Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Aviárna influenza subtypu H5 na Slovensku 2021

Dňa 28.3.2018 bol laboratórnym výsledkom referenčného laboratória VÚ Zvolen potvrdený výskyt vtáčej chrípky subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov. Výskyt bol potvrdený pri vodnej nádrži Kráľová, okres. Galanta u čajky smejivej (Chroicocephalus ridibundus). Ide o vysoko – patogénny typ H5N6 potvrdený v jednej z 5 nájdených uhynutých čajok.

Na základe genetickej analýzy ide o príbuznosť z izolátmi vírusu pochádzajúceho z Japonska a Tajvanu , kde cirkulovali v rokoch 2016/2017. V roku 2017 sa rozšírili do Európy cirkulácia bola zaznamenaná v Grécku a následne UK, NL, DE, SE, DK.

Regionálna veterinárna a potravinová správa SR v Galante v tejto súvislosti nariadila príslušným poľovným združeniam opatrenia so stanovením monitorovacieho územia s okruhom 3 km od miesta nálezu a to aj zvýšený dohľad na populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, spoluprácu s ornitologickými organizáciami a nahlasovaciu povinnosť na RVPS Galanta. Ďalej bol nariadený zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu keď je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely ako aj zákaz vypúšťania pernatej zveri zo zajatia do voľnej prírody.

V okolí miesta nálezu/potvrdenia výskytu sa nenachádzajú žiadne chovy hydiny ( miesto pri vodnej ploche nádrže Kráľová) . V okruhu 3 km spadá časť jednej obce (Kajal), kde okrem súpisu všetkých chovov hydiny , holubov a iných vtákov chovaných v zajatí sa nariaďujú opatrenia na zabránenie zavlečenia nákazy do chovov , vrátane zamedzenia priameho a nepriameho kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcim vtáctvom ako aj informovania verejnosti o nariadených opatreniach.

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami je potrebné byť veľmi opatrní pokiaľ ide o riziko rozšírenia nákazy na území SR. Obranou proti výskytu nákazy v chovoch je PREVENCIA. V rámci preventívnych opatrení (mnohé sú súčasťou stále platných mimoriadnych núdzových opatrení) upozorňujeme na:

  • Pravidlá biologickej ochrany chovov
  • Zamedzenie kontaktu voľne žijúcich vtákov s hydinou, krmivom resp. napájacou vodou
  • Zasieťovanie výbehov pre hydinu
  • Predkladanie krmiva hydine pod prístreškom

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.