Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Ochrana zvierat – welfare zvierat

Nahlasovanie plánovaných exportov hospodárskych zvierat na dlhé cesty do tretích krajín

Pri preprave živých zvierat je nevyhnutné zabezpečiť ich dobré životné podmienky a chrániť ich pred nepriaznivými vplyvmi ako sú extrémne vysoké teploty vzduchu. Z tohto dôvodu v určitých ročných obdobiach Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky obmedzuje prepravu na dlhé cesty a nariaďuje pozastavenie exportov živých zvierat do tretích krajín. Včasné oznámenie Aby sa predišlo obchodným komplikáciám, kedy kvôli […]

Zvieratá, ktoré je možné si adoptovať zo štátnej karanténnej stanice Martin

Štátne karanténne stanice podliehajú veterinárnym opatreniam a slúžia na umiestnenie zvierat podliehajúcich veterinárnym opatreniam nariadeným orgánom veterinárnej správy v súvislosti s ochranou zdravia zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a veterinárnym opatreniam nariadeným pri obchode s členskými štátmi alebo tretími krajinami. Rovnako karanténne stanice slúžia aj pre umiestnenie zvierat, ktoré boli zaistené orgánmi činnými v trestnom […]

Zvieratá, ktoré je možné si adoptovať zo štátnych karanténny staníc Veľký Krtíš a Martin

Štátne karanténne stanice podliehajú veterinárnym opatreniam a slúžia na umiestnenie zvierat podliehajúcich veterinárnym opatreniam nariadeným orgánom veterinárnej správy v súvislosti s ochranou zdravia zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a veterinárnym opatreniam nariadeným pri obchode s členskými štátmi alebo tretími krajinami. Rovnako karanténne stanice slúžia aj pre umiestnenie zvierat, ktoré boli zaistené orgánmi činnými v trestnom […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.