313.01.2021dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
481367592021-01-1313.01.2021dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
574938162021-01-1313.01.2021diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
345281672021-01-1313.01.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
721634952021-01-1313.01.2021 dospelý diviak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
254861792021-01-1313.01.2021dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
872956312021-01-1313.01.2021dospelý divia, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
572813692021-01-1313.01.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová pri Hrhove; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
251769432021-01-1313.01.2021 diviača, samica, PO Chalaš Raslovce, KÚ Vyšné Raslovce, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
458176292021-01-1313.01.2021diviača, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
541723892021-01-1313.01.2021 dospelý diviak, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
964721852021-01-1313.01.2021dospelý diviak, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka, PZ: Sokol, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
823149752021-01-1313.01.2021diviača, samica, PZ Giraž, KÚ: Uzovce, PZ: Giráž - Dubina, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
346817522021-01-1313.01.2021dospelý diviak, samica, PZ Hubert Bohúňovo, KÚ: Čoltovo, PZ: Skalica Bohúňovo, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
769532842021-01-1313.01.2021dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
741683952021-01-1313.01.2021dospelý diviak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
183452972021-01-1313.01.2021dospelý diviak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
482175962021-01-1313.01.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
372541892021-01-1313.01.2021 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
739684122021-01-1313.01.2021diviak - lanštiak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Babin Potok, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
274968352021-01-1313.01.2021 diviača, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy BUKANOV , KÚ Babin Potok, PR: Hradová Hora, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
236748952021-01-1313.01.2021diviača, samec, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
419367522021-01-1313.01.2021diviača, samica, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
648715932021-01-1313.01.2021 diviača, samec, PZ Giraž, KÚ: Gregorovce, PZ: Giráž - Dubina, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
942587312021-01-1313.01.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Vyšné Nemecké; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
861925732021-01-1313.01.2021dospelý diviak, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Vyšné Nemecké; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
152438672021-01-1313.01.2021 diviača, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Vyšné Nemecké; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
413286952021-01-1212.01.2021 diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
524931862021-01-1212.01.2021diviača, samica; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
163427982021-01-1212.01.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov; KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
579348122021-01-1515.01.2021 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
915384672021-01-1515.01.2021 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
825714932021-01-1515.01.2021diviača, samica; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Zámutov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
276438192021-01-1515.01.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
651479282021-01-1515.01.2021 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
894162532021-01-1515.01.2021 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
267853492021-01-1515.01.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
513296482021-01-1515.01.2021 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Banské; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
148563792021-01-1515.01.2021 diviača, samica; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Zámutov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
896741252021-01-1515.01.2021 diviača, samec; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
281679542021-01-1515.01.2021diviača, samec; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
718365942021-01-1515.01.2021 diviača, samica; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
238754692021-01-1515.01.2021 diviača, samec; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
618924572021-01-1515.01.2021 diviak dospelý, samica; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
234175962021-01-1515.01.2021diviača, samec; PZ Topľa Soľ; KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
915378262021-01-1515.01.2021 diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
473629512021-01-1515.01.2021diviača, samec; PZ Olšava Davidov; KÚ: Davidov; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
196578342021-01-1515.01.2021 diviak - dospelý,samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Nižná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
931725862021-01-1515.01.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Nižná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
914638522021-01-1515.01.2021 diviača, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Nižná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
859317642021-01-1515.01.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Nižná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
496178532021-01-1515.01.2021diviača, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
841796232021-01-1515.01.2021 diviača, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Svinica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
851397622021-01-1515.01.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
983264512021-01-1515.01.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
692534712021-01-1515.01.2021 diviača, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
273465912021-01-1515.01.2021 diviača, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
847369212021-01-1515.01.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
579428612021-01-1515.01.2021diviak - dospelý, samec, PO Červenky, KÚ Byster, PR: Veremba, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
527483692021-01-1515.01.2021 diviak - dospelý, samica, PO Červenky, KÚ Byster, PR: Veremba, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
485231692021-01-1515.01.2021diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Haniska, PR: Konopné, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
961354282021-01-1515.01.2021 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
289634152021-01-1515.01.2021 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
864529312021-01-1515.01.2021 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
342517962021-01-1515.01.2021 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
864293712021-01-1515.01.2021 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
389672152021-01-1515.01.2021diviak - dospelý, samica, Poľovnícky spolok Bučina, KU: Mošurov, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynutý - nájdený
832471562021-01-1515.01.2021 diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
574289632021-01-1515.01.2021 diviača, samica, PZ Lysá, KU: Drienica, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
197436582021-01-1515.01.2021 diviača, samica, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KU: Lukov, PR: Palenica, okr. Bardejov, ulovené bez zmien správania
273961582021-01-1515.01.2021 diviak - dospelý, samica, Poľovnícka organizácia PM Šivetice, KU: Jelšavská Teplica, PR: Dolný Gemer, okr. Revúca, uhynutý - nájdený
628173952021-01-1919.01.2021 diviak lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka; PR: Zádielska Dolina, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
748956212021-01-1919.01.2021 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka; PR: Zádielska Dolina, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
276534912021-01-1919.01.2021diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
526183942021-01-1919.01.2021 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
673419522021-01-1919.01.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
683159472021-01-1919.01.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
834129652021-01-1919.01.2021 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
526834712021-01-1919.01.2021 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
752139462021-01-1919.01.2021 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
891426732021-01-1919.01.2021 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
164872952021-01-1919.01.2021diviak - dospelý, samec; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Zámutov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
123746852021-01-1919.01.2021diviak - dospelý, samec; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Čaklov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
847235162021-01-1919.01.2021diviača, samec; PZ DRINA Juskova Voľa; KÚ: Čaklov; PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, ulovený bez zmien správania
892175362021-01-1919.01.2021 diviača, samica; PZ Olšava Davidov; KÚ: Banské; PR: poľana, okres Vranov nad Topľou, ulovené so zmenami správania
829435762021-01-1919.01.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Čičvava; KÚ: Hencovce; PR: Čičva, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
265834192021-01-1919.01.2021 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Hermanovce na Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
856412372021-01-1919.01.2021 diviača, PZ Diviak Porúbka, KÚ: Kolibabovce; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
862475192021-01-1919.01.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Orechová; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
972536812021-01-1919.01.2021diviača; PZ Diviak Porúbka, KÚ: Orechová; PR: Diviak Porúbka, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
384625792021-01-1919.01.2021 dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
289461732021-01-1919.01.2021 dospelý diviak, samec; PZ Diana lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
619358242021-01-1919.01.2021 diviača, samica; PZ Diana lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okres Rožňava, ulovené so zmenami správania
687132452021-01-1919.01.2021 diviča, samec; PZ Diana lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okres Rožňava, ulovený so zmenami správania
872641592021-01-1919.01.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Lipovník, PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
921346872021-01-1919.01.2021 diviak - dospelý, samec, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
268574912021-01-1919.01.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
739162482021-01-1919.01.2021 diviak - dospelý, samica, Obecný podnik lesov služieb a remesiel, s.r.o., KÚ Štós, PR: Pod lastovičím vrchom, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
735482612021-01-1919.01.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
164953282021-01-1919.01.2021 diviača, samiec, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
697342152021-01-1919.01.2021 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
271598642021-01-1919.01.2021diviača, samec, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
651483292021-01-1919.01.2021 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
586724912021-01-1919.01.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
561983472021-01-1919.01.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
754613982021-01-1919.01.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ Smolník, PR: LS Smolník I, okr. Gelnica, nájdený-uhynutý
264783192021-01-1919.01.2021diviak - lanštiak, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
368275942021-01-1919.01.2021diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
591326842021-01-1919.01.2021 diviača, samec, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
346725812021-01-2121.01.2021 diviak - dospelý, samec, OPZ Mníšek II, KÚ Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek II, okr. Gelnica, ulovené bez zmien správania
651387942021-01-2121.01.2021 dospelý diviak, samec; PZ Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
345781262021-01-2121.01.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Sokol Kružlov; KÚ: Kríže; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
594671822021-01-2222.01.2021 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
625413872021-01-2222.01.2021 dospelý diviak, samec; Obecný podnik lesov a služieb s.r.o; KÚ: Štós; PR: Pod lastovičím vrchom , okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
183467922021-01-2222.01.2021diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
531846972021-01-2222.01.2021diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
168237492021-01-2222.01.2021 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
841275932021-01-2222.01.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
213459672021-01-2222.01.2021 diviak - lanštiak, samec; PO Hrab; KÚ: Haniska PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
316758422021-01-2222.01.2021 dospelý diviak, samica; PZ Dubina Medzev; KÚ: Medzev; PR: Dubina, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
281547962021-01-2222.01.2021 dospelý diviak, samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR:Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
135796242021-01-2222.01.2021 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
831649252021-01-2222.01.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
923587612021-01-2525.01.2021 diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
496571382021-01-2525.01.2021 diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
563182742021-01-2525.01.2021 diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
753469282021-01-2525.01.2021 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava KU: Bôrka, PR: Zádielska dolina okr. Rožňava, uhynutý - nájdený
193658242021-01-2525.01.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava KU: Bôrka, PR: Zádielska dolina okr. Rožňava, uhynutý - nájdený
457829162021-01-2525.01.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Topoľ, KU: Mokrance, PR: Topoľ, okr. Košice- okolie, uhynutý - nájdený
274195632021-01-2222.01.2021Dospelý diviak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KU Šarišské Sokolovce, PR Hradova Hora, Okr. Sabinov, uhynutý nájdený
695748232021-01-2222.01.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Buková Lipany, KU Milpoš, PRBuková, Okr. Sabinov, uhynutý nájdený
194572362021-01-2222.01.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Sekčov, KU Tulčík, PR Sekčov- Tulčík, Okr. Prešov, uhynutý nájdený
581924672021-01-2222.01.2021diviača, samec, PZ Lysá, KU Červená voda, PZ Lysá, okr. Sabinov, uhynutý nájdený
982564732021-01-2626.01.2021 diviača, samica, PZ Lysá, KU Drienica, PZ Lysá, okr. Sabinov, uhynutý nájdený
912658732021-01-2626.01.2021 diviak - lanštiak; PO Hrab; KÚ: Barca PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
893725642021-01-2626.01.2021 diviak - lanštiak; PO Hrab; KÚ: Barca PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
293451762021-01-2626.01.2021diviak - lanštiak; PO Hrab; KÚ: Barca PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
782341962021-01-2626.01.2021 diviak - lanštiak; PO Hrab; KÚ: Barca PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
256917432021-01-2626.01.2021diviak dospelý, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
469321582021-01-2626.01.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
341892752021-01-2626.01.2021diviak - dospelý, samica, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
316452972021-01-2626.01.2021 diviača, samec, PZ Sekčov, KÚ Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
328746512021-01-2626.01.2021 dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
693152742021-01-2222.01.2021diviak lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Sobrance, KÚ: Petrovce pri Krčave; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
549182362021-01-2222.01.2021 diviača, samec; PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
238745692021-01-2727.01.2021 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
916783252021-01-2727.01.2021 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
891324652021-01-2727.01.2021 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
186527432021-01-2727.01.2021 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
342597612021-01-2727.01.2021 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
851324762021-01-2727.01.2021diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
619847352021-01-2727.01.2021 diviak - dospelý, samec; PZ Sokol Kružlov; KÚ: Kríže; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
231759862021-01-2727.01.2021 diviača, samica; PO Červenky; KÚ: Byster; PR: veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
479653182021-01-2727.01.2021 diviak - lanštiak; samec, PO Červenky; KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
596218732021-01-2727.01.2021 diviača, samec; PO Červenky; KÚ: Byster; PR: veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
316852972021-01-2727.01.2021 diviača, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ Demjata, PR: Chalaš, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
163578422021-01-2727.01.2021 diviak dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Sobrance, KÚ: Husák; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
372819652021-05-2525.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie " Hubert - Latorica " Michalovce, KÚ: Pusté Čemerné, PR: Riedky Vrch, Nájdený uhynutý
923156742021-01-2727.01.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
837142962021-01-2727.01.2021 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
265134872021-01-2727.01.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
782143592021-01-2727.01.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
734896212021-01-2727.01.2021 diviača, samica, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
783961452021-01-2727.01.2021diviača, samica, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
175832642021-01-2727.01.2021 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ prešov; KÚ: Petrovce; PR: Slanské vrchyIII, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
826357912021-01-2727.01.2021 dospelý diviak, samica; PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
297314562021-01-2727.01.2021 dospelý diviak, samica; PZ Makovec, KÚ: Richvald; PR: Richvald, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
965743822021-01-2727.01.2021 diviača; PZ Branisko, KÚ: Široké; PR: Branisko, okres prešov, uhynutý - nájdený
376845922021-01-2929.01.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
768154322021-01-2929.01.2021 diviača, samec + dospelý diviak , samica, PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
982364572021-01-2929.01.2021 diviak lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
649127532021-01-2929.01.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
586492172021-01-2929.01.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
321946782021-01-2929.01.2021 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
482571362021-01-2929.01.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
195284762021-01-2929.01.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Slanská Dolina Slanec ; KÚ: Slanec; PR: Slanská Dolina, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
421673982021-01-2929.01.2021 diviača, samica; PZ Nová Bodva; KÚ: Hosťovce; PR: Nová Bodva, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
986723512021-01-2929.01.2021 diviača, samec; PS Bučina; KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený
658317942021-01-2929.01.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
159782462021-01-2929.01.2021 diviača, samec, PO PM Šivetice, KÚ Mikolčany, PR: Gemerský Sad, okr. Revúca, nájdený-uhynutý
943281752021-01-2929.01.2021 diviača, samica; PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
642931752021-01-2929.01.2021diviača, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
185794362021-01-2727.01.2021 diviak lanštiak, samica, lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské vrchy II, uhynutý nájdený
948732152021-02-0101.02.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
138795242021-02-0101.02.2021diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
563179822021-02-0101.02.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
584392762021-02-0101.02.2021diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
734958212021-02-0101.02.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
957418632021-02-0101.02.2021 diviača, samec1.2; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
387519622021-02-0101.02.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
375129842021-02-0101.02.2021 diviača, samec; Obecný podnik lesov a služieb spol, s.r.o.; KÚ: Medzev; PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
342985762021-02-0101.02.2021 diviak - dospelý, samec; Obecný podnik lesov a služieb spol, s.r.o.; KÚ: Medzev; PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
862791542021-02-0101.02.2021 diviača, samica; PZ Dolina so sídlom v Poproči; KÚ: Poproč; PR: Rovnice, okres Košice - okolie, ulovené bez zmien správania
916745322021-02-0101.02.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Skala Rankovce; KÚ: Rankovce; PR: hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
853496122021-02-0101.02.2021 diviak - lanštiak; PZ Skala Rankovce; KÚ: Herľany; PR: Hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
596437822021-02-0101.02.2021 diviača, samica; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica1.2, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
861754322021-02-0101.02.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený1.2
762591432021-02-0101.02.2021diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres prešov, uhynutý - nájdený
295134682021-02-0303.02.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
319564282021-02-0202.02.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá baňa, PR: Slanské vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
869312572021-02-0202.02.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Sekčov, KÚ Tulčík, PR: Sekčov - Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
149678522021-02-0202.02.2021 diviak - lanštiak, samec; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
972456132021-02-0202.02.2021 diviak - lanštiak, samec; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
861429532021-02-0202.02.2021 diviak - lanštiak, samec; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
713582942021-02-0202.02.2021diviak - dospelý, samec; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
457813692021-02-0303.02.2021 diviak - prasa, samica; PZ Maglovec; KÚ: Chmeľov; PR: Maglovec, okres Prešov, uhynutý - nájdený
568213972021-02-0303.02.2021diviak - dospelý, samica; PO Chalaš raslavice; KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, uhynutý - nájdený
986457322021-02-0303.02.2021 diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice; KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
724169352021-02-0202.02.2021diviača, samec, PZ Jakovany, KU: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, uhynutý - nájdený
265194832021-02-0303.02.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Čičva, KÚ: Vranov nad Topľou, PR: Čičva, okr. Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený
563948122021-02-0202.02.2021 diviak - dospelý, samec, PZ Barancová Dlhé Klčovo, KÚ: Dlhé Klčovo, PR: Barancová, okr. Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený
381974622021-02-0202.02.2021diviača, samec, PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Bačkov, PR: Bačkov, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania
478591632021-02-0505.02.2021 diviača, samica; PO Hubertlov; KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
234768912021-02-0505.02.2021diviak lanštiak, samec, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché, Pr : Úboč Pozdišovce, uhynuté nájdené
265471932021-02-0505.02.2021diviak dospelý, samec, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché, Pr : Úboč Pozdišovce, uhynuté nájdené
417836922021-02-0505.02.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
128645792021-02-0505.02.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
238146592021-02-0505.02.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
176859242021-02-0505.02.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
263159482021-02-0808.02.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
248639572021-02-0808.02.2021 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
875921642021-02-0808.02.2021diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
492376152021-02-0808.02.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
719643582021-02-0808.02.2021 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
613892472021-02-0808.02.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
234156972021-02-0909.02.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
956721382021-02-0909.02.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
132485692021-02-0909.02.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
837456212021-02-0909.02.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
263847912021-02-0909.02.2021 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
918375622021-02-0909.02.2021diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
768429152021-02-0909.02.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
132857962021-02-0909.02.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
948375622021-02-0808.02.2021 diviača, samica; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
764829312021-02-0909.02.2021 diviak - dospelý, samica; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
158273942021-02-0505.02.2021 diviak - lanštiak, samica; lesy Jasov s.r.o.; KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
847615232021-02-0909.02.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
683149522021-02-0505.02.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
194785322021-02-0505.02.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
769581422021-02-0505.02.2021 diviača, samec; PZ Cerovo; KÚ: Rimavská Lehota; PR: Cerovo, okres Rimavská Sobota, Ulovený
329681572021-02-0505.02.2021dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Košice, KÚ: Švedlár; PR: Stará Voda, okres Gelnica, uhynutý - nájdený
624987352021-02-0505.02.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
459231782021-02-0808.02.2021 dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
956274812021-02-0808.02.2021diviča, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
714389562021-02-0808.02.2021diviača, samica, OZ Rožňava, KÚ: Rožňava; PR: Rožňava, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
938276152021-02-0808.02.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Brzotín, KÚ: Brzotín; PR: Brzotín Kružna, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
967158342021-02-0808.02.2021 diviača, samica; PZ Brzotín, KÚ: Brzotín; PR: Brzotín Kružna, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
537816922021-02-0808.02.2021 diviača, samica; PZ Brzotín, KÚ: Brzotín; PR: Brzotín Kružna, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
387964212021-02-0808.02.2021 diviak - lanštiak, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
739548622021-02-0808.02.2021diviak - lanštiak, samica; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
279461352021-02-0808.02.2021diviak - dospelý, samica; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
724365892021-02-0808.02.2021 diviak - dospelý, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
253894762021-02-0808.02.2021diviak - dospelý, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
458791632021-02-0808.02.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
195283462021-02-0808.02.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
495263872021-02-0808.02.2021diviak - dospelý, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
148967322021-02-0909.02.2021 diviak - dospelý, samec; PD Kapušany, KÚ: Tulčík; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynutý - nájdený
748253192021-02-0909.02.2021diviak dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
428137562021-02-0909.02.2021 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Prešov; KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
547328692021-02-0909.02.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Husák; PR: Hrachovce, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
245983612021-02-0909.02.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance; KÚ: Husák; PR: Hrachovce, okres Sobrance, uhynutý - nájdený
718249362021-02-0909.02.2021diviak - dospelý, samica; PO Humenec, KÚ: Veľká Lodina; PR: Humenec, okres Košice - okolie, ulovené bez zmien správania
324917682021-02-0505.02.2021 diviača, samec, PZ Platan Paňovce, KÚ: Paňovce, PR: Paňovský Les, okr. Košice - okolie, uhynutý nájdený
928174652021-02-0505.02.2021diviača, samec, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynutý nájdený
584397162021-02-0505.02.2021diviača, samica, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá Sabinov, okr. Sabinov, uhynutý nájdený
867935422021-02-0505.02.2021 diviača, samica, Po Sivetice, KÚ: Jelšavská Teplica, PR: Dolný Gemer, okr. Revúca, uhynutý nájdený
819543622021-02-1010.02.2021 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
591368272021-02-1010.02.2021dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livovská Huta, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
892135472021-02-1010.02.2021 dospelý diviak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
917856422021-02-1010.02.2021dospelý diviak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
451823792021-02-1010.02.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
374825912021-02-1010.02.2021diviak - lanštiak, samec, PO Hrab, KÚ Barca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
681372542021-02-1010.02.2021diviak - dospelý, samica, PO Hrab, KÚ haniska, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
957436282021-02-1010.02.2021 diviača, samec, PZ Diana Lúčka, KÚ Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
769354182021-02-1010.02.2021diviak - dospelý, samica, PZ Dohoda Bačkov, KÚ Kravany, PR: Bačkov, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
842935712021-02-1010.02.2021 diviača, samica, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
319726842021-02-1010.02.2021 diviak - lanštiak, samec, PO Stráň, KÚ Malcov, PR: Rybné, okr. Bardejov, ulovený bez zmien správania
137459682021-02-1717.02.2021diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
921536872021-02-1717.02.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
738541692021-02-1717.02.2021 diviak- lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá Baňa, PR: Slanské Vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
539846272021-02-1717.02.2021 diviak lanštiak, PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
683195472021-02-1616.02.2021diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Zlatá Baňa, PR: Slanské Vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
639724582021-02-1616.02.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Skala Rankovce; KÚ: Rankovce; PR: hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
791846232021-02-1616.02.2021 diviak lanštiak, samica; PZ Skala Rankovce; KÚ: Rankovce; PR: hrabovec, okres Košice - okolie, ulovený bez zmien správania
237198562021-02-1212.02.2021diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
697283152021-02-1212.02.2021 diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
248976152021-02-1212.02.2021diviak dospelý, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
965831472021-02-1616.02.2021 diviak lanštiak, samec; PZ Topoľ, KÚ: Mokrance, okr. Košice - okolie, ulovený bez zmien správania
536719422021-02-1515.02.2021 diviača, samec; PZ Krásna Hôrka - Bučina, KÚ: Pača, PR: Ostrý Vrch okr. Revúca, ulovené so zmenami správania
952736812021-02-1515.02.2021diviača, samec, PZ Ľutina , KÚ: Ľutina, PR: Ľutina, okr. Sabinov, ulovené bez zmien správania
751836922021-02-1717.02.2021 diviak dospelý, samec; PZ Urbár Šemša; KÚ: Veľká Ida; PR: Vydumanec, okres Košice okolie, uhynuté - nájdené
652847392021-02-1919.02.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
263174852021-02-1919.02.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
924316582021-02-1919.02.2021 diviača19.2, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
943751862021-02-1919.02.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
215683472021-02-1919.02.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
986325712021-02-1919.02.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
729514682021-02-1919.02.2021 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
518392762021-02-1919.02.2021 diviača, samica; lesy Slovenskej republiky, š.p OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Hlinné ; PR: Slánske vrchy, okres Vranov Nad Topľou, uhynutý - nájdený
124578392021-02-1919.02.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Ľutina, KÚ: Olejníkov, PZ: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
938761452021-02-1919.02.2021 diviača, samec, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené
562314872021-02-1919.02.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Laborec, KÚ: Michalovce, PR: laborec - Michalovce, okr. Michalovce, uhynutý - nájdený
516823742021-02-1919.02.2021 diviak - lanštiak, samica, lesy Jasov s.r.o, KÚ: Jasov, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, uhynutý - nájdený
784195632021-02-2222.02.2021 diviak lanštiak,samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
916824352021-02-2222.02.2021 diviak lanštiak,samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
496352182021-02-2222.02.2021 diviak lanštiak, samica,PO Chalaš Raslavice, KÚ Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
174563892021-02-2222.02.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Livov, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
469513722021-02-2222.02.2021diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
467851392021-02-2222.02.2021 diviak - dospelý, samec; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava; PR: Drieňovec - lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
369158722021-02-2222.02.2021 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
389547612021-02-2222.02.2021diviača, samica; CETER s.r.o, KÚ: Čučma; PR: Mníchovská Skala, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
732594812021-02-2222.02.2021 diviak - dospelý, PO Hrab, KÚ: Poľov, PR: Konopné, okr. Košice II, uhynuté - nájdené
854972162021-02-2222.02.2021 diviača, samica; Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin potok; PR: Hradova Hora, okres prešov, uhynutý - nájdený
836451792021-02-2323.02.2021 diviača, samec, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené
876513242021-02-2323.02.2021 diviača, samec, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené
215783942021-02-2323.02.2021 diviača, samica, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené
783149652021-02-2323.02.2021 diviača, samec, lesy Slovenskej republiky, š.p. odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské Vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
974251382021-02-2323.02.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Podhradník, PR: Slanské Vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
364872912021-02-2323.02.2021 diviača, samec, lesy Jasov s.r.o, KÚ: Poproč, PR: Teplica, okr. Košice - okolie, uhynutý - nájdený
974561232021-02-2323.02.2021 diviača, samec, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce, PR: Makovice, okr. Košice - okolie, uhynutý - nájdený
948765322021-02-2323.02.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Prameň, KÚ: Vyšná Kamenica, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, uhynutý - nájdený
234987562021-02-2323.02.2021 diviača, samec; PZ Stráž Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý - nájdený
672513942021-02-2323.02.2021 diviača, samec; PZ Stráž Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý - nájdený
918543672021-02-2323.02.2021 diviača, samica; PD Kapušany, KÚ: Fulianka; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynutý - nájdený
958147232021-02-2424.02.2021diviak dospelý, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
153874692021-02-2424.02.2021diviak - dospelý, samica, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené
985314672021-02-2424.02.2021 diviača, samec, PZ DIANA lúčka, KÚ: Lúčka, PR: Lúčka, okr. Rožňava, uhynuté - nájdené
725486132021-02-2424.02.2021 diviača, samec; CETER s.r.o, KÚ: Čučma; PR: Mníchovská Skala, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
647912532021-02-2424.02.2021diviača, samICA, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Červenica, PR: Slanské Vrchy IV., okr. Prešov, nájdený-uhynutý
452396782021-02-2424.02.2021 diviača, samica; Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradova Hora, okres Prešov, uhynutý - nájdený
318967542021-02-2424.02.2021 diviak lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
379184252021-02-2424.02.2021 diviača, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
128349752021-02-2424.02.2021 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
241573682021-02-2424.02.2021 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
957846232021-02-2424.02.2021 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
261384572021-02-2424.02.2021 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
674139252021-02-2424.02.2021 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
389715242021-02-2424.02.2021 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
932485162021-02-2424.02.2021 diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Soroška, KÚ Krásnohorská Dlhá lúka, Pr Jovice, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
619325472021-02-2626.02.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
836421972021-02-2626.02.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
942863172021-02-2626.02.2021 diviak - lanštiak, samica, PS Dúbrava, KÚ Zlatá baňa, PR: Dúbrava, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
593287162021-02-2626.02.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Lipiny Hanušovce n T., KÚ Hermanovce nad Topľou, PR: Lipiny, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
674298532021-02-2626.02.2021 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou; KÚ: Juskova voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
673241592021-02-2626.02.2021 diviača, samica; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený
251463782021-02-2626.02.2021 diviača, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený
947365212021-02-2626.02.2021 diviača, samec; PZ DRINA Juskova Voľa , KÚ: Zámutov; PR: PZ Drina, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený
362918572021-02-2626.02.2021 diviača, samica; lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou , KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený
913526782021-02-2626.02.2021 diviača, samec; lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Vranov nad Topľou , KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý, nájdený
754621382021-02-2626.02.2021 diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
637829152021-02-2626.02.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
326517942021-02-2626.02.2021 diviača, samec; PZ Diana lúčka, KÚ: lúčka pri Hrhove; PR: lúčka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
345927612021-02-2626.02.2021 diviača, samec; PZ Diana lúčka, KÚ: lúčka pri Hrhove; PR: lúčka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
631875492021-02-2626.02.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ Svinica, PR: Slánske vrchy I, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
781693242021-02-2626.02.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava, KÚ Háj, PR: Javorina , okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
642958172021-02-2626.02.2021 diviača, samica, PZ - OZ Balaška, KÚ Bunetice, PR: Balaška, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
385167922021-02-2626.02.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Skala Rankovce, KÚ Rankovce, PR: Hrabovec, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
369812452021-02-2626.02.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
249376582021-02-2626.02.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
852371462021-02-2626.02.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
421963572021-02-2626.02.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
752963142021-02-2626.02.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
685427912021-02-2626.02.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
325987642021-02-2626.02.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
682531472021-02-2626.02.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
843167952021-02-2626.02.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
128567432021-02-2626.02.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
834567122021-02-2626.02.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Drienovec; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
768143292021-02-2626.02.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
478695132021-02-2626.02.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
865371292021-02-2626.02.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
254891672021-02-2626.02.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
542917632021-02-2626.02.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ Kríže, PR: Minčol II., okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
394568712021-03-0101.03.2021diviača, samec, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: pozdišovce, Pr : Úboč Pozdišovce, uhynuté nájdené
361759282021-03-0101.03.2021 diviak dospelý, samica, PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo, Pr : Gočaltovo - Rozložná, uhynuté nájdené
387521942021-03-0101.03.2021diviača, samec, PS Sekčov, KÚ: Demjata, PR : Sekčov Tulčík, uhynuté nájdené
196542782021-03-0101.03.2021 diviača, samica, PS Sekčov, KÚ: Demjata, PR : Sekčov Tulčík, uhynuté nájdené
647238512021-03-0101.03.2021 diviak - lanštiak, samica, PS Dúbrava, KÚ: Abranovce, PR : Dúbrava01, uhynuté nájdené
743512682021-03-0101.03.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Nimrod, KÚ: Olejníkov, PR : Nimrod, uhynuté nájdené
736421952021-03-0101.03.202101diviak lanštiak, samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce, PR : Hradová Hora, okr. Sabinov uhynuté nájdené
283471952021-03-0101.03.2021diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené
367845122021-03-0101.03.2021diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené
317594262021-03-0101.03.2021diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené
985463122021-03-0101.03.2021 diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené
395146282021-03-0101.03.2021 diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
754236182021-03-0202.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
815972642021-03-0202.03.2021 diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
562184972021-03-0202.03.2021 diviača, samec, PZ Lysá, KÚ: Zálesie, PR: Lysá Sabinov, okr. Sabinov, uhynutý nájdený
152843962021-03-0202.03.2021 diviača, samica, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá Sabinov, okr. Sabinov, uhynutý nájdený
957432162021-03-0202.03.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Maglovec, KÚ: Okružná, PR: Maglovec, okr. Prešov, uhynutý nájdený
142859762021-03-0202.03.2021 diviak dospelý, samica, PS Sova, KÚ: Terňa, PR: Stráže, okr. Prešov, uhynutý nájdený
561387922021-03-0202.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
629458372021-03-0202.03.2021 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
193674582021-03-0202.03.2021 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
685147932021-03-0202.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
453961782021-03-0202.03.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
729153682021-03-0202.03.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
715329462021-03-0202.03.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
362871942021-03-0202.03.2021 diviak lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
983147252021-03-0202.03.2021 diviak dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
863715422021-03-0202.03.2021 diviak lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
372461852021-03-0202.03.2021 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
684357122021-03-0202.03.2021 diviak lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
258796432021-03-0202.03.2021 diviak lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
981435672021-03-0202.03.2021 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
765124392021-03-0202.03.2021 diviak dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
974628532021-03-0202.03.2021 diviača, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
431576922021-03-0202.03.2021 diviak lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
437612892021-03-0202.03.2021 diviak dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
396245782021-03-0202.03.2021diviača, samec; lesy Jasov; KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
942653872021-03-0202.03.2021 diviača, samec; PZ Topoľ Mokrance; KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
578294632021-03-0202.03.2021 diviača, samica; PO Červenky; KÚ: Byster, PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
724836152021-03-0202.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
864531972021-03-0202.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Turecká Gemerská Poloma, KÚ: Betliar; PR: Betliar, okres Rožňava, uhynutý, nájdený
756913842021-03-0202.03.2021 diviak dospelý, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava, PR Drienovec - Liúpovník, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
297534812021-03-0202.03.2021 diviak dospelý, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava, PR Drienovec - Liúpovník, okr. Rožňava, uhynuté, nájdené
843612952021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Kapušany pri Prešove, KÚ: Fulianka; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynutý, nájdený
651749322021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý, nájdený
742938652021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý, nájdený
832619452021-03-0303.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š. p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
829671432021-03-0303.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š. p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
349516782021-03-0303.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
374852692021-03-0303.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
713569482021-03-0303.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
873914522021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
719423682021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slánske vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
517264982021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
618739452021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
796314582021-03-0303.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
384129562021-03-0303.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
192875642021-03-0303.03.2021diviača, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynuté - nájdené
697381422021-03-0303.03.2021diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
428159372021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
459237162021-03-0303.03.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
568734912021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
831257942021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: LVyšná Kamenica; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
315928742021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: Vyšná Kamenica; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
294756382021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: Vyšná Kamenica; PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
829745632021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka; PR: Sokol, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
765941322021-03-0303.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Poľana, KÚ: Fričkovce; PR: Poľana, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
897231562021-03-0303.03.2021diviak - lanštiak, samec; PS Bučina, KÚ: Závadka pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený
473619822021-03-0303.03.2021diviača, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Bučina, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
936871422021-03-0303.03.2021diviak - lanštiak, samec; PS Hrhov, KÚ: Olejníkov; PR: Hrhov, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
831962752021-03-0808.03.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance, KÚ: Petrovce pri Krčave; PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynuté - nájdené
945823162021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Ľutina, KÚ: Červenica pri Sabinove; PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
879462132021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
796523412021-03-0808.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka; PR: Zadielská dolina, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
257139462021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
164753982021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
684312572021-03-0808.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
781695432021-03-0808.03.2021diviak - Kríže, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
689254732021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
432716892021-03-0808.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynuté - nájdené
628143592021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
134785622021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
831429752021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
349567822021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený
547286392021-03-0808.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený
729518642021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
239468152021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
536794122021-03-0808.03.2021diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
138426792021-03-0808.03.2021diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
316847292021-03-0808.03.2021diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
947568322021-03-0808.03.2021diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
819625342021-03-0808.03.2021diviača, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
851274962021-03-0808.03.2021diviača, samec; Lesy Jasov s. r. o., KÚ: Debraď; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
537821692021-03-0808.03.2021diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
892457312021-03-0808.03.2021diviača, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
549823172021-03-0808.03.2021diviača, samec; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
953142762021-03-0808.03.2021diviača, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
364195822021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
913247682021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
591264372021-03-0808.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
415687322021-03-0808.03.2021diviača, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
147952832021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samica; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
645289712021-03-0808.03.2021diviak - dospelý, samica; UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovice, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
841365292021-03-0808.03.2021diviak - dospelý, samec; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
217398642021-03-0808.03.2021diviača, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynuté - nájdené
541796282021-03-0808.03.2021diviača, samec; PZ STRÁŽ Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené
238741652021-03-0808.03.2021diviača, samica; PZ STRÁŽ Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené
795843122021-03-0808.03.2021diviača, samica; PZ STRÁŽ Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené
582613492021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
926713482021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
156498732021-03-0808.03.2021diviak - dospelý, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
342189762021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
845126932021-03-0808.03.2021diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
523478162021-03-0808.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Jasov s. r. o. , KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
869257412021-03-0808.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
917234562021-03-0808.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Sokol Kružlov, KÚ: Bogliarka; PR: Sokol, okres Bardejov uhynutý - nájdený
238967412021-03-0909.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov uhynutý - nájdený
643572192021-03-0909.03.2021diviača, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov uhynutý - nájdený
386274592021-03-0909.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov uhynutý - nájdený
231678952021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
126548372021-03-0909.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
751423892021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
361429852021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
498562312021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
295348612021-03-0909.03.2021diviača, samica; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: PZ Laborec, okres Michalovce, uhynuté - nájdené
386915422021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Laborec, KÚ: Michalovce; PR: PZ Laborec, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
832795162021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený
632957142021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený
657289432021-03-0909.03.2021diviača, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynuté - nájdené
352769812021-03-0909.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý - nájdený
927456312021-03-0909.03.2021diviača, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynuté - nájdené
286479512021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samec; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynutý - nájdený
973418252021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské; PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
182479362021-03-0909.03.2021diviača, samica; PZ Vysoká Medzianky, KÚ: Radvanovce; PR: Dubník, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
127639482021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
384671922021-03-0909.03.2021diviak - lanštiak, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
529763812021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samec; PS HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
764189232021-03-0909.03.2021diviak - lanštiak, samec; PS Bučina, KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený
148239572021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky,š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
563198272021-03-0909.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Lipovník pri Rožňave; PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
951478232021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samica; PS Sova, KÚ: Gregorovce; PR: Stráže, okres Prešov, uhynutý - nájdený
578932162021-03-0909.03.2021diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
628145972021-03-0909.03.2021diviak - lanštiak, PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
724185962021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
129547382021-03-0909.03.2021diviača, samica; PZ STRÁŽ Fintice, KÚ: Fintice; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené
591427832021-03-0909.03.2021diviak - dospelý, samica; PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynutý - nájdený
271693542021-03-0909.03.2021diviača, PZ Čičva, KÚ: Hencovce; PR: Čičva, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
147869252021-03-1010.03.2021diviak - lanštiak, samec, PO Dolný Gemer, KÚ: Nováčany v Gemeri; PR: Gemerský Sad, okres Revúca, uhynutý - nájdený
379158462021-03-1010.03.2021diviača, samec, PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Stankovce; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynuté - nájdené
241597632021-03-1010.03.2021diviača, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Zlatá Idka; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
459671322021-03-1010.03.2021diviača, PZ Ľutina, KÚ: Ľutina; PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
724631952021-03-1010.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa; PR: Slanské vrchy IV, Prešov, uhynutý - nájdený
862371942021-03-1010.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
249836572021-03-1010.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
761389242021-03-1010.03.2021diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
168457322021-03-1010.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
297348612021-03-1010.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
738261952021-03-1010.03.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
682495712021-03-1010.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
591324782021-03-1010.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
281749562021-03-1010.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
439175682021-03-1010.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
823714692021-03-1010.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
167932842021-03-1010.03.2021diviača, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
587694312021-03-1010.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
284315972021-03-1010.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
523619482021-03-1010.03.2021diviača, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
752368412021-03-1010.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Nomša Zemplínska Teplica, KÚ: Zemplínska Teplica; PR: Zemplínska Teplica, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
352894162021-03-1010.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Nomša Zemplínska Teplica, KÚ: Zemplínska Teplica; PR: Zemplínska Teplica, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
628415732021-03-1010.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Nomša Zemplínska Teplica, KÚ: Zemplínska Teplica; PR: Zemplínska Teplica, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
173689452021-03-1010.03.2021diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
367249152021-03-1010.03.2021diviača, samec; PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Fulianka; PR: Kapušany, okres Prešov, uhynuté - nájdené
251437892021-03-1010.03.2021diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
749358612021-03-1010.03.2021diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
432691872021-03-1010.03.2021diviača, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynuté - nájdené
528197642021-03-0202.03.2021 diviača, samica, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce, PR: Úboč Pozdišovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
725683492021-03-0202.03.2021 diviača, samica; PZ Podlužianka Chrťany, KÚ: Pôtor; PR: Hôrka Horná Strehová, okres Veľký Krtíš, uhynutý - nájdený
592317842021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
123459782021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
175234962021-03-1212.03.2021diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
647582912021-03-1212.03.2021diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
357421862021-03-1212.03.2021diviača, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
538129762021-03-1212.03.2021diviača, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
984372162021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
628749352021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava; PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
258693472021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava; PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý - nájdený
294518762021-03-1212.03.2021diviak - dospelý; PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
832596472021-03-1212.03.2021diviak - dospelý; PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
765241382021-03-1212.03.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
318465922021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zamutov; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
856721492021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
196354822021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
239541862021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slánské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
713842652021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
782163952021-03-1212.03.2021diviača, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdenéý
192348752021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samec; UVLF v Košiciach, KÚ: Kecerovský Lipovec; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
256971382021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
754269132021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
356814722021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
146538972021-03-1212.03.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
349715862021-03-1212.03.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hertník; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
274395182021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
892517432021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
875162392021-03-1212.03.2021diviača, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
156749822021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
672984312021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
831954672021-03-1212.03.2021diviača, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
745368292021-03-1212.03.2021diviača, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
943725812021-03-1212.03.2021diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
832914562021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
839756212021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
487356292021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
193475822021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Breza, KÚ: Rešica; PR: Bakoň, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
872491362021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynutý - nájdený
316784952021-03-1212.03.2021diviača, samica; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
715396482021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
459231862021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
261478952021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
786392512021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samica; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
279583162021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samica; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
837956412021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
193547262021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
425367912021-03-1212.03.2021diviača, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynuté - nájdené
634785212021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
473986122021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
634718292021-03-1212.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Palenica, okres Bardejov, uhynutý - nájdený
963581422021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samec; PS Orgovány, KÚ: Tornaľa; PR: Lapša, okres Revúca, uhynutý - nájdený
543862712021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samec; PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý - nájdený
462157892021-03-1212.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
418257932021-03-1212.03.2021diviača, samec; CETER s.r.o., KÚ: Čučma; PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
189375262021-03-1212.03.2021diviača, samec; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
875621942021-03-1515.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
897645232021-03-1515.03.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
931465282021-03-1515.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník; PR: LS Stará Voda, okres Gelnica, uhynutý- nájdený
543276892021-03-1515.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Pálenica, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
748351962021-03-1515.03.2021diviača, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Pálenica, okres Bardejov, uhynuté- nájdené
734569812021-03-1515.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov; PR: Pálenica, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
948273612021-03-1515.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
851749322021-03-1515.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
315784622021-03-1515.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
139257862021-03-1515.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
568149322021-03-1515.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
398754212021-03-1515.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
487635292021-03-1515.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
952867312021-03-1515.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
794852132021-03-1515.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
178493622021-03-1515.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
967831452021-03-1515.03.2021diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
147853962021-03-1515.03.2021diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
589237612021-03-1515.03.2021diviak - dospelý, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
974162832021-03-1515.03.2021diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
196438522021-03-1515.03.2021diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
863724592021-03-1515.03.2021diviak - lanštiak; PO BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce; PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
628459132021-03-1515.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
786492152021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynutý- nájdený
897631522021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynutý- nájdený
692754132021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
346719282021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
732196542021-03-1616.03.2021diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynuté- nájdené
235784192021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
246518732021-03-1616.03.2021diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynuté- nájdené
523168492021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
814756932021-03-1616.03.2021diviak; PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
583472162021-03-1616.03.2021diviak; PO HRAB, KÚ: Haniska; PR: Konopné, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
618432592021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
682435792021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
934751822021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Krásnohorské Podhradie; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
864712352021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Petrovce nad Topľou; PR: Slanské vrch III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
285961372021-03-1616.03.2021diviača, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
912786352021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
675382192021-03-1616.03.2021diviča, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
248671392021-03-1616.03.2021diviača, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
714295382021-03-1616.03.2021diviača, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
814763922021-03-1616.03.2021divia - dospelý; samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
693851742021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
952167432021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
321894572021-03-1616.03.2021diviača, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
194732862021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
917284562021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
948267152021-03-1616.03.2021diviača, samec; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
128745632021-03-1616.03.2021diviača, samica; Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynuté- nájdené
624915782021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
286931542021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
183569242021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
271538692021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
734692812021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samica; PS Bučina, KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý- nájdený
753928142021-03-1616.03.2021diviača, samec; PS Bučina, KÚ: Mošurov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynuté- nájdené
725893642021-03-1616.03.2021diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
643298712021-03-1616.03.2021diviak lanštiak, samec; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
436752982021-03-1616.03.2021diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
498215732021-03-1616.03.2021diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
914576832021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
894135272021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
871253462021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva, KÚ: Turňa nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
689725132021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany; PR: Stavenec, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
592148732021-03-1616.03.2021diviača, samec; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
718634252021-03-1616.03.2021diviača, samica; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
596273842021-03-1616.03.2021diviača, samica; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
524739682021-03-1616.03.2021diviača, samec; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
714596832021-03-1616.03.2021diviača, samec; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
637248512021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
739854622021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Kráľa Mateja v Gemeri, KÚ: Bretka; PR: Gemer, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
891536722021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
859642132021-03-1616.03.2021diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Jakovany; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
754693212021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Bukovec Lipovník, KÚ: Drnava; PR: Drieňovec - Lipovník, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
678923452021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
395468122021-03-1616.03.2021diviača, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Štítnik; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
495718362021-03-1616.03.2021diviača, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lučina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynuté - nájdené
317569482021-03-1616.03.2021diviača, samec; PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
796342182021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
924316872021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samec; CETER s.r.o., KÚ: Čučma; PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
465987122021-03-1616.03.2021diviača, samica; PZ DIANA Lúčka, KÚ: Lúčka pri Hrhove; PR: Lúčka, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
419632572021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
768592342021-03-1616.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
745612982021-03-1616.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
586431972021-03-1717.03.2021diviača, samec; SPZ - PZ Urbanovka, KÚ: Bardejov; PR: Jedľovec - Urbanovka, okres Bardejov, ulovené bez zmien správania
145278632021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
319856472021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Kravany pri Sečovciach; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
152794382021-03-1717.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
629157842021-03-1717.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté- nájdené
471385692021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
815942762021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
461758322021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
917854322021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
718329562021-03-1717.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté- nájdené
917682542021-03-1717.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté- nájdené
192367482021-03-1717.03.2021diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
258346172021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
759614232021-03-1717.03.2021diviak - lanštiak, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
295736482021-03-1717.03.2021diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
692473812021-03-1717.03.2021diviak - lanštiak; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
679481352021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samec; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý- nájdený
681459322021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý- nájdený
421857962021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý- nájdený
869374122021-03-1717.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Sobrance, KÚ: Dargov; PR: Slanské vrchy II, okres Trebišov, uhynutý- nájdený
438719262021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Laborec, KÚ: Rakovec nad Ondavou; PR: Ondava Moravany, okres Michalovce, uhynutý- nájdený
312467952021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samec; PS Bučina, KÚ: Geraltov; PR: Bučina, okres Prešov, uhynutý- nájdený
651349272021-03-1717.03.2021diviača, samec; PZ Lysá, KÚ: Zálesie; PR: Lysá - Sabinov, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
791342682021-03-1717.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté- nájdené
296478512021-03-1717.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ - OZ Balaška, KÚ: Bunetice; PR: Balaška, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
863972542021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samica; InDevel s.r.o., KÚ: Rybník nad Turcom; PR: Rybník, okres Revúca, uhynutý- nájdený
732915842021-03-1717.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ 29. august Olšovany, KÚ: Olšovany; PR: Orechový les, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
241386952021-03-1919.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov; PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
245697182021-03-1919.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov; PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
381956742021-03-1919.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto; PR: Slanské vrchy II, okres Košice - okolie, uhynuté- nájdené
249671352021-03-1919.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto; PR: Slanské vrchy II, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
264938172021-03-1919.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava; PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
761852342021-03-1919.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Nižná Kamenica; PR:Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
549368722021-03-1919.03.2021diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto; PR: Slanské lesy II, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
135278692021-03-1919.03.2021diviak - dospelý, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
472158932021-03-1919.03.2021diviača, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
427139562021-03-1919.03.2021diviak - dospelý, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynutý- nájdený
258947612021-03-1919.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
569321842021-03-1919.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
586214932021-03-1919.03.2021diviak - dospelý, samec; PLesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov; PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
326948152021-03-1919.03.2021diviača, samica; PZ DIANA Lúčka, KÚ: Lúčka pri Hrhove; PR: Lúčka, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
286914732021-03-1919.03.2021diviača, samec; InDevel s.r.o., KÚ: Rybník nad Turcom; PR: Rybník, okres Revúca, uhynuté- nájdené
891364752021-03-1919.03.2021diviak - dospelý, samec; CETER s.r.o., KÚ: Čučma; PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
127583962021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
736249182021-03-1717.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
318472692021-03-1717.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
457283692021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
781423692021-03-1717.03.2021diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
174692582021-03-1717.03.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
632947852021-03-1717.03.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zámutov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
539276182021-03-1717.03.2021diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Kluknava, KÚ: Kluknava; PR: Kluknava, okres Gelnica, uhynutý- nájdený
128645372021-03-1919.03.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
364729182021-03-1919.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
752186932021-03-1919.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynutý- nájdený
241563792021-03-1919.03.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa; PR: Slanské vrchy, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
821947632021-03-1919.03.2021 diviak - lanštiak. samec, PZ Maglovec. KÚ: Okružná, PR: Maglovec, okr. Prešov, ulovené bez zmien správania.
