Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie martina Furstova

Správa z úradnej kontroly za mesiac apríl 2024

V  období od 1.4. do 30.4. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 629 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 219 právnych subjektov  a 1 958 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 208 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 894 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 79 úradných kontrol, počas […]

Nevyhovujúci výrobok NERDS rainbow candy, DMT: 30.11.2025

RVPS Zvolen vykonala úradný odber vzorky NERDS rainbow candy, krajina pôvodu: USA, DMT: 30.11.2025 v predajni obchodu Action, Obchodná 19, Zvolen. Výrobok Zistenie Vzorka nevyhovela z dôvodu zistenia prekročenia najvyššieho povoleného množstva syntetického farbiva žltá SY (E110). Výrobok bol na Slovensko dodaný z Holandska. Tým bolo porušené Nariadenie EPaR (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách pre prekročenie najvyššieho […]

Aktualizácia vývoja epizootologickej situácie HPAI H5N1 v SR k 13.2.2024

PRIMÁRNE OHNISKO Nový Pavol (RVPS Komárno) – podozrenie 25.1., potvrdenie 26.1. Epizootologické šetrenie stále prebieha, dosledovávajú sa pohyby vozidiel. Všetky pohyby na farme sú zastavené od 25.1. 2 nové potvrdené SEKUNDÁRNE OHNISKÁ Dňa 2.2. 2024 (piatok) boli v ranných hodinách nahlásené náhle zvýšené úhyny v 2 chovoch hydiny (rozmnožovacie a úžitkové chovy kury domácej) na príslušné […]

Upozornenie chovateľov a občanov na nebezpečie možnosti výskytu ochorenia antrax na zaplavovaných pasienkoch v okolí obcí Štefurov, Valkovce, Soboš a Maťovce

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky dôrazne upozorňuje chovateľov a občanov na nebezpečie možnosti výskytu ochorenia antrax na zaplavovaných pasienkoch v okolí obcí Štefurov, Valkovce, Soboš a Maťovce v oblasti povodia rieky Radomka a Valkovsky potok. Chovateľom zakazujeme pásť dobytok na pasienkoch, ktoré boli zaplavené počas povodní a záplav v roku 2010. Tento zákaz […]

Aktualizácia vývoja epizootologickej situácie HPAI H5N1 v SR k 13.2.2024

PRIMÁRNE OHNISKO Nový Pavol (RVPS Komárno) – podozrenie 25.1., potvrdenie 26.1. Epizootologické šetrenie stále prebieha, dosledovávajú sa pohyby vozidiel. Všetky pohyby na farme sú zastavené od 25.1. 2 nové potvrdené SEKUNDÁRNE OHNISKÁ Dňa 2.2. 2024 (piatok) boli v ranných hodinách nahlásené náhle zvýšené úhyny v 2 chovoch hydiny (rozmnožovacie a úžitkové chovy kury domácej) na príslušné […]

Nevyhovujúci výrobok MINIT Croissant šunka-syr 88g, DMT: 09.06.2024

Na základe informácie od výrobcu vykonala RVPS Dunajská Streda v prevádzke MINIT SLOVAKIA spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda- výrobňa mrazených pekárskych polotovarov, úradnú kontrolu zameranú na nevyhovujúci výrobok Croissant šunka – syr 88g, DMT 9.6.2024- hlbokozmrazený pekársky polotovar ponúkaný konečnému spotrebiteľovi ako vypečený nebalený pekársky výrobok vyrobený dopečením. Výrobok Zistenie V predmetnom výrobku bol […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.