Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Úradné kontroly

Správa z úradnej kontroly za mesiac apríl 2024

V  období od 1.4. do 30.4. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 629 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 219 právnych subjektov  a 1 958 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 208 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 894 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 79 úradných kontrol, počas […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac marec 2024

V  období od 1.3. do 31.3. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 800 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 122 právnych subjektov  a 1 835 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 220 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 764 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 83 úradných kontrol, počas […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac február 2024

V  období od 1.2. do 29.2. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 552 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 186 právnych subjektov  a 1 903 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 216 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 828 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 65 úradných kontrol, počas […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac január 2024

V  období od 1.1. do 31.1. 2024 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 2 174 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 793 právnych subjektov  a 1 229 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 144 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 547 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 52 úradných kontrol, počas ktorých […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac december 2023

V  období od 1.12. do 31.12. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 2 410 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 901 právnych subjektov  a 1 308 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 105 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 449 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 38 úradných kontrol, počas ktorých […]

Správa z cielenej kontroly zameranej na predaj tovaru v predvianočnom období

V rámci cielenej kontroly, inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ uskutočnili 1 607 kontrol v rôznych predajniach. Z celkového počtu bolo prekontrolovaných 729 právnych subjektov a 1 543 prevádzok. Kontroly odhalili nedostatky v 26 prípadoch. Kontroly podľa typu predajní Zistené nedostatky sa najčastejšie týkali hypermarketov a supermarketov, kde bolo zaznamenaných 13 prípadov. Celkovo bolo identifikovaných […]

Vyhodnotenie cielených kontrol CK 525 a CK 528

Z dôvodu pretrvávajúceho vojnového konfliktu, zvýšeného množstva tovarov dovážaných z Ukrajiny, a na zabezpečenie najvyššej možnej miery dozoru nad pohybom určených komodít, Štátna veterinárna a potravinová SR nariadila Regionálnym veterinárnym a potravinovým správam vykonať mimoriadne cielené kontroly za účelom kontrol dovozu obilnín, múky a olejnín pôvodom z Ukrajiny. Tieto kontroly boli vykonávané podľa článku 44 […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac november 2023

V období od 1. do 30.11. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 4 097 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 227 právnych subjektov a 1 952 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 159 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 587 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 75 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac október 2023

V  období od 1.10. do 31.10. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 4 566 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 472 právnych subjektov  a 2 269 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 189 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 854 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 63 úradných kontrol, počas […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac september 2023

V  období od 1.9. do 30.9. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 432 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 329 právnych subjektov  a 1 933 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 181 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 704 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 66 úradných kontrol, počas […]

Výsledky z cielenej kontroly zameranej na prídavok kyseliny sorbovej E202 do vín s obsahom zvyškového cukru

Vyhodnotenie cielenej kontroly zameranej na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť zahraničných vín predávaných na Slovensku

Zahraničné vína a najmä ich nízka cena sú už dlhodobo konkurenciou pre slovenské vína. Slovenský zákazník po nich rád siahne, nielen aby spoznával vína z iných, krajín, ale aj kvôli ich cenovej dostupnosti. Ako je to s kvalitou zahraničných vín, ktoré majú prevahu na našom trhu, zisťovali inšpektori oddelenia kontroly vína Štátnej veterinárnej a potravinovej […]

Správa z úradnej kontroly za mesiac august 2023

V  období od 1.8. do 31.8. 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 432 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 280 právnych subjektov  a 1 962 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 192 kontrolách (Tabuľka č.1). Z uvedeného počtu bolo zistených 724 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 55 úradných kontrol, počas […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.