Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Ing. Juraj Vranka

Výsledky z cielenej kontroly zameranej na prídavok kyseliny sorbovej E202 do vín s obsahom zvyškového cukru

Výsledky z cielenej kontroly zameranej na prídavok kyseliny sorbovej E202 do vín s obsahom zvyškového cukru

Počas cielenej kontroly vykonanej v zmysle zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, v prvom polroku 2023, sa inšpektori oddelenia kontroly vína zamerali na predaj sudových, fľašových vín predávaných v maloobchodných prevádzkach, špecializovaných maloobchodných prevádzkach a vo veľkoobchodných skladoch. Predmetom kontrol boli hlavne vína s obsahom zvyškového cukru v kvalitatívnych […]

kontrola potraviny 2023

Správa z úradnej kontroly za mesiac január 2023

Kontrola potravín V období od 1.1. do 31.1. 2023 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) 2 179 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Pri 124 kontrolách boli zistené nedostatky. Z uvedeného počtu bolo zistených 415 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 773 právnych subjektov a 1 219 prevádzok. Počet kontrolovaných prevádzok Počet […]

kontrola potraviny

Správa z úradnej kontroly za mesiac február 2023

Kontrola potravín V období od 01.02.2023 do 28.02.2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3413 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1067 právnych subjektov a 1 776 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 229 kontrolách(Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 1036 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 49 […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.