283769512021-03-2424.03.2021 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
754162982021-03-2424.03.2021 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
562394782021-03-2424.03.2021 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
316875922021-03-2424.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
923867512021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
813647592021-03-2424.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený24
578294132021-03-2424.03.2021 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
819376242021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
173268592021-03-2424.03.2021 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce; PR: Slanské vrchy IV, okres Prešov, uhynutý- nájdený
627491832021-03-2222.03.2021 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
163425972021-03-2222.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
614325782021-03-2222.03.2021 diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
829351472021-03-2222.03.2021diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: livov; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
593721842021-03-2222.03.2021diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
597831622021-03-2222.03.2021 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
489752312021-03-2222.03.2021diviača, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
849217352021-03-2222.03.2021 diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
631942782021-03-2222.03.2021 diviak - dospelý, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
635841792021-03-2222.03.2021 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
296731482021-03-2222.03.2021 diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
179683252021-03-2222.03.2021diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta; PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
319285472021-03-2222.03.2021 diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá baňa; PR: Slanské Vrchy IV, okres Prešov, uhynutý- nájdený
547139862021-03-2222.03.2021 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
615294872021-03-2323.03.2021diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
274893652021-03-2323.03.2021 diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
682549712021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
254897362021-03-2323.03.2021 diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
436718252021-03-2323.03.2021 diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
487125932021-03-2323.03.2021 diviača, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
678419252021-03-2323.03.2021 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
463187922021-03-2323.03.2021 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
412378592021-03-2323.03.2021 diviača, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
985216432021-03-2323.03.2021 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
651743822021-03-2323.03.2021 diviača, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
743582692021-03-2323.03.2021 diviača, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
854639172021-03-2323.03.2021 diviak - dospelý, samica; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Olejníkov; PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
398275142021-03-2323.03.2021 diviak - dospelý, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
532984612021-03-2323.03.2021diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
178693452021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
613248572021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
542637912021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
693745122021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
217586932021-03-2323.03.2021diviak - dospelý, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
265819472021-03-2323.03.2021diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok; PR: Hradová Hora, okres Prešov, uhynutý - nájdený
715384922021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
974625132021-03-2424.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
513928472021-03-2424.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
953186422021-03-2424.03.2021diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
318624952021-03-2424.03.2021diviak - lanštiak, samica; PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce; PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý - nájdený
462189732021-03-2424.03.2021diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
165274982021-03-2424.03.2021 diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
142956372021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
371269842021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
948371252021-03-2424.03.2021diviak - lanštiak, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
421967582021-03-2424.03.2021 diviača, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
951376282021-03-2424.03.2021 diviača, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
475612382021-03-2424.03.2021 diviača, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
682357492021-03-2424.03.2021diviača, samec, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
235687942021-03-2424.03.2021 diviača, samec, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
367154982021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
849213562021-03-2424.03.2021diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
763518922021-03-2424.03.2021 diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
142736952021-03-2424.03.2021diviača, samec UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
786931242021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
837152462021-03-2424.03.2021 diviača, samica UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
958124372021-03-2424.03.2021diviača, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
792436812021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samica UVLF v Košiciach, KÚ: Mudrovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
763492582021-03-2424.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
845637122021-03-2424.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
698237412021-03-2424.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Bačkov; PR: Bačkov, okres Trebišov, uhynutý - nájdený
463892512021-03-2222.03.2021 diviak - lanštiak,samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
839642572021-03-2222.03.2021 diviak - dospelý,,samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice; PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý- nájdený
237951682021-03-2222.03.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
217869452021-03-2222.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
431895762021-03-2222.03.2021 diviača, samica; PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance; PR: Topoľ, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
354896272021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Krásnovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
389462172021-03-2323.03.2021diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Krásnovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
671925432021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Krásnovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
632479582021-03-2323.03.2021 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
423867512021-03-2323.03.2021 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
896521372021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Suché; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
543812692021-03-2424.03.2021diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Šamudovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
785613292021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Šamudovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
839451722021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Šamudovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
638459122021-03-2424.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Laškovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
358419622021-03-2424.03.2021diviak - lanštiak, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Laškovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
865347192021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samica; PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Laškovce; PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
428173962021-03-2222.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
159482732021-03-2222.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
145932672021-03-2222.03.2021 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
749135862021-03-2222.03.2021 diviak - dospelý, samec; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
469782132021-03-2222.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
475318922021-03-2222.03.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
472985132021-03-2222.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
786312952021-03-2222.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
964138272021-03-2222.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
485237162021-03-2222.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
973528462021-03-2323.03.2021 diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
859761242021-03-2323.03.2021diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
146298372021-03-2323.03.2021 diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
589126342021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
573418622021-03-2323.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
347925182021-03-2323.03.2021diviak - dospelý, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
632194582021-03-2323.03.2021diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
294651872021-03-2323.03.2021diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
218753962021-03-2323.03.2021 diviača, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
964287512021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
913524862021-03-2323.03.2021diviača, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
425738962021-03-2323.03.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Sekčov, KÚ: Tulčík; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
896234512021-03-2424.03.2021diviača, samica; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
435687292021-03-2424.03.2021 diviača, samec; PO HUBERTLOV, KÚ: Cabov; PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
342591672021-03-2222.03.2021 diviača, samica; InDevel s.r.o., KÚ: Rybník nad Turcom; PR: Rybník, okres Revúca, uhynutý- nájdený
281346572021-03-2424.03.2021 diviača, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Kunova Teplica; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
841679322021-03-2424.03.2021diviača, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Kunova Teplica; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
759612842021-03-2424.03.2021diviača, samec; PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
148765322021-03-2424.03.2021 diviača, samec; PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
695174282021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak. samec, PZ Maglovec. KÚ: kapušany, PR: Maglovec, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
687143522021-03-2323.03.2021diviak - lanštiak. samica PZ Maglovec. KÚ: Chmeľov, PR: Maglovec, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
632857142021-03-2222.03.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Zádiel, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
164952782021-03-2222.03.2021 diviača, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Zádiel, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
256873912021-03-2323.03.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Zádiel, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
643521972021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Zádiel, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
319254782021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
978351622021-03-2323.03.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
657148922021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
156347892021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
567283412021-03-2323.03.2021diviak - dospelý, samec, PZ Pod Jelením vrchom Hačava. KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie, uhynuté - nájdené.
816793252021-03-2222.03.2021diviača, samica, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
581392742021-03-2222.03.2021 diviak - dospelý, samica, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
983275612021-03-2222.03.2021 diviača, samec, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
814653922021-03-2222.03.2021 diviak - dospelý, samica, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
428361592021-03-2222.03.2021diviak - dospelý, samica, PS Bučina, KÚ: Hradisko pri Terni, PR: Bučina, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
139427862021-03-2323.03.2021diviak - lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
628457192021-03-2323.03.2021diviak - dospelý, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou; PR: Slanské vrchy III, okres Vranov nad Topľou, uhynuté- nájdené
318675292021-03-2424.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
763185292021-03-2424.03.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
316748292021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
168245792021-03-2424.03.2021 diviača, samec; PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša; PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
652931482021-03-2626.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
497356182021-03-2626.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Bodva; KÚ: Debraď; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
481295672021-03-2626.03.2021 diviača, samica; PZ Bodva; KÚ: debra´d; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
753492812021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Bodva; KÚ: Moldava nad Bodvou; PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
614379582021-03-2626.03.2021 diviak - lanštiak, PO Hrab, KÚ Šaca, PR: Konopné, okr. Košice IV, nájdený-uhynutý
573469812021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
742358962021-03-2626.03.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
562143972021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
921784362021-03-2626.03.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
164385922021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
756928412021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
684795212021-03-2626.03.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
589761422021-03-2626.03.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
628973152021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samica; PO Gočaltovo, KÚ: Rozložná; PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý- nájdený
398165422021-03-2626.03.2021 diviača, samec; CETER s.r.o., KÚ: Čučma; PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynuté- nájdené
471985362021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samec; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, uhynutý- nájdený
528476912021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, uhynutý- nájdený
265498172021-03-2626.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata; PR: Chalaš, okres Prešov, uhynutý- nájdený
628437152021-03-2626.03.2021 diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
576194822021-03-2626.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
916275832021-03-2626.03.2021 diviača, samica; PZ Jakovany, KÚ: Jakovany; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynuté- nájdené
653984722021-03-2626.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynuté- nájdené
684129732021-03-2626.03.2021diviak - lanštiak, samec; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynuté- nájdené
651837922021-03-2626.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PS Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište; PR: Urbár Trhovište, okres Michalovce, uhynuté- nájdené
362187542021-03-2626.03.2021 diviak - lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá baňa; PR: Slanské Vrchy IV, okres Prešov, uhynutý- nájdený
431978652021-03-2626.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
178592642021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Stráž Fintice, KÚ: Prešov; PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté - nájdené
479615822021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samica; PZ topľa Soľ, KÚ: Hlinné; PR: Slaný potok, okres Vranov nad Topľou, uhynuté - nájdené
561734892021-03-2626.03.2021 diviak - lanštiak, samica; PZ Dubina Medzev, KÚ: Tmedzev; PR: Dubina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
159743282021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samec; PZ Laborec, KÚ: Moravany; PR: PZ Ondava - Moravany, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
195367842021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samica; PZ Laborec, KÚ: Moravany; PR: PZ Ondava - Moravany, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
925148632021-03-2626.03.2021diviak - lanštiak, samec; PZ Laborec, KÚ: Moravany; PR: PZ Ondava - Moravany, okres Michalovce, uhynutý - nájdený
592374162021-03-2929.03.2021 diviak - lanštiak, samec; PZ Sekčov, KÚ: Demjata; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynutý - nájdený
837519262021-03-2929.03.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
183745962021-03-2929.03.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
947685122021-03-2929.03.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
925134672021-03-2929.03.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
742391852021-03-2929.03.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
372591842021-03-2929.03.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
265487192021-03-2929.03.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
392578162021-03-2929.03.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Čučma, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
654193872021-03-2929.03.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Čučma, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
576819322021-03-2929.03.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka, PR: Zádielska dolina, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
928461572021-03-2929.03.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Bôrka, PR: Zádielska dolina, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
768259432021-03-2929.03.2021diviak - lanštiak, samec, SPZ PZ Lipová, KÚ: Kecerovský Lipovec, PR: Lipová, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
895642372021-03-2929.03.2021 diviak - dospelý, samec, SPZ PZ Lipová, KÚ: Kecerovský Lipovec, PR: Lipová, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
156978342021-03-2929.03.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Kružlov, PR: Sokol, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
348629152021-03-2929.03.2021 diviača, samec, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina, PR: Dubová, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
497265832021-03-2424.03.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance, PR: Topoľ, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
263589412021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance, PR: Topoľ, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
796853122021-03-2424.03.2021 diviača, samica, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
296481532021-03-2424.03.2021diviak - dospelý, samica, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
217654382021-03-2424.03.2021diviača, samec, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
843597122021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samec, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
273165982021-03-2424.03.2021 diviak - dospelý, samec, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Kapušany, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
694785132021-03-2424.03.2021 diviača, samica, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Tulčík, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
156397422021-03-2323.03.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ: Jakovany, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
283459672021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Lysá, KÚ: Jakovany, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
513497622021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
728954612021-03-2323.03.2021 diviača, samec, PZ Lysá, KÚ: Jakovany, PR: Lysá - Sabinov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
591872642021-03-2323.03.2021diviak - dospelý, samec, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica, PR: Dubová, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
753642892021-03-2323.03.2021 diviak - dospelý, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina, PR: Dubová, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
169475322021-03-2323.03.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
835294712021-03-2222.03.2021 diviača, samica, PZ Ľutina, KÚ: Olejníkov, PR: ľutina, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
982745632021-03-2222.03.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
438957622021-03-2222.03.2021 diviak- lanštiak, samec, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov, PR: Palenica, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
516973842021-03-2323.03.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
984637122021-03-2222.03.2021 diviača, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
561423982021-03-2222.03.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: pipitka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
672159382021-03-2222.03.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ DIANA Lúčka, KÚ: Lúčka pri Hrhove, PR: Lúčka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
659824172021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samec, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
725389412021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
146782952021-03-2626.03.2021 diviača, samec, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
518694372021-03-2626.03.2021 diviača, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
723169452021-03-2626.03.2021 diviača, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
145736982021-03-2626.03.2021 diviača, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
261783592021-03-2626.03.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
689125472021-03-2626.03.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
672495812021-03-2626.03.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Slanské vrchy okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
436297812021-03-2626.03.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
645132792021-03-2626.03.2021 diviak - lanštiak, Poľovnícka organizácia Hrab, KÚ: Košice, PR: Konopné, okr. Košice II, nájdený-uhynutý
851369742021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Vlčia Hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
712569842021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské vrchy II. okres Trebišov, nájdený-uhynutý
825793162021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské vrchy II. okres Trebišov, nájdený-uhynutý
348275192021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské vrchy II. okres Trebišov, nájdený-uhynutý
534618972021-03-3030.03.2021diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov, PR: Slanské vrchy okres Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté
523976842021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov, PR: Slanské vrchy okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
271456932021-03-3030.03.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov, PR: Slanské vrchy okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
573186492021-03-3030.03.2021diviak - dospelý, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
249358762021-03-3030.03.2021diviak - dospelý, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
195732862021-03-3030.03.2021diviača, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
538461272021-03-3030.03.2021diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté
934526782021-03-3030.03.2021diviak - dospelý, samec, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdený-uhynutý
547263812021-03-3030.03.2021diviak - dospelý, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdený-uhynutý
576498312021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdený-uhynutý
194386272021-03-3030.03.2021diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté
872156942021-03-3030.03.2021diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté
958631722021-03-3030.03.2021diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Demjata, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté
759631842021-03-3030.03.2021diviača, samec, PZ Kapušany pri Prešove, KÚ: Kapušany, PR: Kapušany, okres Prešov, nájdené-uhynuté
783245912021-03-3030.03.2021diviak - dospelý, samica, PZ Kapušany pri Prešove, KÚ: Kapušany, PR: Kapušany, okres Prešov, nájdený - uhynutý
576824192021-03-3030.03.2021diviača, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina, PR: Dubová, okres Prešov, nájdené-uhynuté
159873422021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina, PR: Dubová, okres Prešov, nájdený-uhynutý
129864532021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ: Olejnikov, PR: Majdan, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
698731542021-03-3030.03.2021diviača, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ:Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
825316472021-03-3030.03.2021diviača, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ:Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
389671452021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
126895432021-03-3030.03.2021diviača, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdené - uhynuté
254183972021-03-3030.03.2021diviak - dospelý, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
925683712021-03-3030.03.2021diviak - dospelý, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
869312752021-03-3030.03.2021diviača, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdené-uhynuté
168259372021-03-3030.03.2021diviača, samica, PO Gočaltovo, KÚ: Rozložná, PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, nájdené-uhynuté
193825642021-03-3030.03.2021diviača, samica, PO Gočaltovo, KÚ: Rozložná, PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, nájdené-uhynuté
819567232021-03-3030.03.2021diviača, samica, PZ Sekčov, KÚ: Tulčík, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté
153876422021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Sekčov, KÚ: Tulčík, PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, nájdené-uhynuté
251639482021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
916243572021-03-3030.03.2021diviača, samec, PZ Dohoda Bačkov, KÚ: Kravany pri Sečovciach, PR: Bačkov, okres Trebišov, nájdené-uhynuté
359827412021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samec, Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ: Malá Bara, PR: Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov, nájdený-uhynutý
827961452021-03-3030.03.2021diviača, samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdené-uhynuté
134278952021-03-3030.03.2021diviača, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina, PR: Dubová, okres Prešov, nájdené-uhynuté
271438952021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
972843162021-03-3030.03.2021diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ: Zálesie, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
764932812021-03-3030.03.2021diviača, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava, KÚ: Hačava, PR: Javorina, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
147529382021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samica, PO Bažant Budkovce, KÚ: Žbince, PR: Bažant Budkovce, okres Michalovce, nájdený-uhynutý
519387242021-03-3030.03.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Revúčka - Mokrá lúka, okres Revúca, nájdené-uhynuté
617928352021-03-3131.03.2021diviak - dospelý, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Kríže, PR: Sokol, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
312845692021-03-3131.03.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Kríže, PR: Sokol, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
325167942021-03-3131.03.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdený-uhynutý
716934582021-03-3131.03.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdený-uhynutý
319845272021-03-3131.03.2021diviača, samica, PLesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
685724312021-03-3131.03.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdený-uhynutý
197526432021-03-3131.03.2021diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
326715842021-03-3131.03.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
356781292021-03-3131.03.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
851743262021-03-3131.03.2021diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
496125832021-03-3131.03.2021diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
651439872021-03-3131.03.2021diviak - dospelý, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
543697212021-03-3131.03.2021diviača, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
932461752021-03-3131.03.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
641387522021-03-3131.03.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
596728432021-03-3131.03.2021diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
496817322021-03-3131.03.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres sabinov, nájdený-uhynutý
953784622021-03-3131.03.2021diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Šiba, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdený-uhynutý
825317462021-03-3131.03.2021diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Šiba, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
316984272021-03-3131.03.2021diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
983615272021-03-3131.03.2021diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
953618722021-03-3131.03.2021diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
654817392021-03-3131.03.2021diviak - dospelý, samica, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
518237692021-03-3131.03.2021diviak - lanštiak, samica, PO BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
275693812021-03-3131.03.2021diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okresBardejov, nájdený-uhynutý
973512682021-03-3131.03.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Červenica, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
321546892021-03-3131.03.2021diviača, samica, PZ STRAŽ Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, nájdené-uhynuté
692314782021-04-0707.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Hnilec, PR: Volovec, okres Spišská Nová Ves, nájdený-uhynutý
475136822021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
391548262021-04-0707.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
498152362021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
329761482021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
489735162021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
695782432021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
563127842021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
982763512021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
371894522021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
374825962021-04-0707.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
394675182021-04-0707.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
952684372021-04-0707.04.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
534628712021-04-0707.04.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
956314822021-04-0707.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
921463752021-04-0707.04.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
281476532021-04-0707.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
148729562021-04-0707.04.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
826753192021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
632197852021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
397512682021-04-0707.04.2021diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
463298752021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
835947212021-04-0707.04.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
926731542021-04-0707.04.2021diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Kováčová pri Hrhove, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
482956372021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
761825492021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
279184532021-04-0707.04.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
741563892021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
896351472021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
415783622021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
839145672021-04-0707.04.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
941623782021-04-0606.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
572931862021-04-0606.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
248561392021-04-0606.04.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
612439572021-04-0606.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
564923712021-04-0606.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
697245182021-04-0606.04.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
296837142021-04-0707.04.2021 diviača, samica, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
517428692021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
637458192021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
418673592021-04-0707.04.2021 diviača, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
378926512021-04-0707.04.2021diviača, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
915748232021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samec, CETER s.r.o, KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
518672342021-04-0707.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Lysá, KÚ: Drienovec, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
649127832021-04-0707.04.2021 diviača, samica, PZ Lysá, KÚ: Zálesie, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
681254792021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ: Zálesie, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
234791582021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
654318272021-04-0707.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
639245182021-04-0606.04.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Drina Juskova Voľa, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
764539822021-04-0606.04.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Drina Juskova Voľa, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
392678412021-04-0606.04.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
371692452021-04-0606.04.2021diviača, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
543912672021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
689251732021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
935712462021-04-0707.04.2021 diviak dospelý, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
698731252021-04-0606.04.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
852169432021-04-0606.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
328415692021-04-0606.04.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Rudlov, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
386571942021-04-0606.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Banské, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
641823752021-04-0606.04.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Banské, PR: Slánske vrchy, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
941276832021-04-0606.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
158723492021-04-0606.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
752196382021-04-0606.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
394728612021-04-0606.04.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slánske vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
849361522021-04-0606.04.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Lysá, KÚ: Jakovany, PR: Lysá -Sabinov, okres Sabinov, nájdené-uhynuté
376412592021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, PZ Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Revúčka - Mokrá lúka, okres Revúca, nájdené-uhynuté
149386722021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, PZ Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Revúčka - Mokrá lúka, okres Revúca, nájdené-uhynuté
846139252021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, PZ Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Revúčka - Mokrá lúka, okres Revúca, nájdené-uhynuté
765412932021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Bodovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
257913862021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Jakubovany pod Čergovom, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
673124892021-04-0707.04.2021diviak - dospelý, samec, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: JTerňa, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
516823492021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
796583242021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samec, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
621597842021-04-0606.04.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
923164582021-04-0606.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
365142792021-04-0606.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
375198242021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
789541632021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
582617942021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Obecný podnik lesov a služieb spol. s.r.o., KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
613872942021-04-0606.04.2021diviak - dospelý, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
679182532021-04-0606.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
843527612021-04-0606.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
389425672021-04-0606.04.2021diviak - lanštiica, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
519247862021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdené-uhynuté
431286752021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdené-uhynuté
284635912021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdené-uhynuté
648573292021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
183762942021-04-0606.04.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
927453862021-04-0606.04.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Kloptaňa, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
258367492021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Čučma, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
743516282021-04-0707.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Čučma, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
173245982021-04-0606.04.2021 diviak - dospelý, samica, SPZ PZ Lipová, KÚ: Kecerovský Lipovec, PR: Lipová, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
584673912021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samec, PD Kapušany pri Prešove, KÚ: Kapušany, PR: Kapušany, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
972534812021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak. samica PZ Maglovec. KÚ: Chmeľov, PR: Maglovec, okr. Prešov, uhynuté - nájdené.
174829562021-04-0606.04.2021 diviak - lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Gregorovce; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
382419672021-04-0606.04.2021 diviak - lanštiak, samica, UVLF v Košiciach, KÚ: Rankovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
453679282021-04-0606.04.2021 diviak - dospelý, UVLF v Košiciach, KÚ: Rankovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
742519632021-04-0606.04.2021 diviača, UVLF v Košiciach, KÚ: Rankovce; PR: Makovica, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
429153862021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
341628952021-04-0707.04.2021diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
216934572021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Vyšný Olčvár; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
316295742021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samica; PO Červenky, KÚ: Vyšný Olčvár; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý- nájdený
175923482021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Vyšný Olčvár; PR: Veremba, okres Košice - okolie, ulovený so zmenami správania
871642392021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Opátka, PR: Hubertus, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
436892172021-04-0707.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
783961242021-04-0606.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské Vrchy II, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
971682432021-04-0606.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské Vrchy II, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
274859362021-04-0606.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Sobrance, KÚ: Dargov, PR: Slanské Vrchy II, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
693875122021-04-0606.04.2021 diviača, samec, PZ Ľutina, KÚ: Červenica pri Sabinove; PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynuté - nájdené
624783152021-04-0707.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
193748562021-04-0707.04.2021diviak - lanštiak, samica; PZ Jakovany, KÚ: Ľutina; PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý- nájdený
183694252021-04-0707.04.2021 diviača, samec; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
152349682021-04-0707.04.2021diviak dospelý, samica; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
693271452021-04-0606.04.2021 diviača; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
826134972021-04-0606.04.2021diviača; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
538172962021-04-0606.04.2021 diviača; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
524789362021-04-0606.04.2021 diviača; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
513287492021-04-0606.04.2021 diviak dospelý, samica; PZ Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slančík; PR: Slanská dolina, okres Košice - okolie, uhynuté - nájdené
745629812021-04-0606.04.2021 diviača, samec, PZ DRINA Juskova Voľa, KÚ: Zámutov, PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
396528742021-04-0606.04.2021diviak dospelý, samica, PZ DRINA Juskova Voľa, KÚ: Zámutov, PR: Drina, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
769412382021-04-0707.04.2021diviak lanštiak, samica, PZ Maglovec, KÚ: Chmeľov, PR : Maglovec, okr. Prešov, uhynuté nájdené
817364952021-04-0707.04.2021diviak lanštiak, samec, PZ Hubertus, KÚ: Podhorany Nižné, PR :Hubertus, okr. Prešov, uhynuté nájdené
196234782021-04-0606.04.2021 diviača, samica, PZ &Bukovina Čirč, KÚ: Čirč, PR :Bukovina, okr. Stará Ľubovňa, uhynuté nájdené
941736822021-04-0707.04.2021diviak dospelý, samec, PZ30-06 Veľaty, KÚ: Hrčeľ, PR :Zemplínske vrchy, okr. Trebišov, uhynuté nájdené
159627432021-04-0707.04.2021 diviak lanštiak, samica, PS Ratková, KÚ: Sása nad Turcom, PR :Ratková, okr. Revúca, uhynuté nájdené
324687592021-04-0707.04.2021 diviak dospelý, samec, Mestské poľovnícke združenie Jelšava, KÚ: Jelšava, PR: Teplá voda - Jelšava, okr. Revúca, uhynuté nájdené
173248562021-04-0707.04.2021diviak lanštiak, samica, PZ Meliata, KÚ: Meliata, PR :R Meliata, okr. Rožňava, uhynuté nájdené
962718542021-04-0707.04.2021diviak lanštiak, samec, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okr. Košice - okolie, uhynuté nájdené
879632452021-04-0707.04.2021 diviak lanštiak, samec, PZ Hrádok Horný Tisovník, KÚ: Horný Tisovník, PR: Hrádok horný Tisovník, okr.Detva, uhynuté nájdené
746912582021-04-0707.04.2021diviak lanštiak, samec, PZ Hrádok Horný Tisovník, KÚ: Horný Tisovník, PR: Hrádok horný Tisovník, okr.Detva, uhynuté nájdené
176385492021-04-0707.04.2021 diviača, samec, PZ 29. august Olšovany, KÚ: Olšovany, PR: Orechový les, okr. Košice - okolie, ulovené bez zmien správania.
