Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Potraviny

XV. ročník ovčiarskych slávností OVENÁLIE 2024

V nedeľu 9. júna 2024 sa pod odbornou záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a regionálnych veterinárnych a potravinových správ vo Východnej konal XV. ročník celoslovenských ovčiarskych slávností OVENÁLIE. Na tomto podujatí sa konala súťaž Majster syrár, ktorej organizátorom bol Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, a na ktorej bolo hodnotených 144 výrobkov z ovčieho […]

Vyhodnotenie cielenej kontroly zameranej na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť privátnych značiek a akciových vín v obchodných reťazcoch predávaných na Slovensku

Kontroly boli vykonané v apríli so zameraním sa na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť privátnych značiek a akciových vín v obchodných reťazcoch predávaných na Slovensku. Inšpektori oddelenia kontroly vína sa zamerali na odber vín výhradne v maloobchodných predajniach. Vína boli analyzované v laboratóriách ŠVPÚ Bratislava, Dolný Kubín, Košice. Celkovo bolo odobratých 38 vzoriek, z toho nevyhovovalo 7 vzoriek, čo predstavuje 18 % porušenie. V kvalitatívnych […]

Vyhodnotenie medzinárodnej degustácie vín TOKAJ 2024

XXIII. ročník medzinárodnej odbornej degustácie vín TOKAJ 2024 sa uskutočnil 15. mája 2024, už po druhý raz v zrekonštruovanom Kaštieli Rákoczi, ktorý poskytol nádherné reprezentačné priestory na degustáciu a slávnostné vyhodnotenie. Kaštieľ sa nachádza v obci Borša, ležiacej v bezprostrednej blízkosti jedinečnej vinohradníckej oblasti Tokaj. Prezidentom súťaže bol vedúci oddelenia kontroly vína ŠVPS SR Ing. Marek Závracký, PhD. a zástupcom za Národný […]

Nevyhovujúci výrobok Pšenové vločky neochutené jemné 250g

Na základe sťažnosti spotrebiteľa RVPS Senec odobrala úradnú vzorku výrobku Pšenové vločky neochutené jemné 250g, v prevádzke Kaufland Slovenská republika v.o.s., prevádzka 6620, Obchodná 24, 902 01 Pezinok. Následným šetrením bola zistená krajina pôvodu Poľsko. Výrobok Zistenie Vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu pre nečistý pach, výrazne po zoxidovanom tuku. Tým bol porušený článok 14 […]

Nevyhovujúci výrobok K Classic Kalifornské jadrá vlašských orechov 200g

Na podnet zákazníka RVPS Bratislava – mesto odobrala úradnú vzorku K Classic Kalifornské jadrá vlašských orechov 200g, v prevádzkarni Kaufland, Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, dátum minimálnej trvanlivosti: 24.11.2024, označenie výrobnej dávky: L-08-06-0006257 na senzorické skúšky. Tovar bol dodaný z Česka a vyrobený v Nemecku. Výrobok Zistenie Vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu pre neprijateľnú vôňu (cudzia, nepríjemná, po […]

Nevyhovujúci výrobok NERDS rainbow candy, DMT: 30.11.2025

RVPS Zvolen vykonala úradný odber vzorky NERDS rainbow candy, krajina pôvodu: USA, DMT: 30.11.2025 v predajni obchodu Action, Obchodná 19, Zvolen. Výrobok Zistenie Vzorka nevyhovela z dôvodu zistenia prekročenia najvyššieho povoleného množstva syntetického farbiva žltá SY (E110). Výrobok bol na Slovensko dodaný z Holandska. Tým bolo porušené Nariadenie EPaR (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách pre prekročenie najvyššieho […]

Nevyhovujúci výrobok MINIT Croissant šunka-syr 88g, DMT: 09.06.2024

Na základe informácie od výrobcu vykonala RVPS Dunajská Streda v prevádzke MINIT SLOVAKIA spol. s.r.o., Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda- výrobňa mrazených pekárskych polotovarov, úradnú kontrolu zameranú na nevyhovujúci výrobok Croissant šunka – syr 88g, DMT 9.6.2024- hlbokozmrazený pekársky polotovar ponúkaný konečnému spotrebiteľovi ako vypečený nebalený pekársky výrobok vyrobený dopečením. Výrobok Zistenie V predmetnom výrobku bol […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.