Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Spotrebitelia

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2022

V roku 2022 bolo analyzovaných 443 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, pochutín, kravského mlieka, bravčového tuku, detskej a dojčenskej výživy. V 230 vzorkách potravín (51,92 %) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov, z uvedeného počtu bolo 11 vzoriek (2,48 %) nevyhovujúcich. Žiadne rezíduá pesticídov (hodnoty pod limit kvantifikácie analytických […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.