Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Hospodárske zvieratá

Nahlasovanie plánovaných exportov hospodárskych zvierat na dlhé cesty do tretích krajín

Pri preprave živých zvierat je nevyhnutné zabezpečiť ich dobré životné podmienky a chrániť ich pred nepriaznivými vplyvmi ako sú extrémne vysoké teploty vzduchu. Z tohto dôvodu v určitých ročných obdobiach Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky obmedzuje prepravu na dlhé cesty a nariaďuje pozastavenie exportov živých zvierat do tretích krajín. Včasné oznámenie Aby sa predišlo obchodným komplikáciám, kedy kvôli […]

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka od 20. júna 2024

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydala dňa 19. júna 2024 opatrenie, v ktorom nariaďuje dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka. Dôvod: vývoj poveternostnej situácie a výskyt vysokých vonkajších teplôt v juhovýchodnej Európe a s tým […]

Obnovenie vývozu živých zvierat do Turecka – 14. jún 2024

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že s ohľadom na predpokladaný vývoj vonkajších teplôt na bulharsko – tureckej hranici ruší pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka s účinnosťou od 14. júna 2024. Zrušenie pozastavenia vývozov živých zvierat do Turecka môže podľa aktuálnych predpovedí teplôt trvať do utorka, 18. júna 2024, po tomto termíne […]

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydala dňa 10. 06. 2024 opatrenie, v ktorom nariaďuje dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka. Dôvod: vývoj poveternostnej situácie a výskyt vysokých vonkajších teplôt v juhovýchodnej Európe a s […]

Zvieratá, ktoré je možné si adoptovať zo štátnej karanténnej stanice Martin

Štátne karanténne stanice podliehajú veterinárnym opatreniam a slúžia na umiestnenie zvierat podliehajúcich veterinárnym opatreniam nariadeným orgánom veterinárnej správy v súvislosti s ochranou zdravia zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a veterinárnym opatreniam nariadeným pri obchode s členskými štátmi alebo tretími krajinami. Rovnako karanténne stanice slúžia aj pre umiestnenie zvierat, ktoré boli zaistené orgánmi činnými v trestnom […]

Zvieratá, ktoré je možné si adoptovať zo štátnych karanténny staníc Veľký Krtíš a Martin

Štátne karanténne stanice podliehajú veterinárnym opatreniam a slúžia na umiestnenie zvierat podliehajúcich veterinárnym opatreniam nariadeným orgánom veterinárnej správy v súvislosti s ochranou zdravia zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a veterinárnym opatreniam nariadeným pri obchode s členskými štátmi alebo tretími krajinami. Rovnako karanténne stanice slúžia aj pre umiestnenie zvierat, ktoré boli zaistené orgánmi činnými v trestnom […]

Ambulantný predaj rýb v roku 2023

Chov rýb je súčasťou poľnohospodárskej prvovýroby a vyžaduje si náročnú celoročnú starostlivosť o rybochovné zariadenia a ryby v nich chované. Kapor je na Slovenskej republike tradičnou vianočnou potravinou. Prevažná časť celoročnej produkcie kaprov sa spotrebuje počas krátkeho časového obdobia pred vianočnými sviatkami. V rámci Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky schváleného Ministerstvom […]

Povinnosti pri dovoze kukuričnej krupice, pšeničnej múky, pšeničnej krupice, sójového a slnečnicového oleja z Ukrajiny

Z dôvodu zvýšeného množstva dovozu kukuričnej krupice, pšeničnej múky, pšeničnej krupice, sójového a slnečnicového oleja, Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR“) informuje prevádzkovateľov, ktorí dovážajú predmetné potraviny z Ukrajiny o povinnosti podľa § 7b ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v zmení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“): […]

Preprava hospodárskych zvierat na dlhých cestách počas letných mesiacov

Pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka – pokračovanie opatrenia

Od 13. júla 2023 bolo opatrením Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky nariadené dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka. Vývoj poveternostnej situácie v oblastiach transportu zvierat, predovšetkým v mieste výstupu zvierat z EÚ a vstupu do Turecka je pravidelne hodnotený expertmi ŠVPS SR. Platnosť opatrenia zostáva Vzhľadom na vývoj situácie a dlhodobejšie predpovede vonkajších teplôt na prepravnej trase […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.