Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Rudolf Nitka

Súťaž Tokaj 2023

V súťaží TOKAJ 2023 sa hodnotilo 480 vín od 128 vinárov

Dňa 13. júna 2023 sa v historickom kaštieli F. Rákocziho v Borši, konal XXII. ročník medzinárodnej odbornej degustačnej súťaži TOKAJ 23 ktorú organizovala Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku, pod záštitou Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Tokaj je výnimočnou vinohradníckou oblasťou na svete s jedinečnými vínami prirodzene sladkými vyrábané odlišnými technologickými […]

V priestore predajne sa na prepravných vozíkoch a vrchných policiach regálov nad nealkoholickými nápojmi nachádzali prepravky s nebalenými pekárenskými výrobkami, ktoré neboli prekryté a teda neboli nijakým spôsobom chránené pred možnou kontamináciou

Správa z úradnej kontroly za mesiac máj 2023

V  období od 1.5. do 31.5. 2023vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 978úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 374 právnych subjektov  a 2 196 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 216 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 807 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 57 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori […]

Komerčná preprava živých stavovcov má svoje pravidlá!

Komerčná preprava živých stavovcov má svoje pravidlá

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky sa zaoberá informáciami o preprave niektorých druhov zvierat (najmä akváriových rýb, ale tiež spoločenských zvierat), ale aj iných živočíchov s využitím služieb bežných kuriérskych spoločností, príp. poštových doručovacích služieb pôsobiacich na slovenskom trhu. Zo všeobecných obchodných podmienok jednotlivých spoločností vyplýva, že živé zvieratá sú z prepravy kuriérskymi spoločnosťami VYLÚČENÉ. Len […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.