Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie nezaradene

Obnovenie vývozu živých zvierat do Turecka – 14. jún 2024

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že s ohľadom na predpokladaný vývoj vonkajších teplôt na bulharsko – tureckej hranici ruší pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka s účinnosťou od 14. júna 2024. Zrušenie pozastavenia vývozov živých zvierat do Turecka môže podľa aktuálnych predpovedí teplôt trvať do utorka, 18. júna 2024, po tomto termíne […]

XV. ročník ovčiarskych slávností OVENÁLIE 2024

V nedeľu 9. júna 2024 sa pod odbornou záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a regionálnych veterinárnych a potravinových správ vo Východnej konal XV. ročník celoslovenských ovčiarskych slávností OVENÁLIE. Na tomto podujatí sa konala súťaž Majster syrár, ktorej organizátorom bol Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, a na ktorej bolo hodnotených 144 výrobkov z ovčieho […]

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydala dňa 10. 06. 2024 opatrenie, v ktorom nariaďuje dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka. Dôvod: vývoj poveternostnej situácie a výskyt vysokých vonkajších teplôt v juhovýchodnej Európe a s […]

Vyhodnotenie cielenej kontroly zameranej na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť privátnych značiek a akciových vín v obchodných reťazcoch predávaných na Slovensku

Kontroly boli vykonané v apríli so zameraním sa na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť privátnych značiek a akciových vín v obchodných reťazcoch predávaných na Slovensku. Inšpektori oddelenia kontroly vína sa zamerali na odber vín výhradne v maloobchodných predajniach. Vína boli analyzované v laboratóriách ŠVPÚ Bratislava, Dolný Kubín, Košice. Celkovo bolo odobratých 38 vzoriek, z toho nevyhovovalo 7 vzoriek, čo predstavuje 18 % porušenie. V kvalitatívnych […]

Zvieratá, ktoré je možné si adoptovať zo štátnej karanténnej stanice Martin

Štátne karanténne stanice podliehajú veterinárnym opatreniam a slúžia na umiestnenie zvierat podliehajúcich veterinárnym opatreniam nariadeným orgánom veterinárnej správy v súvislosti s ochranou zdravia zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a veterinárnym opatreniam nariadeným pri obchode s členskými štátmi alebo tretími krajinami. Rovnako karanténne stanice slúžia aj pre umiestnenie zvierat, ktoré boli zaistené orgánmi činnými v trestnom […]

Vyhodnotenie medzinárodnej degustácie vín TOKAJ 2024

XXIII. ročník medzinárodnej odbornej degustácie vín TOKAJ 2024 sa uskutočnil 15. mája 2024, už po druhý raz v zrekonštruovanom Kaštieli Rákoczi, ktorý poskytol nádherné reprezentačné priestory na degustáciu a slávnostné vyhodnotenie. Kaštieľ sa nachádza v obci Borša, ležiacej v bezprostrednej blízkosti jedinečnej vinohradníckej oblasti Tokaj. Prezidentom súťaže bol vedúci oddelenia kontroly vína ŠVPS SR Ing. Marek Závracký, PhD. a zástupcom za Národný […]

Nevyhovujúci výrobok Pšenové vločky neochutené jemné 250g

Na základe sťažnosti spotrebiteľa RVPS Senec odobrala úradnú vzorku výrobku Pšenové vločky neochutené jemné 250g, v prevádzke Kaufland Slovenská republika v.o.s., prevádzka 6620, Obchodná 24, 902 01 Pezinok. Následným šetrením bola zistená krajina pôvodu Poľsko. Výrobok Zistenie Vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu pre nečistý pach, výrazne po zoxidovanom tuku. Tým bol porušený článok 14 […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.