Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Preprava

Obnovenie vývozu živých zvierat do Turecka – 14. jún 2024

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že s ohľadom na predpokladaný vývoj vonkajších teplôt na bulharsko – tureckej hranici ruší pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka s účinnosťou od 14. júna 2024. Zrušenie pozastavenia vývozov živých zvierat do Turecka môže podľa aktuálnych predpovedí teplôt trvať do utorka, 18. júna 2024, po tomto termíne […]

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydala dňa 10. 06. 2024 opatrenie, v ktorom nariaďuje dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka. Dôvod: vývoj poveternostnej situácie a výskyt vysokých vonkajších teplôt v juhovýchodnej Európe a s […]

Povinnosti pri dovoze kukuričnej krupice, pšeničnej múky, pšeničnej krupice, sójového a slnečnicového oleja z Ukrajiny

Z dôvodu zvýšeného množstva dovozu kukuričnej krupice, pšeničnej múky, pšeničnej krupice, sójového a slnečnicového oleja, Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR“) informuje prevádzkovateľov, ktorí dovážajú predmetné potraviny z Ukrajiny o povinnosti podľa § 7b ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v zmení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“): […]

Preprava hospodárskych zvierat na dlhých cestách počas letných mesiacov

Pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka – pokračovanie opatrenia

Od 13. júla 2023 bolo opatrením Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky nariadené dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka. Vývoj poveternostnej situácie v oblastiach transportu zvierat, predovšetkým v mieste výstupu zvierat z EÚ a vstupu do Turecka je pravidelne hodnotený expertmi ŠVPS SR. Platnosť opatrenia zostáva Vzhľadom na vývoj situácie a dlhodobejšie predpovede vonkajších teplôt na prepravnej trase […]

Preprava hospodárskych zvierat na dlhých cestách počas letných mesiacov

Preprava hospodárskych zvierat na dlhých cestách počas letných mesiacov

Preprava hospodárskych zvierat na dlhé cesty (nad 8 hodín) počas letných mesiacov v sebe nesie riziko pre prepravované jedince, najmä ak sú vystavené pôsobeniu vysokých vonkajších teplôt v čase, keď sa vozidlá so zvieratami nepohybujú. K týmto situáciám dochádza pri dopravných zápchach na frekventovaných diaľniciach, počas čakania na hraničných priechodoch, colniciach alebo v morských prístavoch […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.