Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Juraj Pikulík

Odber vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a meliva u chovateľov včelích matiek v plemenných chovoch 2017

Chovatelia matiek môžu odchovávať včelie matky za podmienok, ak sa nenachádzajú v ohnisku alebo ochrannom pásme vyhlásenom z dôvodu výskytu nebezpečných nákaz (hlavne mor včelieho plodu).Pre odchov a expedovanie včelích matiek v danom roku musí mať každý chovateľ včelích matiek platný veterinárny atest, ktorý vydáva príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa na základe vyšetrení vzoriek […]

Infekčná anémia koní 26.08.2016

Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením na Slovensku prvýkrát potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní . Choroba bola diagnostikovaná u koňa u neregistrovaného súkromného chovateľa v obci Veľké Lovce okres Nové Zámky.Nákaza má akútny alebo chronický priebeh a taktiež môže prebiehať bez klinických príznakov. Klinicky sa choroba najčastejšie prejavuje zvýšením telovej teploty , anémiou, chradnutím, zníženou […]

Stanovenie podmienok na zabíjanie produktov rybolovu a na ambulantný predaj produktov rybolovu na rok 2014

Vydávame usmernenie vo veci ambulantného predaja produktov rybolovu a zabíjania produktov rybolovu v Slovenskej republike na rok 2014 v súlade s platnými predpismi súvisiacimi s týmito činnosťami. Požiadavky na predaj rýb Musia sa dodržiavať nové predpisy, ktoré sa týkajú požiadaviek na označovanie – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s […]

Prísnejšie predpisy pre kontrolu salmonely v jatočných telách ošípaných

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia dodržiavať, pokiaľ ide o všeobecné a osobitné hygienické požiadavky uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 852/2004, najmä kritérium hygieny procesu, ktoré sa týka salmonely v jatočných telách ošípaných ako dôsledok ich kontaminácie počas zabíjania. Salmonela Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) 3. októbra 2011 prijal vedecké stanovisko k […]

Africký mor ošípaných u uhynutých diviakov v Poľsku 2014

Informácie pre chovateľov ošípaných, regionálne komory veterinárnych lekárov, poľovnícke organizácie, výrobcov a spracovateľov bravčového mäsa V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u uhynutých diviakov v Poľsku v blízkosti hraníc s Bieloruskom Európska komisia vydala opatrenie, v ktorom ukladá zákaz vývozu živých ošípaných, mäsa a mäsových výrobkov z okresov v okolí ohniska nákazy v rámci […]

Referenčné laboratórium Európskej únie pre zdravie včiel – príznaky chorôb včiel

Tento dokument s opisom ochorenia je vypracovaný s cieľom rozpoznať klinické príznaky ochorenia vo včelstvách. Fotografie © Anses & Jean-Paul Faucon Mor včelieho plodu Mor včelieho plodu je ochorenie, ktoré podlieha v Európskej únii povinnému hláseniu. Je to ochorenie zaviečkovaného plodu. Etiologický pôvodca Mor včelieho plodu je spôsobený baktériou Paenibacillus larvae, vytvárajúcou spóry. Je to […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.