Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Nákazy a choroby zvierat

Aktualizované informácie ohľadom vtáčej chrípky ku dňu 15.5.2024

Vývoj situácie vtáčej chrípky je celosvetovo v súčasnosti podrobne sledovaná a nakoľko je tento vývoj dosť dynamický, informácie a odporúčania sú navzájom odborníkmi zdieľané na množstve stretnutí a seminárov. Prebieha tiež intenzívny vedecký výskum (experimentálne infekcie zvierat vírusmi HPAI). Na celosvetovej úrovni je aviárna influenza jednou z hlavných tém aj pokiaľ ide o prístup One […]

Dodržiavanie stanovených podmienok pre účasť koní na jazdeckých pretekoch

Štátna veterinárna a potravinová správa upozorňuje v súvislosti so začatou sezónou jazdeckých pretekov na dodržiavanie stanovených podmienok pre účasť koní na týchto pretekoch. Podmienky Každý kôň, ktorý sa zúčastní pretekov musí byť v imunite proti influenze koní a kone staršie ako 2 roky musia mať platné sérologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní – vyšetrenie nesmie […]

Upozornenie chovateľov a občanov na nebezpečie možnosti výskytu ochorenia antrax na zaplavovaných pasienkoch v okolí obcí Štefurov, Valkovce, Soboš a Maťovce

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky dôrazne upozorňuje chovateľov a občanov na nebezpečie možnosti výskytu ochorenia antrax na zaplavovaných pasienkoch v okolí obcí Štefurov, Valkovce, Soboš a Maťovce v oblasti povodia rieky Radomka a Valkovsky potok. Chovateľom zakazujeme pásť dobytok na pasienkoch, ktoré boli zaplavené počas povodní a záplav v roku 2010. Tento zákaz […]

Aktualizácia vývoja epizootologickej situácie HPAI H5N1 v SR k 13.2.2024

PRIMÁRNE OHNISKO Nový Pavol (RVPS Komárno) – podozrenie 25.1., potvrdenie 26.1. Epizootologické šetrenie stále prebieha, dosledovávajú sa pohyby vozidiel. Všetky pohyby na farme sú zastavené od 25.1. 2 nové potvrdené SEKUNDÁRNE OHNISKÁ Dňa 2.2. 2024 (piatok) boli v ranných hodinách nahlásené náhle zvýšené úhyny v 2 chovoch hydiny (rozmnožovacie a úžitkové chovy kury domácej) na príslušné […]

Ohnisko vysokopatogénnej vtáčej chrípky v komerčnom chove hydiny

Dňa 25.1.2024 bol na RVPS Komárno nahlásený zvýšenýúhyn (150 ks) dospelej reprodukčnej hydiny (kura domáca) na farme v okrese Komárno, kde v mieste výskytu je chovaných 40.000 kusov hydiny. Úradný veterinárny lekár RVPS Komárno ešte v ten istý deň na farme odobral úradné vzorky – 4 kadávery hydiny, ktoré boli ešte v teň deň poslom doručené do Národného referenčného […]

Monitoring aviárnej influenzy v SR v 3. štvrťroku 2023

Aj v 3. štvrťroku 2023 (júl – september) v SR  prebiehal monitoring aviárnej influenzy (AI) u hydiny ako aj u voľne žijúceho vtáctva v súlade so schváleným Plánom prieskumu AI pre aktuálny rok. Pokiaľ ide o rutinný aktívny sérologický monitoring, ktorého cieľom je zachytenie protilátok proti nízkopatogénnym vírusom AI (LPAIV) vo schválených chovoch hydiny, úradní veterinárni lekári odobrali v tomto štvrťroku spolu […]

Monitoring besnoty – poranená ovca

Besnota je akútne vírusové ochorenie zvierat (cicavcov) prenosné aj na človeka. Postihuje pritom predovšetkým centrálny nervový systém v dôsledku čoho sa pozorujú poruchy vedomia, zvýšená dráždivosť, parézy a paralýzy. Ochorenie sa zvyčajne končí smrťou. Nakoľko celé územie Slovenska nie je prosté besnoty musíme byť v takýchto prípadoch ostražití, aby sme úspešne zamedzili ďalšiemu šíreniu tejto […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.