189574632021-03-2424.03.2021 diviak dospelý, samica, PO PM Šivetice, KÚ: Mikolčany, PR: gemerský sad, okres Revúca, nájdený-uhynutý
326815742021-03-2424.03.2021 diviak lanštiak, samec, PO PM Šivetice, KÚ: Mikolčany, PR: Gemerský sad, okres Revúca, nájdený-uhynutý
589146722021-03-2323.03.2021 diviača, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: kamenná Poruba pri Topli, PR: Poľana, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
893752412021-04-1212.04.2021diviak dospelý, samec, PZ Bukovina Čirč, KÚ: Čirč, PR: Bukovina, okres Stará Ľubovňa, nájdený-uhynutý
723514682021-04-1212.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdený-uhynutý
732691582021-04-1212.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov, PR:Pálenica, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
817254932021-04-1212.04.2021diviak lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okres Bardejov, nájdený-uhynutý
619357842021-04-1212.04.2021diviača, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Nižná Kamenica, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
689175232021-04-1212.04.2021diviak - lanštiak, samica, PO PM Šivetice, KÚ: Bodovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
642913582021-04-1212.04.2021diviak - lanštiak, samica, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, nájdený-uhynutý
178256392021-04-1212.04.2021diviak - lanštiak, samec, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, nájdený-uhynutý
156478292021-04-1212.04.2021diviak - lanštiak, samec, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, nájdený-uhynutý
245917382021-04-1212.04.2021diviak - lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
283745162021-04-1212.04.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
361724852021-04-1212.04.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
625847392021-04-1212.04.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
695834122021-04-1212.04.2021diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
594723182021-04-1212.04.2021diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
125743692021-04-1212.04.2021diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, nájdený-uhynutý
715462982021-04-1212.04.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
946518232021-04-1212.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
248935612021-04-1212.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
523496782021-04-1212.04.2021diviača, samica, PO Červenky, KÚ: Nižný Olčvár, PR: Veremba, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
429678312021-04-1212.04.2021diviača, samec, PO Červenky, KÚ: Nižný Olčvár, PR: Veremba, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
829764132021-04-1212.04.2021diviak - dospelý, samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata, PR: Chalaš, okres prešov, nájdený-uhynutý
615824732021-04-1212.04.2021diviak - lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Demjata, PR: Chalaš, okres prešov, nájdený-uhynutý
348759212021-04-1414.04.2021diviak - dospelý, samica, Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce, KÚ: Lešť I, PR: Javorie, okres Zvolen, ulovený bez zmien správania
462973152021-04-0909.04.2021diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Petrovce pri krčave, PR: Hrachoviny, uhynuté - nájdené
574962132021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Petrovce pri krčave, PR: Hrachoviny, uhynuté - nájdené
126475382021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance, KÚ: Petrovce pri krčave, PR: Hrachoviny, uhynuté - nájdené
641723952021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice, KÚ: Prakovce, PR: Smolník, uhynuté - nájdené
453871622021-03-2929.03.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice, KÚ: Smolník, PR: Stará Voda, uhynuté - nájdené
869423172021-04-1313.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
715269382021-04-1313.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
328579462021-04-1313.04.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
287345162021-04-1313.04.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
892156742021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
186542372021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
218976452021-04-0909.04.2021diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
461789232021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
157324862021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
748512962021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
243715862021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
618493722021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
647239512021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
265817392021-04-0909.04.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
296453872021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
154396872021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
374892652021-04-1313.04.2021 diviak dospelý, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
785943162021-04-1313.04.2021 diviak dospelý, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
564178392021-04-1313.04.2021 diviak dospelý, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
946312572021-04-1313.04.2021diviak dospelý, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
397548622021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
381954622021-04-1313.04.2021 diviača, samec, CETER s.r.o., KÚ: Rožňava, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
274963512021-04-1313.04.2021 diviača, samec, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
519764282021-04-1313.04.2021 diviača, samec, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
283751962021-04-1313.04.2021 diviak dospelý, samica, CETER s.r.o., KÚ: Rožňava, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
739654212021-03-0202.03.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Helcmanovce, KÚ: Helcmanovce, PR: Helcmanovce, okres gelnica, nájdený-uhynutý
168974522021-04-1313.04.2021diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
945631822021-04-1313.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
834591622021-04-1313.04.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
924816372021-04-1313.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
516873492021-04-1313.04.2021diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
769324152021-04-1313.04.2021 diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
132896752021-04-1313.04.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
529137462021-04-1313.04.2021 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
238451792021-04-0909.04.2021 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov, PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
745623192021-04-0909.04.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Zámutov, PR: Slánske vrchy, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
548631792021-04-0909.04.2021 diviak dospelý, samec, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
379628512021-04-0909.04.2021diviača, samica, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
184769322021-04-0909.04.2021 diviača, samica, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
354186972021-04-0909.04.2021 diviak dospelý, samec, CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
216935482021-04-1313.04.2021diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
754861932021-04-1313.04.2021diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
873216542021-04-1313.04.2021 diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
671384252021-04-1313.04.2021 diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
479831562021-04-1313.04.2021 diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
147296852021-04-1313.04.2021 diviak -lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
793481522021-04-1313.04.2021 diviak - dospelý, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
367954282021-04-0909.04.2021 diviak -lanštiak, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
528367192021-04-0909.04.2021 diviak -lanštiak, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené
659318722021-04-1313.04.2021 diviak -lanštiak, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené
538712492021-04-1313.04.2021 diviak -dospelý, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené
962158732021-04-1313.04.2021 diviak -dospelý, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: Davidov, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené
192374852021-04-1313.04.2021 diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Košická Polianka; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
372694582021-04-1313.04.2021 diviak - dospelý, samica; PO Červenky, KÚ: Nižný Olčvár; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
978614352021-04-1313.04.2021 diviača, samica; PO Červenky, KÚ: Byster; PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý - nájdený
189523742021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
381596722021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
137486592021-04-0909.04.2021 diviača, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Poša, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
526417382021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabbovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
526378192021-03-2323.03.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana, okr. Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené
193257682021-04-1313.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
854392612021-04-0909.04.2021 diviak lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Gregorovce; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
589672312021-04-0909.04.2021 diviak dospelý, samica; PS Sova, KÚ: Gregorovce; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
976425382021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Záhradné; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
378624952021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samica; PS Sova, KÚ: Záhradné; PR: Sekčov - Tulčík, okres Prešov, uhynuté - nájdené
461253872021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samec; PS Sova, KÚ: Terňa; PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté - nájdené
894763212021-04-1313.04.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
426931782021-04-1313.04.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
274598132021-04-1313.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
514298362021-04-1313.04.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR: Dubina, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
369512782021-04-1313.04.2021 diviača, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
741562832021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Tuhrina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
617894522021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
312849752021-04-1313.04.2021 diviača, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
695824732021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Lúčina; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
187543962021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
189534762021-04-1313.04.2021 diviak dospelý, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
518237942021-04-1313.04.2021 diviak dospelý, samec; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
625981472021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samica; PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica; PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý- nájdený
349217862021-04-0909.04.2021 diviača, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
327196582021-04-1313.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
537291642021-04-1313.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
328641972021-04-1313.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
829746532021-04-1313.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
831642972021-04-1313.04.2021 diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
517694382021-04-1313.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
961837522021-03-2323.03.2021 diviača, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabbovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
195463272021-03-2323.03.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
287154932021-03-2323.03.2021diviak - dospelý, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
159763822021-03-2323.03.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
435192872021-03-2323.03.2021diviak - dospelý, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
243961852021-03-3131.03.2021diviak dospelý, samec, PS Hekerová, KÚ: Smolník, PR: Smolník II, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
312567842021-03-3030.03.2021diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník, PR: Lesy SR LS Stará Voda, okres Gelnica, nájdené-uhynuté
678145922021-03-3030.03.2021diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník, PR: Lesy SR LS Stará Voda, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
589147232021-03-3030.03.2021diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník, PR: Lesy SR LS Stará Voda, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
649725812021-03-3131.03.2021diviak lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Kluknava, KÚ: Kluknava, PR: Kluknava, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
596281432021-04-1313.04.2021 diviak - lanštiak, samica, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
429165872021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samica, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
836527492021-04-0909.04.2021 diviača, samica, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
695712482021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samec, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
578193462021-04-0909.04.2021diviak - lanštiak, samec, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
129375482021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samica, PS Bučina, KÚ: Závadka pri Terni, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
872139642021-04-0909.04.2021 diviača, samica, PS Bučina, KÚ: Žatkovce, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
837145692021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samec, PS Bučina, KÚ: Mošurov, PR: Bučina, okres Prešov, nájdený-uhynutý
472561932021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samec, PO Hubertlov, KÚ: Cabov, PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
269158342021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samica, PO Hubertlov, KÚ: Cabov, PR: Urvisko, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
547963822021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
739864212021-04-0909.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okr. Košice - okolie, nájdený-uhynutý
138679542021-04-0909.04.2021 diviak - lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
485629132021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samec, PS Topľa Parchovany, KÚ: Parchovany, PR: Parchovany - Dvorianky, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
359216482021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samec, PZ Markovec, KÚ: Richvald, PR: Richvald, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
153297482021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samec, PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo, PR: Gočaltovo - Rozložná, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
261759382021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samec, PS Dúbrava, KÚ: Kokošovce, PR: Dúbrava, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
124967352021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samec, PS Dúbrava, KÚ: Kokošovce, PR: Dúbrava, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
985721362021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
172436582021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
198276432021-04-0909.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
914738262021-04-0909.04.2021 diviača, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
352789412021-04-0909.04.2021 diviak - dospelý, samec, PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Babin Potok, PR: Hradová Hora, okres Prešov, nájdený-uhynutý
834279512021-04-0909.04.2021 diviača, samec, PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné, PR: Slaný Potok, okres vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
976384512021-04-0909.04.2021 diviača, samica, PZ Topľa Soľ, KÚ: Hlinné, PR: Slaný Potok, okres vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
452379162021-04-0909.04.2021 diviača, PZ Ľutina, KÚ: Olejníkov, PR: Ľutina, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
439612582021-04-1313.04.2021 diviak dospelý, samica, PZ Hlboké Kobeliarovo, KÚ: Nižná Slaná, PR: Hlboké, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
361789522021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samec, PZ Komposesorát Štítnik, KÚ: Štítnik, PR: Štítnik, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
956187322021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samec, PZ Lysá , KÚ: Drienica, PR: Lysá Sabinov, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
546879322021-04-1313.04.2021 diviača, samec, PZ Lysá , KÚ: Drienica, PR: Lysá Sabinov, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
362859742021-04-1313.04.2021 diviača, samec, PZ Bukovina , KÚ: Sečovská Polianka, PR: Bukovina, okres Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
189562732021-04-0909.04.2021 diviak lanštiak, samica, PZ Bodva , KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý ladislav - Turňa nad Bodvou, okres: Košice - okolie, nájdený-uhynutý
924651872021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samec, PZ Buková Lipany , KÚ: Lipany, PR: Buková, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
651437282021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samec, PD Kapušany pri Prešove , KÚ: Fulianka, PR: Kapušany, okres Prešov, nájdený-uhynutý
758936212021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samec, PZ Pod jelením vrchom Hačava , KÚ: Turňa nad Bodvou, PR: Javorina, okres Košice - okolie, nájdený-uhynutý
564912782021-03-2424.03.2021 diviak lanštiak, samec, OPZ Mníšek II , KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek II, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
564921872021-03-0101.03.2021 diviak dospelý, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý
137469282021-03-0101.03.2021 diviača, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý
943268512021-03-0101.03.2021 diviak dospelý, samica, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý
128564972021-03-0101.03.2021 diviak dospelý, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý
168325492021-03-0101.03.2021 diviak dospelý, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý
769835422021-03-0101.03.2021 diviak dospelý, samec, PZ Dolina , KÚ: Vyšné Slovinky, PR:PZ Dolina, okres Spišská Nová ves, nájdený-uhynutý
872435962021-03-2222.03.2021 diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice , KÚ: Smolník, PR: Stará voda, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
931425672021-04-1414.04.2021 diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okr. Revúca, nájdený-uhynutý
543217962021-04-1414.04.2021 diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okr. Revúca, nájdený-uhynutý
483215972021-04-1414.04.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okr. Revúca, nájdený-uhynutý
297531482021-04-1414.04.2021 diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
963421852021-03-2626.03.2021 diviača, samica, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
931782652021-03-2626.03.2021diviak lanštiak, samica, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
691725382021-03-2626.03.2021 diviača, samec, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
172684932021-03-2626.03.2021 diviak dospelý, samica, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
769234512021-04-0707.04.2021 diviak dospelý, samec, PS - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené
942735182021-04-1414.04.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livosvská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
892465172021-04-1414.04.2021diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
526943812021-04-1414.04.2021 diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
429167352021-04-1414.04.2021 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
675128942021-04-1414.04.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
726451392021-04-1414.04.2021 diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II., okres Bardejov, nájdené-uhynuté
978654132021-04-1414.04.2021 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Svinica, PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
816347592021-04-1414.04.2021 diviak - dospelý, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
587291462021-04-1414.04.2021 diviak - lanštiak, samec; Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ: Hradisko pri Terni; PR: Nimrod, okres Prešov, uhynutý- nájdený
187246952021-04-1414.04.2021 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto, PR: Slanské lesy II, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
739521842021-04-1414.04.2021 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Svinica, PR: Slanské vrchy I, okres Košice - okolie, nájdené-uhynuté
531964822021-04-1414.04.2021 diviača, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
695213842021-04-1414.04.2021 diviak - dospelý, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
127865392021-04-1414.04.2021diviača, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okr. Prešov, uhynuté nájdené
154687932021-04-1414.04.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdený-uhynutý
298516732021-04-1414.04.2021 diviača, samica, PZ Pod Jelením vrchom Hačava, KÚ: Hačava, PR: Javorina, okr. Košice okolie, nájdený-uhynutý
287419352021-04-1414.04.2021 diviak - lanštiak, samec, PS Úboč Pozdišovce, KÚ: Pozdišovce, PR: Úboč Pozdišovce, okres Michalovce, nájdený-uhynutý
936871522021-04-1414.04.2021diviača, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, nájdený-uhynutý
721548362021-04-1414.04.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Tatrakon, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice okolie, nájdený-uhynutý
153672892021-04-1414.04.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Sihoť Ratkovské Bystré, KÚ: Filier, PR: Hrloca, okres Revúca, nájdený-uhynutý
917326852021-04-1414.04.2021 diviak - dospelý, samica, PZ Skala Rankovce, KÚ: Rankovce, PR: Hrabovec, okres Košice- okolie, nájdený-uhynutý
794651822021-04-1414.04.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ OZ Balaška, KÚ: Bunetice, PR:Balaška, okres Košice okoie, nájdený-uhynutý
517423962021-04-1414.04.2021 diviača, samica, PZ Lysá, KÚ: Drienica, PR: Lysá - Sabinov, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
749216852021-04-1414.04.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehňa, okres Prešov, nájdený-uhynutý
512796382021-04-1414.04.2021 diviak- dospelý, samica, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov, PR: Palenica, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
869425312021-04-1414.04.2021 diviak- dospelý, samec, PZ Markovec, KÚ: Richvald, PR: Richvald, okr. Bardejov, ulovený bez zmien správania
852496732021-04-1414.04.2021 diviak- dospelý, samica, OPZ Mníšek II, KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek II, okr. Gelnica, nájdený-uhynutý
742153982021-04-1414.04.2021 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice , KÚ: Prakovce, PR: Mníšek II, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
249783652021-04-1414.04.2021 diviak dospelý, samica,PZ Opaka , KÚ: Kojšov, PR: Opaka, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
532971482021-04-1414.04.2021diviak lanštiak, samica, PO SIPOX DIANA , KÚ: Gelnica, PR: Sipox Diana, okres Gelnica, nájdený-uhynutý
841759362021-04-1414.04.2021diviak lanštiak, samec, PZ Dohoda Bačkov , KÚ:Bačkov, PR: Bačkov, okres Trebišov, nájdený-uhynutý
391652782021-04-1414.04.2021diviak lanštiak, samec,PZ 30-06 Veľaty , KÚ: Černochov, PR: Zemplínske vrchy, okres Trebišov, nájdený-uhynutý
179368452021-04-0909.04.2021 diviak lanštiak, samica, Poľovnícka spoločná Prieslop Hanková , KÚ:Petrovo, PR: Markuška, okres Rožňava, nájdený-uhynutý
354216972021-04-1313.04.2021 diviak lanštiak, samec, PS Dúbrava , KÚ: Abranovce, PR: Dúbrava, okres Prešov, nájdený-uhynutý
471263892021-04-1919.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Poproč nad Bodvou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
859326472021-04-1919.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Debraďou, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
679214852021-04-1919.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ: Červenica, PR: Dubová, okres Prešov, uhynutý nájdený
149768532021-04-1919.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Kóňart Plešivec, KÚ: Plešivec, PR: Kóňart - Plešivec, okres Rožňava, uhynutý nájdený
782514692021-04-1919.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Slavošovce, KÚ: Rochovce, PR: Slavošovce, okres Rožňava, uhynutý nájdený
379486252021-04-1919.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Ľutina, KÚ: Červenica pri Sabinove, PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý nájdený
452897632021-04-1919.04.2021diviača, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
639284572021-04-1919.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Jasov s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
741985632021-04-1919.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Jarabina, KÚ: Hýľov, PR: Podkova, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
967328412021-04-1919.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
693487122021-04-1919.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
785123642021-04-1616.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ LIPINY Hanušovce nad Topľou, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Lipiny, okres Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený
619257432021-04-1616.04.2021diviak - dospelý, samec, PZ Topľa Soľ, KÚ: Rudlov, PR: Slaný Potok, okres Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený
263158792021-04-1616.04.2021diviača, samica, PS Sova, KÚ: Gregorovce, PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté nájdené
435729682021-04-1616.04.2021diviača, samec, PS Sova, KÚ: Terňa, PR: Stráže, okres Prešov, uhynuté nájdené
648571292021-04-1616.04.2021diviak - lanštiak, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
351769482021-04-1616.04.2021diviak - dospelý, samica, PS Sova, KÚ: Hubošovce, PR: Stráže, okres Sabinov, uhynutý nájdený
635218472021-04-1616.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ SIHOŤ Ratkovské Bystré, KÚ: Ratková, PR: Hrlica, okres Revúca, uhynutý nájdený
958243712021-04-1616.04.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Petrovce pri Krčave, PR: Minčol II., okres Sobrance, uhynuté nájdené
621357892021-04-1616.04.2021diviak - dospelý, samec, Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce, KÚ: Lešť I, PR: Javorie, okres Zvolen, uhynutý nájdený
734985612021-04-1616.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ - OZ Balaška, KÚ: Bunetice, PR: Balaška, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
279654312021-04-1616.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov, PR: Slanské vrchy I., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
815932462021-04-1616.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený
189543762021-04-1616.04.2021diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený
239148572021-04-1616.04.2021diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený
214936852021-04-1616.04.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynuté nájdené
627938412021-04-1616.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený
962753142021-04-1616.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Kameňany, PR: Tvrdošovo, okres Revúca, uhynutý nájdený
413685292021-04-1616.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
715329862021-04-1616.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
782316592021-04-1616.04.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynuté nájdené
691538272021-04-1616.04.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
694157282021-04-1616.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
429168572021-04-1616.04.2021diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
328159642021-04-1616.04.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynuté nájdené
965287142021-04-1616.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto, PR: Slanské lesy II., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
413586972021-04-1616.04.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto, PR: Slanské lesy II., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
589134622021-04-1616.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Slanské Nové Mesto, PR: Slanské lesy II., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
598263142021-04-1616.04.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Vyšné Nemecké, PR: Minčol II., okres Sobrance, uhynuté nájdené
924678532021-04-1616.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Vyšné Nemecké, PR: Minčol II., okres Sobrance, uhynuté nájdené
248516392021-04-1616.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Vyšné Nemecké, PR: Minčol II., okres Sobrance, uhynuté nájdené
954632182021-04-1616.04.2021diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
462759382021-04-1616.04.2021diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
621478392021-04-1616.04.2021diviak lanštiak, samec, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý nájdený
267918342021-04-1616.04.2021diviak lanštiak, samica, PO Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, okres Bardejov, uhynutý nájdený
167459382021-04-1616.04.2021diviača, samec, PS Dúbrava, KÚ: Abranovce, PR: Dúbrava, okres Prešov, uhynuté nájdené
378514262021-04-1616.04.2021diviača, samec, PS Dúbrava, KÚ: Abranovce, PR: Dúbrava, okres Prešov, uhynuté nájdené
879415632021-04-1616.04.2021diviača, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
392471562021-04-1616.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
341925782021-04-1616.04.2021diviak - lanštiak, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
968524172021-04-1616.04.2021diviak - lanštiak, PZ Bodva, KÚ: Drienovec, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
687351942021-04-1616.04.2021diviak - lanštiak, PZ Bodva, KÚ: Drienovec, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
965783242021-04-1616.04.2021diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov, PR: Slanské vrchy I., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
731854692021-04-1919.04.2021diviak lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
728165942021-04-1616.04.2021diviak dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Košický Klečenov, PR: Slanské vrchy I., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
437618952021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Betliar, PR: 1643, okres Rožňava, uhynutý nájdený
827591432021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Betliar, PR: Zverník Betliar, okres Rožňava, uhynutý nájdený
581324962021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
156729482021-04-2020.04.2021diviak - dospelý, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
674329812021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
956387422021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
643178592021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
521746392021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
483567192021-04-2020.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
314985672021-04-2020.04.2021diviak dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený
574829612021-04-2020.04.2021diviača, samec, PS Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okres Prešov, uhynuté nájdené
521837962021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samec, PS Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
247586312021-04-2020.04.2021diviača, samica, PS Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okres Prešov, uhynuté nájdené
941735682021-04-2020.04.2021diviak - dospelý, samica, PS Veľký Šariš, KÚ: Fintice, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
942617852021-04-2020.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Skala Rankovce, KÚ: Rankovce, PR: Hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
469137252021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, PZ Skala Rankovce, KÚ: Rankovce, PR: Hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
892475162021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Skala Rankovce, KÚ: Rankovce, PR: Hrabovec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
467193282021-04-2020.04.2021diviak - dospelý, samica, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, uhynutý nájdený
619742382021-04-2020.04.2021diviak - dospelý, samec, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, uhynutý nájdený
421793652021-04-2020.04.2021diviača, samica, PS Ratková, KÚ: Ratková, PR: Ratková, okres Revúca, uhynuté nájdené
476139852021-04-2020.04.2021diviak - dospelý, samica, CETER s.r.o., KÚ: Rožňava, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynutý nájdený
137489252021-04-2020.04.2021diviak - dospelý, samica, CETER s.r.o., KÚ: Rožňava, PR: Mníchova Skala, okres Rožňava, uhynutý nájdený
817243952021-04-2020.04.2021diviak - dospelý, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
293584712021-04-2020.04.2021diviak - dospelý, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
648127932021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
672594132021-04-2020.04.2021diviača, samec, PO Červenky, KÚ: Byster, PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
975843622021-04-2020.04.2021diviača, samec, PZ Prameň, KÚ: Bidovce, PR: Prameň, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
512689432021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Javorina Oreské, KÚ: Staré, PR: Javorina Oreské, okres Michalovce, uhynutý nájdený
462351782021-04-2020.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rimavská Sobota, KÚ: Vyšný Blh, PR: Daniela zvernica Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
831249672021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samica, PO Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo, PR: Gočaltovo - Rozložná, okres Rožňava, uhynutý nájdený
751824362021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Maglovec, KÚ: Vyšná Šebastová, PR: Maglovec, okres Prešov, uhynutý nájdený
286531942021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ: Jakovany, PR: Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
658421732021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Buková Lipany, KÚ: Kameniva, PR: Buková, okres Sabinov, uhynutý nájdený
512637942021-04-2020.04.2021diviak - lanštiak, samica,PS vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Ratvaj, PR: Hradová Hora, okres Sabinov, uhynutý nájdený
456972382021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
768349152021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
815693272021-04-2121.04.2021diviača, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
859764212021-04-2121.04.2021diviača, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
542198672021-04-2121.04.2021diviača, samica, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
813742962021-04-2121.04.2021diviača, samica, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
246718952021-04-2121.04.2021diviača, samec, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
784523162021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
162497852021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Bodva, KÚ: Bohdanovce, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
219684752021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený
956478322021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený
754819632021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený
174568322021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynutý nájdený
178456392021-04-2121.04.2021diviača, samica, PZ Stráž Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres Prešov, uhynuté nájdené
218943652021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
318769422021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
368729542021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
174628532021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
587613922021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
168473522021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
192658372021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Revúca, KÚ: Gemerská Ves, PR: Dolinka, okres Revúca, uhynutý nájdený
389264572021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ - TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
562374912021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ - TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
721965832021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ - TATRAKON, KÚ: Kecerovské Pekľany, PR: Stavenec, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
347152892021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený
196382542021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený
698341272021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený
279845632021-04-2121.04.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté nájdené
753264812021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený
397248152021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený
168754932021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livovská Huta, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynutý nájdený
165279482021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Ľutina, KÚ: Ľutina, PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý nájdený
234675182021-04-2121.04.2021diviača, samec, PZ Ľutina, KÚ: Ľutina, PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynuté nájdené
652137892021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Ľutina, KÚ: Ľutina, PR: Ľutina, okres Sabinov, uhynutý nájdený
438297512021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Milač Dargov, KÚ: Malé Ozorovce, PR: Dargov, okres Trebišov, uhynutý nájdený
419756322021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Milač Dargov, KÚ: Malé Ozorovce, PR: Dargov, okres Trebišov, uhynutý nájdený
587163942021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Milač Dargov, KÚ: Malé Ozorovce, PR: Dargov, okres Trebišov, uhynutý nájdený
476329582021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Mníšek I., KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek I., okres Gelnica, uhynutý nájdený
851374622021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Mníšek I., KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek I., okres Gelnica, uhynutý nájdený
385294612021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Mníšek I., KÚ: Mníšek nad Hnilcom, PR: Mníšek I., okres Gelnica, uhynutý nájdený
927648312021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
158734262021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samec, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
543891762021-04-2121.04.2021diviača, PZ Bodva, KÚ: Moldava nad Bodvou, PR: Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
371524892021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Olejníkov, PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý nájdený
294761832021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samica, Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Olejníkov, PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý nájdený
217853492021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samec, Peter Mikulášik Speciality Plus, KÚ: Olejníkov, PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý nájdený
237168452021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
759846132021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
274658932021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Veľký Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
876594312021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, PO Červenky, KÚ: Byster, PR: Veremba, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
194752682021-04-2121.04.2021diviača, samica, PO Bohdanka Bohdanovce, KÚ: Blažice, PR: Nobiš, okres Košice - okolie, uhynuté nájdené
478912362021-04-2121.04.2021diviak -dospelý, samica, PZ Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: Revúčka - Mokrá Lúka, okres Revúca, uhynutý nájdený
386159742021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rimavská Sobota, KÚ: Vyšný Blh, PR: Daniela zvernica Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
698142732021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV., okres Prešov, uhynutý nájdený
369725182021-04-2121.04.2021diviak - dospelý, samec, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Gregorovce, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
268913742021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš, KÚ: Prešov, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
534172892021-04-2121.04.2021diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Livov, PR: Minčol II, okres Bardejov, uhynuté nájdené
371658292021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, PZ Chotárnik Noriče Lukov, KÚ: Lukov, PR: Palenica, okres Bardejov, uhynutý nájdený
145786322021-04-2121.04.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Vrátna, KÚ: Žehňa, PR: Vrátna - Žehra, okres Prešov, uhynutý nájdený
976218452021-04-2020.04.2021diviača, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynuté nájdené
579841322021-04-2020.04.2021diviak dospelý, samica, PZ Hubert Latorica, KÚ: Nižný Hrabovec, PR: Riedky vrch, okres Vranov nad Topľou, uhynutý nájdený
359281742021-04-2323.04.2021 diviak- lastiak, samec, Lesy SR- odstepný závod Prešov, PR: Minčol II, Katastrálen územie Livovská Huta, okr. Bardejov nájdený-uhynutý
375498622021-04-2323.04.2021 diviača , PR: Palenica, KÚLukov, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
571463822021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samica PR: Minčol II., KÚ: Livov úhyn, nájdené
374219652021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, PR: Mníchova skala, KÚ: Rožňava, Okres: Rožňava uhynuté, nájdené
913458722021-04-2626.04.2021 diviak-lanštiak, samica; KÚ Ruská Nová ves, PR: Slanské vrchy IV. okres Prešov, nájdený-uhynutý
594832762021-04-2626.04.2021diviak-lanštiak, samec; Poľovnícke združenie LYSÁ - Sabinov, kˇU: Červená Voda, okr. Sabinov; nájdený-uhynutý
529487362021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samec PR: Dubová, KÚ: Lúčina, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
549627382021-04-2626.04.2021Dospelý diviak, samec, Poľovnícka organizácia Červenky, KÚ: Košická Nová Ves, okr, Košice III., nájdený-uhynutý
789246152021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samec PR: Riedky vrch, KÚ: Nižný Hrabovec, Okres: Vranov nad Topľou úhyn, nájdené,
895243172021-04-2626.04.2021diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Dubina Medzev, PR: Dubina, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
263857412021-04-2323.04.2021Diviak-lanštiak, samica PR: Veremba, KÚ: Olšovany, Okres: KOšice-okolie uhynuté, nájdené
563824172021-04-2727.04.2021Dospelý diviak, samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, Michalovce , PR: Žabjany-Michalovce; nájdený-uhynutý
564918322021-04-2323.04.2021 Diviak-lanštiak, samica PR: Slanské vrchy IV., KÚ: Červenica, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
926734512021-04-2727.04.2021Dospelý diviak, Samec, Poľovnícke združenie DRINA Jusková Voľa, Juskova Voľa, okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
965148272021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samica PR: Veremba, KÚ:Vyšný Olčvár, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
326418592021-04-2323.04.2021 Diviača, samica PR:Teplica, KÚ:Rudník pri Jasove, Okres: Košice-okolie úhyn, nájdené
536149822021-04-2323.04.2021 Diviača, samica PR:Teplica, KÚ: Poproč nad Bodvou, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
954638172021-04-2727.04.2021diviača, samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Juskova Voľa , PR: Slanské Vrchy , okr. Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
496325782021-04-2323.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR: Teplica, KÚ: Poproč nad Bodvou, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
492815732021-04-2727.04.2021 Dospelý diviak, Samica, Poľovnícke združenie Olšava Davidov, PR: Poľana, Banské, okr. Vranov nad Topľou, nájdený -uhynutý
176829542021-04-2323.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR: Prameň, KÚ: Ďurďošík, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
641825972021-04-2727.04.2021 diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Sekčov, Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
517983462021-04-2323.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR: ľutina, KÚ: Hanigovce, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
845913262021-04-2727.04.2021dospelý diviak, samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
647183922021-04-2727.04.2021 diviača, Poľovnícke združenie LYSÁ - Sabinov, Drienica, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
672451982021-04-2323.04.2021 Diviak-lanštiak, PR: Hrabovec, KÚ: Herľany, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
962345182021-04-2727.04.2021dospelý diviak, samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, KÚ: Olejníkov, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
182645392021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR: Slánska dolina, KÚ: Slanec, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
845263792021-04-2727.04.2021diviak-lanštiak, samec, rúrovitá kosť, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, kÚ. Olejníkov, PR: Majdan, nájdený-uhynutý
837524162021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samica PR: Dubina, KÚ: Medzev, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
894612572021-04-2727.04.2021dospelý diviak, samec, rúrovitá kosť, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, PR: Majdan, okr. Sabinov, nájdený-uhynutý
172684392021-04-2323.04.2021 Divia-lanštiak, samec, PR: Zemplínske vrchy, KÚ: Malá Trňa, Okres: Trebišov uhynuté, nájdené
784359262021-04-2323.04.2021 Diviak-prasa, samica, PR: Lesy SR, LS Smolník I., KÚ:Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
341659782021-04-2323.04.2021 Diviak-prasa, samec, PR:Lesy SR, LS Smolník I., KÚ: Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
876352942021-04-2727.04.2021diviak-lanštiak, samec, Poľovnícke združenie Pod Jelením Vrchom Hačava, PR: Javorina, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
753842692021-04-2727.04.2021 diviak-lanštiak, samica, rúrovitá kosť, Poľovnícke združenie Pod Jelením Vrchom Hačava, PR: Javorina, okr. Košice - okolie
382614952021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Lesy SR, LS Smolník I., KÚ: Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
341876592021-04-2727.04.2021dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť, Poľovnícka organizácia Červenky, PR: Veremba , okr. Košice-okolie, nájdený -uhynutý
327146892021-04-2323.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Lesy SR, LS Smolník I. KÚ:Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
563981472021-04-2727.04.2021dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť, Poľovnícke združenie LYSÁ - Sabinov, KÚ: Zálesie, PR: Lysá - Sabinov, nájdený-uhynutý
194278652021-04-2727.04.2021diviak-lanštiak, samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, PR: Majdan, okres Sabinov, nájdený-uhynutý
892657132021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Lesy SR, LS Smolník I., KÚ:Smolník, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
512874962021-04-2727.04.2021 dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť , Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., Medzev , PR: Kloptaňa, okr. Košice-okolie, nájdený - uhynutý
875316942021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Lesy SR, LS Smolník I., KÚ:Prakovce, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
792851462021-04-2727.04.2021diviača, samec, Poľovnícke združenie VETERNÍK, Čakanovce pri Bidovciach, PR: Hrabiny , okr. Košice-okolie, nájdený -uhynutý
245931672021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:ľutina. KÚ:Olejníkov, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
857312492021-04-2323.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
231694872021-04-2323.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres.Prešov uhynuté, nájdené
813247692021-04-2323.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slánske vrchy, KÚ:Banské, Okres: Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
763124892021-04-2323.04.2021 Diviača, samica, PR:Slánske vrchy, KÚ:Zámutov, Okres: Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
795386242021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Poľana, KÚ:Banské, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
563829712021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Slavošovce, KÚ:Rochovce, Okres: Rožňava uhynuté, nájdené
396875212021-04-2323.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Riedky vrc, KÚ:Nižný Hrabovec, Okres: Vranaov nad Topľou uhynuté, nájdené
279846312021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Riedky vrch, KÚ:Nižný Hrabovec, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté,nájdené
385267942021-04-2323.04.2021 Diviača, samica, PR:Dubová, KÚ:Lúčina, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
538769422021-04-2323.04.2021Diviak-dospelý, samec, PR:Slenské vrchyIV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
392781642021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Slenské vrchy IV., KÚ:Červenica, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
613594722021-04-2323.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Závadka, KÚ:Rudňany, Okres:Spišská Nová Ves uhynuté, nájdené
172685492021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Majdan. KÚ:Ľutina, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
427835192021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
196328752021-04-2323.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Majdan, KÚ: Ľutina, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
249375162021-04-2323.04.2021Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ: Demjata, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
987263542021-04-2323.04.2021 Diviak-lanšitiak, samica, PR: Stráže, KÚ:Terňa, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
239148652021-04-2323.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
478139652021-04-2323.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Šariš, KÚ: Gregorovce. Okres:Prešov uhynuté, nájdené
296185472021-04-2323.04.2021Diviak-dospelý, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
714685922021-04-2727.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Hrabiny, KÚ:Čižatice, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
958176432021-04-2727.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť, Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
873614292021-04-2727.04.2021 Diviak-doispelý, PR:Javorie, KÚ:Lešť I, Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
895261732021-04-2727.04.2021 Diviak-lanštiak, PR:Javorina Oreske, KÚ:Staré, Okres: Michalovce uhynuté, nájdené
478916252021-04-2727.04.2021 Diviak-lanštiak, samica PR:PZ Javorina Oreske, KÚ:Staré, Okres:Michalovce uhynuté, nájdené
982143752021-04-2727.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Javorina Oreské, KÚ:Staré, Okres:Michalovce uhynuté, nájdené
712986452021-04-2727.04.2021 Diviača, samec, PR:Slánske vrchy, KÚ:Juskova vôľa, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
146752392021-04-2727.04.2021 Diviak-dopselý, samec, PR:Drina, KÚ:Juskova voľa, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
635814792021-04-2727.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Slánske vrchy, KÚ:Zámutov, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
749126582021-04-2727.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Kokošovce, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
672491532021-04-2727.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Dubová, KÚ:Lúčina, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
812673942021-04-2727.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
825634712021-04-2727.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:TUlčík, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
695813422021-04-2727.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Šariš, KÚ:Veľký Šariš, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
129657382021-04-2727.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Javorina, KÚ:Hačava, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
319762482021-04-2727.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Ľutina, KÚ:Hanigovce, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
681593272021-04-2727.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Teplica, KÚ:Jasov, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
198254672021-04-2727.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Teplica, KÚ:Poproč nad Bodvou, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
281374592021-04-2727.04.2021 Diviača, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
513246972021-04-2727.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Veremba, KÚ:Košická Polianka, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
