Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

caf

asdasdasdsadsadasdasd

P.č.Názov opatreniaZdrojKritériumPrincíp výnimočnostiZodpovednýVyhodnocovanieVýstupDopadfebruár 2022marec 2022apríl 2022máj 2022jún 2022júl 2022august 2022september 2022október 2022november 2022december 2022január 2023február 2023marec 2023apríl 2023máj 2023jún 2023júl 2023august 2023september 2023október 2023november 2023december 2023január 2024
1Vytvorenie samostatnej vízie organizácieNZKritérium 1 VodcovstvoPrincíp 3 – Vodcovstvo a stálosť cieľovJozef BírešdvojmesačneVytvorená vízia organizácieUrčené všeobecné smerovanie organizácie bez časového obedzeniaxxxxxx                  
2Vypracovanie strategických cieľov organizácieNZ, SHSKritérium 2 Stratégia a plánovaniePrincíp 1 – Orientácia na výsledkyBohuslav HarviľákštvrťročneStrategické ciele organizácie na roky 2022-2026Určené smerovanie organizácie v strednodobom horizonte   xxxxxxxxxxx          
3Vypracovanie koncepcie riadenia ľudských zdrojovNZKritérium 3 ZamestnanciPrincíp 5 – Rozvoj zamestnancov a zapojenieJana KovalíkovápolročneVytvorená koncepcia riadenia ľudských zdrojovPrehľad o ľudských zdrojoch organizácie a nastavenie budúcej optimalizácie riadenia ľudských zdrojov  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
4Vypracovanie návrhu postupu na mapovanie procesov organizácieNZ, SHS, SSKritérium 5 ProcesyPrincíp 4 – Manažérstvo podľa procesov a faktovZuzana FischerovádvojmesačnePlán zavádzania procesného manažérstva v organizáciiZavedenie procesného myslenia     a nastavené rámce pre procesy        xxxxxx          
5Zavedenie pravidelnej realizácie a vyhodnotenia prieskumov spokojnosti zákazníkovNZ, SHS, SSKritérium 6 Výsledky orientované na občana/zákazníkovPrincíp 2 – Zameranie sa na občana/zákazníkaFridolín PokornýpolročneVyhodnotení prieskum spokojnosti zákazníkovPoznanie názoru kľúčových zákazníkov a získanie námetov na zlepšenie spoluprácie s nimixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
6Zavedenie pravidelnej realizácie a vyhodnotenia prieskumov spokojnosti zamestnancovNZ, SHS, SSKritérium 7 Výsledky vo vzťahu k zamestnancomPrincíp 5 – Rozvoj zamestnancov a zapojenieMiroslava TóthovápolročneVyhodnotení prieskum spokojnosti zamestnacovPoznanie názoru zamestnancov na činnosť organizácie a získanie námetov na zlepšenie riadenia ľudských zdrojov   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7Návrh úpravy bezbariérového prístupu a využívania priestorov v organizáciiNZKritérium 8 Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednostiPrincíp 8 – Spoločenská zodpovednosťJana GolianovádvojmesačneBezbariérový prístup k priestorom organizácieZlepšenie vnímania organizácie verejnosťou a najmä znevýhodnenými zákazníkmi a zamestnancamixxxxxx                  
8Vytvorenie koncepcie spoločenskej zodpovednostiNZ, SSKritérium 8 Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednostiPrincíp 8 – Spoločenská zodpovednosťMartina IhnátováštvrťročneVytvorená koncepcia spoločenskej zodpovednostiIdentifikáciu vplyvu organizácie na spoločnosť a uvedomenie si tohto vplyvu       xxxxxxxxxxxx     
9Optimalizácia plánovania úradnej kontroly na základe analýzy organizácie s prepojením na projektyNZ, SHSKritérium 9 Kľúčové výsledky výkonnostiPrincíp 6 – Trvalá inovácia a zlepšovanieRoman MatejčíkštvrťročneOptimalizované plánovanie úradnej kontrolyEfektívne využitie disponibilných personálnych kapacít a úspora finančných zdrojov    xxxxxxxxxxxx        

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.