Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Ako bezpečne rozmrazovať potraviny

Mrazené potraviny môžu obsahovať baktérie, ktoré sa môžu po rozmrazení množiť a spôsobiť alimentárne ochorenie. Správne postupy rozmrazovania znižujú riziko chorôb z potravín a obmedzujú plytvanie potravinami. Ak chcete bezpečne rozmraziť mrazené potraviny, postupujte podľa nasledujúcich rád.

1 Nevyhnutné množstvo

Pred rozmrazovaním rozlomte veľké kusy mrazených rýb, kreviet alebo bobúľ v balení. Rozmrazte len nevyhnutné množstvo potravín a zvyšok nechajte zmrazený.

2 Predíťte kontaminácii

Aby ste predišli kontaminácii iných potravín, mäso, ryby a morské plody rozmrazujte na podnose v chladničke.

3 Rozmrazovanie ovocia a zeleniny

Zeleninu a ovocie rozmrazujte pod tečúcou studenou vodou, najlepšie v pôvodnom obale

4 Čisté ruky a kuchynské pomôcky

Pri manipulácii s potravinami, napríklad pri lámaní väčších kúskov potravín na menšie, sa uistite, že máte čisté ruky a kuchynské pomôcky.

Nezabudnite

  • Rozmrazené potraviny uchovávajte v pôvodnom obale alebo vo vhodnej nádobe, aby ste predišli kontaminácii.
  • Potraviny rozmrazujte pri nízkej teplote, aby ste zabránili množeniu baktérií.
  • Rozmrazené potraviny pred konzumáciou tepelne upravte, aby ste odstránili baktérie.
  • Po rozmrazení potraviny znova nezmrazujte. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu na skladovanie, aby ste sa uistili, že potraviny zostanú bezpečné

EFSA je základným kameňom hodnotenia rizika EÚ v súvislosti s bezpečnosťou potravín a krmív. V úzkej spolupráci s národnými inštitúciami a v rámci otvorených konzultácií so svojimi zainteresovanými stranami poskytuje EFSA nezávislé vedecké poradenstvo a jasnú komunikáciu o existujúcich a vznikajúcich rizikách. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, 2021.

Reprodukovanie je povolené, s výnimkou komerčných účelov, za predpokladu, že je uvedený zdroj

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.