912487652021-04-2727.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
549316722021-04-2727.04.2021 Diviak-dospelý, samicaPR:Hubertus, KÚ:Zlatá Idka, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
618325972021-04-2727.04.2021 Diviak-samec, PR:Balaška, KÚ:Bunetice, Okres: Košice-okolie uhynuté, nájdené
289513672021-04-2727.04.2021 Diviača, samica, PR:Hradová Hora, KÚ:Jakubovanypod Čergovom, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
716834292021-04-2727.04.2021Diviak-lanštiak, samica, PR:Hradná Hora, KÚ:Jakubovany pod Čergovom uhynuté, nájdené
274538912021-04-2727.04.2021 Diviača, samec, PR:Hrabiny, KÚ:Čakanovce pri Bidovciach, Okres: Košice-okolie ulovené so zmenami správania
162473892021-04-2727.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Nimrod, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov Uhynuté, nájdené
583729142021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Nimrod, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
793812452021-04-2828.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Vrátny-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
461857232021-04-2828.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Vrátna-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
594123762021-04-2828.04.2021 Diviača, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:ZLatá Baňa, Okres: Prešov Uhynuté, nájdené
659732412021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Zálesie, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
978614532021-04-2828.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Bukovina, KÚ:Sečovská Polianka, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
718592462021-04-2828.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Bukovina, KÚ:Sešovská Polianka, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
294786152021-04-2828.04.2021 Diviaky-lanštiak, samec, PR:Bukovina, KÚ:Sečovská Polianka, Okres: Vranovnad Topľou uhynuté, nájdené
856392742021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Slánske vrchy IV., KÚ:Dargov, Okres:Trebišov uhynuté,nájdené
869213572021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Palenica, KÚ:Lukov, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
742983652021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Slánske vrchy II., KÚ:Dargov, Okres:Trebišov uhynuté, nájdené
356914822021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Palenica, KÚ:Lukov, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
854927132021-04-2828.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Dargov, KÚ:Malé Ozorovce, Okres:Trebišov uhynuté, nájdené
476938212021-04-2828.04.2021 Diviak-prasa,samec, PR:Mníchova skala, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
578469232021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Bukovina, KÚ:Sečovská Polianka, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
836425712021-04-2828.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Mníchova skala, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
361284972021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Pipitka, KÚ:Drnava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
132479852021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý,samec, PR:Makovice, KÚ:Mudorvce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
486732512021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Nobiš, KÚ:Bohdanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
472561892021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Stavenec, KÚ:Kecerovské Pecelany, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
956841272021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Ľutina, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
942876312021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý,samica, PR:Nimrod, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
256937842021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Červená Voda, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
391574262021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Zálesie, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
179263852021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Jakovany, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
527843962021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samec PR:Makovica, KÚ:Mudrovce, Okres.Košice-okolie uhynuté, nájdené
123467592021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Makovice, KÚ:Mudorvce, OKres:košice-okolie uhynuté,nájdené
473269582021-04-2828.04.2021 Diviača, samec, PR:Nobiš, KÚ:Blažice, Okres:košice-okolie uhynuté, nájdené
134679252021-04-2828.04.2021 Diviača,samica, PR:Nobiš, KÚ:Bohdanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
142356982021-04-2828.04.2021 Diviača, samica, PR:Nobiš, KÚ:Blažice, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
574623182021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý,samec, PR:Vrátna Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
153647822021-04-2828.04.2021Diviak-dospelý, samica, PR:Nobiš, KÚ:BOhdenaovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
461528732021-04-2828.04.2021 Diviača, samica, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
486237512021-04-2828.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:košice-okolie uhynuté, nájdené
965273842021-04-2828.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
468123572021-04-2828.04.2021Diviak-lanštiak, samec, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
657132982021-04-2828.04.2021 Diviača, samica, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
231468792021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Drienok, KÚ:Ratkovská Lehota, Okres: Rimavská Sobota uhynuté, nájdené
347268952021-04-2828.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Richvald, KÚ:Richvald, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
645271892021-04-2828.04.2021 Diviak-lanštiak, samec PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
178932652021-04-3030.04.2021Diviak-lanštiak, samec, PR:Hnilčík, KÚ:Hnilčík, Okres:Spišská Nová Ves uhynuté, nájdené
631728492021-04-3030.04.2021Diviak-lanštiak, samica, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
734185692021-04-3030.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Červená voda, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
897523412021-04-3030.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Stráže, KÚ:Hubošovce, Okres: Sabinov uhynuté, nájdené
214386972021-04-3030.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Úboč Pozdišovce, KÚ:Pozdišovce, Okres:Michalovce uhynuté, nájdené
946753822021-04-3030.04.2021 Diviača, samica, PR:Smolník II., KÚ:Smolnícka Huta, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
569184732021-04-3030.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:SmolníkI., KÚ:Smolník, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
164527832021-04-3030.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Smolník I., KÚ:Smolník, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
354928712021-04-3030.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Smolník I., KÚ:Smolnícka Huta, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
496821352021-04-3030.04.2021 Diviača,samec, PR:Smolník I., KÚ:Smolnícka HUta, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
329587642021-04-3030.04.2021 Diviača, samec, PR:Smolník I., KÚ:Smolník, Okres:Gelnica Uhynuté, nájdené
479568322021-04-3030.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
352147862021-04-3030.04.2021Diviak-lanštiak. samec, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
385692742021-04-3030.04.2021 Diviača, PR:Prameň, KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
875641392021-04-3030.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Prame), KÚ:Ďurďošík, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
968437522021-04-3030.04.2021 Diviak-dospelý, PR:Konopné, KÚ:Haniska, okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
817293452021-04-3030.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
978513622021-04-3030.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Teplica, KÚ:Jasov, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
561748232021-04-3030.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Stráže, KÚ:Záhradné, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
427863192021-04-3030.04.2021 Diviača, samec, PR:Stráže, KÚ:Terňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
168792532021-04-3030.04.2021 Diviača, samec, PR:Stráže, KÚ:Záhradné, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
817426352021-04-3030.04.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Vrátna-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
328147652021-04-3030.04.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Vrátna-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
823794512021-04-3030.04.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Vrátna-Žehňa, KÚ:Žehňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
645839712021-04-3030.04.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Podhradník, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
479265812021-04-3030.04.2021Diviak-dospelý, samec, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
945827612021-04-3030.04.2021 diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Hubertus, Podhorany, PR: Hubertus, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
684739122021-04-3030.04.2021 diviača, samec, rúrovitá kosť, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, PR Zádielska dolina, KÚ: Bôrka. okres Rožňava, nájdený-uhynutý
579314262021-04-3030.04.2021 dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, PR Zádielska dolina, KÚ: Bôrka, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
948367212021-04-3030.04.2021 dospelý diviak, samica, rúrovitá kosť , LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, PR: Zverník Betliar, okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
319852672021-04-3030.04.2021dospelý diviak, samec, rúrovitá kosť, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Zverník Betliar, KÚ: Čučma, okr. Rožňava, nájdený -uhynutý
783564192021-04-3030.04.2021diviača, samica, rúrovitá kosť, Ceter s.r.o., PR Mníchova skala, KÚ: Rozložná , okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
285394612021-04-3030.04.2021diviača, samica, rúrovitá kosť, CETER s.r.o., PR Mníchova skala, KÚ: Rozložná , okr. Rožňava , nájdený - uhynutý
253468972021-04-3030.04.2021 diviak-lanštiak, samica, rúrovitá kosť, Poľovnícka organizácia Gočaltovo, PR Gočaltovo - Rozložná, KÚ: Rozložná , okr. Rožňova, nájdený-uhynutý
879526132021-04-3030.04.2021 dospelý diviak, samec, rúrovitá kosť, Poľovnícke združenie Hlboké - Kobeliarovo, PR Hlboké, KÚ: Nižná Slaná , okr. Rožňava, nájdený-uhynutý
512973842021-04-3030.04.2021dospelý diviak, samica, Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, PR: Chalaš, KÚ: Nižné Raslavice , okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
894671352021-04-3030.04.2021diviak-lanštiak, samec, rúrovitá kosť, Poľovnícke združenie Chotárnik - Noriče so sídlom v Lukove, PR: Palenica, KÚ: Bogliarka, okr. Bardejov, nájdený-uhynutý
793246182021-05-0303.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Bukovina, KÚ:Čirč, Okres:Stará Ľubovňa uhynuté, nájdené
479563122021-05-0303.05.2021 Diviak-lanštiak, samica PR:Prameň, KÚ:Vyšná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
218754692021-05-0303.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Bukovina, KÚ:Čirč, Okres:Stará Ľubovňa uhynuté, nájdené
851627942021-05-0303.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Hrachoviny, KÚ:Husák, Okres: Sobrance uhynuté, nájdené
321497582021-05-0303.05.2021 Diviača, samec, PR:Hrachoviny, KˇU:Husák, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené
267519832021-05-0303.05.2021 Diviača, samica, PR:Hrachoviny, KÚ:Husák, Okres.Sobrance uhynuté, nájdené
168439522021-05-0303.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Prameň, KÚ:Vyšná Kamnica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
564273982021-05-0303.05.2021 Diviak-lanštiak, PR:Prameň, KÚ:Vyšná Kamenica uhynuté, nájdené
175438292021-05-0303.05.2021 Diviak-dospelýy, samica, PR:Prameň, KÚ:Nižná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
837196542021-05-0303.05.2021 Diviak-lanštiak, PR:Prameň, KÚ:Vyšná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
971835622021-05-0303.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Prameň, KÚ:Nižná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
286543192021-05-0303.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Prameň, KÚ:Nižná Kamenica, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
197236482021-05-0303.05.2021diviača, samica, PR:Mníchova Skala, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
245183672021-05-0303.05.2021Diviak-lanštiak, PR:Zemplínske vrchy, KÚ:Malá Trňa, Okres:Trabišov uhynuté, nájdené
963754122021-05-0303.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Fintice, KÚ:Fintice, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
743215962021-05-0303.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Maglovec, KÚ:Vyšná Šebastová, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
261497832021-05-0303.05.2021 Diviak-lanštiak, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Okružná, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
972568312021-05-0303.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysa-Sabinov, KÚ:Jakovany, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
864512932021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené
529347682021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
293167482021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvoeln uhynuté, nájdené
165928742021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý,samica, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
593647212021-05-0404.05.2021Diviak-dospelý, samica, PR: Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
516287942021-05-0404.05.2021 Diviača, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
964317582021-05-0404.05.2021Diviača, samec, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
734652812021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach uhynuté, nájdené
463187252021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené
482916372021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
824913562021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Majdan, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
268354912021-05-0404.05.2021 Diviača, samec, PR:Dúbravy, KÚ:Kokošovce, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
319746282021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
254179382021-05-0404.05.2021 Diviača,samica, PR:Dúbrava, KÚ:Kokošovce, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
291478632021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Kokošovce uhynuté, nájdené
213486572021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:šariš, KÚ:Veľký Šariš, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
317624892021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Dulova Ves, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
714835692021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Kokošovce, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
918463572021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach, Okres:Sobrance ulovené bez zmien správania
539486122021-05-0404.05.2021 diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatí Baňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
395427862021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
329561472021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, PR:Majdan, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
273896142021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Záborské, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
458362192021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Dulova Ves, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
452837962021-05-0404.05.2021Diviak-dospelý, samec, PR:Dúbrava, KÚ:Solivar, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
932175842021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Majdan, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
275364982021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
917832562021-05-0404.05.2021 Diviak/lan3tiak, samica, PR:Šariš, KÚ:Veľký Šariš, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
861345972021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Turňa nad Bodvou, KÚ:Debraď, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
527986432021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Turňa nad Bodvou, KÚ:Debraď, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
549826312021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Svätý Ladislav-Turňa nad Bodvou, KÚ:Debraď, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
293768152021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, PR:Svätý Ladislav - Turňa nad Bodvou, KÚ:Moldava nad Bodvou, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
526398412021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, PR:Svätý Ladislav-Turňa nad Bodvou, KÚ:Moldava nad Bodvou uhynuté, nájdené
317256492021-05-0404.05.2021Diviak-dospelý, samica, PR:Pipitka, KÚ:Drnava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
736154982021-05-0404.05.2021 Diviača, samica, PR:Zverník Betliar, KÚ:Betliar, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
129673582021-05-0404.05.2021 Diviača, samica, PR:samostaná Bažantnica, Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
586321972021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Zverník Betliar, KÚ:Betliar, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
915462382021-05-0404.05.2021 Diviača, samec, PR:samostaná Bažantnica, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
283175692021-05-0404.05.2021 Diviača, samica, PR:samostatná Bažantnica Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
583761492021-05-0404.05.2021 Diviača, samec, PR:samostatná Bažantnica Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
263417852021-05-0404.05.2021 Diviača, samec, PR:samostaná Bažantnica Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, OKres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
827451362021-05-0404.05.2021Diviak-lanštiak, samec, PR:Diviak Porúbka, KÚ:Porúbka pri Sobranciach, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené
152437962021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Orechový les, KÚ:Olšovany, Okres:Košicee-okolie uhynuté, nájdené
537924682021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Urvisko, KÚ:Cabov, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
183425762021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštika, samica, PR:Orechový les, KÚ:Olšovany, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
453679212021-05-0404.05.2021Diviak-lanštiak, samec, PR:Orechový les, KÚ:Olšovany, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
987145622021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
617942582021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak,samica, PR:Veremba, KÚ:Vyšný Olčvár, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
893267512021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Kloptaňa, KÚ:Medzev, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
892147562021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
867194322021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Kloptaňa, KÚ:Medzev, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
874931562021-05-0404.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Balaška, KÚ:Bunetice, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
821476952021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Čierna MOldava, KÚ:Hačava, OKres:Košicee-okolie uhynuté, nájdené
842739152021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
826593172021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Drienica, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
531248792021-05-0404.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Demjata, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
354691822021-05-0505.05.2021 Diviača, samica, PR:Minčol II., KÚ:Livov, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
238457612021-05-0505.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Minčol II., KÚ:Livov, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
435986722021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Balaška, KÚ:Vtáčkovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
431795282021-05-0505.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Balaška, KÚ:Bunetice, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
236175842021-05-0505.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy I., KÚ:Rákoš, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
395148672021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak,samec, PR:Orechový les, KÚ:Olšovany, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
649735822021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak,samica PR:Maglovec, KÚ:Vyšná Šebastová, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
348129762021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Ľutina, KÚ:Červenica pri Sabinove, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
835647212021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Ľutina, KÚ:Ľutina, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
852976342021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Ľutina, KÚ:Červenica pri Sabinove, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
185394272021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:ľutina, KÚ:Červenica pri Sabinove, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
231658942021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak, sasmica, PR:Maglovec, KÚ:Chmeľov, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
385469172021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Ľutina, KÚ:Červenica pri Sabinove, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
831279452021-05-0505.05.2021 Diviača, samica, PR:Hrlica, KÚ:Ratkovské Bystré, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
957614322021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava Okres:Revúca uhynuté, nájdené
419258732021-05-0505.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
145683272021-05-0505.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, OKres:Revúca uhynuté, nájdené
957843122021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak,samica, PR:Teplá voda- Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
396251742021-05-0505.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Hrlica, KÚ:Hrlica, OKres:Revúca uhynuté, nájdené
751246382021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Sokol, KÚ:Krivé, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
925467132021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Richvald, KÚ:Richvald, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
457386122021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Chalaš, KÚ:Nižné Raslavice, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
431679852021-05-0505.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Chalaš, KÚ:Nižné Raslavice, Okres.Bardejov uhynuté, nájdené
894375612021-05-0505.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Javorie, KÚ:Podjavorie II., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
418263592021-04-2323.04.2021diviak-lanštiak, samec, Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov, , PR: Molnár, KÚ: Večelkov, okr. Rimavská Sobota , nájdený-uhynutý
689143272021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR: Slanské vrchy IV. KÚ: Podhradík, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
897326152021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samica PR:Slanské vrchy IV, KÚ:Podhradík, Prešov uhynuté, nájdené
298743652021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR: Slanské vrchy IV, KÚ:Rusková Nová Ves, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
165439282021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, PR:Slanské vrchy IV, KÚ: Zlatá baňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
895317462021-05-0707.05.2021 Diavik-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy IV, KÚ:Podhradík, Okres:Prešov V
324579612021-05-0707.05.2021 Diviača, samec, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Podhradík, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
293571842021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Slanské vrchy IV, KÚ:Ruská Nová Ves, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
985362712021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Záhradné, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
387914262021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Tulčík, OKres:Prešov uhynuté, nájdené
692317582021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Tulčík, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
978326542021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:SekčovTulčík, KÚ:Tulčík, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
219745682021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Tulčík, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
196487532021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Sekčov-Tulčík, KÚ:Tulčík, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
768921342021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
435926182021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres: Revúca uhynuté, nájdené
175389262021-05-0707.05.2021Diviak-dospelý, samica, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
158264972021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Teplá voda-Jelšava, KÚ:Jelšava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
985624712021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak,samica PR:Mníchova skala, KÚ:Čučma, Okres: Prešov uhynuté, nájdené
184293762021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Mníchova skala, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
961873242021-05-0707.05.2021 Diviača, samec, PR:Pipitka, KÚ:Drnava, Okres: Rožňva uhynuté, nájdené
943827562021-05-0707.05.2021 Diviača, samica, PR:Pipitka, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
567934812021-05-0707.05.2021 Diviača, samica, PR:Pipitka, KÚ:Drnava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
845127392021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PRMajdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
138654292021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
847651932021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR: Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
358296742021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Sokol, KÚ:Bogliarka, Okres, Bardejov uhynuté, nájdené
572613892021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Sokol, KÚ:Bogliarka, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
958132462021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Sokol, KÚ:Bogliarka, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
487392612021-05-0707.05.2021 Diviak-doepelý, samica, PR:Karafová, KÚ:Muránská Zdychava uhynuté, nájdené
529817362021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Karafová, KÚ:Muránska Zdychava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
152798462021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Karfová, KÚ:Muránska Zdychava, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
128975632021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak. samica, PR:Kluknava, KÚ:Kluknava, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
728156432021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Kluknava, KÚ:Kluknava, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
945173862021-05-0707.05.2021 Diviača, samica, PR:Kluknava, KÚ:Kluknava, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
126759842021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Hlboké, KÚ:Nižná Slaná, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
519642872021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Rožňava, KÚ:Rožňava, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
632891472021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Slánske vrchy I., KÚ:Ruskov, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
583926712021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Gočaltovo-Rozložná, KÚ:Gočaltovo, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
127436892021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Jamky Kormoľa, KÚ:Kormoľa, Okres:Sobrance uhynuté, nájdené
856173242021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Závadka, KÚ:Rudňany, Okres:Spišská Nová Ves uhynuté, nájdené
482957132021-05-0707.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Margecany-ČIerna Hora, KÚ:Jaklovce, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
573486192021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Štítnik, KÚ:Štítnik, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
342769812021-05-0707.05.2021 diviak-dospelý, samica, PR:Lysá-Sabinov, KÚ:Zálesie, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
493821572021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Hrlica, KÚ:Ratková, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
835962742021-05-0707.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:Slánske vrchy III., KÚ:Petrovce nad Topľou, Okres:Vranov nad Topľou uhynuté, nájdené
729158342021-05-0707.05.2021 diviak-lanštiak, samica , PZ 29. august Olšovany, PR: Orechový les, KÚ Olšovany, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý
314729582021-05-0707.05.2021 diviak-lanštiak, samec, rúrovitá kosť, Mestské lesy Košice a.s., PR: Čermeľ, okr. Košice I, nájdený -uhynutý
589426372021-05-0505.05.2021 diviak-lanštiak, samec, rúrovitá kosť , LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, PR: Lesy SR, LS Stará Voda, KÚ: Smolník, okr. Gelnica
135976482021-05-0505.05.2021 dospelý diviak, samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, PR: Lesy SR, LS Smolník I., KÚ:Prakovce, okr. Gelnica, nájdený-uhynutý
267981532021-05-0505.05.2021 dospelý diviak, samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava, PR: PSVLaP Kluknava, KÚ: Kluknava, okr. Gelnica, nájdený-uhynutý
594628312021-05-1010.05.2021diviak-lanštiak, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Červenica, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
219453862021-05-1010.05.2021diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Červenica, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
912687542021-05-1010.05.2021diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
274983162021-05-1010.05.2021diviača, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
452968372021-05-1010.05.2021diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
176452832021-05-1010.05.2021diviača, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
325914682021-05-1010.05.2021diviača, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
734182962021-05-1010.05.2021diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
379684122021-05-1010.05.2021diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
291463572021-05-1010.05.2021diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
896741232021-05-1010.05.2021diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
824736952021-05-1010.05.2021diviača, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Kokošovce, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
975682142021-05-1010.05.2021diviak-lanštiak, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Podhradík, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
675249312021-05-1010.05.2021diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, KÚ: Ruská Nová ves, PR: Slanské vrchy IV, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
269357182021-05-1010.05.2021diviak-lanštiak, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres: Rožňava, nájdený-uhynutý
569173482021-05-1010.05.2021diviača, samica , PS Sova, KÚ: Gregorovce, PR: Stráže, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
143897562021-05-1010.05.2021diviača, samica , PS Sova, KÚ: Gregorovce, PR: Stráže, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
685329412021-05-1010.05.2021diviača, samec , PZ Petrovce, KÚ: Petrovce, PR: Petrovce, okres: Rimavská Sobota, nájdené-uhynuté
924786512021-05-1010.05.2021diviak - lanštiak, samica , PZ Lysá, KÚ: Červená Voda, PR: Lysá - Sabinov, okres: Sabinov, nájdený-uhynutý
528146372021-05-1010.05.2021diviača, samec, PS Sova, KÚ Hubošovce, PR: Stráže okres: Sabinov, nájdené-uhynuté
742183592021-05-1010.05.2021diviača, samica , PZ Stráž - Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres: Prešov, nájdené-uhynuté
534897612021-05-1010.05.2021diviak - dospelý, samica , PZ Stráž - Fintice, KÚ: Fintice, PR: Fintice, okres: Prešov, nájdený-uhynutý
897325162021-05-1212.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Skerešovo, KÚ:Višňové v Gemeri, Okre:Revúca ulovené bez zmien správania
521943672021-05-1212.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Javorie, KÚ:Lešť II, Okres: Zvolen uhynuté, nájdené
287634592021-05-1212.05.2021Diviak-dospelý, samica, PR:Javorie, KÚ:Podjavorie I, Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
874152632021-05-1212.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Bukoviny, KÚ:Čirč, Okres:Stará Ľubovňa uhynuté, nájdené
359847162021-05-1212.05.2021 Diviak/dospel7, samica, PR:Chalaš, KÚ:Vyšné Raslavice, Okres:Bardejov uhynuté, nájdené
856723412021-05-1212.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Volovec, KÚ:Gemerská Poloma, OKres:Rožňava uhynuté, nájdené
526783492021-05-1212.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Hlboké, KÚ:Nižná Slaná, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
726491532021-05-1212.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:LS Smolník I., KÚ:Smolník, Okres:Gelnica uhynuté, nájdené
789315462021-05-1212.05.2021 Diviak-dospelý, samec, PR:LS Smolník I., KÚ:Smolnícka Huta, Okres: Gelnica uhynuté, nájdené
962713852021-05-1212.05.2021 Diviača, samec, PR:Slanské vrchy IV., KÚ.Kokošovce, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
642781952021-05-1212.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Slanské vrchy IV., KÚ:Zlatá Baňa, Okres:Prešov uhynuté, nájdené
675138492021-05-1212.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Danielia zvernica Teplý Vrch, KÚ:Rimavská Sobota, Okres:Rimavská Sobota uhynuté, nájdené
923784612021-05-1212.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Hanová-Chyžné, KÚ:Chyžné, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
587943262021-05-1212.05.2021 Diviak-lanštiak,samica, PR:Slanské vrchy 1, KÚ:Ruskov, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
635297412021-05-1212.05.2021 Diviak-lanštiak, samica, PR:Mníchova skala, KÚ:Čučma, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
894621532021-05-1212.05.2021 Diviača, samica, PR:Mníchova skala, KÚ:Čučma, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
561472392021-05-1212.05.2021 Diviača. samica, PR:samostatná Bažantnica Rozhanovce, KÚ:Rozhanovce, Okres:Košice-okolie uhynuté, nájdené
862145372021-05-1212.05.2021 Diviak-dospelý,samec, PR:Tvrdošovo, KÚ:Kameňany, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
271486952021-05-1212.05.2021 Diviak-lanštiak,samica, PR:Tvrdošovo, KÚ:Kameňany, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
867143952021-05-1212.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Tvrdošovo, KÚ:Kameňany, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
913647282021-05-1212.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Tvrdošovo, KÚ:Kameňany, Okres:Revúca uhynuté, nájdené
819564322021-05-1212.05.2021 Diviača, samec, PR:Mníchova skala, KÚ:Čučma, Okres:Rožňava uhynuté, nájdené
692758132021-05-1212.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
146928572021-05-1212.05.2021 Diviača, samica, PR:Javorie, KÚ:Lešť I., OKres:Zvolen uhynuté, nájdené
812374692021-05-1212.05.2021Diviak-dospelý, samica, PR:Javorie, KÚ:Lešť I, Okres:Zvolen uhynuté, nájdené
683491272021-05-1212.05.2021 Diviak-lanštiak, samec, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
736281592021-05-1212.05.2021 Diviak-dospelý,samica, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
829465732021-05-1212.05.2021 Diviak-dospelý, samica, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
524163982021-05-1212.05.2021 Diviak-lanštiak,samec, PR:Majdan, KÚ:Olejníkov, Okres:Sabinov uhynuté, nájdené
597864132021-05-0404.05.2021diviača, samica , PO AgroHUNTER, KÚ: Rozhanovce, PR: samostatná Bažantica, okres: Košice - okolie, nájdené-uhynuté
217538962021-05-1212.05.2021diviača, samica , PZ Pod Jelením vrchom Hačava, KÚ: Hačava, PR: Javorina, okres: Košice - okolie, nájdené-uhynuté
458317692021-05-1212.05.2021diviača, samec , CETER s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova Skala, okres: Rožňava, nájdené-uhynuté
125938642021-05-1212.05.2021diviača, samec , PO AgroHUNTER, KÚ: Rozhanovce, PR: samostatná Bažantnica, okres: Košice - okolie, nájdené-uhynuté
527314862021-05-1212.05.2021diviak - lanštiak, samec , Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Kamenné, PR: Čermeľ, okres: Košice I, nájdený-uhynutý
954786212021-05-1212.05.2021diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okres: Košice - okolie uhynutý - nájdený
356147282021-05-1212.05.2021diviak-lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okres: Košice - okolie uhynutý - nájdený
471923582021-05-1212.05.2021diviača, samica, PZ Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: Revúčka - Mokrá Lúka, okres: Revúca uhynuté - nájdené
386527942021-05-1212.05.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: Revúčka - Mokrá Lúka, okres: Revúca uhynutý - nájdený
867345922021-05-1212.05.2021diviak - lanštiak, samica, PZ Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: Revúčka - Mokrá Lúka, okres: Revúca uhynutý - nájdený
823971542021-04-2727.04.2021diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, okres: Košice - okolie uhynutý - nájdený
687315922021-05-0707.05.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ: Prakovce, PR: Smolník I., okres: Gelnica, uhynuté - nájdené
697284152021-05-0505.05.2021diviak-lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník, PR: LS Stará Voda, okres: Gelnica, uhynutý - nájdený
265879312021-05-0505.05.2021diviača, samec, PZ Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: Revúčka - Mokrá Lúka, okres: Revúca, uhynuté - nájdené
657918232021-04-2323.04.2021diviak-dospelý, rúrovitá kosť, PO HRAB, KÚ: Barca pri Košiciach, PR: Konopné, okres: Košice IV, uhynutý - nájdený
638145292021-04-2323.04.2021diviak-dospelý, samica, PZ Prameň so sídlom v Bidovciach, KÚ: Ďurďošík, PR: Prameň, okres: Košice - okolie uhynutý - nájdený
789254132021-05-0404.05.2021diviak-dospelý, samica, PZ Strháre, KÚ: Dolné Strháre, PR:Strháre, okres: Veľký Krtíš, uhynutý - nájdený
681259742021-05-0404.05.2021diviak-dospelý, samica, PZ PODLUŽANKA Chrťany, KÚ: Dolné Strháre, PR: Hôrka Horná Strehová, okres: Veľký Krtíš, uhynutý - nájdený
456381272021-05-0404.05.2021diviak-dospelý, samica, PZ PODLUŽANKA Chrťany, KÚ: Dolné Strháre, PR: Hôrka Horná Strehová, okres: Veľký Krtíš, uhynutý - nájdený
952164732021-04-2727.04.2021diviak-Lanštiak, samica, PZ Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Majdan, okres: Sabinov, uhynutý - nájdený
642198532021-04-2323.04.2021diviak-lanštiak, samec, PZ Olšava Davidov, KÚ: banské, PR: Poľana, okres: Vranov nad Topľou, uhynutý - nájdený
831279652021-05-0505.05.2021diviak-lanštiak, samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: Čermeľ, okres: Košice I., uhynutý - nájdený
758364122021-05-0505.05.2021diviak-dospelý, samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: Čermeľ, okres: Košice I., uhynutý - nájdený
364198572021-04-2727.04.2021diviak-dospelý, samica , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Juskova Voľa, PR: Slanské vrchy, okres: Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
251697342021-05-1212.05.2021diviak-lanštiak, samec , Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské vrchy III., okres: Vranov nad Topľou, nájdený-uhynutý
914763852021-05-0505.05.2021diviak - dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Smolník, PR: LS Stará Voda, okres Gelnica, uhynutý nájdený
785124692021-05-0707.05.2021diviača, samec, PZ Kohút Revúca, KÚ: Revúčka, PR: Revúčka - Mokrá Lúka, okres Revúca, uhynuté nájdené
875634912021-05-0707.05.2021diviak - lanštiak, samica, Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, KÚ: Jelšava, PR: Teplá Voda Jelšava, okres Revúca, ulovený bez zmien správania
572814632021-04-3030.04.2021diviak - dospelý, samica, PZ Peztrovce, KÚ: Petrovce, PR: Prtrovce, okres Revúca, uhynutý nájdený
635291472021-05-1717.05.2021 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Ruskov, PR: Slanské vrchy I., okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
539271682021-05-1414.05.2021 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
963714852021-05-1414.05.2021 diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod prešov, KÚ: Kríže, PR: Minčol II., okres Bardejov, uhynutý nájdený
748936212021-05-1717.05.2021 diviak lanštiak, samica, Lesy Jasov, KÚ:Jasov, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
482157932021-05-1717.05.2021 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ:poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
192683742021-05-1717.05.2021 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ:Poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
267194382021-05-1717.05.2021 diviača, samec, Lesy Jasov, KÚ:Poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
625749312021-05-1717.05.2021 diviača, samica, Lesy Jasov, KÚ:Poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
286195342021-05-1717.05.2021 diviača, samec, Lesy Jasov, KÚ:Poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
548263172021-05-1717.05.2021 diviak dospelý, samica, Lesy Jasov, KÚ:Poproč, PR: Teplica, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
634852792021-05-1717.05.2021diviača, samica, PS Pohanský hrad Šurice, KÚ: Šurice, PR:Čamovce, okres Lučenec, uhynutý nájdený
249156832021-05-1717.05.2021 diviača, samica, PS Pohanský hrad Šurice, KÚ: Šurice, PR:Čamovce, okres Lučenec, uhynutý nájdený
376218452021-05-1717.05.2021 diviak lanštiak, samica, PZ Delňa, KÚ: Podhradník, PR:Delňa, okres Prešov, uhynutý nájdený
873469212021-05-1717.05.2021 diviača, samica, PS Zálomok, KÚ: Chrámec, PR:Chrámec, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
247861952021-05-1717.05.2021 diviak dospelý, samec, Lesy Slov. rep,,š. OZ Rimavská Sobota, KÚ: Hajnáčka, PR:Hajnáčka, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
572463182021-05-1717.05.2021diviak lanštiak, samica, PS mesta Veľký Šariš KÚ: Malý Šariš, PR: Šariš, okres Prešov, uhynutý nájdený
192534872021-05-1717.05.2021 dospelý diviak, samica, PZ vlastníkov pôdy Dubová, KÚ:Tuhrina, PR: Dubová, uhynuté nájdené
452963172021-05-1717.05.2021 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Košice, KÚ: Hýľov, PR: Hubertus, okres Košice - okolie, uhynutý nájdený
621378542021-05-1717.05.2021 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Drnava, PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý nájdený
581976422021-05-1414.05.2021 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Gemerská Poloma, PR: Volovec, okres Rožňava, uhynutý nájdený
187269542021-05-1414.05.2021 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Gemerská Poloma, PR: Volovec, okres Rožňava, uhynutý nájdený
425189632021-05-1414.05.2021 diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod V/T, KÚ: Zámutov, PR:Slanské Vrchy, okres V/T, uhynutý nájdený
486529712021-05-1414.05.2021 diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod V/T, KÚ: Zámutov, PR:Slanské Vrchy, okres V/T, uhynutý nájdený
753296842021-05-1414.05.2021 diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod V/T, KÚ: Juskova Voľa, PR:Slanské Vrchy, okres V/T, uhynutý nájdený
678524932021-05-1717.05.2021 diviak lanštiak, samica,Mestské lesy Košice a.s, KÚ: Čermeľ, PR: Čermeľ, okres Košice I, uhynutý nájdený
798436122021-05-1414.05.2021 diviak lanštiak, samec, Mestské lesy Košice a.s, KÚ: Čermeľ, PR: Čermeľ, okres Košice I, uhynutý nájdený
694571282021-05-1414.05.2021 diviak lanštiak, samec, Mestské lesy Košice a.s, KÚ: Vyšný Klátov, PR: Zálom, okres Košice okolie, uhynutý nájdený
532791462021-05-1414.05.2021 diviak dospelý, samica, PZ Petrovce, KÚ: Petrovce, PR: Petrovce, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
679815322021-05-1414.05.2021 diviak dospelý, samec, PZ Petrovce, KÚ: Petrovce, PR: Petrovce, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
342189672021-05-1414.05.2021diviak lanštiak, samec, PZ Petrovce, KÚ: Petrovce, PR: Petrovce, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
749538162021-05-1414.05.2021 diviak lanštiak, samica, PZ Petrovce, KÚ: Petrovce, PR: Petrovce, okres Rimavská Sobota, uhynutý nájdený
637152982021-05-1414.05.2021diviača, samec, PO Stráň, KÚ: Lukov, PR:Rybné, okres Bardejov, uhynutý nájdený
218436952021-05-1414.05.2021diviača, samec, PO Stráň, KÚ: Lukov, PR:Rybné, okres Bardejov, uhynutý nájdený
745162832021-05-1414.05.2021diviak lanštiak, samec, PO Stráň, KÚ: Lukov, PR:Rybné, okres Bardejov, uhynutý nájdený
179243682021-05-1414.05.2021 diviača - lanštiak, samec, PZ Dubina Medzev, KÚ: Medzev, PR:Dubina, okres BKOšice okolie, uhynutý nájdený
452913762021-05-1414.05.2021 diviak dospelý, samec, PZ Komposesorát Štítnik, KÚ:Štítnik, PR: Štítnik, okres Rožňava, uhynutý nájdený
378164292021-05-1414.05.2021 diviak lanštiak, samica, PZ Hubertus, KÚ: Podhorany, Nižné PR: Hubertus, okres Prešov, uhynutý nájdený
879312562021-05-1414.05.2021 diviak dospelý, samica, Ps vlastníkov lesa a pôdy Bukanov, KÚ: Šarišské Sokolovce PR:Hradova Hora, okres Sabinov, uhynutý nájdený
536248712021-05-1414.05.2021diviača, samec, CETER, KÚ: Čučma PR: Mníchová skala, okres Rožňava, uhynutý nájdený
537461922021-05-1414.05.2021diviak dospelý, samec, Lesy Slov.rep. š.p. OZ Sobrance, KÚ: Husák, PR: Hrachoviny, okres Sobrance, uhynutý nájdený
287643192021-05-1414.05.2021 diviak lanštiak, samec, PZ Ľuboreč, KÚ:Ľuboreč, PR: Ľuboreč, okres Lučenec, uhynutý nájdený
156429732021-05-1414.05.2021 diviak lanštiak, samec, Peter Mikulášik Špeciality Plus, KÚ:Olejníkov, PR: Nimrod, okres Sabinov, uhynutý nájdený
639287142021-05-1414.05.2021 diviak lanštiak, samec, PZ Maglovec, KÚ:Okružná, PR: Maglovec, okres Prešov, uhynutý nájdený
785291642021-05-1414.05.2021 diviak lanštiak, samica, PZ Sokol Kružlov, KÚ: Kružlov, PR:Sokol, okres Bardejov, uhynutý nájdený
425378162021-05-1818.05.2021diviak dospelý, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okres Rožňava, uhynutý nájdený
624839752021-05-1818.05.2021 diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Ruská Nová Ves, PR: Slanské vrchy IV, okres Prešov, uhynutý nájdený
957248612021-05-1818.05.2021 diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Ruská Nová Ves, PR: Slanské vrchy IV, okres Prešov, uhynutý nájdený
597218362021-05-1818.05.2021 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Prešov, KÚ: Zlatá Baňa, PR: Slanské vrchy IV, okres Prešov, uhynutý nájdený
263547812021-05-1818.05.2021 diviak dospelý, samica, PZ Jakovany, KÚ:Ľutina, PR:Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
713259842021-05-1818.05.2021 diviak lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ:Olejníkov, PR:Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
917835262021-05-1818.05.2021 diviak lanštiak, samec, PZ Jakovany, KÚ:Ľutina, PR:Majdan, okres Sabinov, uhynutý nájdený
279834512021-05-1414.05.2021 diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod V/T, KÚ: Juskova Voľa, PR:Slanské Vrchy, okres V/T, uhynutý nájdený
479358122021-05-1818.05.2021diviak lanštiak, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod V/T, KÚ: Juskova Voľa, PR:Slanské Vrchy, okres V/T, uhynutý nájdený
925784632021-05-1818.05.2021 diviak lanštiak, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod V/T, KÚ: Juskova Voľa, PR:Slanské Vrchy, okres V/T, uhynutý nájdený
791562382021-05-1818.05.2021 diviak - lanštiak, samec, PZ 29. august Olšovany, KÚ Vyšný Čaj, PR: Orechový les, Košice - okolie, nájdený-uhynutý
156849732021-05-1818.05.2021diviak - dospelý, samica, PZ Maglovec, KÚ: Chmeľov, PR: Maglovec, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
253869412021-05-1818.05.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ vlasníkov pôdy Dubová, KÚ Tuhrina, PR: Dubová, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
693214582021-05-1818.05.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Sekčov, KÚ Tulčík, PR: Sekčov- Tulčík, okr. Prešov, nájdený-uhynutý
451872962021-05-1818.05.2021 diviak - lanštiak, samica, Lesy Slov. rep, š.p.OZ Prešov, KÚ Hermanovce nad Topľou, PR:Slanské vrchy III, okr. V/T, nájdený-uhynutý
547396122021-05-1818.05.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Milač Dargov, KÚ Malé Ozorovce, PR: Dargov, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
352891642021-05-1818.05.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Milač Dargov, KÚ Malé Ozorovce, PR: Dargov, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý
394758162021-05-1818.05.2021 diviak - lanštiak, samica, PZ Ľuboreč, KÚ Ľuboreč I, PR:Ľuboreč, okr. Lučenec, nájdený-uhynutý
176354892021-05-1919.05.2021 diviak dospelý, samica, PZ Hlboké Kobeliarovo, KÚ: Nižná slaná, PR: Hlboké, uhynuté nájdené
951643822021-05-1919.05.2021diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, uhynuté nájdené
791458362021-05-1919.05.2021diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Rožňava, KÚ: Pača, PR: Pipitka, okr. Rožňava,uhynuté nájdené
915837262021-05-1919.05.2021diviak dospelý, samec, PZ Komposesorát Štítnik, KÚ: Štítnik, PR: Štítnik, okr. Rožňava, uhynuté nájdené
473586292021-04-1414.04.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Smolník, PR: Lesy SR, š.p. OZ Košice, Nájdený uhynutý
948732512021-05-0707.05.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, Nájdený uhynutý
574268392021-05-1111.05.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kokošovce, PR: Lesy SR, OZ Prešov, Nájdený uhynutý
753846292021-05-1919.05.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Muránska Zdychava, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
193526782021-05-1919.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Nájdený uhynutý
574628932021-05-1919.05.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Nájdený uhynutý
529138762021-05-1818.05.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Opátka, PR: Hubertus, Nájdený uhynutý
593147822021-05-1919.05.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Muránska Huta, PR: Karafová - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
637512942021-05-1919.05.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Muránska Huta, PR: Karafová - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
135476892021-05-1919.05.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Muránska Huta, PR: Karafová - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
751342962021-05-1818.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Nájdený uhynutý
486197232021-05-1818.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, KÚ: Vyšné Raslavice, PR: Chalaš, Nájdený uhynutý
415386272021-05-2121.05.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Dargov, PR: Zemplínske vrchy, Nájdený uhynutý
425791382021-05-2121.05.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Dargov, PR: Zemplínske vrchy, Nájdený uhynutý
675893242021-05-2121.05.2021Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Pača, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
327954612021-05-2121.05.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Vyšný Blh, PR: Danielia zvernica Teplý Vrch, Nájdený uhynutý
317529482021-05-2121.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
657318422021-05-2121.05.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Vyšný Blh, PR: Danielia zvernica Teplý Vrch, Nájdený uhynutý
892346752021-05-2121.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
526174392021-05-2121.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, KÚ: Hrlica, PR: Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, Nájdený uhynutý
347869512021-05-2121.05.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kokošovce, PR: Lesy SR, OZ Prešov, Nájdený uhynutý
718695422021-05-2121.05.2021Dospelý diviak - Samec, Ceter, s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova skala, Nájdený uhynutý
257349162021-05-2424.05.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hnilec, PR: Volovec, Nájdený uhynutý
749513682021-05-2424.05.2021Dospelý diviak - Samec, PZ 29. august Olšovany, KÚ: Vyšný Čaj, PR: Orechový les, Nájdený uhynutý
719532682021-05-2121.05.2021Lanštiak - Samec, Lesy Jasov, s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Lesy Jasov s.r.o., Nájdený uhynutý
639412852021-05-2525.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Topoľ Mokrance, KÚ: Mokrance, PR: Topoľ, Nájdený uhynutý
761529432021-05-2525.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie VETERNÍK, KÚ: Čakanovce, PR: Hrabiny, Nájdený uhynutý
146359272021-05-2525.05.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Komposesorát Štítnik, KÚ: Štítnik, PR: Štítnik, Nájdený uhynutý
731265892021-05-2525.05.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
297815342021-05-2525.05.2021Lanštiak - Samec, PZ Bodva, KÚ: Debraď, PR: PZ Bodva, Nájdený uhynutý
173465822021-05-2525.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Javor Hnilčík, KÚ: Hnilčík, PR: PZ Javor Hnilčík, Ulovený
593268742021-05-2525.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Chov a Lov, KÚ: Hnilec, PR: PZ Chov a Lov, Nájdený uhynutý
726593142021-05-1919.05.2021Lanštiak - Samec, PZ 29. august Olšovany, KÚ: Olšovany, PR: Orechový les, Ulovený
