Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Aktualizácia vývoja epizootologickej situácie HPAI H5N1 v SR k 13.2.2024

PRIMÁRNE OHNISKO

Nový Pavol (RVPS Komárno) – podozrenie 25.1., potvrdenie 26.1.

  • Piatok 2.2. ukončenie depopulácie sektoru E (40.000 ks hydiny), plánovaná depopulácia sektoru D, prebehlo predbežné čistenie a dezinfekcia sektoru E.

Epizootologické šetrenie stále prebieha, dosledovávajú sa pohyby vozidiel.

Všetky pohyby na farme sú zastavené od 25.1.

2 nové potvrdené SEKUNDÁRNE OHNISKÁ

Dňa 2.2. 2024 (piatok) boli v ranných hodinách nahlásené náhle zvýšené úhyny v 2 chovoch hydiny (rozmnožovacie a úžitkové chovy kury domácej) na príslušné RVPS Senec a RVPS Trnava:

farma Veľká Častá, RVPS Senec (v pozitívnom sektore E (ohnisko) sa nachádzalo pôvodne cca 28.000 ks hydiny v rámci 4 kŕdľov) a

farma Špačince, RVPS Trnava (v ohnisku sa nachádzalo pôvodne cca 24.000 ks hydiny v rámci 4 kŕdľov).

Tieto RVPS bezodkladne informovali ŠVPS SR o podozrení na nákazu HPAI. Boli vydané opatrenia na mieste pri podozrení a pozastavené všetky pohyby. Okamžite sa začalo s epizootologickým šetrením. Na základe predbežných záverov bola vysoká pravdepodobnosť, že ide o sekundárne ohniská, epizootologicky prepojené s primárnym ohniskom na farme Nový Pavol. Boli odobraté úradné vzorky (kadávery), ktoré boli po dohode s NRL (VÚ Zvolen) poslom doručené priamo do NRL a následne ešte v ten istý deň prednostne vyšetrené metódou PCR.

Dňa 2.2.2024 o 18:54 informovalo NRL pre AI o pozitívnom výsledku vyšetrovaných vzoriek z obidvoch podozrivých fariem (metódou PCR) na vírus vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5N1. Patologicko-anatomická pitva preukázala hemoragickú enteritídu, hemoragickú slezinu a obličky, cyanózu hrebienkov a lalôčikov.

Depopulácia ohniska na farme Špačince ukončená 13.2.2024. Depopulácia ohniska na farme Častá Veľká prebieha.

Zdroj nákazy

Predpokladaným zdrojom nákazy pre primárne ohnisko je pravdepodobne nepriame zavlečenie vírusu prostredníctvom nakazených voľne žijúcich vtákov, nepriamym kontaktom

V okolí sa zvyknú na vodných plochách zdržiavať napríklad labute vo vyšších počtoch. U týchto vtákov boli takisto zaznamenané úhyny a boli odoberané vzorky za účelom laboratórneho vyšetrenia na prítomnosť vírusu  – HPAI H5N1 pozitívna labuť na vodnom kanále priamo za pozitívnym chovom z minulého týždňa, odobratá vzorka 26.1.

Epizootologické šetrenie naďalej prebieha, na základe doterajších zistení je predpokladaný zdroj nákazy pre druhé a tretie ohnisko nepriamy epi kontakt s pozitívnou farmou Nový Pavol.

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Na základe uvedeného RVPS Trnava a RVPS Senec nariadili opatrenia v zmysle platných predpisov (opatrenia v ohnisku nákazy a opatrenia pre reštrikčné pásmo (tj. ochranné pásmo (rádius 3km) a pásmo dohľadu (rádius 10 km))

Tieto nariadenia sú adresované prevádzkovateľovi, obciam v rámci pásiem, chovateľom hydiny a iného vtáctva v rámci pásiem a poľovníckym združeniam, a to obdobným spôsobom ako to bolo pri primárnom ohnisku na farme Nový Pavol.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.