Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Kontrolná činnosť

Nevyhovujúci výrobok Pšenové vločky neochutené jemné 250g

Na základe sťažnosti spotrebiteľa RVPS Senec odobrala úradnú vzorku výrobku Pšenové vločky neochutené jemné 250g, v prevádzke Kaufland Slovenská republika v.o.s., prevádzka 6620, Obchodná 24, 902 01 Pezinok. Následným šetrením bola zistená krajina pôvodu Poľsko. Výrobok Zistenie Vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu pre nečistý pach, výrazne po zoxidovanom tuku. Tým bol porušený článok 14 […]

Nevyhovujúci výrobok K Classic Kalifornské jadrá vlašských orechov 200g

Na podnet zákazníka RVPS Bratislava – mesto odobrala úradnú vzorku K Classic Kalifornské jadrá vlašských orechov 200g, v prevádzkarni Kaufland, Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, dátum minimálnej trvanlivosti: 24.11.2024, označenie výrobnej dávky: L-08-06-0006257 na senzorické skúšky. Tovar bol dodaný z Česka a vyrobený v Nemecku. Výrobok Zistenie Vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu pre neprijateľnú vôňu (cudzia, nepríjemná, po […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac apríl 2024

V  období od 1.4. do 30.4. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 629 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 219 právnych subjektov  a 1 958 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 208 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 894 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 79 úradných kontrol, počas […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac marec 2024

V  období od 1.3. do 31.3. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 800 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 122 právnych subjektov  a 1 835 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 220 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 764 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 83 úradných kontrol, počas […]

Nevyhovujúci výrobok NERDS rainbow candy, DMT: 30.11.2025

RVPS Zvolen vykonala úradný odber vzorky NERDS rainbow candy, krajina pôvodu: USA, DMT: 30.11.2025 v predajni obchodu Action, Obchodná 19, Zvolen. Výrobok Zistenie Vzorka nevyhovela z dôvodu zistenia prekročenia najvyššieho povoleného množstva syntetického farbiva žltá SY (E110). Výrobok bol na Slovensko dodaný z Holandska. Tým bolo porušené Nariadenie EPaR (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách pre prekročenie najvyššieho […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac február 2024

V  období od 1.2. do 29.2. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 552 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 186 právnych subjektov  a 1 903 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 216 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 828 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 65 úradných kontrol, počas […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac január 2024

V  období od 1.1. do 31.1. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 2 174 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 793 právnych subjektov  a 1 229 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 144 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 547 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 52 úradných kontrol, počas ktorých […]

Nevyhovujúci výrobok MINIT Croissant šunka-syr 88g, DMT: 09.06.2024

Na základe informácie od výrobcu vykonala RVPS Dunajská Streda v prevádzke MINIT SLOVAKIA spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda- výrobňa mrazených pekárskych polotovarov, úradnú kontrolu zameranú na nevyhovujúci výrobok Croissant šunka – syr 88g, DMT 9.6.2024- hlbokozmrazený pekársky polotovar ponúkaný konečnému spotrebiteľovi ako vypečený nebalený pekársky výrobok vyrobený dopečením. Výrobok Zistenie V predmetnom výrobku bol […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.