296135872021-05-2121.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Maglovec, KÚ: Okružná, PR: Poľovnícke združenie Maglovec, Ulovený
376845292021-05-2121.05.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hnilec, PR: Volovec, Ulovený
192576432021-05-2121.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR, KÚ: Vígľaš, PR: Pod Boky Vígľaš, Ulovený
592846732021-05-2525.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Spišská Nová Ves II, KÚ: Teplička, PR: PZ Spišská Nová Ves II, Ulovený
957642382021-05-1919.05.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Muránska Zdychava, PR: Karafová - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - , Nájdený uhynutý
198257432021-05-1919.05.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
827934162021-05-1919.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie LYSÁ - Sabinov, KÚ: Drienica, PR: PZ Lysá, Nájdený uhynutý
459783262021-05-1919.05.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie LYSÁ - Sabinov, KÚ: Drienica, PR: PZ Lysá, Nájdený uhynutý
451237682021-05-1919.05.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hýľov, PR: Hubertus, Nájdený uhynutý
763821942021-05-1919.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, KÚ: Chyžné, PR: Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, Nájdený uhynutý
167534292021-05-1919.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Kamenná Hora, Nájdený uhynutý
942681532021-05-1919.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia Stráň, KÚ: Malcov, PR: Rybné, Nájdený uhynutý
491263752021-05-1919.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Nájdený uhynutý
794851322021-05-1919.05.2021Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Livov, PR: Minčol II, Nájdený uhynutý
295614872021-05-1919.05.2021Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Pača, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
842761952021-05-2121.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: PZ Gerlach Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
653487922021-05-2121.05.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Dargov, PR: Zemplínske vrchy, Nájdený uhynutý
351286742021-05-1919.05.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Pavlovce, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
742385912021-05-1919.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Viničky v Koromli, KÚ: Koromľa, PR: Jamky Koromľa, Nájdený uhynutý
896714522021-05-2121.05.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Pača, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
913286472021-05-2121.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Sekčov, KÚ: Tulčík, PR: PZ Sekčov, Nájdený uhynutý
943567812021-05-2121.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, KÚ: Ratkovské Bystré, PR: Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, Nájdený uhynutý
268945312021-05-2121.05.2021Diviača - Samica, Ceter, s.r.o., KÚ: Čučma, PR: Mníchova skala, Nájdený uhynutý
981654272021-05-2424.05.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hnilec, PR: Volovec, Nájdený uhynutý
458216392021-05-1818.05.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hýľov, PR: Hubertus, Nájdený uhynutý
983176242021-05-2121.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Spišská Nová Ves II, KÚ: Markušovce, PR: PZ Spišská Nová Ves II, Ulovený
854236712021-05-2121.05.2021Dospelý diviak - Samica, Lesy Jasov, s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Lesy Jasov s.r.o., Nájdený uhynutý
245193682021-05-2525.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
942186532021-05-2525.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
745869132021-05-2525.05.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
864275392021-05-2525.05.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Baška, PR: Háj, Nájdený uhynutý
793825462021-05-2525.05.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
527413962021-05-2525.05.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Betliar, PR: Betliar, Nájdený uhynutý
187694352021-05-2525.05.2021Lanštiak - Samica, PZ Bodva, KÚ: Debraď, PR: PZ Bodva, Nájdený uhynutý
315742682021-05-2525.05.2021Lanštiak - Samica, PZ Bodva, KÚ: Debraď, PR: PZ Bodva, Nájdený uhynutý
952368412021-04-2323.04.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Skala Rankovce, KÚ: Herľany, PR: Hrabovec, Nájdený uhynutý
164783922021-04-2929.04.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR, KÚ: Vígľaš, PR: Pod Boky Vígľaš, Ulovený
726314982021-04-1313.04.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky klub Majdán, KÚ: Hradisko, PR: P. Mikulášik, Nájdený uhynutý
253864192021-04-1414.04.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: PZ Jakovany, Nájdený uhynutý
827643512021-04-1414.04.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Jakovany, KÚ: Olejníkov, PR: PZ Jakovany, Nájdený uhynutý
752348162021-05-2828.05.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Petrovce, PR: Slanské vrchy III, Nájdený uhynutý
193478562021-05-1919.05.2021Lanštiak - Poľovnícke združenie Demjanka č. 2, KÚ: Oľšov, PR: Demjanka, Nájdený uhynutý
921837462021-05-1919.05.2021Dospelý diviak - PS Dúbrava, KÚ: Kokošovce, PR: Dúbrava, Nájdený uhynutý
391758642021-05-2626.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Nižný Čaj, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
973164582021-05-2626.05.2021Lanštiak - Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Blažice, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
736985212021-04-2929.04.2021Lanštiak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Lešť I, PR: Javorie, Nájdený uhynutý
954768322021-05-1717.05.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Rybáre, PR: Sliač, Ulovený
687524192021-05-2626.05.2021Lanštiak - Samec, Obecné poľovnícke združenie Mníšek II., KÚ: Prakovce, PR: OPZ Mníšek nad Hnilcom II., Nájdený uhynutý
413278562021-05-2626.05.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Nájdený uhynutý
841963272021-05-2626.05.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Ulovený
274319562021-05-2626.05.2021Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kríže, PR: Minčol II, Nájdený uhynutý
354697182021-05-2626.05.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Nájdený uhynutý
679512342021-05-2828.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vlčia hora Nižný Hrušov, KÚ: Nižný Hrušov, PR: Vlčia Hora, Nájdený uhynutý
375691482021-05-2828.05.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Zámutov, PR: Slanské vrchy, Nájdený uhynutý
837549612021-05-2828.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Čuntava, KÚ: Mlynky, PR: Čuntava , Nájdený uhynutý
146957382021-05-2828.05.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Haj, Nájdený uhynutý
196834272021-05-2626.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
854671232021-05-3131.05.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Porúbka pri Sobranciach, PR: Diviak Porúbka, Nájdený uhynutý
482967352021-05-2626.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Hlboké - Kobeliarovo, KÚ: Nižná Slaná, PR: PZ Hlboké - Kobeliarovo, Nájdený uhynutý
456972182021-05-2828.05.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
249137652021-05-2828.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: Poľovnícke združenie Kohút Revúca, Ulovený
627185942021-05-2626.05.2021Dospelý diviak - Samica, Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, KÚ: Jelšava, PR: MSPZ Jelšavan, Ulovený
847359622021-05-3131.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
628491372021-05-2424.05.2021Dospelý diviak - Samica, Lesy Jasov, s.r.o., KÚ: Jasov, PR: Teplica, Nájdený uhynutý
165389272021-05-2828.05.2021Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Smolnícka Huta, PR: Lesy SR, LS Smolník I., Nájdený uhynutý
127394862021-05-2121.05.2021Dospelý diviak - Samica, Združenie poľovníkov Radzim Revúca, KÚ: Revúca, PR: Združenie poľovníkov Radzim Revúca, Nájdený uhynutý
247931562021-06-0101.06.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Gemerská Poloma, PR: Volovec, Nájdený uhynutý
742135682021-06-0101.06.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Gemerská Poloma, PR: Volovec, Nájdený uhynutý
583491672021-06-0101.06.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Betliar, PR: Zverník Betliar, Nájdený uhynutý
349526712021-06-0101.06.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč I, Nájdený uhynutý
213697852021-06-0101.06.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kováčová, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
792158642021-06-0101.06.2021Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kováčová, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
798132462021-06-0101.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Nové Nedelište, KÚ: Nedelište, PR: Nedelište, Nájdený uhynutý
462573182021-06-0101.06.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Gemerská Poloma, PR: Volovec, Nájdený uhynutý
432791582021-06-0101.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč I, Nájdený uhynutý
176943252021-06-0101.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč I, Nájdený uhynutý
169854272021-06-0101.06.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kováčová, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
489715262021-06-0101.06.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kováčová, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
364728592021-06-0101.06.2021Dospelý diviak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Lešť I, PR: Javorie, Nájdený uhynutý
175349682021-06-0101.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Porúbka pri Sobranciach, PR: Diviak Porúbka, Nájdený uhynutý
961387422021-05-3131.05.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
328946572021-05-3131.05.2021Lanštiak - Samec, PZ Jarabina, KÚ: Rudník, PR: Podkova, Nájdený uhynutý
214963582021-05-3131.05.2021Dospelý diviak - Samec, PZ Jarabina, KÚ: Hýľov, PR: Podkova, Nájdený uhynutý
875912362021-05-3131.05.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
452391682021-05-3131.05.2021Dospelý diviak - Samica, PZ Jarabina, KÚ: Hýľov, PR: Podkova, Nájdený uhynutý
789516242021-06-0101.06.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Nájdený uhynutý
524973862021-06-0101.06.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
385269712021-05-3131.05.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Ulovený
451678392021-05-3131.05.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ruskov, PR: Slanské vrchy I, Nájdený uhynutý
631795822021-05-3131.05.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ruskov, PR: Slanské vrchy I, Nájdený uhynutý
976241832021-06-0101.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Skerešovo II., KÚ: Polina, PR: Skerešovo II, Ulovený
481369572021-05-2626.05.2021Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hajnáčka, PR: Hajnáčka, Nájdený uhynutý
392465712021-05-2626.05.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, KÚ: Filier, PR: Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, Nájdený uhynutý
561239842021-05-2626.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, KÚ: Filier, PR: Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, Nájdený uhynutý
863714522021-05-2626.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Sirk, KÚ: Sirk, PR: Poľovnícke združenie Sirk, Nájdený uhynutý
189653242021-05-2626.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Sirk, KÚ: Sirk, PR: Poľovnícke združenie Sirk, Nájdený uhynutý
473528692021-05-2626.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Sirk, KÚ: Sirk, PR: Poľovnícke združenie Sirk, Uhynutý zrazený
549683122021-05-2626.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Sirk, KÚ: Sirk, PR: Poľovnícke združenie Sirk, Uhynutý zrazený
594862372021-05-2828.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Antalka, KÚ: Turčok, PR: Poľovnícka spoločnosť Antalka, Nájdený uhynutý
657234192021-06-0202.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
946573122021-06-0101.06.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dúbrava-Dub Nováčany, KÚ: Hodkovce, PR: Slaná voda, Nájdený uhynutý
467521932021-06-0101.06.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dúbrava-Dub Nováčany, KÚ: Hodkovce, PR: Slaná voda, Nájdený uhynutý
286513492021-06-0202.06.2021Dospelý diviak - Samec, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Kamenné, PR: Kamenné, Nájdený uhynutý
146293852021-06-0202.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
839726152021-06-0202.06.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
639541272021-05-2626.05.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
369758412021-06-0202.06.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rybník nad Turcom, PR: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
765413922021-06-0202.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúčka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
482915362021-06-0202.06.2021Lanštiak - Samec, Združenie poľovníkov Radzim Revúca, KÚ: Revúca, PR: Združenie poľovníkov Radzim Revúca, Nájdený uhynutý
468317522021-06-0202.06.2021Lanštiak - Samec, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Nájdený uhynutý
765391842021-05-3131.05.2021Dospelý diviak - Samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: čermeľ, Nájdený uhynutý
185634922021-06-0202.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia Červenky, KÚ: Vyšné Opátske, PR: Vyšmé Opátske, Uhynutý zrazený
958326412021-06-0202.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
726945312021-06-0202.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
861943722021-05-2626.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
784962312021-06-0202.06.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rybník nad Turcom, PR: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
216753892021-06-0202.06.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rybník nad Turcom, PR: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
315694722021-05-2626.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, KÚ: Kopráš, PR: Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, Nájdený uhynutý
962145382021-06-0202.06.2021Dospelý diviak - Samica, Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, KÚ: Jelšava, PR: Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, Nájdený uhynutý
412538972021-06-0202.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
569132842021-06-0202.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia PM Šivetice, KÚ: Kameňany, PR: Dolný Gemer, Nájdený uhynutý
417983522021-06-0202.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, KÚ: Ratková, PR: Poľovnícke združenie SIHOŤ Ratkovské Bystré, Nájdený uhynutý
263598742021-06-0202.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: Poľovnícke združenie Kohút Revúca, Ulovený
685937422021-06-0202.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Mokrá Lúka, PR: Poľovnícke združenie Kohút Revúca, Ulovený
642538172021-06-0101.06.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
134825962021-06-0101.06.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
451987362021-06-0101.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Družba Jesenské, KÚ: Bizovo, PR: Jesenské, Nájdený uhynutý
915347282021-06-0101.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou, KÚ: Hanušovce nad Topľou, PR: Lipiny, Nájdený uhynutý
936214852021-06-0101.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou, KÚ: Hanušovce nad Topľou, PR: Lipiny, Nájdený uhynutý
845723962021-06-0101.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou, KÚ: Hanušovce nad Topľou, PR: Lipiny, Nájdený uhynutý
935462812021-06-0303.06.2021Lanštiak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Lešť I, PR: Javorie, Nájdený uhynutý
176834592021-06-0202.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť SOKOLEJ, KÚ: Jasenov, PR: Sokolej, Nájdený uhynutý
485926732021-06-0404.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie VETERNÍK, KÚ: Čakanovce, PR: Hrabiny, Nájdený uhynutý
943268152021-06-0404.06.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie VETERNÍK, KÚ: Čakanovce, PR: Hrabiny, Nájdený uhynutý
345261982021-06-0404.06.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Šemša, PR: Holička, Nájdený uhynutý
168349722021-06-0404.06.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Šemša, PR: Holička, Nájdený uhynutý
542617932021-06-0404.06.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Šemša, PR: Holička, Nájdený uhynutý
261895432021-06-0404.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Platan Paňovce, KÚ: Paňovce, PR: PZ Platan Paňovce, Nájdený uhynutý
435278692021-06-0404.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia KRÁĽOVCE, KÚ: Ploské, PR: Ortaše, Nájdený uhynutý
469352712021-06-0404.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Svätý Hubert Slavec, KÚ: Slavec, PR: PZ Sv. Hubert Slavec, Ulovený
695348272021-06-0202.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť SOKOLEJ, KÚ: Jasenov, PR: Sokolej, Nájdený uhynutý
319452872021-06-0404.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Slavošovce, KÚ: Ochtiná, PR: PR Slavošovce, Ulovený
832751692021-06-0404.06.2021Dospelý diviak - Samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Čermeľ, PR: čermeľ, Nájdený uhynutý
465879132021-06-0707.06.2021Dospelý diviak - Samica, Mestské lesy Košice a.s., KÚ: Vyšný Klátov, PR: Zalom, Nájdený uhynutý
925837462021-06-0707.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
758431692021-06-0707.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
598721632021-06-0707.06.2021Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Sútor, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
429865312021-06-0404.06.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
697318522021-06-0404.06.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
732198542021-06-0404.06.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hermanovce nad Topľou, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
526418972021-06-0808.06.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Urbár Šemša, KÚ: Šemša, PR: VYDUMANEC, Nájdený uhynutý
347291682021-06-0808.06.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Nálepkovo, KÚ: Nálepkovo, PR: PZ Nálepkovo, Nájdený uhynutý
672195842021-06-0808.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Platan Paňovce, KÚ: Paňovce, PR: PZ Platan Páňovce, Nájdený uhynutý
937652482021-06-0808.06.2021Dospelý diviak - Samica, Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., KÚ: Spišská Nová Ves, PR: PZ Lesy mesta Spišská Nová Ves, Nájdený uhynutý
756384912021-06-0808.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Trnava pri Laborci - Zbudza, KÚ: Trnava pri Laborci, PR: Trnava pri Laborci - Zbudza, Nájdený uhynutý
683295142021-06-0909.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gelnica - Trochanky, KÚ: Gelnica, PR: PS Gelnica - Trochanky, Nájdený uhynutý
849753122021-06-0909.06.2021Lanštiak - Samec, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Nájdený uhynutý
716254982021-06-0909.06.2021Lanštiak - Samec, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Nájdený uhynutý
972854312021-06-0808.06.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč I, Nájdený uhynutý
479361252021-06-0808.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč I, Nájdený uhynutý
524731692021-06-0909.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, KÚ: Revúcka Lehota, PR: Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, Nájdený uhynutý
928165342021-06-0909.06.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Muránska Huta, PR: Karafová - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Drienok, Nájdený uhynutý
574632892021-06-0909.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
795386212021-06-0909.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
642598312021-06-0909.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
476195382021-06-0909.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
172953842021-06-0808.06.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Pavlovce, PR: Slanské Vrchy III, Nájdený uhynutý
784612932021-06-0909.06.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Hlboké - Kobeliarovo, KÚ: Nižná Slaná, PR: PZ Hlboké - Kobeliarovo, Nájdený uhynutý
418527932021-06-0808.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia Gočaltovo, KÚ: Gočaltovo, PR: PO Gočaltovo, Nájdený uhynutý
274369852021-06-0909.06.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Drnava, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
867521392021-06-1111.06.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
863257412021-06-0909.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: PZ Gerlach Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
954783262021-06-0909.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Gerlach Rožňavské Bystré, KÚ: Honce, PR: PZ Gerlach Rožňavské Bystré, Nájdený uhynutý
178523642021-06-0808.06.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Pača, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
134528962021-06-1111.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Svätý Hubert Slavec, KÚ: Slavec, PR: PZ Slavec, Nájdený uhynutý
241375862021-06-1111.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Nálepkovo, KÚ: Nálepkovo, PR: PZ Nálepkovo, Nájdený uhynutý
752634892021-06-1111.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Nálepkovo, KÚ: Nálepkovo, PR: PZ Nálepkovo, Nájdený uhynutý
124968572021-06-1111.06.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Lupoč, KÚ: Lehôtka, PR: Lupoč, Nájdený uhynutý
382964172021-06-1414.06.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč I, Nájdený uhynutý
418765932021-06-1414.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Ábelová-Madačka, KÚ: Madačka, PR: Ábelová - Madačka, Nájdený uhynutý
825713462021-06-1111.06.2021Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Žalobín, PR: Biela Studňa, Ulovený
127594862021-06-1111.06.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč II, Nájdený uhynutý
472859362021-06-0202.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Miľač Dargov, KÚ: Dargov, PR: Dargov, Nájdený uhynutý
981245732021-06-0404.06.2021Diviača - Samec, Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., KÚ: Vyšný Medzev, PR: PR Kloptaňa, Nájdený uhynutý
835174692021-06-1111.06.2021Lanštiak - Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
631829452021-06-0909.06.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
328491652021-06-1414.06.2021Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Smrekovica, KÚ: Hranovnica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Smrekovica, Nájdený uhynutý
275418962021-06-1111.06.2021Lanštiak - Samec, Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, KÚ: Jelšava, PR: MSPZ Jelšavan, Ulovený
481726932021-06-1414.06.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica, KÚ: Spišská Teplica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica, Uhynutý zrazený
258796312021-06-1414.06.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Smrekovica, KÚ: Hranovnica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Smrekovica, Nájdený uhynutý
824165972021-06-0808.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Platan Paňovce, KÚ: Paňovce, PR: PZ Platan Páňovce, Nájdený uhynutý
485179262021-06-1515.06.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Drnava, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
536198272021-06-1515.06.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Krásnohorské Podhradie, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
423516782021-06-1515.06.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Drnava, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
786942152021-06-1515.06.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Krásnohorské Podhradie, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
564391782021-06-1515.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Prieslop Hanková, KÚ: Hanková, PR: Markuška, Ulovený
291847362021-06-1515.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Spišská Nová Ves II, KÚ: Spišská Nová Ves, PR: PZ Spišská Nová Ves II, Nájdený uhynutý
562389712021-06-1515.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok Lupoč, KÚ: Stará Halič, PR: Lupoč, Ulovený
842395172021-06-1616.06.2021Dospelý diviak - Samica, Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, KÚ: Jelšava, PR: MSPZ Jelšavan, Ulovený
234975862021-06-1717.06.2021Diviača - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
581697432021-06-1717.06.2021Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
297318642021-06-1717.06.2021Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
198475632021-06-1616.06.2021Diviača - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
684325712021-06-1515.06.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Poprad, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
981423672021-06-1616.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
136257492021-06-1616.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
495826732021-06-1616.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
935417682021-06-1818.06.2021Lanštiak - Samica, Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, KÚ: Jelšava, PR: Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, Nájdený uhynutý
289654732021-06-1616.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, KÚ: Kopráš, PR: Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, Nájdený uhynutý
235961842021-06-1616.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia PM Šivetice, KÚ: Kameňany, PR: Dolný Gemer, Nájdený uhynutý
169854722021-06-1616.06.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Poprad, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Ulovený
841765932021-06-1515.06.2021Lanštiak - Samica, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Ulovený
698417232021-06-1616.06.2021Dospelý diviak - Samica, Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
937215842021-06-1616.06.2021Diviača - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
513468922021-06-1616.06.2021Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
519786242021-06-1818.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, KÚ: Revúcka Lehota, PR: Poľovnícke združenie Hanová - Chyžné, Nájdený uhynutý
472189352021-06-2121.06.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Drnava, PR: Pipítka, Nájdený uhynutý
958236712021-06-2121.06.2021Diviača - Národné lesnícke centrum, KÚ: Kráľová, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
683974212021-06-1919.06.2021Diviača - Národné lesnícke centrum, KÚ: Kráľová, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
512784362021-05-2626.05.2021Lanštiak - Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., KÚ: Vyšný Medzev, PR: PR Kloptaňa, Nájdený uhynutý
719542862021-06-2121.06.2021Lanštiak - Samec, PZ 29. august Olšovany, KÚ: Olšovany, PR: Orechový les, Nájdený uhynutý
254976182021-06-1818.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Priekopa, PR: Diviak Porúbka, Nájdený uhynutý
531724682021-06-2222.06.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Turecká Gemerská Poloma, KÚ: Gemerská Poloma, PR: PZ Turecká Gemerská Poloma, Nájdený uhynutý
981527432021-06-2222.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Turecká Gemerská Poloma, KÚ: Gemerská Poloma, PR: PZ Turecká Gemerská Poloma, Nájdený uhynutý
786439522021-06-2222.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Turecká Gemerská Poloma, KÚ: Gemerská Poloma, PR: PZ Turecká Gemerská Poloma, Nájdený uhynutý
673591482021-06-2121.06.2021Diviača - Samica, Obecné lesy s.r.o. Sása, KÚ: Sása, PR: Tri Vrchy Sása, Nájdený uhynutý
697452812021-06-2222.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Jasenovce, PR: Stikovica, Ulovený
271893462021-06-2222.06.2021Dospelý diviak - Poľovnícke združenie Urbár Šemša, KÚ: Veľká Ida, PR: Vydumanec, Nájdený uhynutý
814269372021-06-2222.06.2021Lanštiak - Poľovnícke združenie Urbár Šemša, KÚ: Veľká Ida, PR: Vydumanec, Nájdený uhynutý
172653492021-06-2222.06.2021Lanštiak - Poľovnícke združenie Urbár Šemša, KÚ: Veľká Ida, PR: Vydumanec, Nájdený uhynutý
493712562021-06-2323.06.2021Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Podzámčok, PR: Michalková-Podzámčok, Nájdený uhynutý
189673252021-06-2323.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
725834612021-06-2323.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Podzámčok, PR: Michalková-Podzámčok, Nájdený uhynutý
497283152021-06-2323.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Podzámčok, PR: Michalková-Podzámčok, Nájdený uhynutý
438256792021-06-2222.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia Malý Dub, KÚ: Švábovce, PR: Poľovnícka organizácia Malý Dub, Nájdený uhynutý
861345922021-06-2323.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
852793142021-06-2323.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
974312582021-06-2323.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Kohút Revúca, KÚ: Revúcka Lehota, PR: PZ Kohút, Nájdený uhynutý
871295362021-06-2323.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Ábelová-Madačka, KÚ: Ábelová, PR: Ábelová - Madačka, Nájdený uhynutý
298716452021-06-2323.06.2021Lanštiak - Samica, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Nájdený uhynutý
476198352022-01-0303.01.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie "HUBERT", KÚ: Veľká Ves, PR: Veľká Ves, Ulovený
542873192021-06-2323.06.2021Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Sútor, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
792184562021-06-2323.06.2021Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Sútor, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
379264812021-06-2525.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Podzámčok, PR: Michalková-Podzámčok, Nájdený uhynutý
382946712021-06-2929.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
615938722021-06-2929.06.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
691453272021-06-2929.06.2021Lanštiak - Samec, Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., KÚ: Vyšný Medzev, PR: PR Kloptaňa, Nájdený uhynutý
976158432021-06-3030.06.2021Dospelý diviak - Samec, Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
267913852021-06-2929.06.2021Lanštiak - Samec, Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., KÚ: Vyšný Medzev, PR: PR Kloptaňa, Nájdený uhynutý
561872342021-06-2929.06.2021Diviača - Samec, Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., KÚ: Vyšný Medzev, PR: Kloptaňa, Ulovený
356972182021-06-3030.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR, KÚ: Vígľaš, PR: Pod Boky Vígľaš, Ulovený
486527132021-06-2525.06.2021Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia Malý Dub, KÚ: Hôrka, PR: Poľovnícka organizácia Malý Dub, Nájdený uhynutý
857941632021-06-1818.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: PZ Družba Bardejov, Nájdený uhynutý
437192682021-06-1818.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: PZ Družba Bardejov, Nájdený uhynutý
438297652021-06-1818.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: PZ Družba Bardejov, Nájdený uhynutý
726314592021-06-1818.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: PZ Družba Bardejov, Nájdený uhynutý
342681752021-06-3030.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Sokol, KÚ: Kružlov, PR: Sokol Kružlov, Nájdený uhynutý
193842572021-06-3030.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia Dolný Gemer, KÚ: Nováčany, PR: Gemerský Sad, Ulovený
831472952021-06-2828.06.2021Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia Malý Dub, KÚ: Hôrka, PR: Poľovnícka organizácia Malý Dub, Nájdený uhynutý
943785622021-06-2828.06.2021Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia Malý Dub, KÚ: Hôrka, PR: Poľovnícka organizácia Malý Dub, Nájdený uhynutý
872195362021-06-1414.06.2021Diviača - Poľovnícke združenie Družba Jesenské, KÚ: Bizovo, PR: PZ Družba Jesenské, Nájdený uhynutý
536479122021-07-0808.07.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Nálepkovo, KÚ: Henclová, PR: PZ Nálepkovo, Nájdený uhynutý
576419232021-07-0808.07.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Nálepkovo, KÚ: Henclová, PR: PZ Nálepkovo, Nájdený uhynutý
136795422021-07-0808.07.2021Dospelý diviak - Poľovnícke združenie Harichovce, KÚ: Lieskovany, PR: PZ Harichovce, Nájdený uhynutý
512678432021-07-0808.07.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie JAVORINA Oreské, KÚ: Staré, PR: Javorina Oreské, Ulovený
136425982021-07-0808.07.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica, KÚ: Spišská Teplica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica, Nájdený uhynutý
254816372021-07-0707.07.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Dlhá Ves, KÚ: Dlhá Ves, PR: PZ Dlhá Ves, Ulovený
629457812021-07-0909.07.2021Diviača - Samica, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Nájdený uhynutý
154639782021-07-0909.07.2021Lanštiak - Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš, KÚ: Koňuš, PR: Jeleň Koňuš, Nájdený uhynutý
248193752021-07-0909.07.2021Lanštiak - Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš, KÚ: Koňuš, PR: Jeleň Koňuš, Nájdený uhynutý
129684352021-06-2525.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Olšava Davidov, KÚ: Banské, PR: Poľana, Uhynutý zrazený
647125832021-07-0909.07.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Ulovený
326987512021-07-0909.07.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Čičva, KÚ: Vyšný Kazimír, PR: Čičva, Ulovený
589726342021-06-2121.06.2021Diviača - Národné lesnícke centrum, KÚ: Kráľová, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
647153282021-07-1313.07.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč II, Nájdený uhynutý
753182492021-07-1313.07.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč II, Nájdený uhynutý
247861932021-07-1414.07.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
758612342021-07-1313.07.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica, KÚ: Spišská Teplica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Kozí Kameň, Spišská Teplica, Nájdený uhynutý
413625982021-07-1414.07.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj-Padarovce, KÚ: Lukovištia, PR: Háj Padarovce, Ulovený
387615242021-07-1414.07.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Kamenná Hora, Nájdený uhynutý
745831692021-07-1414.07.2021Dospelý diviak - Samec, AGROSOLUM, s.r.o., KÚ: Mojín, PR: Sedem chotár, Ulovený
487593622021-07-1414.07.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Kamenná Hora, Nájdený uhynutý
672543912021-07-1414.07.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
695271832021-07-0808.07.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie VLK Chlmec, KÚ: Porúbka, PR: Ptavka, Ulovený
261958732021-07-1414.07.2021Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Nová Lesná, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Nájdený uhynutý
981743522021-07-1414.07.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
984136272021-07-1616.07.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie SCOB, KÚ: Beňatina, PR: Biely Kameň, Nájdený uhynutý
276891452021-07-1616.07.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie SCOB, KÚ: Beňatina, PR: Biely Kameň, Nájdený uhynutý
542863712021-07-0707.07.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Ulovený
463157822021-07-1616.07.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Priekopa, PR: Diviak Porúbka, Ulovený
182675392021-07-1313.07.2021Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
429186572021-07-1616.07.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia AgroHUNTER, KÚ: Rozhanovce, PR: Sam.bažantnica Rozhanovce, Nájdený uhynutý
698431722021-07-1616.07.2021Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia AgroHUNTER, KÚ: Rozhanovce, PR: Sam.bažantnica Rozhanovce, Ulovený
135768492021-07-0202.07.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Platan Paňovce, KÚ: Paňovce, PR: PZ Platan Páňovce, Nájdený uhynutý
374516822021-07-0808.07.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj Myslava, KÚ: Bukovec, PR: Háj, Nájdený uhynutý
364971582021-07-0808.07.2021Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Zlatá Idka, PR: Hubertus, Nájdený uhynutý
789261532021-07-1414.07.2021Diviača - Poľovnícke združenie Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slanec, PR: Slanská dolina, Nájdený uhynutý
281953742021-07-1919.07.2021Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Šuňava, KÚ: Svit, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Šuňava, Nájdený uhynutý
549681272021-07-1414.07.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Nižný Blh, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
362719542021-07-1414.07.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Nižný Blh, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
741895362021-07-1414.07.2021Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Nižný Blh, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
178596422021-07-1616.07.2021Diviača - Poľovnícke združenie Urbár Šemša, KÚ: Šemša, PR: VYDUMANEC, Nájdený uhynutý
498375262021-07-2121.07.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Spišské Vlachy, KÚ: Spišské Vlachy, PR: PZ Spišské Vlachy, Nájdený uhynutý
976145232021-07-2020.07.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj-Padarovce, KÚ: Padarovce, PR: Háj Padarovce, Ulovený
532481762021-06-2121.06.2021Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Kráľová, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
795126342021-07-2121.07.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Brezno, PR: PR Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
812764392021-07-2121.07.2021Lanštiak - Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš, KÚ: Koňuš, PR: Jeleň Koňuš, Nájdený uhynutý
918354672021-07-2121.07.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie "Ľubica" Zvolenská Slatina, KÚ: Zvolenská Slatina, PR: Ľubica Zvolenská Slatina, Nájdený uhynutý
784935162021-07-1919.07.2021Lanštiak - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Valaškovce - stred, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
694351782021-07-2121.07.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Berzehorka Brzotín, KÚ: Brzotín, PR: PZ Berzehorka Brzotín , Ulovený
461395272021-07-2121.07.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Hranovnica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
673812952021-07-1616.07.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hnilec, PR: Volovec, Ulovený
326579842021-07-2323.07.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Brezno, PR: PR Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
854623792021-07-2121.07.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť TERNAVA, KÚ: Sečovce, PR: Sečovce, Ulovený
247531892021-07-2020.07.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Trnava pri Laborci - Zbudza, KÚ: Trnava pri Laborci, PR: Trnava pri Laborci - Zbudza, Ulovený
415267392021-07-2121.07.2021Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť TICCE Zatín, KÚ: Vojka, PR: Zatín, Ulovený
683257192021-07-2020.07.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Trnava pri Laborci - Zbudza, KÚ: Trnava pri Laborci, PR: Trnava pri Laborci - Zbudza, Ulovený
298176352021-07-2323.07.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Vysoké Tatry, KÚ: Lučivná, PR: Štrba, Ulovený
975364822021-07-2626.07.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR, KÚ: Vígľaš, PR: Pod Boky Vígľaš, Uhynutý zrazený
348152692021-07-2626.07.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Habrovec Zvolen - Môťová, KÚ: Môťová, PR: Habrovec Môťová, Nájdený uhynutý
971234862021-07-2626.07.2021Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Kráľová, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
816425372021-07-2626.07.2021Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
385629712021-07-2626.07.2021Lanštiak - Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube, Nájdený uhynutý
743916582021-07-2323.07.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
385126792021-07-2828.07.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Nižná Slaná, PR: PR Bučina, Nájdený uhynutý
845796132021-07-2828.07.2021Lanštiak - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Spišská Teplica, PR: Kozí kameň, Nájdený uhynutý
983641722021-07-2828.07.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj-Padarovce, KÚ: Vyšná Pokoradz, PR: Háj Padarovce, Nájdený uhynutý
194862752021-07-2222.07.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hajnáčka, PR: Hajnáčka, Nájdený uhynutý
316784292021-07-2929.07.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Švábovce, PR: PZ Dubina, Nájdený uhynutý
982651372021-07-2929.07.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Hrádok Horný Tisovník, KÚ: Horný Tisovník, PR: Hrádok Horný Tisovník, Ulovený
168329572021-07-3030.07.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Hrádok Horný Tisovník, KÚ: Dolný Tisovník, PR: Hrádok Horný Tisovník, Ulovený
842957632021-07-2626.07.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Ábelová-Madačka, KÚ: Ábelová, PR: Ábelová - Madačka, Nájdený uhynutý
194586322021-08-0202.08.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Poprad, PR: Gerlachov- PS Gerlach Batizovce, Nájdený uhynutý
498257312021-08-0202.08.2021Diviača - Samica, Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o., KÚ: Dobšiná, PR: PR Ľadová, Ulovený
768214532021-08-0303.08.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Brezno, PR: PR Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
794251632021-08-0303.08.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Brezno, PR: PR Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
152769842021-08-0202.08.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ubľa, PR: Kosmatec, Ulovený
724189532021-08-0404.08.2021Diviača - Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Priekopa, PR: Diviak Porúbka, Nájdený uhynutý
257983612021-08-0303.08.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Vysoké Tatry, KÚ: Lučivná, PR: Štrbaaa, Nájdený uhynutý
965234712021-08-0303.08.2021Dospelý diviak - Samec, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: Tanap,St.Smokovec, Nájdený uhynutý
791465282021-08-0303.08.2021Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Uhynutý zrazený
814736522021-08-0303.08.2021Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Nájdený uhynutý
712538492021-07-2222.07.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Ulovený
438951262021-07-2929.07.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Poprad, PR: PZ DUBINA, Nájdený uhynutý
538261492021-08-0404.08.2021Diviača - Samec, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Brutovce, PR: Orlovec, Ulovený
957438262021-08-0404.08.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Hranovnica, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
165437892021-08-0404.08.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišské Bystré, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
479623512021-08-0404.08.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišské Bystré, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
915832762021-08-0404.08.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Poprad, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
813956742021-08-0404.08.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Poprad, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
194258362021-08-0404.08.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišský Štiavnik, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
341798252021-08-0606.08.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kaľava, KÚ: Kaľava, PR: PZ Kaľava, Ulovený
689452172021-08-0303.08.2021Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Bakta, PR: Peséta -Teháň, Ulovený
149527632021-08-0404.08.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Vysoký Vrch Tisovec, KÚ: Tisovec, PR: Poľovnícka spoločnosť Vysoký Vrch Tisovec, Nájdený uhynutý
983621752021-08-0505.08.2021Lanštiak - Samec, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Ordzovany, PR: Orlovec, Nájdený uhynutý
315678942021-06-1818.06.2021Dospelý diviak - POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ - Ratková, KÚ: Repištia, PR: PS Ratková, Nájdený uhynutý
483971562021-08-0606.08.2021Dospelý diviak - Samec, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Nájdený uhynutý
483526192021-08-0606.08.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Šuňava, KÚ: Lučivná, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Šuňava, Uhynutý zrazený
857143962021-08-0909.08.2021Diviača - Samec, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Nájdený uhynutý
519478622021-08-0909.08.2021Lanštiak - Samec, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
547982132021-08-0909.08.2021Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Uhynutý zrazený
214573982021-08-0909.08.2021Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Starý Smokovec, PR: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Nájdený uhynutý
479628132021-08-0909.08.2021Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
463518792021-08-0404.08.2021Diviača - Samica, WH DANUBIUS, s.r.o., KÚ: Kráľovský Chlmec, PR: Norbertus, Ulovený
457163292021-08-0606.08.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišské Bystré, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
654823912021-08-0606.08.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišské Bystré, PR: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
394178252021-08-1111.08.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Valaská, PR: PR Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
427685392021-08-1111.08.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Harichovce, KÚ: Markušovce, PR: PZ Harichovce, Ulovený
781346292021-08-0606.08.2021Dospelý diviak - Samec, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
918367452021-08-1010.08.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vysoké Tatry, KÚ: Lučivná, PR: PZ Štrba, Nájdený uhynutý
674219532021-08-1010.08.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vysoké Tatry, KÚ: Lučivná, PR: Štrba, Nájdený uhynutý
659812742021-08-1010.08.2021Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
321697842021-08-1010.08.2021Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Šuňava, KÚ: Lučivná, PR: Šuňava, Nájdený uhynutý
152783692021-08-1313.08.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Kráľová, PR: Michalková-Podzámčok, Nájdený uhynutý
186429532021-07-2727.07.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Kračúnovce, PR: Kovaný kameň, Nájdený uhynutý
781246352021-08-1313.08.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj-Padarovce, KÚ: Lukovištia, PR: Háj Padarovce, Nájdený uhynutý
683429572021-07-2121.07.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie „BUKOVINA" Čirč, KÚ: Ľubotín, PR: PR BUKOVINA Čirč, Nájdený uhynutý
376548122021-08-1313.08.2021Diviača - Samec, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Mokrá Lúka, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Ulovený
617832452021-08-1616.08.2021Diviača - Samec, PZ ČERHOV - HERVARTOV, KÚ: Hervartov, PR: Čerhov, Nájdený uhynutý
597123642021-08-1212.08.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Vikartovce, KÚ: Vikartovce, PR: Vikartovce, Nájdený uhynutý
945217862021-08-1010.08.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Štôla, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
867341252021-08-1010.08.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Poprad, PR: Dubina, Nájdený uhynutý
346281972021-08-1313.08.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Poprad, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
983625742021-08-1313.08.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Poľanovce, PR: Granč-Petrovce, Ulovený
872953162021-08-1717.08.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Poľanovce, PR: Granč-Petrovce, Ulovený
459832612021-08-1717.08.2021Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia AgroHUNTER, KÚ: Rozhanovce, PR: Bažantnica Rozhanovce, Ulovený
684972132021-08-1818.08.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Poprad, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
417985632021-08-1313.08.2021Diviača - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Tichý Potok, PR: Javorina, Ulovený
478126932021-08-2020.08.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
547362912021-08-0202.08.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Kračúnovce, PR: Kovaný kameň, Nájdený uhynutý
725496812021-08-0202.08.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Kračúnovce, PR: Kovaný kameň, Nájdený uhynutý
346172852021-08-0202.08.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Kračúnovce, PR: Kovaný kameň, Nájdený uhynutý
815276342021-08-2020.08.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Harichovce, KÚ: Spišská Nová Ves, PR: PZ Harichovce, Uhynutý zrazený
839561272021-08-0303.08.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie TOPĽA Bystré, KÚ: Čierne nad Topľou, PR: Topľa, Nájdený uhynutý
237684152021-06-2323.06.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Jasenovce, PR: Stikovica, Ulovený
598213472021-08-2323.08.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
372584692021-08-2323.08.2021Dospelý diviak - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Ordzovany, PR: Orlovec, Ulovený
135297842021-08-2626.08.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
698325472021-08-2626.08.2021Lanštiak - Samica, Združenie poľovníkov Radzim Revúca, KÚ: Revúca, PR: Združenie poľovníkov Radzim Revúca, Nájdený uhynutý
589267132021-08-2424.08.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
687591242021-08-2424.08.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš, KÚ: Koňuš, PR: Jeleň Koňuš, Ulovený
127489362021-08-2424.08.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Priekopa, PR: Diviak Porúbka, Ulovený
278436512021-08-1919.08.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Džvernik, KÚ: Veľká Ida, PR: Džverník, Ulovený
721538942021-08-3131.08.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš, KÚ: Koňuš, PR: Jeleň Koňuš, Ulovený
217689352021-09-0606.09.2021Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Michalková, PR: Michalková-Podzámčok, Ulovený
127943562021-09-0303.09.2021Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
468123592021-09-0303.09.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
631589422021-09-0303.09.2021Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
486329712021-09-0606.09.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
742163952021-08-3131.08.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
924158632021-08-3131.08.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Uhynutý zrazený
416329872021-09-0606.09.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Poľanovce, PR: Granč-Petrovce, Nájdený uhynutý
953476282021-09-0707.09.2021Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
624138952021-09-0707.09.2021Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Ulovený
732164582021-09-0606.09.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ľuboreč, PR: Ľuboreč II, Nájdený uhynutý
427839152021-09-0303.09.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Ondava, KÚ: Tovarné, PR: Nemecká, Nájdený uhynutý
938514762021-09-0808.09.2021Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Ulovený
925718632021-09-1010.09.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Bystrá, PR: PR Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
471532862021-09-1414.09.2021Diviača - Poľovnícke združenie DOMAŠKA, KÚ: Skároš, PR: Hornád, Nájdený uhynutý
271598632021-09-1010.09.2021Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
217356892021-09-1010.09.2021Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
423815692021-09-1010.09.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
756189432021-09-1010.09.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Spišská Nová Ves II, KÚ: Teplička, PR: PZ Spišská Nová Ves II, Nájdený uhynutý
189642372021-09-1313.09.2021Lanštiak - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Lúčka, PR: Orlovec, Nájdený uhynutý
896314272021-09-1414.09.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vlčinec, KÚ: Hodejov, PR: Ostrá Hodejov, Nájdený uhynutý
521986472021-09-1414.09.2021Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Batizovce, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
891543672021-09-1414.09.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Slavošovce, KÚ: Ochtiná, PR: PR Slavošovce, Ulovený
426953172021-12-3030.12.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie "HUBERT", KÚ: Veľká Ves, PR: Veľká Ves, Ulovený
328514672021-09-1616.09.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Uhynutý zrazený
528176942021-09-1616.09.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
913487622021-09-1616.09.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
612574932021-09-1616.09.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Uhynutý zrazený
468197352021-09-1616.09.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
495261732021-09-1616.09.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
698342172021-09-1717.09.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Ulovený
617534922021-09-1717.09.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kaľava, KÚ: Spišské Vlachy, PR: PZ Kaľava, Nájdený uhynutý
231957862021-09-1717.09.2021Diviača - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
716895322021-09-1717.09.2021Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
876321952021-09-1717.09.2021Lanštiak - Samec, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
123746892021-09-1717.09.2021Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľká Lomnica, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
658124732021-09-1717.09.2021Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Mlynica, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
