Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Chov rýb

Ambulantný predaj rýb v roku 2023

Chov rýb je súčasťou poľnohospodárskej prvovýroby a vyžaduje si náročnú celoročnú starostlivosť o rybochovné zariadenia a ryby v nich chované. Kapor je na Slovenskej republike tradičnou vianočnou potravinou. Prevažná časť celoročnej produkcie kaprov sa spotrebuje počas krátkeho časového obdobia pred vianočnými sviatkami. V rámci Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky schváleného Ministerstvom […]

Ambulantný predaj rýb v roku 2022

A Požiadavky na predaj rýb Na ambulantný predaj živých rýb konečným spotrebiteľom postačuje registrácia (ohlásenie začatia činnosti) na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“) podľa územnej pôsobnosti, v ktorej sa predaj vykonáva [§40 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov alebo §6 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.