Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Juraj Pikulík

Zvieratá, ktoré je možné si adoptovať zo štátnych karanténny staníc Veľký Krtíš a Martin

Štátne karanténne stanice podliehajú veterinárnym opatreniam a slúžia na umiestnenie zvierat podliehajúcich veterinárnym opatreniam nariadeným orgánom veterinárnej správy v súvislosti s ochranou zdravia zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a veterinárnym opatreniam nariadeným pri obchode s členskými štátmi alebo tretími krajinami. Rovnako karanténne stanice slúžia aj pre umiestnenie zvierat, ktoré boli zaistené orgánmi činnými v trestnom […]

Aktualizované informácie ohľadom vtáčej chrípky ku dňu 15.5.2024

Vývoj situácie vtáčej chrípky je celosvetovo v súčasnosti podrobne sledovaná a nakoľko je tento vývoj dosť dynamický, informácie a odporúčania sú navzájom odborníkmi zdieľané na množstve stretnutí a seminárov. Prebieha tiež intenzívny vedecký výskum (experimentálne infekcie zvierat vírusmi HPAI). Na celosvetovej úrovni je aviárna influenza jednou z hlavných tém aj pokiaľ ide o prístup One […]

Dodržiavanie stanovených podmienok pre účasť koní na jazdeckých pretekoch

Štátna veterinárna a potravinová správa upozorňuje v súvislosti so začatou sezónou jazdeckých pretekov na dodržiavanie stanovených podmienok pre účasť koní na týchto pretekoch. Podmienky Každý kôň, ktorý sa zúčastní pretekov musí byť v imunite proti influenze koní a kone staršie ako 2 roky musia mať platné sérologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní – vyšetrenie nesmie […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac marec 2024

V  období od 1.3. do 31.3. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 800 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 122 právnych subjektov  a 1 835 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 220 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 764 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 83 úradných kontrol, počas […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac február 2024

V  období od 1.2. do 29.2. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 552 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 186 právnych subjektov  a 1 903 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 216 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 828 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 65 úradných kontrol, počas […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac január 2024

V  období od 1.1. do 31.1. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 2 174 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 793 právnych subjektov  a 1 229 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 144 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 547 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 52 úradných kontrol, počas ktorých […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac december 2023

V  období od 1.12. do 31.12. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 2 410 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 901 právnych subjektov  a 1 308 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 105 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 449 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 38 úradných kontrol, počas ktorých […]

Správa z cielenej kontroly zameranej na predaj tovaru v predvianočnom období

V rámci cielenej kontroly, inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ uskutočnili 1 607 kontrol v rôznych predajniach. Z celkového počtu bolo prekontrolovaných 729 právnych subjektov a 1 543 prevádzok. Kontroly odhalili nedostatky v 26 prípadoch. Kontroly podľa typu predajní Zistené nedostatky sa najčastejšie týkali hypermarketov a supermarketov, kde bolo zaznamenaných 13 prípadov. Celkovo bolo identifikovaných […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.