687513922021-09-1717.09.2021Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
326547912021-09-1717.09.2021Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Veľký Slavkov, PR: TANAP, Nájdený uhynutý
647281932021-09-1717.09.2021Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Srnčí Háj, KÚ: Holiša, PR: Srnčí háj, Ulovený
936815272021-09-2020.09.2021Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Pohanský hrad Šurice, KÚ: Šurice, PR: Čamovce II, Ulovený
726153942021-09-2121.09.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
312785692021-09-2121.09.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícky spolok Topľa Parchovany, KÚ: Dvorianky, PR: Parchovany, Ulovený
597462812021-09-2121.09.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok - Urbár Trhovište, KÚ: Moravany, PR: Urbár Trhovište, Ulovený
578463212021-08-0505.08.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Rákoš, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
562139742021-09-2424.09.2021Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Štôla, PR: Gerlachov, Nájdený uhynutý
981374622021-09-2828.09.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Turecká Gemerská Poloma, KÚ: Gemerská Poloma, PR: PR Betliar, Nájdený uhynutý
594817362021-09-2828.09.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR, KÚ: Vígľaš, PR: Pod Boky Vígľaš, Ulovený
835714262021-09-2828.09.2021Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
163748252021-09-2929.09.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
289641532021-09-2929.09.2021Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
387241962021-09-2929.09.2021Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
154962732021-09-2929.09.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
675831422021-09-2828.09.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie LUNA, KÚ: Streda nad Bodrogom, PR: Tajba, Ulovený
245618972021-09-2828.09.2021Diviača - Samec, PZ LABOREC so sídlom v Petrovciach nad Laborcom, KÚ: Rakovec nad Ondavou, PR: Ondava Moravany, Ulovený
728564912021-10-0101.10.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Bystrá, PR: PZ Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
681279352021-10-0404.10.2021Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR, KÚ: Vígľaš, PR: Pod Boky Vígľaš, Ulovený
148927632021-09-2929.09.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava, KÚ: Kluknava, PR: PSVLaP Kluknava, Nájdený uhynutý
138927542021-10-0505.10.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kaľava, KÚ: Kaľava, PR: PZ Kaľava, Ulovený
976413252021-10-0505.10.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Rejdová, KÚ: Rejdová, PR: PR Rejdová, Ulovený
873516292021-10-0101.10.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie "Kurtáň", KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: Fiľakovo II, Ulovený
963524712021-09-2929.09.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Hradisko, KÚ: Lukačovce, PR: Hradisko, Ulovený
217894532021-10-0606.10.2021Lanštiak - Samec, Mestské poľovnícke združenie Jelšavan, KÚ: Jelšava, PR: Teplá voda - Jelšava, Nájdený uhynutý
691283452021-10-0606.10.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Rejdová, KÚ: Rejdová, PR: PR Rejdová, Ulovený
938256472021-10-0505.10.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Trnava pri Laborci - Zbudza, KÚ: Trnava pri Laborci, PR: Trnava pri Laborci - Zbudza, Ulovený
653182792021-09-3030.09.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Hradisko, KÚ: Lukačovce, PR: Holpky, Nájdený uhynutý
193825742021-10-0505.10.2021Lanštiak - Samec, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Bijacovce, PR: Orlovec, Nájdený uhynutý
348672952021-10-0606.10.2021Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
346972152021-10-0505.10.2021Diviača - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Ordzovany, PR: Orlovec, Ulovený
258691342021-10-0606.10.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
813259472021-10-1111.10.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia PATRIA, KÚ: Matejovce, PR: PATRIA, Ulovený
928143672021-10-0808.10.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia PATRIA, KÚ: Veľká Lomnica, PR: PO Patria, Nájdený uhynutý
693128542021-10-0808.10.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica, KÚ: Svit, PR: Kozí Kameň- PZ BOR, Nájdený uhynutý
453689272021-10-0808.10.2021Dospelý diviak - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Ordzovany, PR: Orlovec, Nájdený uhynutý
731628452021-10-0808.10.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava, KÚ: Kluknava, PR: PSVLaP Kluknava, Nájdený uhynutý
286739512021-10-1111.10.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Hradisko, KÚ: Víťazovce, PR: Holpky, Nájdený uhynutý
495237862021-10-1212.10.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Zlatá hora v Kežmarku, KÚ: Kežmarok, PR: Poľovnícke združenie Zlatá hora v Kežmarku, Ulovený
486529312021-10-1212.10.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
965471232021-10-0303.10.2021Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Kochanovce nad Laborcom, PR: Hubková, Uhynutý zrazený
916375482021-10-0606.10.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
712943852021-09-2424.09.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť VIMBEROK - HARDAŇOVA, KÚ: Kvakovce, PR: Vimberok, Nájdený uhynutý
245173982021-10-1313.10.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Zlatá hora v Kežmarku, KÚ: Kežmarok, PR: Kežmarok, Uhynutý zrazený
732896152021-10-1515.10.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
931578462021-10-1515.10.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
359671822021-10-1313.10.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vlčie Pakostov, KÚ: Ruská Kajňa, PR: Lazy Pakostov, Nájdený uhynutý
926834752021-09-2424.09.2021Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VIMBEROK - HARDAŇOVA, KÚ: Slovenská Kajňa, PR: Vimberok, Ulovený
459386272021-10-1919.10.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
245619832021-10-1919.10.2021Diviača - Samica, SESO - spol. s r.o., Vranov nad Topľou, KÚ: Slovenská Kajňa, PR: Lysá Hora, Nájdený uhynutý
482759632021-10-2020.10.2021Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia Malý Dub, KÚ: Vrbov, PR: PO Maslý dub, Uhynutý zrazený
637258942021-10-2222.10.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Šuňava, KÚ: Nižná Šuňava, PR: Šuňava, Ulovený
719426382021-10-2222.10.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: PZ Priehrada Žalobín, Ulovený
364195282021-10-2626.10.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
873462512021-10-0606.10.2021Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Bohdanovce, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
934826752021-10-2626.10.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: PZ Priehrada Žalobín, Ulovený
132457862021-10-1919.10.2021Diviača - Samec, Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., KÚ: Spišská Nová Ves, PR: Lesy mesta Spišská Nová Ves, Ulovený
849731652021-10-2626.10.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: PZ Priehrada Žalobín, Ulovený
512638742021-10-2626.10.2021Lanštiak - Samec, Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov, KÚ: Prešov, PR: SOŠL Prešov, Nájdený uhynutý
847162932021-10-2727.10.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Trnava pri Laborci - Zbudza, KÚ: Trnava pri Laborci, PR: Trnava pri Laborci - Zbudza, Nájdený uhynutý
379428612021-10-2828.10.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
731846592021-10-2828.10.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
912587432021-10-2828.10.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce, KÚ: Štôla, PR: Gerlachov, Ulovený
916823452021-10-2828.10.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
392784152021-10-2828.10.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
158239642021-10-2929.10.2021Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenov, PR: Lesy SR, PR Bystré, Ulovený
853241672021-10-2929.10.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenov, PR: Lesy SR, PR Bystré, Ulovený
532418692021-10-2727.10.2021Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť TOPOĽA, KÚ: Kuková, PR: Čepcov, Nájdený uhynutý
827461932021-11-0202.11.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Nižné Repaše, KÚ: Pavľany, PR: Nižné Repaše, Ulovený
349152872021-11-0202.11.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Ulovený
542817692021-11-0303.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie DOMAŠKA, KÚ: Trstené pri Hornáde, PR: Hornád, Ulovený
314769852021-11-0303.11.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie DOHODA Bačkov, KÚ: Bačkov, PR: Bačkov, Ulovený
643192752021-11-0303.11.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
376982152021-11-0303.11.2021Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
965347122021-11-0303.11.2021Lanštiak - Samec, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Ordzovany, PR: Orlovec, Ulovený
629753412021-11-0404.11.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove, KÚ: Tvarožná, PR: Vlková, Ulovený
692587312021-10-2828.10.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Vlčie Pakostov, KÚ: Ruská Kajňa, PR: Lazy Pakostov, Nájdený uhynutý
235681472021-11-0404.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Ulovený
652397182021-11-0303.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Srnčí Háj, KÚ: Holiša, PR: Srnčí háj, Ulovený
462517982021-11-0404.11.2021Diviača - Samica, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Ulovený
571283462021-11-0404.11.2021Diviača - Samica, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Ulovený
168392572021-11-0505.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Jamník, KÚ: Jamník, PR: PZ Jamník, Nájdený uhynutý
126598342021-11-0505.11.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
258491362021-11-0808.11.2021Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica, KÚ: Spišská Teplica, PR: Kozí kameň -Bor, Ulovený
736982412021-11-0909.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VIMBEROK - HARDAŇOVA, KÚ: Kvakovce, PR: Vimberok, Ulovený
275816342021-05-1111.05.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie PODLUŽIANKA, KÚ: Pôtor, PR: PZ Podlužianka Chrťany, Nájdený uhynutý
184396752021-05-1818.05.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Strháre, KÚ: Horné Strháre, PR: PZ Strháre, Nájdený uhynutý
682573142021-05-1818.05.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Strháre, KÚ: Horné Strháre, PR: PZ Strháre, Nájdený uhynutý
245817632021-06-0404.06.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie IMREDOMB, KÚ: Pravica, PR: PZ IMREDOMB Pravica, Nájdený uhynutý
427153692021-12-2828.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "GRÚŇ", KÚ: Divín, PR: Divín, Ulovený
873194562022-01-1010.01.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Biela Hora, Nájdený uhynutý
378961522022-01-1010.01.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Biela Hora, Nájdený uhynutý
835914262021-05-1111.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Strháre, KÚ: Horné Strháre, PR: PZ Strháre, Nájdený uhynutý
783254162021-05-1111.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie PODLUŽIANKA, KÚ: Pôtor, PR: PZ Podlužianka Chrťany, Nájdený uhynutý
379561822021-05-1818.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Strháre, KÚ: Horné Strháre, PR: PZ Strháre, Nájdený uhynutý
396145872021-05-1818.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Strháre, KÚ: Horné Strháre, PR: PZ Strháre, Nájdený uhynutý
648137252021-05-2626.05.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Strháre, KÚ: Horné Strháre, PR: PZ Strháre, Nájdený uhynutý
794185232021-12-2828.12.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Mládzovo, KÚ: Mládzovo, PR: Mládzovo, Ulovený
758914232021-12-3030.12.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vlčia studňa Čakanovce, KÚ: Čakanovce, PR: Čakanovce, Ulovený
645978312021-12-3030.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Vlčia studňa Čakanovce, KÚ: Čakanovce, PR: Čakanovce, Ulovený
395761482022-01-1111.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícky spolok MAGINHRAD, KÚ: Malé Teriakovce, PR: Veľké Teriakovce, Ulovený
138247592021-12-2828.12.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Ratka, KÚ: Ratka, PR: Ratka, Ulovený
967345122021-11-0909.11.2021Lanštiak - Samec, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Studenec, PR: Orlovec, Ulovený
689124532021-11-0909.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia PATRIA, KÚ: Poprad, PR: PO Patria, Ulovený
371298452021-06-3030.06.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie BUČINA Dolná Strehová, KÚ: Veľké Zlievce, PR: PZ Bučina Dolná Strehová, Nájdený uhynutý
695417322022-01-1111.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie HOLUB Sobrance, KÚ: Tibava, PR: Holub Sobrance, Nájdený uhynutý
236745892022-01-1111.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie HOLUB Sobrance, KÚ: Tibava, PR: Holub Sobrance, Nájdený uhynutý
172463952021-05-1111.05.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie BUČINA Dolná Strehová, KÚ: Dolná Strehová, PR: PZ Bučina Dolná Strehová, Uhynutý zrazený
495713862022-01-1111.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie HOLUB Sobrance, KÚ: Tibava, PR: Holub Sobrance, Nájdený uhynutý
356178492021-07-3030.07.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Šuľa, KÚ: Šuľa, PR: PZ Šuľa, Ulovený
426953872021-11-1212.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Päť vrchov Dobrá Niva, KÚ: Dobrá Niva, PR: Päť Vrchov Dobrá Niva, Ulovený
489612352021-11-1616.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Jamník, KÚ: Chrasť nad Hornádom, PR: PZ Jamník, Nájdený uhynutý
139682752021-11-1616.11.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš, KÚ: Koňuš, PR: Jeleň Koňuš, Ulovený
485137922021-11-1616.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš, KÚ: Koňuš, PR: Jeleň Koňuš, Ulovený
654718322021-11-1616.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Spišské Vlachy, KÚ: Spišské Vlachy, PR: PZ Spišské Vlachy, Ulovený
675389212021-11-1515.11.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť "Dubina" Ruská Poruba, KÚ: Ruská Poruba, PR: Zajac, Nájdený uhynutý
831245972021-11-1616.11.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Ulovený
143857622021-11-1616.11.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš, KÚ: Koňuš, PR: Jeleň Koňuš, Nájdený uhynutý
743295812021-11-1616.11.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie UH Bežovce, KÚ: Bežovce, PR: Uh Bežovce, Ulovený
124879352021-11-1818.11.2021Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Trnava pri Laborci - Zbudza, KÚ: Trnava pri Laborci, PR: Trnava pri Laborci - Zbudza, Ulovený
791526832021-11-1919.11.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie MELIATA, KÚ: Meliata, PR: PZ Meliata, Nájdený uhynutý
563219842021-11-1616.11.2021Diviača - Samec, TOKAJSKÁ poľovnícka spoločnosť, KÚ: Malá Tŕňa, PR: Slovenské Nové Mesto, Ulovený
678951232021-11-1919.11.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Srnec Ruská Bystra, KÚ: Ruská Bystrá, PR: Srnec Ruská Bystrá, Ulovený
768139522021-11-1919.11.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
785631922021-11-1515.11.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Srnčí Háj, KÚ: Holiša, PR: Srnčí háj, Nájdený uhynutý
926145372021-11-1212.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "Veľké Dravce", KÚ: Veľké Dravce, PR: Veľké Dravce, Ulovený
326149572021-11-1212.11.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť MONOSA CEROVO, KÚ: Belina, PR: Monosa Cerovo, Nájdený uhynutý
527384192021-11-1515.11.2021Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Pohanský hrad Šurice, KÚ: Šurice, PR: Čamovce II, Nájdený uhynutý
423561782021-11-1515.11.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "HUBERT", KÚ: Veľká Ves, PR: Veľká Ves, Ulovený
398475122021-11-2323.11.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
427156892021-11-2222.11.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Hubert, KÚ: Kravany, PR: Spišské Bystré , Ulovený
965341272021-11-2323.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Sľubica - Slatvina, KÚ: Slatvina, PR: PZ Sľubica - Slatvina, Ulovený
973246582021-11-2424.11.2021Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenov, PR: PZ Bystré, Nájdený uhynutý
839761252021-11-2424.11.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Čierna Hora, KÚ: Margecany, PR: PZ Čierna Hora Margecany, Nájdený uhynutý
645728932021-11-1919.11.2021Lanštiak - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Kaluža, PR: Kaluža, Nájdený uhynutý
137824952021-11-2424.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove, KÚ: Hradisko, PR: Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove, Ulovený
321489752021-11-2626.11.2021Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Dargov, PR: Zemplínske vrchy, Nájdený uhynutý
238796412021-11-1010.11.2021Lanštiak - Samec, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Mokrá Lúka, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Nájdený uhynutý
841273962021-11-2222.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
752164892021-11-2222.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
216598742021-11-2222.11.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
136495272021-11-2222.11.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
136579842021-11-2222.11.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
817524932021-11-2929.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Jamník, KÚ: Jamník, PR: PZ Jamník, Nájdený uhynutý
341267892021-11-2929.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Jamník, KÚ: Odorín, PR: PZ Jamník, Nájdený uhynutý
243965172021-11-2222.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
486357912021-11-0404.11.2021Diviača - Samica, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Nájdený uhynutý
134869752021-11-2424.11.2021Dospelý diviak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Vinné, PR: Valaškovce- Juh, Nájdený uhynutý
364598712021-11-2929.11.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Harichovce, KÚ: Spišská Nová Ves, PR: PZ Harichovce, Ulovený
237964152021-11-2222.11.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
357421982021-11-2222.11.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
694287352021-11-2222.11.2021Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
416783522021-11-2222.11.2021Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
967214582021-11-2626.11.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
951478322021-11-2929.11.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Ulovený
478213652021-11-2323.11.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Ulovený
163458272021-11-2323.11.2021Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Cinobaňa, PR: Ráztoky, Ulovený
783415922021-11-2323.11.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "HUBERT", KÚ: Veľká Ves, PR: Veľká Ves, Ulovený
731958622021-11-3030.11.2021Lanštiak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Ľubica, PR: JAvorina, Ulovený
496318252021-11-2323.11.2021Diviača - Poľovnícke združenie "HUBERT", KÚ: Veľká Ves, PR: Veľká Ves, Nájdený uhynutý
174829632021-11-3030.11.2021Dospelý diviak - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Ordzovany, PR: Orlovec, Ulovený
752486912021-12-0101.12.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Vyšná Rybnica, PR: Morské oko, Nájdený uhynutý
234817652021-11-3030.11.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Šuňava, KÚ: Lučivná, PR: Šuňava, Nájdený uhynutý
428593162021-12-0101.12.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kaľava, KÚ: Vojkovce, PR: PZ Kaľava, Nájdený uhynutý
425613782021-11-3030.11.2021Diviača - Samec, Poľovná spoločnosť Háje Budikovany, KÚ: Budikovany, PR: Holý Vrch, Ulovený
519672432021-11-2626.11.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Pohanský hrad Šurice, KÚ: Šurice, PR: Čamovce II, Nájdený uhynutý
768951422021-11-2626.11.2021Diviača - Samica, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Nájdený uhynutý
814923572021-12-2626.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Družba Jesenské, KÚ: Hodejovec, PR: Jesenské, Ulovený
143869522021-12-0303.12.2021Diviača - Poľovnícke združenie Vlk Voľa, KÚ: Strážske, PR: Vlk Strážske, Nájdený uhynutý
648253972021-12-0606.12.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Spišské Vlachy, KÚ: Spišské Vlachy, PR: PZ Spišské Vlachy, Nájdený uhynutý
697853212021-12-0808.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie JAVORINA Oreské, KÚ: Staré, PR: Javorina Oreské, Ulovený
246783912021-12-0606.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Spišské Vlachy, KÚ: Spišské Vlachy, PR: PZ Spišské Vlachy, Nájdený uhynutý
317625892021-10-2929.10.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Hodoš Čierny Potok, KÚ: Čierny Potok, PR: Čierny Potok, Nájdený uhynutý
742196582021-12-0101.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia Kamenný vŕšok, KÚ: Biskupice, PR: Fiľakovo- Máza, Nájdený uhynutý
128756432021-12-0303.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Ulovený
895174322021-12-0707.12.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišské Bystré, PR: Dubina, Nájdený uhynutý
542638972021-12-0808.12.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Vydrník, PR: PZ Dubina Poprad, Nájdený uhynutý
287519462021-12-0707.12.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Nájdený uhynutý
264873512021-12-0707.12.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Nájdený uhynutý
297548612021-12-1414.12.2021Dospelý diviak - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Ľubica, PR: Vojenske lesy, Nájdený uhynutý
836241592021-12-0909.12.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
257981362021-12-1010.12.2021Diviača - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Ordzovany, PR: Orlovec, Nájdený uhynutý
724583692021-12-1313.12.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišský Štiavnik, PR: Dubina, Nájdený uhynutý
364251982021-12-1313.12.2021Lanštiak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Ľubica, PR: Vojenske lesy, Nájdený uhynutý
796132842021-12-1010.12.2021Dospelý diviak - Samica, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, KÚ: Starý Smokovec, PR: TANAP, Ulovený
759814322021-12-1010.12.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť MONOSA CEROVO, KÚ: Radzovce, PR: Monosa Cerovo, Ulovený
936175842021-12-0909.12.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hlivištia, PR: Morské oko, Nájdený uhynutý
512983642021-12-1515.12.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Biela Hora, Ulovený
785326192021-12-1010.12.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Cinobaňa, PR: Ráztoky, Nájdený uhynutý
619547382021-12-0707.12.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kalinovo, KÚ: Kalinovo, PR: Kalinovo, Ulovený
786425932021-12-1010.12.2021Lanštiak - Samec, AGROSOLUM, s.r.o., KÚ: Mojín, PR: Sedem Chotár, Nájdený uhynutý
932547862021-12-1010.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Nájdený uhynutý
346918752021-12-1616.12.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie "Ľubica" Zvolenská Slatina, KÚ: Zvolenská Slatina, PR: Ľubica Zvolenská Slatina, Ulovený
856314272021-12-1616.12.2021Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ubľa, PR: Kosmatec, Ulovený
571368242021-12-1515.12.2021Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť "Dubina" Ruská Poruba, KÚ: Prituľany, PR: Zajac Ruská Poruba, Nájdený uhynutý
641392852021-11-2525.11.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Geča Breh, KÚ: Valaliky, PR: BREH, Ulovený
435169272021-12-1717.12.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vysoké Tatry, KÚ: Štrba, PR: Štrba, Nájdený uhynutý
874596312021-12-1515.12.2021Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Vyšný Slavkov, PR: Granč-Petrovce, Ulovený
792641852021-12-1515.12.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Poľanovce, PR: Granč-Petrovce, Ulovený
685491722021-12-1515.12.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Poľanovce, PR: Granč-Petrovce, Ulovený
719826542021-12-1414.12.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Nájdený uhynutý
758413622021-12-2121.12.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť VIMBEROK - HARDAŇOVA, KÚ: Kvakovce, PR: Vimberok, Nájdený uhynutý
759384162021-12-2020.12.2021Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hrubov, PR: Krosna, Nájdený uhynutý
915632742021-12-2121.12.2021Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Štefanovce, PR: Biela Studňa, Nájdený uhynutý
372958612021-12-2323.12.2021Dospelý diviak - Samec, AGROSOLUM, s.r.o., KÚ: Mojín, PR: Sedem Chotár, Nájdený uhynutý
475369282021-12-2222.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie RICHTÁROVO VALASKÁ, KÚ: Bystrá, PR: PZ Richtárovo Valaská, Nájdený uhynutý
465893722021-12-2222.12.2021Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Beňuš, PR: Les SR. š.p. OZ Beňuš Klatná, Nájdený uhynutý
394678512021-12-2020.12.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie, Sobôtka, KÚ: Ožďany, PR: Sobôtka, Ulovený
168257942021-12-2020.12.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie, Sobôtka, KÚ: Ožďany, PR: Sobôtka, Ulovený
168279342021-12-2020.12.2021Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie, Sobôtka, KÚ: Ožďany, PR: Sobôtka, Ulovený
584729132021-12-2222.12.2021Diviača - Samica, Lovecký spolok Hlavina, KÚ: Hrušovo, PR: Hlavina, Ulovený
976834152021-12-2121.12.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vysoké Tatry, KÚ: Mengusovce, PR: Štrba, Nájdený uhynutý
918246752021-12-2121.12.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Studenec, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
741258692021-12-2121.12.2021Diviača - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Bijacovce, PR: Orlovec, Ulovený
198453272021-12-2222.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Modrý Kameň, KÚ: Modrý Kameň, PR: PS Modrý Kameň, Ulovený
752864392021-12-2222.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Modrý Kameň, KÚ: Modrý Kameň, PR: PS Modrý Kameň, Ulovený
317458962021-12-2222.12.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Modrý Kameň, KÚ: Modrý Kameň, PR: PS Modrý Kameň, Ulovený
652347892021-12-2727.12.2021Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Dlhé Stráže, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
823617952021-12-2727.12.2021Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Dlhé Stráže, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
421836592021-12-2222.12.2021Dospelý diviak - Samica, Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., KÚ: Revúca, PR: Mestské lesy, Revúca spol. s r.o., Nájdený uhynutý
743268592021-12-2828.12.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Rákoš, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
487213692021-12-2828.12.2021Diviača - Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Rákoš, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
813276592021-12-0909.12.2021Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Choňkovce, PR: Morské oko, Nájdený uhynutý
734281952021-12-1313.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie HRÁDOK, KÚ: Kusín, PR: Hrádok Kusín, Ulovený
427189352021-12-2020.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie JAVORINA Oreské, KÚ: Staré, PR: Javorina Oreské, Ulovený
137584622021-12-1313.12.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Divá hus Pavlovce nad Uhom, KÚ: Pavlovce nad Uhom, PR: Divá hus Pavlovce nad Uhom, Ulovený
197356482021-12-1313.12.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie HRÁDOK, KÚ: Kusín, PR: Hrádok Kusín, Ulovený
147695822021-12-2929.12.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
641358292021-12-2929.12.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie KOPOV Merník, KÚ: Merník, PR: Paľova Hora, Ulovený
962573482021-12-2929.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kaľava, KÚ: Spišské Vlachy, PR: PZ Kaľava, Nájdený uhynutý
816274952021-12-2727.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie SRNEC Baškovce, KÚ: Hlivištia, PR: Srnec Baškovce, Ulovený
187236542021-12-2828.12.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Diviak Porúbka, KÚ: Priekopa, PR: Diviak Porúbka, Ulovený
756341922021-12-2929.12.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Železník, PR: Kovaný kameň, Nájdený uhynutý
673195282022-01-0303.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kalinovo, KÚ: Kalinovo, PR: Kalinovo, Ulovený
459712362022-01-0404.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slanec, PR: Slanská dolina, Ulovený
427395162021-12-3131.12.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Čuntava, KÚ: Dobšiná, PR: PR Čuntava, Nájdený uhynutý
647513822021-12-3131.12.2021Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Čuntava, KÚ: Dobšiná, PR: PZ Dobšiná Čuntava, Ulovený
836927542021-12-3131.12.2021Diviača - Samec, P.Z. "Bučky" Michalok, KÚ: Michalok, PR: PZ Bučky Michalok, Ulovený
697314822021-12-3131.12.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie OVRB - KOJONNA, KÚ: Beša, PR: Kojonna Beša, Ulovený
657219832021-12-3131.12.2021Lanštiak - Poľovnícke združenie ZAJAC, KÚ: Zalužice, PR: Zajac Zalužice, Nájdený uhynutý
739815242021-12-3131.12.2021Lanštiak - Poľovnícke združenie ZAJAC, KÚ: Zalužice, PR: Zajac Zalužice, Nájdený uhynutý
631259842022-01-0404.01.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
465872392022-01-0404.01.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
217648532022-01-0404.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Vysoké Tatry, KÚ: Štrba, PR: Štrba, Ulovený
831924672022-01-0404.01.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Poráč, KÚ: Chrasť nad Hornádom, PR: PZ Poráč, Nájdený uhynutý
531267482021-12-2121.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Nájdený uhynutý
389462152022-01-0303.01.2022Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ubľa, PR: Kosmatec, Nájdený uhynutý
159743262022-01-0404.01.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Čuntava, KÚ: Dobšiná, PR: PZ Čuntava Dobšiná, Nájdený uhynutý
384659122022-01-0505.01.2022Lanštiak - Samec, Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o., KÚ: Stratená, PR: Mestské lesy Dobšiná , Nájdený uhynutý
834697122022-01-0505.01.2022Diviača - Samec, Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o., KÚ: Stratená, PR: Mestské lesy Dobšiná , Nájdený uhynutý
298715342022-01-0404.01.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Čuntava, KÚ: Dobšiná, PR: PZ Čuntava Dobšiná, Nájdený uhynutý
357164822022-01-0505.01.2022Dospelý diviak - Samica, Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o., KÚ: Stratená, PR: Mestské lesy Dobšiná , Nájdený uhynutý
596413272022-01-0505.01.2022Lanštiak - Samica, Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o., KÚ: Stratená, PR: Mestské lesy Dobšiná , Nájdený uhynutý
431962872022-01-0505.01.2022Diviača - Samica, Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o., KÚ: Stratená, PR: Mestské lesy Dobšiná , Nájdený uhynutý
931478252021-12-2121.12.2021Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia Kamenný vŕšok, KÚ: Radzovce, PR: Fiľakovo- Máza, Nájdený uhynutý
247569132022-01-1010.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Biela Hora, Ulovený
295416872021-12-2727.12.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Nájdený uhynutý
968142352021-12-2828.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Ulovený
912473652021-12-2828.12.2021Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Ratka, KÚ: Ratka, PR: Ratka, Ulovený
982163472021-12-2828.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ratka, KÚ: Ratka, PR: Ratka, Ulovený
162573842021-12-2828.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ratka, KÚ: Ratka, PR: Ratka, Ulovený
312876452021-12-2323.12.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Kalonda, KÚ: Lipovany, PR: Kalonda, Nájdený uhynutý
821537492021-12-2828.12.2021Diviača - Samica, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Nájdený uhynutý
847935622021-12-2828.12.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Ratka, KÚ: Ratka, PR: Ratka, Ulovený
174265832021-12-2828.12.2021Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Šiatoroš, KÚ: Radzovce, PR: Šiatoroš, Ulovený
213769582021-12-2828.12.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Šiatoroš, KÚ: Radzovce, PR: Šiatoroš, Ulovený
251437692021-12-2828.12.2021Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Šiatoroš, KÚ: Šiatorská Bukovinka, PR: Šiatoroš, Ulovený
935647822022-01-0303.01.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Dukla Hrnčiarske Zalužany, KÚ: Ožďany, PR: Hrnčiarske Zalužany, Ulovený
749153682022-01-0707.01.2022Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rákoš, PR: Slanské vrchy I, Nájdený uhynutý
374926852022-01-1212.01.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Slanská Dolina Slanec, KÚ: Nový Salaš, PR: Slanska dolina, Nájdený uhynutý
829346712022-01-0404.01.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícky spolok CERINY Poltár, KÚ: Poltár, PR: Poltár, Ulovený
923458612022-01-1313.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia R Group, KÚ: Brusno, PR: PO R-Group B.B., Ulovený
294681372022-01-1111.01.2022Diviača - Samica, SESO - spol. s r.o., Vranov nad Topľou, KÚ: Sedliská, PR: Lysá Hora, Nájdený uhynutý
936572142022-01-1111.01.2022Diviača - Samica, SESO - spol. s r.o., Vranov nad Topľou, KÚ: Sedliská, PR: Lysá Hora, Nájdený uhynutý
316528792022-01-1212.01.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, KÚ: Važec, PR: PZ Čierny Váh, Ulovený
425891632022-01-1212.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Polom, KÚ: Polom, PR: Polom, Ulovený
429781652022-01-1212.01.2022Dospelý diviak - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Ľubica, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
184256732022-01-1212.01.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Kračúnovce, PR: Kovaný kameň, Nájdený uhynutý
631594872022-01-0505.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "HUBERT", KÚ: Veľká Ves, PR: Veľká Ves, Nájdený uhynutý
158362492022-01-0505.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Nitra nad Ipľom, KÚ: Nitra nad Ipľom, PR: Nitra nad Ipľom, Nájdený uhynutý
384956122022-01-0505.01.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť TOPOĽA, KÚ: Želmanovce, PR: Čepcov, Nájdený uhynutý
418527632022-01-0505.01.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť TOPOĽA, KÚ: Želmanovce, PR: Čepcov, Nájdený uhynutý
214765932022-01-1313.01.2022Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Zacharovce, PR: Peséta-Teháň, Nájdený uhynutý
948571362022-01-1313.01.2022Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Zacharovce, PR: Peséta-Teháň, Nájdený uhynutý
619832752022-01-1313.01.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Nájdený uhynutý
642719852022-01-1313.01.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Nájdený uhynutý
671548322022-01-1313.01.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Nájdený uhynutý
368197522022-01-1313.01.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Nájdený uhynutý
137526892022-01-1313.01.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Nájdený uhynutý
598374262022-01-1313.01.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Nájdený uhynutý
541872932022-01-1313.01.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Nájdený uhynutý
579468312022-01-1313.01.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Nájdený uhynutý
162973842022-01-1313.01.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Nájdený uhynutý
239481572022-01-1111.01.2022
217694532022-01-1414.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
287913642022-01-1414.01.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie "HUBERT", KÚ: Veľká Ves, PR: Veľká Ves, Nájdený uhynutý
452387912022-01-1717.01.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia BOHDANKA Bohdanovce, KÚ: Rákoš, PR: Nobiš, Nájdený uhynutý
423518792022-01-0707.01.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ubľa, PR: Kosmatec, Nájdený uhynutý
846231972022-01-0707.01.2022Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ubľa, PR: Kosmatec, Ulovený
538492762022-01-1212.01.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie OKUR Brekov, KÚ: Brekov, PR: Hrad, Nájdený uhynutý
967142832022-01-1414.01.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ubľa, PR: Kosmatec, Nájdený uhynutý
154697282022-01-1414.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
945726312022-01-1414.01.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
974625812022-01-1414.01.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
964723812022-01-1414.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
723568942022-01-1414.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
623458972022-01-1414.01.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
967435122022-01-1818.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "Erena", KÚ: Beša, PR: Erena Beša, Ulovený
549718262022-01-1919.01.2022Lanštiak - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Tvarožná, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
287146352022-01-1919.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove, KÚ: Tvarožná, PR: Tvarožna, Ulovený
517294632022-01-1818.01.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie PRIATEĽSTVO Podhoroď, KÚ: Podhoroď, PR: Priateľstvo Podhoroď, Ulovený
641532782022-01-2121.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VIMBEROK - HARDAŇOVA, KÚ: Kvakovce, PR: Vimberok, Nájdený uhynutý
864312572022-01-1818.01.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Cinobaňa, PR: Ráztoky, Nájdený uhynutý
283416952022-01-2121.01.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Poľanovce, PR: Granč-Petrovce, Nájdený uhynutý
432918562022-01-2424.01.2022Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Dargov, PR: Zemplínske vrchy, Nájdený uhynutý
761932452022-01-1919.01.2022Diviača - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Valaškovce - stred, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
681734252022-01-2525.01.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Latorica, KÚ: Čičarovce, PR: Latorica Čičarovce, Ulovený
549136282022-01-2424.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
436215792022-01-2424.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
461253892022-01-2424.01.2022Diviača - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Vinné, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
647531922022-01-2424.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
786419352022-01-2626.01.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Uhynutý zrazený
183572462022-01-2626.01.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
524693872022-01-2525.01.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
197325862022-01-2525.01.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
513624782022-01-2525.01.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
821934562022-01-1818.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Nájdený uhynutý
739685122022-01-2626.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Železník, PR: Kovaný Kameň, Ulovený
267589142022-01-1919.01.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Nájdený uhynutý
167284532022-01-1919.01.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Ulovený
192753462022-01-2525.01.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Nájdený uhynutý
931582642022-01-2525.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Družba Jesenské, KÚ: Hostice, PR: Jesenské, Ulovený
319826742022-01-2626.01.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
298571362022-01-2626.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kereswald, KÚ: Krížová Ves, PR: Križova Ves, Ulovený
427938562022-01-2626.01.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Vysoké Tatry, KÚ: Štrba, PR: Štrba, Nájdený uhynutý
483251672022-01-2626.01.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
843721652022-01-2626.01.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Ulovený
796254312022-01-0303.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Slanská Dolina Slanec, KÚ: Slanec, PR: Slanská dolina, Ulovený
734516292022-01-2828.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie VETERNÍK, KÚ: Čakanovce, PR: Hrabiny, Nájdený uhynutý
957382162022-01-3131.01.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Brusno, PR: Les SR. š.p. OZ Poľana PRČelnô, Nájdený uhynutý
827453912022-01-3131.01.2022Diviača - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Kusín, PR: VPR VLM Kamenica, Ulovený
623591742022-02-0101.02.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
924783152022-01-2828.01.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kereswald, KÚ: Majerka, PR: Krížová Ves, Ulovený
149386252022-02-0202.02.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícky spolok Očová, KÚ: Očová, PR: Očová, Nájdený uhynutý
263549872022-01-2727.01.2022Diviača - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Valaškovce - stred, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
268531492022-02-0303.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť SAKALOV LOMNÉ, KÚ: Valkov, PR: Sakalov, Nájdený uhynutý
678514932022-01-3131.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Nájdený uhynutý
813697252022-02-0101.02.2022
946728152022-01-1010.01.2022Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hajnáčka, PR: LESY SR OZ Rimavská Sobota, Nájdený uhynutý
934528672022-02-0202.02.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišský Štiavnik, PR: PZ DUBINA, Nájdený uhynutý
936815242022-02-0404.02.2022Diviača - Samica, Národné lesnícke centrum, KÚ: Michalková, PR: Pri Dube , Ulovený
128539742022-02-0404.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Harichovce, KÚ: Harichovce, PR: PZ Harichovce, Ulovený
189243752022-01-1919.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
978521462022-01-1919.01.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
619578432022-01-1919.01.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
583497212022-01-0505.01.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Rys Ubľa, KÚ: Michajlov, PR: Polom, Ulovený
325487162022-02-0202.02.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť SOKOLEJ, KÚ: Ptičie, PR: Sokolej, Nájdený uhynutý
476395822022-02-0404.02.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
749218532022-02-0404.02.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
726938412022-02-0707.02.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Vydrník, PR: Dubina, Nájdený uhynutý
961857232022-02-0808.02.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
853412672022-02-0707.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia R Group, KÚ: Lučatín, PR: PO R-Group B.B., Nájdený uhynutý
567893122022-02-0808.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Sampor, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
896473122022-01-2626.01.2022Lanštiak - Samec, PZ Hubert Kuzmice, KÚ: Kuzmice, PR: Kuzmice, Ulovený
169324572022-02-0909.02.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove, KÚ: Tvarožná, PR: Vlková, Nájdený uhynutý
497213862022-02-0909.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove, KÚ: Tvarožná, PR: Vlková, Nájdený uhynutý
875432692022-02-1010.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Očová, KÚ: Očová, PR: Očová, Nájdený uhynutý
174932852022-02-0909.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: PZ Priehrada Žalobín, Ulovený
632815942022-02-0909.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove, KÚ: Tvarožná, PR: Vlková, Nájdený uhynutý
594287132022-02-0909.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove, KÚ: Tvarožná, PR: Vlková, Nájdený uhynutý
145869722022-02-0909.02.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
426973182022-02-0909.02.2022Diviača - Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: PZ Priehrada Žalobín, Nájdený uhynutý
215798632022-02-0808.02.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok Kalonda, KÚ: Kalonda, PR: Kalonda, Nájdený uhynutý
596714232022-02-0808.02.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok Kalonda, KÚ: Kalonda, PR: Kalonda, Nájdený uhynutý
512943862022-02-0808.02.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícky spolok Kalonda, KÚ: Kalonda, PR: Kalonda, Nájdený uhynutý
765382492022-02-1111.02.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Hlboké - Kobeliarovo, KÚ: Vyšná Slaná, PR: PR Hlboké Kobeliarovo, Nájdený uhynutý
526489132021-12-2323.12.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ledovčík Šarišské Jastrabie, KÚ: Šarišské Jastrabie, PR: Ledovčík, Šarišské Jastrabie, Ulovený
148792362022-02-1515.02.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
831497262022-02-1515.02.2022Diviača - Samica, Technická univerzita vo Zvolene, KÚ: Môťová, PR: Makovisko Zvolen, Ulovený
873429562022-02-1111.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť SOKOLEJ, KÚ: Jasenov, PR: Sokolej, Nájdený uhynutý
728916352022-02-0202.02.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícky spolok RODOLA, KÚ: Brezno, PR: Gajdoška, Ulovený
635814972022-02-0202.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícky spolok RODOLA, KÚ: Brezno, PR: Gajdoška, Ulovený
963128542022-02-1111.02.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ubľa, PR: Kosmatec, Nájdený uhynutý
786319542022-02-1111.02.2022Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ubľa, PR: Kosmatec, Nájdený uhynutý
581697342022-02-1616.02.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia STOLICA, KÚ: Čierna Lehota, PR: PO Stolica, Nájdený uhynutý
238914752022-02-1616.02.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
457938622022-02-1616.02.2022Diviača - Poľovnícke združenie LÍŠKA, KÚ: Klokočov, PR: Hrádok Kusín, Nájdený uhynutý
356214782022-02-1616.02.2022Lanštiak - Poľovnícke združenie LÍŠKA, KÚ: Klokočov, PR: Hrádok Kusín, Nájdený uhynutý
769524182022-02-1616.02.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišský Štiavnik, PR: Dubina, Uhynutý zrazený
863519742022-02-0808.02.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Ulovený
352461782022-02-1616.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Jamník, KÚ: Jamník na Spiši, PR: PZ Jamník, Nájdený uhynutý
761859342022-02-1616.02.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Jamník, KÚ: Jamník na Spiši, PR: PZ Jamník, Nájdený uhynutý
614935782022-02-1616.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Jamník, KÚ: Jamník na Spiši, PR: PZ Jamník, Nájdený uhynutý
683927512022-02-1818.02.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Harichovce, KÚ: Harichovce, PR: PZ Harichovce, Nájdený uhynutý
613742892022-02-1818.02.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok - Urbár Trhovište, KÚ: Trhovište, PR: Urbár Trhovište, Nájdený uhynutý
258614932022-02-1818.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Jamník, KÚ: Jamník na Spiši, PR: PZ Jamník, Nájdený uhynutý
873146252022-02-1818.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Jamník, KÚ: Jamník na Spiši, PR: PZ Jamník, Nájdený uhynutý
925483672022-02-1818.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Jamník, KÚ: Jamník na Spiši, PR: PZ Jamník, Nájdený uhynutý
163948522022-02-1818.02.2022Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Vyšná Rybnica, PR: Morské oko, Nájdený uhynutý
725183492022-02-1818.02.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
597632182022-02-2121.02.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícky spolok Očová, KÚ: Očová, PR: Očová, Nájdený uhynutý
396512782022-02-1818.02.2022Diviača - Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, Nájdený uhynutý
631528742022-02-1818.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
974621382022-02-2222.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Ondava, KÚ: Tovarné, PR: Nemecká, Ulovený
532798142022-02-2222.02.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
319284572022-02-2222.02.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
241736892022-02-2222.02.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Harichovce, KÚ: Domaňovce, PR: PZ Harichovce, Nájdený uhynutý
536817492022-02-2222.02.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove, KÚ: Tvarožná, PR: Vlková, Nájdený uhynutý
391547622022-02-2323.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť TOPOĽA, KÚ: Kuková, PR: Čepcov, Nájdený uhynutý
453298162022-02-2222.02.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ, KÚ: Cinobaňa, PR: Cinobaňa, Nájdený uhynutý
639584122022-02-1818.02.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
543279862022-02-1515.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Ábelová-Madačka, KÚ: Ábelová, PR: Ábelová - Madačka, Ulovený
538417622022-02-2323.02.2022Diviača - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Ľubica, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
451386722022-02-2323.02.2022Diviača - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Ľubica, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
486729312022-02-2323.02.2022Dospelý diviak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Ľubica, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
582461372022-02-2222.02.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
912785462022-02-2222.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
347921862022-02-2222.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
574238162022-02-2222.02.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
963248712022-02-2222.02.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícky spolok Tavaszó, KÚ: Čamovce, PR: Čamovce I., Nájdený uhynutý
234789652022-02-2525.02.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj-Padarovce, KÚ: Vyšná Pokoradz, PR: Háj Padarovce, Nájdený uhynutý
213584762022-02-2525.02.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj-Padarovce, KÚ: Vyšná Pokoradz, PR: Háj Padarovce, Nájdený uhynutý
456289732022-02-2525.02.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Háj-Padarovce, KÚ: Vyšná Pokoradz, PR: Háj Padarovce, Nájdený uhynutý
143965782022-02-2525.02.2022Lanštiak - Samec, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Oľšavica, PR: Orlovec, Nájdený uhynutý
496215872022-02-2424.02.2022Lanštiak - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Oľšavica, PR: Orlovec, Nájdený uhynutý
137594822022-02-2525.02.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove, KÚ: Tvarožná, PR: Vlková, Nájdený uhynutý
581493622022-02-2525.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove, KÚ: Tvarožná, PR: Vlková, Nájdený uhynutý
497123862022-02-2525.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove, KÚ: Tvarožná, PR: Vlková, Nájdený uhynutý
325468792022-02-2525.02.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Podzámčok, PR: Michalková-Podzámčok, Nájdený uhynutý
837452962022-02-2424.02.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Nájdený uhynutý
329784652022-02-2424.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Nájdený uhynutý
492673152022-02-2424.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Nájdený uhynutý
876935412022-02-2424.02.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Nájdený uhynutý
957381262022-02-2424.02.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Nájdený uhynutý
924356872022-02-2424.02.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Nájdený uhynutý
413926582022-02-2424.02.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Nájdený uhynutý
354982162022-02-2424.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Nájdený uhynutý
368921452022-02-2424.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Nájdený uhynutý
623975182022-02-2424.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Nájdený uhynutý
475893122022-02-2828.02.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Spišský Štiavnik, PR: Dubina, Nájdený uhynutý
738946252022-02-2525.02.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Harichovce, KÚ: Domaňovce, PR: PZ Harichovce, Nájdený uhynutý
428765932022-03-0101.03.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Vlčinec, KÚ: Hodejov, PR: Ostrá Hodejov, Nájdený uhynutý
369872452022-03-0101.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
893456712022-03-0101.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Harichovce, KÚ: Danišovce, PR: PZ Harichovce, Nájdený uhynutý
736985422022-03-0101.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
374569822022-02-2525.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Ondava, KÚ: Tovarné, PR: Nemecká, Ulovený
431758292022-02-2828.02.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok CERINY Poltár, KÚ: Poltár, PR: Poltár, Nájdený uhynutý
859432672022-02-2828.02.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok CERINY Poltár, KÚ: Poltár, PR: Poltár, Nájdený uhynutý
983712452022-02-2828.02.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Šiatorská Bukovinka, PR: Karanč, Ulovený
635921742022-02-2828.02.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Šiatorská Bukovinka, PR: Karanč, Ulovený
138952742022-03-0202.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Železník, PR: Kovaný kameň, Nájdený uhynutý
138762952022-02-2828.02.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícky spolok CERINY Poltár, KÚ: Poltár, PR: Poltár, Nájdený uhynutý
167342852022-02-2828.02.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok CERINY Poltár, KÚ: Poltár, PR: Poltár, Nájdený uhynutý
651742892022-02-2828.02.2022Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Šiatorská Bukovinka, PR: Karanč, Ulovený
389517462022-02-2828.02.2022Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Šiatorská Bukovinka, PR: Karanč, Ulovený
342978562022-03-0101.03.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Hranovnica, PR: Dubina, Nájdený uhynutý
679243152022-03-0101.03.2022Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Žalobín, PR: Biela Studňa, Nájdený uhynutý
658231972022-03-0101.03.2022Lanštiak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Tvarožná, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
814926372022-03-0202.03.2022Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Žalobín, PR: Biela Studňa, Nájdený uhynutý
594781232022-02-2828.02.2022Diviača - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Klokočov, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
859132472022-02-2828.02.2022Diviača - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Klokočov, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
792518642022-02-2828.02.2022Diviača - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Klokočov, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
835749262022-03-0202.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
827649312022-02-2828.02.2022Dospelý diviak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Klokočov, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
843156272022-02-2828.02.2022Diviača - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Klokočov, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
623581792022-02-2828.02.2022Diviača - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Klokočov, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
265371842022-03-0202.03.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
421639782022-03-0404.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Nájdený uhynutý
197283462022-03-0404.03.2022Lanštiak - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Tvarožná, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
514387292022-03-0909.03.2022Dospelý diviak - Samec, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Ordzovany, PR: Orlovec, Nájdený uhynutý
672149352022-03-0808.03.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina Poprad, KÚ: Vydrník, PR: Dubina, Nájdený uhynutý
623179842022-03-1010.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Očová, KÚ: Očová, PR: Očová, Nájdený uhynutý
431928762022-03-0808.03.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Hradisko, KÚ: Lukačovce, PR: Hradisko, Nájdený uhynutý
285179462022-03-0808.03.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Ubľa, PR: Kosmatec, Nájdený uhynutý
685792412022-03-1111.03.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Pongrácovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
753816922022-03-1111.03.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Pongrácovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
249638172022-03-1111.03.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Pongrácovce, PR: Pongrácovce, Nájdený uhynutý
231648572022-03-1111.03.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Pongrácovce, PR: Pongrácovce, Nájdený uhynutý
824167352022-03-1111.03.2022Diviača - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Tvarožná, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
295417382022-03-1111.03.2022Lanštiak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Tvarožná, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
418526792022-03-0808.03.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
756914282022-03-0909.03.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Jariabok, KÚ: Topoľovka, PR: Dzurkove, Nájdený uhynutý
284793162022-03-0909.03.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Jariabok, KÚ: Topoľovka, PR: Dzurkove, Nájdený uhynutý
956423812022-03-1414.03.2022Lanštiak - Samec, Lesy mesta Levoča, spol. s r.o., KÚ: Levoča, PR: Lesy mesta Levoča, Nájdený uhynutý
153298462022-03-1515.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Očová, KÚ: Očová, PR: Očová, Ulovený
976432852022-03-1515.03.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Ulovený
524189362022-03-1111.03.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
948532762022-03-1616.03.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Kraskovo, KÚ: Vyšný Skálnik, PR: Kraskovo, Nájdený uhynutý
568417392022-03-1616.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kraskovo, KÚ: Vyšný Skálnik, PR: Kraskovo, Nájdený uhynutý
937582412022-03-1616.03.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Kraskovo, KÚ: Vyšný Skálnik, PR: Kraskovo, Nájdený uhynutý
685314922022-03-1717.03.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie BRDO I. Ostrá Lúka, KÚ: Ostrá Lúka, PR: Brdo Ostrá Lúka, Nájdený uhynutý
263174592022-03-1616.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie OKUR Brekov, KÚ: Brekov, PR: Hrad, Nájdený uhynutý
621984352022-03-1818.03.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
814653292022-03-1818.03.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
857169432022-02-2222.02.2022Diviača - Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: PZ Priehrada Žalobín, Nájdený uhynutý
597863122022-03-1616.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Komposesorát České Brezovo, KÚ: České Brezovo, PR: PS Komposesorát, Nájdený uhynutý
278453962022-03-1616.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Komposesorát České Brezovo, KÚ: České Brezovo, PR: PS Komposesorát, Nájdený uhynutý
346827952022-03-1616.03.2022Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Komposesorát České Brezovo, KÚ: České Brezovo, PR: PS Komposesorát, Nájdený uhynutý
951783242022-03-2121.03.2022Diviača - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Lešť I, PR: Javorie, Nájdený uhynutý
483691272022-02-2323.02.2022Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Mihovec, KÚ: Kociha, PR: Poľovnícky spolok Mihovec, Ulovený
854623912022-03-2222.03.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
794618232022-03-2222.03.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
164528372022-03-2222.03.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Dubník Čičava, KÚ: Vranov nad Topľou, PR: Dubník, Nájdený uhynutý
941258732022-03-1515.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Dubník Čičava, KÚ: Vranov nad Topľou, PR: Dubník, Nájdený uhynutý
816543292022-03-2222.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie BIELA HORA, KÚ: Michalovce, PR: Žabjany Michalovce, Nájdený uhynutý
721394682022-03-1919.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Čičva, KÚ: Vyšný Kazimír, PR: Dubník, Nájdený uhynutý
467951322022-03-2121.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ubľa, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
238457962022-03-2121.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ubľa, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
368917252022-03-0808.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie BARANEC, KÚ: Jakubovany, PR: PZ Baranec, Nájdený uhynutý
241965732022-03-0808.03.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie BARANEC, KÚ: Jakubovany, PR: PZ Baranec, Nájdený uhynutý
392741562022-03-0808.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie BARANEC, KÚ: Jakubovany, PR: PZ Baranec, Nájdený uhynutý
132784592022-03-0101.03.2022Diviača - Poľovné združenie Ostrô-Liptovský Trnovec, KÚ: Liptovské Matiašovce, PR: PZ Ostrô, Nájdený uhynutý
986342752022-03-2323.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Nitra nad Ipľom, KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: PS Nitra nad Ipľom, Nájdený uhynutý
751293482022-03-2222.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť SOKOLEJ, KÚ: Ptičie, PR: Sokolej, Nájdený uhynutý
548396722022-03-2222.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť SOKOLEJ, KÚ: Jasenov, PR: Sokolej, Nájdený uhynutý
985714322022-03-2323.03.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Poľanovce, PR: Granč-Petrovce, Nájdený uhynutý
754912682022-03-2222.03.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Braväcovo, PR: Maková, Ulovený
674395212022-03-2323.03.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Poľanovce, PR: Granč-Petrovce, Nájdený uhynutý
982167532022-03-2323.03.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Poľanovce, PR: Granč-Petrovce, Nájdený uhynutý
327519642022-03-2424.03.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Sampor, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
614928732022-03-2121.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Orogvány, KÚ: Tornaľa, PR: Lapša, Nájdený uhynutý
417259862022-03-1515.03.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Nájdený uhynutý
213769452022-03-2222.03.2022Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Východná, PR: Lesy SR š.p. OZ Tatry, Nájdený uhynutý
357462812022-03-2222.03.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícky spolok BAMARA, KÚ: Brehov, PR: Brehov, Ulovený
958617422022-03-2828.03.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
286159742022-03-2828.03.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
173542892022-03-2929.03.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Piskorovce, PR: Rybník Uhlisko, Nájdený uhynutý
684291752022-03-2525.03.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VYSOKAŇA, KÚ: Valkov, PR: Dlhý Diel, Nájdený uhynutý
463972852022-03-2525.03.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
973852612022-03-2828.03.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Ondava, KÚ: Tovarnianska Polianka, PR: Nemecká, Ulovený
156789342022-03-2929.03.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Slavošovce, KÚ: Slavošovce, PR: PR Slavošovce, Nájdený uhynutý
856732412022-03-2525.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť SOKOLEJ, KÚ: Ptičie, PR: Sokolej, Nájdený uhynutý
694285732022-03-2525.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť SOKOLEJ, KÚ: Ptičie, PR: Sokolej, Nájdený uhynutý
743892512022-03-2525.03.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
935812762022-03-2525.03.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
453682792022-03-3030.03.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, Nájdený uhynutý
631824952022-04-0101.04.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
712983542022-03-2929.03.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
152439872022-03-3030.03.2022Diviača - Samica, Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, Nájdený uhynutý
128634792022-03-3030.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, Nájdený uhynutý
145689372022-04-0101.04.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
728496352022-04-0101.04.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
789214632022-04-0101.04.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, Nájdený uhynutý
375162482022-04-0101.04.2022Diviača - Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, Nájdený uhynutý
912643582022-04-0101.04.2022Diviača - Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, Nájdený uhynutý
637548192022-04-0101.04.2022Diviača - Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, Nájdený uhynutý
562481392022-03-2929.03.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Nižný Blh, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
465392872022-03-1111.03.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Žalobín, PR: Biela Studňa, Nájdený uhynutý
597632482022-03-2929.03.2022Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Nižný Blh, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
194386572022-03-1111.03.2022Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Žalobín, PR: Biela Studňa, Nájdený uhynutý
427581932021-07-1414.07.2021Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Želovce, KÚ: Želovce, PR: PZ Želovce, Ulovený
735241892022-04-0505.04.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
817235692022-03-3030.03.2022Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Nitra nad Ipľom, KÚ: Nitra nad Ipľom, PR: PS Nitra nad Ipľom, Nájdený uhynutý
314725892022-04-0505.04.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča1, Nájdený uhynutý
498157622022-04-0505.04.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča1, Nájdený uhynutý
182976432022-04-0101.04.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
351926742022-04-0606.04.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Lipovica Kolbovce, KÚ: Krišľovce, PR: Lipovica, Nájdený uhynutý
651328792022-03-3030.03.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Strháre, KÚ: Horné Strháre, PR: PZ Strháre, Nájdený uhynutý
984637212022-04-0606.04.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Modrý Kameň, KÚ: Modrý Kameň, PR: PS Modrý Kameň, Ulovený
754869212022-04-0606.04.2022Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Nižná Oľka, PR: Krosna, Nájdený uhynutý
674839522022-04-0606.04.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Nižná Oľka, PR: Krosna, Nájdený uhynutý
139857242022-04-0606.04.2022Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Nižná Oľka, PR: Krosna, Nájdený uhynutý
725341692022-04-0808.04.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: PZ Kurinec, Nájdený uhynutý
348519262022-04-1212.04.2022Lanštiak - Samica, Obecné lesy Pliešovce s.r.o., KÚ: Pliešovce, PR: OL Pliešovce, Ulovený
851967232022-04-1111.04.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Jariabok, KÚ: Karná, PR: Dzurkové, Nájdený uhynutý
581467292022-04-1111.04.2022Lanštiak - Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Nájdený uhynutý
561379482022-04-1212.04.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie OKUR Brekov, KÚ: Brekov, PR: Hrad, Nájdený uhynutý
492365172022-04-1212.04.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť SOKOLEJ, KÚ: Jasenov, PR: Sokolej, Nájdený uhynutý
138496252022-04-1212.04.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícky spolok SLATINA, KÚ: Vaľkovo, PR: P.S. SLATINA, Nájdený uhynutý
475691822022-04-1313.04.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Ratka, KÚ: Ratka, PR: PZ - Ratka, Ulovený
765912842022-04-1212.04.2022Diviača - Samica, Poľovnícky spolok SLATINA, KÚ: Vaľkovo, PR: P.S. SLATINA, Nájdený uhynutý
314657282022-04-1313.04.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC, KÚ: Nové Hony, PR: PS VH - Petrovec, Nájdený uhynutý
492715632022-04-1313.04.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC, KÚ: Nové Hony, PR: PS VH - Petrovec, Nájdený uhynutý
518423762022-04-1313.04.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC, KÚ: Nové Hony, PR: PS VH - Petrovec, Nájdený uhynutý
562418372022-04-1313.04.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC, KÚ: Nové Hony, PR: PS VH - Petrovec, Nájdený uhynutý
214598362022-04-1212.04.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC, KÚ: Nové Hony, PR: PS VH - Petrovec, Nájdený uhynutý
871963452022-04-1313.04.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie "Kurtáň", KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: Poľovnícke Združenie Kurtáň, Ulovený
812594362022-04-1111.04.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
682793412022-04-1212.04.2022Dospelý diviak - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Poľanovce, PR: Orlovec, Nájdený uhynutý
156832492022-04-1313.04.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Nižné Repaše, KÚ: Oľšavica, PR: Nižné Repaše, Nájdený uhynutý
234958672022-04-1313.04.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Nižné Repaše, KÚ: Oľšavica, PR: Nižné Repaše, Nájdený uhynutý
496512732022-04-0606.04.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: Kurinec, Nájdený uhynutý
657432912022-04-1919.04.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC, KÚ: Nové Hony, PR: PS VH - Petrovec, Nájdený uhynutý
192543872022-04-1919.04.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC, KÚ: Nové Hony, PR: PS VH - Petrovec, Nájdený uhynutý
751863422022-04-1919.04.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC, KÚ: Nové Hony, PR: PS VH - Petrovec, Nájdený uhynutý
789625412022-04-1919.04.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC, KÚ: Nové Hony, PR: PS VH - Petrovec, Nájdený uhynutý
489173522022-04-1919.04.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VEĽKÁ HORA - PETROVEC, KÚ: Nové Hony, PR: PS VH - Petrovec, Nájdený uhynutý
861257342022-04-1919.04.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Kraskovo, KÚ: Kraskovo, PR: PZ Kraskovo, Ulovený
489627512022-04-1313.04.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Šapinec, PR: Ochrana, Ulovený
925683412022-04-2020.04.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie BRDO I. Ostrá Lúka, KÚ: Ostrá Lúka, PR: Brdo Ostrá Lúka, Ulovený
215647892022-04-2020.04.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Svätojánska dolina, KÚ: Uhorská Ves, PR: PZ Svätojánska dolina, Nájdený uhynutý
625314972022-04-2121.04.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok MAGINHRAD, KÚ: Nižný Skálnik, PR: Veľké Teriakovce, Ulovený
524176832022-04-1919.04.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Poľanovce, PR: Granč-Petrovce, Nájdený uhynutý
812947652022-04-2020.04.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
518692472022-04-2222.04.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Líška, KÚ: Dolné Mladonice, PR: Senohrad, Ulovený
786934512022-04-1313.04.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
752618342022-04-2222.04.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: PZ SNP Klenovec, Ulovený
623847912022-04-2525.04.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok Rovňany, KÚ: Rovňany, PR: PS Rovňany, Ulovený
546738922022-04-2222.04.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie HANČOV, KÚ: Kľušov, PR: Hančov, Nájdený uhynutý
347198522022-04-2525.04.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie "Kurtáň", KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: PZ Kurtáň, Nájdený uhynutý
157294682022-04-2525.04.2022Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Očová, KÚ: Očová, PR: Očová, Nájdený uhynutý
716945232022-04-2626.04.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
524937162022-04-2222.04.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Rusinec, KÚ: Jurkova Voľa, PR: Rusinec, Ulovený
981245632022-04-2121.04.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Jariabok, KÚ: Topoľovka, PR: Dzurkové, Nájdený uhynutý
576318292022-04-2727.04.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Čabraď, KÚ: Krupina, PR: Hubert Krupina, Ulovený
178296432022-04-2727.04.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť SAKALOV LOMNÉ, KÚ: Bžany, PR: Sakalov, Nájdený uhynutý
869321452022-04-2525.04.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie OKUR Brekov, KÚ: Brekov, PR: Hrad, Nájdený uhynutý
672941832022-04-2727.04.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VYSINA Ruská Volová, KÚ: Ruská Volová, PR: Vysina, Nájdený uhynutý
451723982022-04-2929.04.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
965132482022-04-2929.04.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Spišský Štvrtok, KÚ: Spišský Štvrtok, PR: Spišský Štvrtok, Ulovený
174853692022-04-1212.04.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Čičva, KÚ: Vyšný Kazimír, PR: PZ Čičva Sedliská, Nájdený uhynutý
798143522022-04-0808.04.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Čičva, KÚ: Sedliská, PR: PZ Čičva Sedliská, Nájdený uhynutý
967431252022-04-0808.04.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Čičva, KÚ: Vyšný Kazimír, PR: PZ Čičva Sedliská, Ulovený
457168232022-04-2929.04.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie JAVORINA Oreské, KÚ: Staré, PR: Javorina Oreské, Ulovený
429175682022-05-0404.05.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie "Kurtáň", KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: PZ Kurtáň, Nájdený uhynutý
356147292022-05-0404.05.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie "Kurtáň", KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: PZ Kurtáň, Nájdený uhynutý
426395172022-05-0404.05.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Sedem chotárov Tomášovce, KÚ: Tomášovce, PR: PZ Sedem chotárov, Ulovený
865943722022-05-0404.05.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "Kurtáň", KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: PZ Kurtáň, Nájdený uhynutý
361958422022-05-0404.05.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "Kurtáň", KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: PZ Kurtáň, Ulovený
375486122022-05-0505.05.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok Lupoč, KÚ: Lehôtka, PR: PS Lupoč, Ulovený
138964572022-05-0404.05.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Strháre, KÚ: Horné Strháre, PR: PZ Strháre, Nájdený uhynutý
621934872022-05-0505.05.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Sedem chotárov Tomášovce, KÚ: Tomášovce, PR: PZ Sedem chotárov, Nájdený uhynutý
429156732022-05-0505.05.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie "Kurtáň", KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: PZ Kurtáň, Nájdený uhynutý
123589672022-05-0505.05.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Sedem chotárov Tomášovce, KÚ: Tomášovce, PR: PZ Sedem chotárov, Nájdený uhynutý
165237482022-05-0505.05.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sedem chotárov Tomášovce, KÚ: Tomášovce, PR: PZ Sedem chotárov, Nájdený uhynutý
793142582022-05-0505.05.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sedem chotárov Tomášovce, KÚ: Tomášovce, PR: PZ Sedem chotárov, Nájdený uhynutý
681245372022-05-0505.05.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie "Kurtáň", KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: PZ Kurtáň, Nájdený uhynutý
234618592022-05-0606.05.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie JAVORINA Oreské, KÚ: Staré, PR: Javorina Oreské, Ulovený
829614572022-05-0606.05.2022Lanštiak - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Lažteky, PR: Javorie, Nájdený uhynutý
347986152022-05-0606.05.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Sebechleby, KÚ: Sebechleby, PR: Rovná Hora, Ulovený
741536922022-05-0606.05.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť TOPOĽA, KÚ: Kuková, PR: Čepcov, Ulovený
351462782022-05-0909.05.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Rybáre, PR: Sliač, Ulovený
249138562022-05-0909.05.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Svätojánska dolina, KÚ: Uhorská Ves, PR: PZ Svätojánska dolina, Nájdený uhynutý
824319562022-05-1111.05.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Rúbane Ľubietová, KÚ: Ľubietová, PR: PZ Rúbane Ľubietová, Ulovený
513649782022-05-1111.05.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: PZ Ľuboreč I, Nájdený uhynutý
563214872022-05-1313.05.2022Lanštiak - Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, Nájdený uhynutý
295143762022-05-1313.05.2022Lanštiak - Poľovnícka organizácia Chalaš Raslavice, KÚ: Nižné Raslavice, PR: Chalaš, Nájdený uhynutý
327651842022-05-1313.05.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok vlastníkov pôdy Bušince, KÚ: Bušince, PR: PSVP Bušince, Ulovený
914756282022-05-1616.05.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok SLATINA, KÚ: Vaľkovo, PR: PS Slatina, Nájdený uhynutý
621497852022-05-1717.05.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR, KÚ: Vígľaš, PR: Pod Boky, Nájdený uhynutý
384957612022-05-1717.05.2022Dospelý diviak - Samica, Lesy mesta Levoča, spol. s r.o., KÚ: Levoča, PR: Lesy mesta Levoča spol. s r.o., Nájdený uhynutý
934852762022-05-1717.05.2022Lanštiak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Tvarožná, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
618293752022-05-1717.05.2022Lanštiak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Tvarožná, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
157684932022-05-1818.05.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Tareky, KÚ: Abrahámovce, PR: Tareky, Nájdený uhynutý
345671282022-05-1818.05.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Plachtince, KÚ: Veľký Krtíš, PR: PZ Plachtince, Ulovený
951683242022-05-2020.05.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Divá hus Pavlovce nad Uhom, KÚ: Pavlovce nad Uhom, PR: Divá hus Pavlovce nad Uhom, Ulovený
387492512022-05-1616.05.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Daniel, KÚ: Myslina, PR: Lieskovčík, Nájdený uhynutý
695231842022-05-1818.05.2022Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Maškovce, PR: Zubenské, Nájdený uhynutý
812673542022-05-2323.05.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka organizácia KALAMÁRKA, KÚ: Detva, PR: Kalamárka Detva, Nájdený uhynutý
241678952022-05-2323.05.2022Dospelý diviak - Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
956438172022-05-2424.05.2022Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hlivištia, PR: Morské oko, Nájdený uhynutý
357218462022-05-2424.05.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie " RIKA" so sídlom v Úbreži, KÚ: Úbrež, PR: Rika Úbrež, Nájdený uhynutý
496581322022-05-2424.05.2022Lanštiak - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Ľubické kúpele, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
517423692022-05-2424.05.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Ľuboreč I, KÚ: Ľuboreč, PR: PZ Ľuboreč I, Ulovený
274968532022-05-2525.05.2022Diviača - Samec, Poľovnícka organizácia STOLICA, KÚ: Čierna Lehota, PR: PR ČIerna Lehota, Ulovený
192746582022-05-2525.05.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
651487932022-05-2525.05.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA, KÚ: Brusnica, PR: Potašńa, Nájdený uhynutý
654978122022-05-2020.05.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Jariabok, KÚ: Topoľovka, PR: Dzurkové, Ulovený
546798322022-04-2929.04.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie "Kurtáň", KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: PZ Kurtáň, Nájdený uhynutý
987126542022-05-2424.05.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kurinec-Rim.Sobota, KÚ: Rimavská Sobota, PR: PZ Kurinec, Nájdený uhynutý
529463872022-05-3131.05.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok MAGINHRAD, KÚ: Veľké Teriakovce, PR: Veľké Teriakovce, Ulovený
894357622022-06-0101.06.2022Lanštiak - Poľovnícke združenie Tareky, KÚ: Abrahámovce, PR: Tareky, Nájdený uhynutý
387951462022-06-0101.06.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie "Kurtáň", KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: PZ Kurtáň, Nájdený uhynutý
234798652022-06-0202.06.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Hrádok Pliešovce, KÚ: Pliešovce, PR: Hrádok Pliešovce, Ulovený
564923182022-06-0202.06.2022Diviača - Samica, Technická univerzita vo Zvolene, KÚ: Kráľová, PR: Makovisko Zvolen, Ulovený
419327852022-06-0202.06.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Hradisko, KÚ: Lukačovce, PR: Holpky, Nájdený uhynutý
261783452022-06-0202.06.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Hradisko, KÚ: Lukačovce, PR: Holpky, Nájdený uhynutý
832917642022-06-0606.06.2022Lanštiak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Podjavorie I, PR: Javorie, Ulovený
431768922022-06-0707.06.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie BRIAČ, KÚ: Čekovce, PR: Bzovík, Nájdený uhynutý
149382762022-06-0606.06.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie DOHODA Bačkov, KÚ: Bačkov, PR: Bačkov, Ulovený
523746192022-06-0909.06.2022Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Teplá, PR: Sklené Teplice, Nájdený uhynutý
124736892022-06-0909.06.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Päť vrchov Dobrá Niva, KÚ: Dobrá Niva, PR: Päť Vrchov Dobrá Niva, Ulovený
914532862022-06-0909.06.2022Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Žalobín, PR: Biela Studňa, Nájdený uhynutý
376451292022-04-0808.04.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Žalobín, PR: Biela Studňa, Nájdený uhynutý
176423582022-04-0808.04.2022Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Žalobín, PR: Biela Studňa, Nájdený uhynutý
812964572022-04-0808.04.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
357481292022-04-0505.04.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
712435682022-04-0808.04.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
789462132022-04-0808.04.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
862719352022-04-0808.04.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
398261542022-04-1212.04.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
923451782022-06-1010.06.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča1, Ulovený
138526492022-06-0707.06.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie "Kurtáň", KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: PZ Kurtáň, Nájdený uhynutý
294635872022-06-0707.06.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dukla Hrnčiarske Zalužany, KÚ: Hrnčiarske Zalužany, PR: PZ Dukla Hrnčiarske Zalužany, Ulovený
867325192022-06-1010.06.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok Mihovec, KÚ: Vrbovce nad Rimavou, PR: Hrachovo, Ulovený
347826912022-06-1010.06.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok Mihovec, KÚ: Vrbovce nad Rimavou, PR: Hrachovo, Ulovený
619573482022-06-1010.06.2022Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Bakta, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
847925362022-06-0909.06.2022Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Urbaristov Kaľová, KÚ: Uhorské, PR: PS URBARISTOV KAĽOVÁ, Ulovený
165743292022-05-1111.05.2022Lanštiak - Samec, Oskár Takács, KÚ: Soľnička, PR: Bažant - Poľany, Ulovený
894367122022-05-1313.05.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
146837922022-05-2424.05.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Nájdený uhynutý
479168532022-06-1515.06.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Tareky, KÚ: Buclovany, PR: Tareky, Nájdený uhynutý
975836122022-06-1414.06.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
918725462022-06-1616.06.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Rúbane Ľubietová, KÚ: Ľubietová, PR: PZ Rúbane Ľubietová, Ulovený
149328572022-05-3131.05.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dubník Čičava, KÚ: Vranov nad Topľou, PR: Dubník , Nájdený uhynutý
694875322022-06-1717.06.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Podkonice - Vysoká, KÚ: Podkonice, PR: PZ Podkonice Vysoká, Ulovený
748265912022-06-1717.06.2022Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenov, PR: Lesy SR š.p., PR Bystré, Nájdený uhynutý
218546932022-06-1515.06.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Železná Brána, KÚ: Kokava nad Rimavicou, PR: PS Železná brána, Uhynutý zrazený
419832652022-06-1515.06.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Železná Brána, KÚ: Kokava nad Rimavicou, PR: PS Železná brána, Ulovený
895412362022-06-1717.06.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Latorica SZIGET, KÚ: Leles, PR: Leles, Nájdený uhynutý
926578342022-06-1717.06.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vlčia studňa Čakanovce, KÚ: Čakanovce, PR: PZ Vlčia Studňa Čakanovce, Ulovený
326195842022-06-1717.06.2022Lanštiak - Samec, PZ Hubert Kuzmice, KÚ: Slivník, PR: Kuzmice, Ulovený
154932672022-06-1717.06.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie SKALKA Železník, KÚ: Kračúnovce, PR: Kovaný Kameň, Nájdený uhynutý
257841632022-06-2020.06.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Bijacovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
497812562022-06-2121.06.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Javor Krupina, KÚ: Krupina, PR: Javor Krupina, Nájdený uhynutý
746259382022-06-2020.06.2022Dospelý diviak - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Spišské Podhradie, PR: Orlovec, Nájdený uhynutý
386457212022-06-2121.06.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Dlhé Stráže, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
786149532022-06-2222.06.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Uhynutý zrazený
419683722022-06-1515.06.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Bučina, KÚ: Maškovce, PR: Suchár, Nájdený uhynutý
518742962022-06-2424.06.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovný spolok Bobor, KÚ: Ďurďoš, PR: Lány, Ulovený
416295782022-06-2727.06.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Tareky, KÚ: Buclovany, PR: Tareky, Nájdený uhynutý
692451382022-06-2727.06.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR, KÚ: Vígľaš, PR: Pod Boky, Nájdený uhynutý
612849732022-06-2828.06.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie STAVLINEC, KÚ: Matiaška, PR: Stavlinec, Nájdený uhynutý
715983622022-06-2828.06.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok Mihovec, KÚ: Kociha, PR: PS Mihovec, Ulovený
465281372022-07-0101.07.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok Mihovec, KÚ: Kociha, PR: PS Mihovec, Ulovený
325896712022-07-0101.07.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Ulovený
914578632022-07-0101.07.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bijacovce, KÚ: Poľanovce, PR: Pongracovce, Nájdený uhynutý
721963452022-07-0404.07.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie "Kurtáň", KÚ: Fiľakovské Kováče, PR: PZ Kurtáň, Nájdený uhynutý
518923472022-07-0707.07.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie "Lohyňa" Vígľašská Huta Kalinka, KÚ: Slatinka, PR: Lohyňa V.H. Kalinka, Ulovený
348671952022-07-0606.07.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Latorica, KÚ: Čičarovce, PR: Latorica Čičarovce, Ulovený
836751242022-07-0808.07.2022Lanštiak - Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA, KÚ: Tokajík, PR: Potašňa, Nájdený uhynutý
732965142022-07-0808.07.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie HANČOV, KÚ: Kľušov, PR: Hančov, Nájdený uhynutý
847356292022-07-0808.07.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
946137852022-07-0808.07.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie HANČOV, KÚ: Kľušov, PR: Hančov, Nájdený uhynutý
456912782022-07-0808.07.2022Lanštiak - Samica, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Jablonov, PR: Orlovec, Ulovený
934621872022-07-1111.07.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Túrňa, KÚ: Podzámčok, PR: Michalková-Podzámčok, Ulovený
418372562022-07-1111.07.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
715926342022-07-1111.07.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
719562842022-07-1111.07.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
739682542022-07-1111.07.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
521379462022-07-0808.07.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie HANČOV, KÚ: Kľušov, PR: Hančov, Ulovený
538749622022-07-1212.07.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Líška, KÚ: Horné Mladonice, PR: Senohrad, Ulovený
321947582022-07-1212.07.2022Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Úbrež, PR: Karná, Nájdený uhynutý
795264382022-07-1111.07.2022Diviača - Samec, SPZ Poľovnícke združenie Krála Mateja v Gemeri, KÚ: Gemer, PR: Gemer, Nájdený uhynutý
869273142022-07-1313.07.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie DOHODA Bačkov, KÚ: Bačkov, PR: Bačkov, Ulovený
628145792022-07-1313.07.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie HANČOV, KÚ: Kľušov, PR: Hančov, Ulovený
185274362022-07-1515.07.2022Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Úbrež, PR: Karná, Nájdený uhynutý
742389612022-07-1515.07.2022Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Úbrež, PR: Karná, Nájdený uhynutý
673419252022-07-1818.07.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Štálik Dubové I, KÚ: Bacúrov, PR: Homôlka, Nájdený uhynutý
427835912022-07-0606.07.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
852396712022-07-1818.07.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
683297512022-07-1818.07.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie ČARNOŠINA - Kochanovce, KÚ: Nižná Voľa, PR: Rovenky, Ulovený
153428692022-07-0606.07.2022Lanštiak - Poľovnícke združenie Tareky, KÚ: Buclovany, PR: Tareky, Nájdený uhynutý
546179322022-07-1818.07.2022Diviača - Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
512396842022-07-1818.07.2022Diviača - Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
436597212022-07-1818.07.2022Diviača - Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
589326712022-07-1919.07.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Latorica, KÚ: Čičarovce, PR: Latorica Čičarovce, Ulovený
861243952022-07-2020.07.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Poliakovce, PR: Lipie, Ulovený
143297862022-07-2121.07.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Dobrý Potok, KÚ: Ipeľský Potok, PR: PS Dobrý Potok, Nájdený uhynutý
948572632022-07-2020.07.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
495632812022-07-2121.07.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dukla Hrnčiarske Zalužany, KÚ: Sušany, PR: PZ Dukla Hrnčiarske Zalužany, Ulovený
978542632022-07-2121.07.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dukla Hrnčiarske Zalužany, KÚ: Sušany, PR: PZ Dukla Hrnčiarske Zalužany, Ulovený
627314982022-07-2121.07.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dukla Hrnčiarske Zalužany, KÚ: Sušany, PR: PZ Dukla Hrnčiarske Zalužany, Ulovený
254376182022-07-1212.07.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Ďapalovce, PR: Rybník Uhlisko, Nájdený uhynutý
576829432022-07-1515.07.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Ďapalovce, PR: Rybník Uhlisko, Nájdený uhynutý
579348162022-07-2222.07.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Dukla Hrnčiarske Zalužany, KÚ: Sušany, PR: PZ Dukla Hrnčiarske Zalužany, Ulovený
378294612022-07-2020.07.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Veverička, KÚ: Nižné Ladičkovce, PR: Záhorie, Ulovený
561497282022-07-2020.07.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Veverička, KÚ: Nižné Ladičkovce, PR: Záhorie, Ulovený
458623792022-07-0606.07.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie STAVLINEC, KÚ: Matiaška, PR: Stavlinec, Nájdený uhynutý
592784612022-07-0606.07.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie STAVLINEC, KÚ: Matiaška, PR: Stavlinec, Nájdený uhynutý
642197382022-07-2626.07.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
415238962022-07-2727.07.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Zvolen, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
827634152022-07-2727.07.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
384196252022-07-2727.07.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
369147282022-07-2626.07.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie SCOB, KÚ: Beňatina, PR: Biely Kameň, Ulovený
965312482022-07-2929.07.2022Diviača - Samec, PZ Jastrab Svätuš, KÚ: Svätuš, PR: Jastrab Svätuš, Ulovený
279416832022-07-2929.07.2022Lanštiak - Samec, Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o., KÚ: Zvolen, PR: Pustý Hrad, Ulovený
184937262022-07-2929.07.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Ulovený
289165742022-07-2828.07.2022Dospelý diviak - Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Valaškovce - stred, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
156342792022-07-2929.07.2022Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Vyšný Blh, PR: Peséta - Teháň, Nájdený uhynutý
879365142022-08-0303.08.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie HANČOV, KÚ: Kľušov, PR: Hančov, Nájdený uhynutý
641732852022-08-0303.08.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie HANČOV, KÚ: Kľušov, PR: Hančov, Nájdený uhynutý
463957282022-08-0303.08.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie HANČOV, KÚ: Kľušov, PR: Hančov, Nájdený uhynutý
531428672022-08-0303.08.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Ulovený
632475892022-08-0505.08.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Korytné, PR: Granč-Petrovce, Uhynutý zrazený
643521982022-08-0505.08.2022Lanštiak - Poľovnícke združenie Tareky, KÚ: Buclovany, PR: Tareky, Nájdený uhynutý
567239812022-08-0505.08.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Dubová, PR: Minerál, Ulovený
581247632022-08-0505.08.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Voniaca Tisovec, KÚ: Hačava, PR: Voniaca, Nájdený uhynutý
483751622022-08-0303.08.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Strela - Blatné Remety, KÚ: Blatné Remety, PR: Agronova Blatné Revištia, Ulovený
564938172022-08-1515.08.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
965437212022-08-1515.08.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícka organizácia MASARYKOV DVOR, KÚ: Vígľaš, PR: Pod Boky Vígľaš, Ulovený
751498322022-08-1515.08.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Ulovený
389261572022-08-1717.08.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
471593262022-08-1010.08.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Zvolen, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
271593642022-08-1717.08.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
253764892022-08-1010.08.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
829341752022-07-0505.07.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Ondava, KÚ: Hudcovce, PR: PS Ondava Stropkov, Nájdený uhynutý
417592832022-07-0606.07.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie STAVLINEC, KÚ: Matiaška, PR: Stavlinec, Nájdený uhynutý
645278912022-07-0808.07.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovný spolok Bobor, KÚ: Remeniny, PR: Lány, Nájdený uhynutý
842719362022-07-1919.07.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie STAVLINEC, KÚ: Matiaška, PR: Stavlinec, Nájdený uhynutý
945817262022-07-2929.07.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Piskorovce, PR: Rybník Uhlisko, Nájdený uhynutý
691425372022-08-0202.08.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VIMBEROK - HARDAŇOVA, KÚ: Kvakovce, PR: Vimberok, Nájdený uhynutý
836271942022-08-1010.08.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
156327982022-08-1010.08.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
958312642022-08-1010.08.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
589614322022-08-1212.08.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Plachtince, KÚ: Stredné Plachtince, PR: PZ Plachtince, Ulovený
835176942022-07-2929.07.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Ulovený
895642312022-08-1616.08.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Štálik Dubové I, KÚ: Breziny, PR: Homôlka, Nájdený uhynutý
786419322022-08-1717.08.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Zborov, PR: Kamenec, Ulovený
587423612022-08-1919.08.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Komárov, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
894235762022-08-0303.08.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie HANČOV, KÚ: Kľušov, PR: Hančov, Ulovený
562948132022-08-2424.08.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie "Erena", KÚ: Beša, PR: Erena Beša, Ulovený
439862152022-08-2424.08.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie HANČOV, KÚ: Kľušov, PR: Hančov, Nájdený uhynutý
275386142022-08-2424.08.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie HANČOV, KÚ: Kľušov, PR: Hančov, Nájdený uhynutý
679184252022-08-2424.08.2022Dospelý diviak - Samica, PZ Lazy, KÚ: Vyšná Voľa, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
841962532022-08-0505.08.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť VIMBEROK - HARDAŇOVA, KÚ: Kvakovce, PR: Vimberok, Nájdený uhynutý
185432792022-08-0505.08.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Piskorovce, PR: Rybník Uhlisko, Nájdený uhynutý
836521972022-08-3131.08.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
852946132022-08-3131.08.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
374958622022-08-3131.08.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
478139252022-08-3131.08.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie HANČOV, KÚ: Kľušov, PR: Hančov, Nájdený uhynutý
572649312022-08-3131.08.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
345896722022-09-0202.09.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
126534892022-09-0202.09.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
539647282022-09-0101.09.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Urbaristov Kaľová, KÚ: Uhorské, PR: PS URBARISTOV KAĽOVÁ, Ulovený
549618732022-09-0707.09.2022Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
168274352022-09-0707.09.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
546173822022-09-0707.09.2022Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
725961382022-09-0606.09.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Laborec, KÚ: Oborín, PR: Laborec Oborín, Ulovený
683241572022-09-0707.09.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Rozkvet, KÚ: Udavské, PR: Rebjakova, Nájdený uhynutý
695871432022-09-1313.09.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie LÍŠKA, KÚ: Vinné, PR: Dlhá - Vinné, Ulovený
856397212022-09-1313.09.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie UH Bežovce, KÚ: Záhor, PR: Uh Bežovce, Ulovený
137846252022-09-1919.09.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
986514272022-09-2626.09.2022Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Lukavica - Sampor, KÚ: Lukavica, PR: Lukavica, Ulovený
618527392022-09-2626.09.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
965724832022-09-2626.09.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
875149632022-09-2727.09.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Granč - Petrovce, PR: Granč-Petrovce, Nájdený uhynutý
165824392022-09-2727.09.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Spišské Podhradie, PR: Granč-Petrovce, Nájdený uhynutý
576219432022-09-2727.09.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko, KÚ: Spišské Podhradie, PR: Granč-Petrovce, Nájdený uhynutý
298461752022-07-0101.07.2022Diviača - SESO - spol. s r.o., Vranov nad Topľou, KÚ: Vranov nad Topľou, PR: Lysá Hora, Nájdený uhynutý
158472632022-10-0303.10.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
698123572022-10-0505.10.2022Lanštiak - Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Beloveža, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
892371642022-09-3030.09.2022Lanštiak - Samec, Oskár Takács, KÚ: Poľany, PR: Bažant - Poľany, Ulovený
714526892022-10-1212.10.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Kurima, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
412657382022-10-1212.10.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
361589272022-10-1212.10.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
912467532022-10-1212.10.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
273594682022-10-1212.10.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Levoča, PR: Levoča, Nájdený uhynutý
132679582022-10-0404.10.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Holčíkovce, PR: PZ Stikovica Holčíkovce, Nájdený uhynutý
492675812022-10-1414.10.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
357912842022-09-3030.09.2022Dospelý jedinec - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Jabloň, PR: Zubenské, Ulovený
967258132022-10-2121.10.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
942561782022-10-1919.10.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
219467852022-10-1919.10.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Zubné, PR: Zubenské, Nájdený uhynutý
769428512022-10-2828.10.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
264583192022-10-2828.10.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
526839742022-10-2828.10.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
916752342022-10-2828.10.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
475869322022-10-2828.10.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
519864372022-10-3131.10.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Poľana, KÚ: Rimavská Píla, PR: Hradová, Nájdený uhynutý
175849362022-11-0707.11.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie SPZ "Jedlinka" Rokytov pri Humennom, KÚ: Humenský Rokytov, PR: Výravka, Ulovený
314568292022-11-0909.11.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava, KÚ: Kluknava, PR: PS vlastníkov lesa a pôdy Kluknava, Ulovený
921578642022-11-0707.11.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Zvolen, PR: Sliač, Nájdený uhynutý
734691252022-11-1010.11.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Lipovica Kolbovce, KÚ: Kolbovce, PR: Lipovica, Nájdený uhynutý
149628352022-11-1010.11.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Lipovica Kolbovce, KÚ: Kolbovce, PR: Lipovica, Nájdený uhynutý
872341962022-11-1111.11.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Javor Krupina, KÚ: Krupina, PR: Javor Krupina, Ulovený
457928612022-11-0707.11.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
479352812022-11-1111.11.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
631528792022-11-1111.11.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
825179362022-11-0707.11.2022Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
685924132022-11-1616.11.2022Diviača - Samec, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
159684372022-11-0404.11.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Ulovený
593264812022-11-1616.11.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Lipovica Kolbovce, KÚ: Kolbovce, PR: Lipovica, Ulovený
237649582022-11-1616.11.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
412689732022-11-1616.11.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
867253412022-11-1616.11.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Kamenná Hora, Nájdený uhynutý
792385612022-11-1616.11.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kančov potok Stropkov, KÚ: Stropkov, PR: Kančov potok, Ulovený
863975412022-11-1616.11.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kančov potok Stropkov, KÚ: Stropkov, PR: Kančov potok, Ulovený
217649852022-11-2121.11.2022Dospelý diviak - Samica, PZ Lazy, KÚ: Nižná Voľa, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
859461232022-11-0808.11.2022Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť VIMBEROK - HARDAŇOVA, KÚ: Kvakovce, PR: Vimberok, Ulovený
582741362022-11-2323.11.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
283975462022-11-2323.11.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
582946172022-11-2323.11.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
319872642022-11-2323.11.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť VIMBEROK - HARDAŇOVA, KÚ: Kvakovce, PR: Vimberok, Nájdený uhynutý
621845372022-11-2323.11.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Ulovený
897251432022-11-2323.11.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
263187492022-11-2323.11.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie LIŠKA, KÚ: Nižná Radvaň, PR: Veliká, Nájdený uhynutý
465381722022-11-2323.11.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Ulovený
962381452022-11-2323.11.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Strážna, KÚ: Kurima, PR: Baková, Ulovený
546217892022-11-2828.11.2022Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
297846312022-11-2828.11.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť MAGNUM, KÚ: Hriňová, PR: Slanec, Nájdený uhynutý
785163292022-11-2828.11.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Diviak II., KÚ: Čabiny, PR: Viľšava, Nájdený uhynutý
341825672022-11-3030.11.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Maleník Vojtovce, KÚ: Vojtovce, PR: Maleník, Nájdený uhynutý
658713292022-11-3030.11.2022Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Modrý Kameň, KÚ: Modrý Kameň, PR: PS Modrý Kameň, Ulovený
697283142022-11-3030.11.2022Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Modrý Kameň, KÚ: Modrý Kameň, PR: PS Modrý Kameň, Ulovený
586137942022-11-3030.11.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Modrý Kameň, KÚ: Modrý Kameň, PR: PS Modrý Kameň, Ulovený
237895642022-11-2929.11.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Bukovina Poniky, KÚ: Poniky, PR: PZ Bukovina Poniky, Ulovený
613729842022-12-0505.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Poliakovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
578419322022-12-0505.12.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Družba Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Kamenná Hora, Nájdený uhynutý
793258412022-12-0505.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Strážna, KÚ: Kurima, PR: Baková, Nájdený uhynutý
719536842022-12-0505.12.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Kurima, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
712398652022-12-0505.12.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie LIPIE, KÚ: Nemcovce, PR: Lipie, Nájdený uhynutý
145629732022-11-2525.11.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Ábelová-Madačka, KÚ: Ábelová, PR: PS Abelová - Madačka, Ulovený
762893512022-12-0101.12.2022Dospelý diviak - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Valaškovce - stred, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
562378412022-11-0909.11.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Ulovený
934517282022-12-0606.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KOPANY Skrabské, KÚ: Skrabské, PR: Tarmošica, Ulovený
963875412022-12-0707.12.2022Diviača - Samec, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
281764352022-12-0707.12.2022Diviača - Samec, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
942568712022-12-0707.12.2022Lanštiak - Samec, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
346581792022-12-0707.12.2022Diviača - Samec, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
965143872022-12-0707.12.2022Diviača - Samec, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
645821732022-12-0707.12.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie „MARKOVEC", KÚ: Richvald, PR: Markovec, Nájdený uhynutý
293487562022-12-0707.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
548796312022-12-0707.12.2022Diviača - Samica, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
623457182022-12-0707.12.2022Diviača - Samica, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
826751432022-12-0808.12.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť MAGNUM, KÚ: Hriňová, PR: Slanec, Nájdený uhynutý
782195642022-12-0505.12.2022Diviača - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Valaškovce, PR: VPR VLM Kamenica nad Cirochou, Nájdený uhynutý
371265842022-12-0909.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Ulovený
916283542022-12-0707.12.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Lazy Dlhé nad Cirochou, KÚ: Dlhé nad Cirochou, PR: Hodková, Ulovený
756134282022-12-0707.12.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Magura, KÚ: Papín, PR: Jedlinka, Ulovený
451389272022-12-0707.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie LIŠKA, KÚ: Nižná Radvaň, PR: Veliká, Ulovený
821695472022-12-0707.12.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Jánošík, KÚ: Závadka, PR: Veliká, Ulovený
194586232022-12-1313.12.2022Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Remetské Hámre, PR: Morské oko, Nájdený uhynutý
671549282022-12-1414.12.2022Diviača - Samec, Obecné lesy Pliešovce s.r.o., KÚ: Pliešovce, PR: OL Pliešovce, Ulovený
659784122022-12-1414.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Rybáre, PR: Sliač, Nájdený uhynutý
438529172022-12-0909.12.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke občianske združenie LESNICA, KÚ: Malá Lodina, PR: Sivec, Nájdený uhynutý
734589122022-12-1414.12.2022Diviača - Samec, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
756839242022-12-0909.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Rafajovce, PR: Kelčanky, Ulovený
619324782022-12-1414.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Beloveža, PR: Jatník, Ulovený
235648192022-12-1414.12.2022Dospelý diviak - Samec, P.Z. "Bučky" Michalok, KÚ: Michalok, PR: Bučky, Ulovený
283591462022-12-1919.12.2022Diviača - Samec, PRO POPULO Poprad, s.r.o., KÚ: Ordzovany, PR: Orlovec, Ulovený
294751632022-12-1212.12.2022Dospelý diviak - Samec, SPZ Poľovnícke združenie VLK II Čabalovce, KÚ: Čabalovce, PR: Jasenovec, Ulovený
354912872022-12-0808.12.2022Lanštiak - Samica, SPZ Poľovnícke združenie VLK II Čabalovce, KÚ: Čabalovce, PR: Jasenovec, Ulovený
938456722022-12-2121.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Rybáre, PR: Sliač, Nájdený uhynutý
741956232022-12-2121.12.2022Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
975863212022-12-2121.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Slovenská Ľupča, KÚ: Slovenská Ľupča, PR: PZ Slovenská Ľupča, Ulovený
697415832022-12-2222.12.2022Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hriňová, PR: CHPO Poľana, Ulovený
854263912022-12-2121.12.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka organizácia Humenec, KÚ: Veľká Lodina, PR: Humenec, Ulovený
487531262022-12-2323.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Mrázovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
763215842022-12-2727.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Strážna, KÚ: Kurima, PR: Baková, Nájdený uhynutý
697324152022-12-2727.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "BARVIENOK", KÚ: Sveržov, PR: Kurovec, Ulovený
426195382022-12-2727.12.2022Diviača - Samica, PZ Lazy, KÚ: Nižná Voľa, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
718365922022-12-2323.12.2022Diviača - Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
156492372022-12-1515.12.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Hrabiny, KÚ: Krásny Brod, PR: MONASTÝR, Ulovený
258746192022-12-1414.12.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Sv. Hubert, KÚ: Sukov, PR: Jazvec, Ulovený
637294152022-12-2727.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kraskovo, KÚ: Rimavské Zalužany, PR: Kraskovo, Ulovený
214935872022-12-2727.12.2022Lanštiak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Šiatorská Bukovinka, PR: LESY SR š.p. OZ Poľana, Ulovený
715934622022-12-2929.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Ulovený
769524312023-01-0202.01.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Rybáre, PR: Sliač, Nájdený uhynutý
679241852023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Rybáre, PR: Sliač, Nájdený uhynutý
416879352023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Rykynčice, KÚ: Horné Rykynčice, PR: Rykynčice, Ulovený
762135482022-12-3030.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Bukovina Poniky, KÚ: Poniky, PR: PZ Bukovina Poniky, Nájdený uhynutý
732895462023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
567932142023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
532947162023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
165384792023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
183469752023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
934582762023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
972581342023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
957468132023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
632971452023-01-0202.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
591264782023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
935482162023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
562748912023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
243589162023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
341285962023-01-0202.01.2023Dospelý diviak - Samica, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
364195872023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie ČARNOŠINA - Kochanovce, KÚ: Oľšavce, PR: Rovenky, Nájdený uhynutý
539721482023-01-0202.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie ČARNOŠINA - Kochanovce, KÚ: Oľšavce, PR: Rovenky, Nájdený uhynutý
413968572023-01-0202.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Beloveža, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
342659872022-12-2020.12.2022Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Ulovený
738925412022-12-2323.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie ONDAVA so sídlom v Mikulášovej, KÚ: Mikulášová, PR: Smilniansky vrch, Ulovený
682937512022-12-3030.12.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Ulovený
198573462023-01-0303.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Lukové, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
789436152023-01-0303.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Lukové, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
923674152022-12-3030.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Ondava, KÚ: Tovarné, PR: Nemecka, Nájdený uhynutý
274689532023-01-0202.01.2023Lanštiak - Samec, P.Z. "Bučky" Michalok, KÚ: Michalok, PR: Bučky, Nájdený uhynutý
293457182023-01-0404.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Ortuťová, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
523678192023-01-0404.01.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
312479562022-12-3030.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícke združenie KOPANY Skrabské, KÚ: Skrabské, PR: Tarmošica, Nájdený uhynutý
347891622023-01-0404.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Beloveža, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
582176932023-01-0404.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
324187962023-01-0404.01.2023Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
846372912023-01-0404.01.2023Dospelý diviak - Samica, PZ Lazy, KÚ: Nižná Voľa, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
317594622023-01-0404.01.2023Diviača - Samica, PZ Lazy, KÚ: Nižná Voľa, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
586179422023-01-0202.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Piskorovce, PR: Rybník Uhlisko Ferligov , Nájdený uhynutý
987631452023-01-0404.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Nájdený uhynutý
592318762023-01-0404.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA, KÚ: Brusnica, PR: Potašňa, Nájdený uhynutý
281549762023-01-0404.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Makovica Kurimka, KÚ: Cernina, PR: Makovica, Nájdený uhynutý
238571942023-01-0404.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Makovica Kurimka, KÚ: Cernina, PR: Makovica, Nájdený uhynutý
945731282023-01-0909.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Rybáre, PR: Sliač, Nájdený uhynutý
197346582023-01-0909.01.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
216458932022-12-3030.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť SOKOLEJ, KÚ: Jasenov, PR: Sokolej, Ulovený
218745632023-01-1010.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Ulovený
986143752023-01-0505.01.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Magura, KÚ: Papín, PR: Jedlinka, Nájdený uhynutý
596724382023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
759243862023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
519486722023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
573426182023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
512768432023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Zborov, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
712958632023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Ulovený
239581672023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Ulovený
564198372023-01-1111.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Tareky, KÚ: Buclovany, PR: Tareky, Nájdený uhynutý
395824172023-01-1111.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
687539422023-01-1111.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
124783592023-01-1111.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
392615472023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
281574932023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
627983512023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samec, Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník, KÚ: Malý Horeš, PR: Malý Horeš, Ulovený
354916782023-01-1111.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie STAVENČÍK Zlaté, KÚ: Mokroluh, PR: Stavenčík, Ulovený
532861792023-01-1111.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Nájdený uhynutý
843961752023-01-1111.01.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Ulovený
571436292023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Mrázovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
815937422023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Nájdený uhynutý
735169242023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Nájdený uhynutý
842617932023-01-1111.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Nájdený uhynutý
196327452023-01-1111.01.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Girovce, PR: Kelčanky, Nájdený uhynutý
538247912023-01-0909.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Ďapalovce, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
839175242023-01-0909.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Girovce, PR: Kelčanky, Nájdený uhynutý
532714892023-01-1010.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "STAVENEC", KÚ: Vyšný Žipov, PR: Stavenec, Ulovený
829643172023-01-1212.01.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Ulovený
432875612023-01-1010.01.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Lazy Dlhé nad Cirochou, KÚ: Belá nad Cirochou, PR: Hodková, Nájdený uhynutý
467258392023-01-1010.01.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Magura, KÚ: Papín, PR: Jedlinka, Nájdený uhynutý
814672952023-01-1010.01.2023Diviača - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Magura, KÚ: Papín, PR: Jedlinka, Nájdený uhynutý
839246572023-01-1010.01.2023Diviača - Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Valaškovce - stred, PR: VPR VLM Kamenica, Nájdený uhynutý
543278692023-01-1313.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Ulovený
982753412023-01-1313.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Fijaš, PR: Kamenná, Ulovený
641782932023-01-1616.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podkriváň, KÚ: Podkriváň, PR: Podkriváň, Ulovený
123987652023-01-1616.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Komárov, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
694235182023-01-1717.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
298713462023-01-1818.01.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
942673152023-01-1818.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie "PRAMEŇ„, KÚ: Hažlín, PR: Prameň, Nájdený uhynutý
938142652023-01-1818.01.2023Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Dubovo II, Ulovený
293516872023-01-1616.01.2023Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Dubovo II, Ulovený
716924352023-01-1919.01.2023Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Jariabok, KÚ: Hrabovec nad Laborcom, PR: Zálužné, Nájdený uhynutý
691234872023-01-2020.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Soboš, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
628479132023-01-2323.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Lukové, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
523186492023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Jäger Iľovnica, KÚ: Adidovce, PR: Iľovnica, Ulovený
492683152023-01-2525.01.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Sokol Pichné, KÚ: Zubné, PR: Brezník, Nájdený uhynutý
938261472023-01-1717.01.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Nájdený uhynutý
895316422023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, KÚ: Kobyly, PR: Ondrejova hura, Nájdený uhynutý
417526932023-01-2424.01.2023Lanštiak - Samec, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Kolačkov, PR: Javorina, Ulovený
973264182023-01-2626.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Komposesorát České Brezovo, KÚ: České Brezovo, PR: PS Komposesorát, Ulovený
567129832023-01-2525.01.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Mrázovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
147928652023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Ostrý vrch Rovné, KÚ: Rovné, PR: Ostrý vrch, Nájdený uhynutý
381297652023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Ulovený
831975622023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť GAVRA, KÚ: Dlhoňa, PR: Hubert, Ulovený
159423872023-01-2525.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Miňovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
243567892023-01-2525.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Ulovený
819432652023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
964852372023-01-2525.01.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
329516472023-01-2525.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
794315262023-01-2727.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
265941832023-01-3131.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
157294382023-01-2424.01.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie KOPANY Skrabské, KÚ: Skrabské, PR: Tarmošica, Nájdený uhynutý
712953482023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Družba Jesenské, KÚ: Bizovo, PR: Jesenské, Nájdený uhynutý
635812792023-01-2424.01.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie KOPANY Skrabské, KÚ: Skrabské, PR: Tarmošica, Nájdený uhynutý
321965472023-01-3030.01.2023Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Mýtna, PR: LESY SR š.p. OZ Kriváň, Ulovený
654917282023-02-0101.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Lieskovec, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
763845922023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Lieskovec, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
832416572023-02-0101.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Lieskovec, KÚ: Lieskovec, PR: Hrádok Lieskovec, Nájdený uhynutý
639481722023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
762548132023-02-0101.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
952786432023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
159367282023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Strháre, KÚ: Dolné Strháre, PR: PZ Strháre, Nájdený uhynutý
917845232023-02-0101.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
347958622023-02-0101.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť SAKALOV LOMNÉ, KÚ: Kručov, PR: Sakalov, Nájdený uhynutý
583176242023-02-0101.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Tokajík, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
163759822023-02-0101.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
915382472023-02-0101.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
928153742023-02-0101.02.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Beňadikovce, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
934752812023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA, KÚ: Krišľovce, PR: Potašňa, Nájdený uhynutý
158743262023-02-0101.02.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť POTAŠŇA, KÚ: Brusnica, PR: Potašňa, Nájdený uhynutý
567914832023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
958621432023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
721689352023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
952183762023-02-0101.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Makovica Kurimka, KÚ: Kurimka, PR: Makovica, Ulovený
378612542023-01-3131.01.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie UHRINČ so sídlom v Sokoli, KÚ: Sokoľ, PR: Uhrinč, Nájdený uhynutý
175843622023-02-0303.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Tareky, KÚ: Buclovany, PR: Tareky, Nájdený uhynutý
751693822023-02-0303.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Orovnica, PR: Orovnica, Uhynutý zrazený
468512392023-02-0303.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Orovnica, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
567312982023-02-0303.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Orovnica, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
264791852023-02-0303.02.2023Diviača - PZ Lazy, KÚ: Nižná Voľa, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
356214792023-02-0303.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Kečkovce, PR: Kalinec, Uhynutý zrazený
869375212023-02-0303.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Ulovený
568374212023-02-0303.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Ulovený
584371922023-02-0606.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Ulovený
816759432023-01-3030.01.2023Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenovec, PR: Lesy SR š.p., OZ Gemer, Bánovo, Nájdený uhynutý
984371622023-02-0101.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Tekovské Nemce, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
794265312023-02-0303.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Ulovený
475932612023-02-0808.02.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
891245632023-02-0808.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Miňovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
814736592023-02-0808.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
785916232023-02-0808.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Maleník Vojtovce, KÚ: Veľkrop, PR: Maleník, Ulovený
368954212023-02-1010.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Bukovce, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
689137522023-02-0707.02.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
543987612023-02-0707.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
853291472023-02-1313.02.2023Diviača - Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
517249832023-02-1313.02.2023Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenovec, PR: Lesy SR š.p., OZ Gemer, Bánovo, Nájdený uhynutý
861749252023-02-1313.02.2023Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenovec, PR: Lesy SR š.p., OZ Gemer, Bánovo, Nájdený uhynutý
721534892023-02-1414.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
157382692023-02-1515.02.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
521689432023-02-1515.02.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Ulovený
719628542023-02-1515.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
629387142023-02-1616.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Ulovený
126984532023-02-1515.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Chotča, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
783691242023-02-1515.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Cigla, PR: Minerál, Ulovený
869345122023-02-1515.02.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Soboš, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
374851292023-02-1515.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vtáčnik, KÚ: Giraltovce, PR: Váčnik, Nájdený uhynutý
923457162023-02-1515.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Ulovený
624839712023-02-1515.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť SAKALOV LOMNÉ, KÚ: Kručov, PR: Sakalov, Nájdený uhynutý
478532612023-02-1717.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Ulovený
516873422023-02-1515.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Maleník Vojtovce, KÚ: Makovce, PR: Maleník, Ulovený
124593672023-02-1414.02.2023Lanštiak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: Klenovec, Nájdený uhynutý
125938762023-02-1515.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Dubová, PR: Minerál, Nájdený uhynutý
389164272023-02-1717.02.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
492731852023-02-1717.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
135486792023-02-2020.02.2023Dospelý diviak - Samica, PZ Lazy, KÚ: Hankovce, PR: Stráň, Nájdený uhynutý
579834612023-02-1717.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dolina so sídlom v Oľšavke, KÚ: Gribov, PR: Dolina, Ulovený
784652932023-02-1010.02.2023Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Rimavská Lehota, PR: LESY SR š.p. OZ Poľana, Ulovený
938672542023-02-1010.02.2023Diviača - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Selce, PR: LESY SR š.p. OZ Poľana, Nájdený uhynutý
376892512023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
289761352023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
683415922023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
568317942023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Slovenská Ľupča, KÚ: Slovenská Ľupča, PR: PZ Slovenská Ľupča, Ulovený
276938452023-02-2222.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Matovce, PR: Kamenná, Nájdený uhynutý
372186452023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť GAVRA, KÚ: Vyšná Pisaná, PR: Hubert, Ulovený
713468522023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť vlástníkov poľovných pozemkov KAMENNÁ SOBOŠ, KÚ: Valkovce, PR: Kamenná, Ulovený
849563722023-02-2222.02.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Cigla, PR: Minerál, Nájdený uhynutý
251784632023-01-3030.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Orovnica, PR: Orovnica, Uhynutý zrazený
142536982023-02-2020.02.2023Diviača - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenovec, PR: Bánovo, Nájdený uhynutý
128935762023-02-2020.02.2023Dospelý diviak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenovec, PR: Bánovo, Nájdený uhynutý
235698142023-02-2424.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Vyšný Hrabovec, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
965721832023-02-2424.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Beňadikovce, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
473812962023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
681345722023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
327849612023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
426319752023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
568914722023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
769184352023-02-2222.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
531947262023-02-2727.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie DOBROČ, KÚ: Dobroč, PR: PZ Dobroč, Nájdený uhynutý
265938172023-02-2727.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie DOBROČ, KÚ: Dobroč, PR: PZ Dobroč, Nájdený uhynutý
547193282023-02-2727.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie DOBROČ, KÚ: Dobroč, PR: PZ Dobroč, Nájdený uhynutý
219758462023-02-2727.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie DOBROČ, KÚ: Dobroč, PR: PZ Dobroč, Nájdený uhynutý
754326982023-02-2727.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie DOBROČ, KÚ: Dobroč, PR: PZ Dobroč, Nájdený uhynutý
425719362023-02-1010.02.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Ďapalovce, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
517926482023-02-1010.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Ďapalovce, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
813572462023-02-1313.02.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Ďapalovce, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
821576932023-02-1010.02.2023Lanštiak - Samica, Poľovný spolok Bobor, KÚ: Remeniny, PR: Lány, Nájdený uhynutý
269375412023-02-1010.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
154893262023-02-1010.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Obyce-Machulince-Suličín-Žitavany, KÚ: Kňažice, PR: PZ Obyce-Machulince-Suličín-Žitavany, Nájdený uhynutý
675438922023-02-1717.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Čelár, KÚ: Jedľové Kostoľany, PR: PS Čelár Hostie-Lom Jedľové Kostoľany, Nájdený uhynutý
483627192023-02-1717.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Čelár, KÚ: Jedľové Kostoľany, PR: PZ Čelár Hostie-Lom Jedľové Kostoľany, Nájdený uhynutý
469318752023-02-2424.02.2023Dospelý diviak - Samec, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Klenovec, PR: Bánovo, Nájdený uhynutý
893741262023-02-1010.02.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
328691572023-02-2424.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Cerovo, Nájdený uhynutý
762413892023-02-1414.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
543982162023-02-2222.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Giglovce, PR: Kelčanky, Nájdený uhynutý
683217492023-02-2828.02.2023Diviača - Samec, Poľovný spolok Bobor, KÚ: Remeniny, PR: Lány, Nájdený uhynutý
458637922023-02-1010.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Giglovce, PR: Kelčanky, Nájdený uhynutý
716483252023-02-1515.02.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
423796852023-02-1515.02.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Nová Kelča, PR: RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV, Nájdený uhynutý
581936472023-03-0101.03.2023Lanštiak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Bardejov, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
738261492023-03-0101.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
452369182023-03-0101.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Zborov, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
749813652023-03-0101.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
398754622023-03-0101.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Osie, KÚ: Svidník, PR: Osie, Nájdený uhynutý
649825312023-03-0101.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Osie, KÚ: Svidník, PR: Osie, Nájdený uhynutý
145293672023-03-0101.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Osie, KÚ: Svidník, PR: Osie, Nájdený uhynutý
381724592023-03-0101.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Beňadikovce, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
957421862023-03-0101.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Šarišské Čierne, PR: Minerál, Nájdený uhynutý
938571622023-03-0303.03.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: Klenovec, Nájdený uhynutý
349125862023-03-0303.03.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: Klenovec, Nájdený uhynutý
349627852023-03-0303.03.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: Klenovec, Nájdený uhynutý
987413562023-03-0101.03.2023Diviača - Samec, PZ Lazy, KÚ: Vyšná Voľa, PR: Stráň, Ulovený
951642372023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Strážna, KÚ: Šašová, PR: Baková, Nájdený uhynutý
386142592023-03-0303.03.2023Lanštiak - Samica, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, KÚ: Hertník, PR: Minčol II., Nájdený uhynutý
486135792023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec, KÚ: Klenovec, PR: LESY SR š.p. OZ Gemer, Nájdený uhynutý
235764182023-03-0303.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
675239842023-03-0303.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Beňadikovce, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
546791382023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Lazy, KÚ: Mlynárovce, PR: Lazy, Nájdený uhynutý
571498262023-03-0303.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Beňadikovce, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
193746822023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Vyšný Orlík, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
427586912023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Rusinec, KÚ: Nižný Orlík, PR: Rusinec, Nájdený uhynutý
397152462023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Dolina so sídlom v Oľšavke, KÚ: Gribov, PR: Dolina, Nájdený uhynutý
783465292023-03-0303.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Rusinec, KÚ: Nižný Orlík, PR: Rusinec, Nájdený uhynutý
932467512023-03-0606.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie ONDAVA so sídlom v Mikulášovej, KÚ: Mikulášová, PR: Smilniansky vrch, Nájdený uhynutý
387526142023-03-0606.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie ONDAVA so sídlom v Mikulášovej, KÚ: Mikulášová, PR: Smilniansky vrch, Nájdený uhynutý
781396242023-03-0606.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Zborov, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
681259432023-02-1010.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Obyce-Machulince-Suličín-Žitavany, KÚ: Kňažice, PR: PZ Obyce-Machulince-Suličín-Žitavany, Nájdený uhynutý
839651422023-02-1717.02.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Čelár, KÚ: Jedľové Kostoľany, PR: PZ Čelár Hostie-Lom Jedľové Kostoľany, Nájdený uhynutý
426381952023-01-0505.01.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícky spolok Lukov, KÚ: Čaradice, PR: PS Lukov , Nájdený uhynutý
915682372023-01-1212.01.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
683247912023-03-0101.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Cerovo, Nájdený uhynutý
846725392023-03-0606.03.2023Diviača - Poľovnícke združenie Čelár, KÚ: Jedľové Kostoľany, PR: PZ Čelár Hostie-Lom Jedľové Kostoľany, Nájdený uhynutý
846127352023-02-2020.02.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Čelár, KÚ: Jedľové Kostoľany, PR: PZ Čelár Hostie-Lom Jedľové Kostoľany, Nájdený uhynutý
197465232023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
314857622023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
647135282023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
654372812023-01-1313.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
837462152023-01-1313.01.2023Lanštiak - Poľovnícka spoločnosť Veľký Inovec, KÚ: Tekovské Nemce, PR: PS Veľký Inovec, Nájdený uhynutý
819354262023-03-0808.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Dlhá Lúka, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
341687922023-03-0808.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
427385612023-03-0808.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
568432712023-03-0808.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
971326842023-03-0808.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Dlhá Lúka, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
483796512023-03-0808.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Dlhá Lúka, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
283571642023-03-0808.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Andrejová, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
152743682023-03-0808.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Bardejovská Nová Ves, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
974851622023-03-0808.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Vlčie údolie, KÚ: Beňadikovce, PR: Ochrana, Nájdený uhynutý
641259372023-03-0808.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Vysoká Hora Chotča, KÚ: Chotča, PR: Vysoká hora, Nájdený uhynutý
275861432023-03-0808.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
321547692023-03-0808.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
394812762023-03-0808.03.2023Diviača - Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
873591622023-03-0808.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie SPZ "Jedlinka" Rokytov pri Humennom, KÚ: Humenský Rokytov, PR: Výravka, Nájdený uhynutý
845973622023-03-1010.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť SAKALOV LOMNÉ, KÚ: Nižná Olšava, PR: Sakalov, Nájdený uhynutý
487632192023-03-1010.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícky spolok Čaračín, KÚ: Orovnica, PR: Orovnica, Nájdený uhynutý
839427652023-03-1313.03.2023Dospelý diviak - Samica, URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol., KÚ: Jakubany, PR: US obce Jakubany, Nájdený uhynutý
614352892023-03-1313.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Kamenica, KÚ: Veľká Lehota, PR: Vojšín, Nájdený uhynutý
318426592023-01-3131.01.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie "Ľubica" Zvolenská Slatina, KÚ: Zvolenská Slatina, PR: Lubica, Nájdený uhynutý
684937522022-12-1515.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
963724152022-12-2020.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
389715642022-12-2222.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
682539712022-12-2222.12.2022Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
487963252022-12-1515.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
468975132022-12-1515.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
295873142022-12-1919.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
723594812022-12-2020.12.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
432987612022-12-2222.12.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
284573692022-12-2222.12.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
295817462022-12-2222.12.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
524981362022-12-2222.12.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
351629872022-12-2222.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
378642952022-12-2222.12.2022Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
321567492022-12-1414.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
169753422022-12-1414.12.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
845312672022-12-1414.12.2022Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
687431922022-12-1414.12.2022Diviača - Samica, Poľovnícka spoločnosť Čierňava, KÚ: Obyce, PR: Končiar, Nájdený uhynutý
218594732023-03-1010.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícka spoločnosť JATNÍK, KÚ: Beloveža, PR: Jatník, Nájdený uhynutý
465928312023-03-1515.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Tajov, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
812546392023-03-1515.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
854961372023-03-1515.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Rusinec, KÚ: Nižný Orlík, PR: Rusinec, Nájdený uhynutý
421759632023-03-1515.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Kečkovce, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
495376282023-03-1515.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Rusinec, KÚ: Jurkova Voľa, PR: Rusinec, Nájdený uhynutý
217856492023-03-1515.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Lysý vrch, KÚ: Šarbov, PR: Lysý Vrch, Ulovený
274896312023-03-1515.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Kečkovce, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
756219832023-03-1717.03.2023Diviača - Samec, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Rozkvet, KÚ: Rovné, PR: Rebjaková, Ulovený
231574892023-03-1717.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícky spolok Modrý Kameň, KÚ: Modrý Kameň, PR: PS Modrý Kameň, Uhynutý zrazený
294513862023-03-0707.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Rafajovce, PR: Rybník Uhlisko Ferligov Ďapalovce, Nájdený uhynutý
724561932023-03-1010.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KOPANY Skrabské, KÚ: Skrabské, PR: Tarmošica, Nájdený uhynutý
318579422023-03-1515.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Holčíkovce, PR: Holčíkovce, Nájdený uhynutý
231476582023-03-1717.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie RYBNÍK – UHLISKO – FERLIGOV Ďapalovce, KÚ: Ďapalovce, PR: Rybník Uhlisko Ferligov Ďapalovce, Nájdený uhynutý
748162592023-03-1515.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie STIKOVICA, KÚ: Holčíkovce, PR: Holčíkovce, Nájdený uhynutý
673985242023-03-2020.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Sliač - Kúpele, KÚ: Rybáre, PR: Sliač, Nájdený uhynutý
423186972023-03-2020.03.2023Dospelý diviak - Samica, Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, KÚ: Lomnička, PR: Javorina, Nájdený uhynutý
478631292022-12-2121.12.2022Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Strháre, KÚ: Dolné Strháre, PR: PZ Strháre, Nájdený uhynutý
927514832023-03-1010.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Cerovo, Nájdený uhynutý
817625932023-03-1010.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Cerovo, Nájdený uhynutý
381496722023-03-1010.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Cerovo, Nájdený uhynutý
926853742023-03-1010.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Cerovo-Rovenec, KÚ: Rimavská Lehota, PR: Cerovo, Nájdený uhynutý
612584372023-03-2222.03.2023Dospelý diviak - Samec, Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, KÚ: Lukavica, PR: Jedľovec, Nájdený uhynutý
719825462023-03-2222.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Kamenec Zborov, KÚ: Dlhá Lúka, PR: Kamenec, Nájdený uhynutý
617389522023-03-2222.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, KÚ: Nová Baňa, PR: Háj, Nájdený uhynutý
569317422023-03-2222.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Mrázovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
985267342023-03-2222.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie Dolina so sídlom v Oľšavke, KÚ: Staškovce, PR: Dolina, Nájdený uhynutý
814726932023-03-2222.03.2023Lanštiak - Samec, Poľovnícka spoločnosť Topľa so sídlom v Kalništi, KÚ: Brezov, PR: Topľa, Nájdený uhynutý
258163942023-03-2222.03.2023Diviača - Samec, Poľovnícke združenie KALINEC Vyšný Orlík, KÚ: Kečkovce, PR: Kalinec, Nájdený uhynutý
175463892023-03-2222.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Dubinka Mrázovce, KÚ: Miňovce, PR: Dubinka, Nájdený uhynutý
981652372023-03-2222.03.2023Dospelý diviak - Samec, Poľovnícke združenie Minerál, KÚ: Dubová, PR: Minerál, Nájdený uhynutý
413867252023-03-2222.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícka spoločnosť GAVRA, KÚ: Havranec, PR: Hubert, Nájdený uhynutý
598736412023-03-2222.03.2023Diviača - Samica, Poľovnícke združenie Dolina so sídlom v Oľšavke, KÚ: Gribov, PR: Dolina, Nájdený uhynutý
162783452023-03-2222.03.2023Lanštiak - Samica, Poľovnícke združenie Plachtince, KÚ: Modrý Kameň, PR: PZ Plachtince, Uhynutý zrazený
168375942023-03-2222.03.2023Dospelý diviak - Samica, Poľovnícke združenie Podlavice, KÚ: Riečka, PR: PZ Podlavice, Nájdený uhynutý
Údaje o výskyte AMO u diviakov a domácich ošípaných sú sumarizované, spracovávané a vyhodnocované ŠVPS SR.

U domácich ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných ( AMO). Podrobnosti PDF


Nález Dátum konfirmácie Popis
432022-07-2626.07.2022Obec Iňačovce, okres Michalovce, 25.7.2022 v chove náhly úhyn dvoch prasníc, 26.7. AMO potvrdený v NRL, depopulácia ohniska v počte 62 kusov ošípaných od 27.7.2022. Zistený nepriamy kontakt s ohniskom č. 41
422022-07-2525.07.2022Mesto Sliač, okres Zvolen, 22.7. náhly úhyn výkrmovej ošípanej, počas víkendu úhyn ďalších 5 výkrmových ošípaných, 25.7. AMO potvrdený v NRL, depopulácia ohniska v počte 59 kusov ošípaných od 27.7.2022
412022-07-2525.07.2022Obec Iňačovce, okres Michalovce, 21.7.2022 v chove náhly úhyn prasnice, 25.7. AMO potvrdený v NRL, depopulácia ohniska v počte 21 kusov ošípaných od 27.7.2022
402022-05-1313.05.2022chovateľ ošípaných v Medzilaborciach, počas kontroly chovu dňa 13.05.2022 zistená malátnosť u viacerých ošípaných, sťažený pohyb, odchýlky od fyziologických životných prejavov, úhyn viacerých kusov v chove do 200 kusov ošípaných , AMO potvrdené v NRL, vydané opatrenia 14.05.2022 depopulácia ohniska nákazy v počte 140 ošípaných ukončená 18.05.2022
392022-01-1919.01.2022obec Križovany , okr. Prešov, v chove úhyn viacerých ošípaných (8) v období 17-19.1.2022, celkovo chovaných 168 zvierat, lab. analýzy potvrdili AMO, depopulácia zvierat v chove 26.1.2022, opatrenia vydané pre ohnisko nákazy a pásmo ochrany ( 3km) a pozorovania(10 km)
382021-12-0606.12.2021obec Bruty , farma výkrmu ošípaných , farma patrí rovnakej spoločnosti ako ohnisko v obci Jesenské dánskej poľnohospodárskej spoločnosti, zavlečenie vírusu na farmu prísunom odstavčiat z primárneho ohniska Jesenské. odstavčatá boli určené na výkrm a prisunuté do dvoch hál farmy, pozorovaný náhly zvýšený úhyn odstavčiat, na farme do 20.000 ošípaných, depopulácia prebieha postupne od 9.12.2021 ( sekundárne ohnisko k nálezu č. 37)
372021-12-0202.12.2021obec Jesenské, okr. Rimavská Sobota, komerčný chov ošípaných, farma Domafala dánska poľnohospodárska spoločnosť, náhly úhyn viacerých prasníc, v chove viac ako 3200 prasníc, 700 prasničiek a vyše 21 000 odstavčiat , depopulácia celého chovu od 4.12.2021
362021-10-2929.10.2021drobnochov v obci Brekov, v chove 5 ošípaných a 7 ciciakov , prasnica dňa 26.10.2021 - strata chuti k žrádlu a strata mlieka po oprasení, predpokladané popôrodné problémy, následne prasnica uhynula, odobratá vzorka aj na AMO ktoré NRL potvrdilo ako pozitívne na prítomnosť vírusu AMO, ciciaky následne uhynuli, ostatné ošípané v chove utratené, dezinfekcia ohniska nákazy, stanovené zóny príslušnou RVPS Humenné- ochrany (3km okolo ohniska) a pásmo pozorovania ( 10 km okolo ohniska)
352021-08-0404.08.2021V chove ošípaných v okrese Vranov nad Topľou, obec Kučín ;dňa 3.8.2021 náhly úhyn prasnice bez klinických prejavov ochorenia, odobraté vzorky v NRL Zvolen potvrdili dňa 4.8.2021 prítomnosť vírusu AMO na farme, depopulácia ohniska 5.8.2021, vytvorené ochranné 3 km pásmo a pásmo dohľadu 10 km a prijaté opatrenia RVPS Vranov nad Topľou na zabránenie šírenia nákazy, spolu v ohnisku ku dňu 4.8.2021 bolo 23 ošípaných - 1 prasnica a 22 ciciakov;
342021-08-0404.08.2021Súkromný chovateľ ošípaných , obec Svätá Mária, okres Trebišov, v chove úhyn výkrmovej ošípanej, laboratórne potvrdený AMO dňa 4.8.2021; v chove sa nachádzali ďalšie 2 výkrmové ošípané, ktoré boli depopulované;
332021-07-3030.07.2021Súkromný chovateľ ošípaných, obec Zemplín, okres Trebišov, v chove úhyn výkrmovej ošípanej po predchádzajúcej liečbe, laboratórne potvrdený AMO dňa 30.7.2021; na danej adrese bolo v chove celkom 8 výkrmových ošípaných, ohnisko depopulované;
322021-07-2929.07.2021chov ošípaných v okrese Vranov nad Topľou, obec Vyšný Žipov;dňa 26.7.2021 náhly úhyn kanca bez klinických prejavov ochorenia, následne súkromný vet. lekár vyšetril všetky zvieratá, 2 ošípané vykazovali príznaky- nechutenstvo, apatia, dňa 28.7.2021 2 ošípané uhynuli, odobraté vzorky v NRL Zvolen potvrdili prítomnosť vírusu AMO na farme, depopulácia ohniska 2.8.2021, vytvorené ochranné 3 km pásmo a pásmo dohľadu 10 km a prijaté opatrenia RVPS Vranov nad Topľou na zabránenie šírenia nákazy, spolu v ohnisku ku dňu 29.7.2021 bolo 91 ošípaných- 48 dospelé ošípané , 20 odstavčiat a 28 ciciakov
312021-07-2929.07.2021Dňa 28.07.2021 bolo na RVPS Banská Bystrica nahlásené podozrenie z výskytu AMO u chovateľa v meste Brezno. V chove zistené sťažené dýchanie a apatia u ošípaných. spolu v chove 11 ošípaných , 3 uhynuli, pitva 2 kusov- príznaky prekrvenia pľúc, zväčšená slezina , prekrvenie obličiek Dňa 29.06.2021 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny ústav vo Zvolene protokolom o vyšetrení CP:42222/2021 úradne potvrdil použitím ASFV Ag PCR metódy výskyt afrického moru ošípaných u. Depopulácia ohniska realizovaná, prijaté opatrenia pre pásma 3 a 10 km okolo ohniska
302021-07-2727.07.2021obec Malé Zlievce, okr. veľký Krtíš , v drobnochove, 23.7.2021 u výkrmovej ošípanej prejav gastrointestinálneho a pulmonálneho ochorenia, následne 25.7.2021 úhyn tejto ošípanej, vyslovené podozrenie na AMoO, na adrese chovateľa registrovaná ešte jedna ošípaná, depopulácia vykonaná po potvrdení výsledku lab. vyšetrenia na AMO dňa 27.07-2021, prijaté opatrenia pre ohnisko a pásma 3 km a 10 km okolo ohniska
292021-06-2222.06.2021Družstvo Agrospol, Družstvo Boľkovce, farma Lučenec, komerčný chov potvrdené výsledkom NRL Zvolen dňa 22.6.2021, od 18.6.2021 v jednej sekcii( výkrm) zaznamenaný znížený príjem krmiva, u niektorých zvierat sťažené dýchanie a horúčka 40.5 st. Celzia. Úhyn viacerých kusov ošípaných spolu v rôznych kategóriách 6970 ošípaných, depopulácia od 23.6.2021 , prijaté opatrenia na zabránenie šírenia nákazy
282020-09-2222.09.2020súkromný chovateľ ,úžitkový chov ošípaných, obec Buzica, 19.09.2020 chovateľ hlási abort prasnice ( mala aj krvácaniny na uchu a krku) odobratá vzorka na AMO , úhyn tejto prasnice 20.09.2020, potvrdenie AMO v chove Národným referenčným laboratóriom vo Zvolene; spolu v chove 25 ošípaných, depopulácia chovu dňa 24.09.2020
272020-09-0404.09.2020súkromný drobnochovateľ , neregistrovaný chov(!), zdravotné problémy u výkrmových ošípaných, v chove 2 ošípané 170 a 150 kg, pozitívne testované ošípané na AMO, utratenie ošípaných 04.09.2020, chov z s nízkou úrovňou biologickej ochrany, výskyt v obci Hrušov cca 2 km od SK/HU hranice
262020-09-0404.09.2020chovateľ ošípaných v obci Nižný Žipov, v chove úhyn 300 kg kanca, pozitívne testovaný na AMO, depopulácia ohniska 4.9.2020 ( 5 ks prasníc, 17ks výkrm a 10 odstavčiat)
252020-09-0202.09.2020súkromný chovateľ ošípaných , obec Malé Ozorovce, v chove úhyn cca 120 kg ošípanej, laboratórne potvrdený AMO; na danej adrese v chove, ostávajúce ošípané v ohnisku ( 1 prasnica +7 ciciakov + 5 výkrmových ošípaných) depopulované dňa 04.09.2020
242020-09-0202.09.2020súkromný drobnochovateľ v obci Michaľany, odber vzoriek ošípanej počas domácej zabíjačky, laboratórne potvrdený AMO, ošípaná bez klinických príznakov; ostávajúce 2 ošípané na adrese potvrdenia nákazy depopulované
232020-09-0202.09.2020súkromný drobnochovateľ v obci Streda nad Bodrogom, ošípaná náhle uhynula, laboratórny výsledok potvrdil AMO v chove; ostávajúca 1 ošípaná patriaca rodinnému príslušníkovi usmrtená, ohnisko depopulované
222020-08-2727.08.2020výskyt u súkromného chovateľa v obci Zemplínske Hradište, okr. Trebišov; vzorka odobratá v chove v rámci monitoringu afrického moru ošípaných v pásme pozorovania- teda v 10 km pásme potvrdeného výskytu AMO u domácich ošípaných; V chove bolo 11 ošípaných, uhynutý kanec bol pozitívne testovaný na AMO. Spolu 10 ošípaných ( 1 prasnica a 9 odstavčiat) bolo utratených dňa 27.08.2020.
212020-08-2626.08.2020súkromný chov ošípaných, v rovnakej obci ako prípad č. 20 ( Zemplínska Nová Ves- Úpor), v chove zdravotné problémy ošpaných, 4 ošípané z toho 1 kanec a 1 prasnica, depopulácia 26.8.2020
202020-08-2525.08.2020chov ošípaných u súkromného chovateľa v obci Zemplínska Nová Ves, časť Úpor, v chove je 22 ošípaných z toho 1 kanec a 3 prasnice, začiatkom 35. týždňa roku 2020 pozorované zdravotné problémy u ošípanej, vzorka odoslaná na vyšetrenie 24.8.2020, potvrdenie 25.08.2020, opatrenia prijaté vrátane depopulácie ohniska nákazy
192020-08-2525.08.2020farma Agropodniku Slamoz- farma Čalovka, okr. Trebišov. V ohnisku nákazy sa momentálne nachádza 221 ošípaných, usmrtenie ošípaných 26.08.2020
182020-08-2121.08.2020registrovaný chov v obci Zemplínsky Branč, v chove 26 ošípaných, pozorované zdravotné problémy u ošípaných a kožné zmeny; odber vzoriek potvrdil nákazu AMO. Následná depopulácia ohniska, cca 4 km od ohniska v Zemplínskom Hradišti potvrdenom 17.08.2020
172020-08-2121.08.2020chov v obci Mokrance; malý registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 15 ks ošípaných (z toho 3 prasnice); približne 6 km od predchádzajúceho ohniska v obci Janík a v oblasti kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych potvrdení AMO vírusu v populácii diviakov.U 1 prasnice pozorované zdravotné problémy – potrat (abortus) u gravidnej prasnice, potvrdená nákaza AMO, depopulácia ohniska a kontaktných chovov realizovaná.
162020-08-1717.08.2020chov v obci Luhyňa; komerčný chov ošípaných s celkovým počtom 380 ošípaných (z toho 35 prasníc).U 1 prasnice pozorované zdravotné problémy a prasnica následne náhle uhynula. Privolaní súkromní a úradní veterinárni lekári vykonali odber vzoriek a pitvu uhynutej ošípanej. Následne úhyn ďalších 2 prasníc a viacero zvierat prejavovalo príznaky afrického moru ošípaných. Všetky uhynuté ošípané boli prevzaté kafilerickým podnikom na neškodné odstránenie. Depopulácia ošípaných v chove následne po potvrdení nákazy zrealizovaná.
152020-08-1717.08.2020registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 16 ošípaných (z toho 2 prasnice), obec Zemplínske Hradište, V chove ochorela prasnica, ktorá následne uhynula.Kontaktné zidentifikované chovy ošípaných depopulované
142020-08-1212.08.2020obec Veľké Trakany, okr. Trebišov, ošípaná ( prasnica) uhynula počas pôrodu ( ciciaky boli porodené už uhynuté). Miesto výskytu je v 3 km ochrannom pásme , ktoré bolo vytýčené v súvislosti s ohniskom obci Čierna a vzorka vyšetrená v rámci monitoringu v ochrannom pásme AMO.
132020-08-0606.08.2020druhé potvrdenie ( ohnisko nákazy)v roku 2020 - obec Janík, okr. Košice-okolie, súkromný chovateľ, záhumienkový chov, 20 ošípaných v chove; ku dňu potvrdenia nákazy 5 ošípaných uhynulo; ošípané pospávali neprijímali krmivo, pitva ošípaných ( výrazne zväčšená tmavá slezina) poukázala na nákazu AMO, depopulácia ohniska a kontaktných chovov v obci 7.8.2020
122020-07-1010.07.2020prvý nález v roku 2020 - obec Čierna, okr. Trebišov súkromný chovateľ, záhumienkový chov, 2 ošípané v chove; ošípané mali zvýšenú telesnú teplotu a neprijímali krmivo, následne úhyn oboch ošípaných
112019-08-1919.08.2019obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov 1 úhyn, viac ošípaných sa v chove nenachádzalo.
102019-08-1515.08.2019obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov , z 3 ošípaných 1 úhyn.
92019-08-1515.08.2019obec Rad – časť Hrušov, neďaleko obce Rad, kde bol potvrdený 4 prípad , v záhumienkovom chove boli chované 3 ošípané , 1 uhynula.
82019-08-1515.08.2019obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula,
72019-08-1515.08.2019obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula,
62019-08-1515.08.2019obec Svätá Mária , v susedstve prípadu č.5, v chove 3 kusy ošípaných, 1 uhynula.
52019-08-1313.08.2019záhumienkový chov , obec Svätá Mária, časť Pavlovo, v chove 8 kusov ošípaných, 1 uhynula a vyšetrením diagnostikovaná prítomnosť vírusu AMO. Miesto výskytu je v rámci už vytýčeného ochranného pásma týkajúceho sa predchádzajúcich potvrdených ohnísk. I v tomto prípade prebieha epizootologické šetrenie. V danej obci prebehne utratenie ošípaných ako v ohnisku tak v kontaktných chovoch
42019-08-0606.08.2019ošípaná u súkromného chovateľa v obci Rad, okres Trebišov, vzdialenosť od ostatných prípadov je niekoľko km. V chove bola chovaná iba jedna ošípaná, Indikované zdravotné problémy a zvýšená teplota. Zidentifikované kontaktné chovy, v obci kde prebehne utratenie ošípaných dňa 8.8.2019. Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie,
32019-08-0606.08.2019u chovateľa v blízkosti druhého prípadu v obvi Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu . V záhumienkovom chove z 3 ošípaných 1 uhynula. Pred úhynom prejavovala klinické príznaky ochorenia- teplota , kožné zmeny, . Ošípané v danej obci budú utratené a zaslané na vyšetrenie do referenčného laboratória vo Zvolene
22019-07-3030.07.2019Uhynutá ošípaná v obci Veľký Kamenec- vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre AMO na veterinárnom ústave vo Zvolene v rámci programu systému dohľadu a monitorovania afrického moru ošípaných. Ošípaná uhynula počas víkendu, 30.7.2019 potvrdené že príčinou úhynu bolo infikovanie vírusom afrického moru ošípaných. Pred úhynom ošípaná prejavovala zmeny zdravotného stavu ako zvýšená teplota, poruchy pohybového aparátu a kožné zmeny. V danom chove sa v čase úhynu nenachádzala žiadna iná ošípaná. Vzdialenosť od prvého miesta výskytu je cca 5,5 km, od spoločnej slovensko /maďarskej hranice cca 4 km. Realizované sú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy . Ošípané v obci Veľký Kamenec, podobne ako v obci Strážne budú utratené a neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave. Cenzus ošípaných v obci prebieha Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie. Opatrenia zákazu chovu ošípaných podobne ako v obci Strážne budú vydané aj pre obec Veľký Kamenec
12019-07-2525.07.2019Ohnisko v obci Strážne, okr. Trebišov ( prvý výskyt AMO na území SR potvrdený 25.7.2019), depopulované ( 4 ošípané), v rámci opatrení za zabránenie šírenia nákazy boli utratené a neškodne odstránené všetky ošípané v obci dňa 30.7.2019. Od ošípaných boli odobraté vzorky krvi na zistenie či boli resp. neboli nakazené vírusom AMO. Na základe rokovania expertnej skupiny pre AMO boli odporúčané RVPS Trebišov vydať pre obec Strážne dodatočné opatrenia, vrátane zákazu chovu ošípaných v obci
Údaje o výskyte AMO u diviakov a domácich ošípaných sú sumarizované, spracovávané a vyhodnocované ŠVPS SR.

Ochranné pásma a pásma dohľadu v súvislosti s výskytom AMO

Opatrenia v ohnisku, pre kontaktné chovy, ochranné pásma a pásmo pozorovania podrobne popisuje

Nariadenie vlády SR č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných v znení nariadenia vlády 222/2009 Z. z. https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/nv_277_2003.pdf

Informácia pre verejnosť

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť ( chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazy Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy ! V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov. Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !   

Mapa