Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Aviárna influenza

Aktualizované informácie ohľadom vtáčej chrípky ku dňu 15.5.2024

Vývoj situácie vtáčej chrípky je celosvetovo v súčasnosti podrobne sledovaná a nakoľko je tento vývoj dosť dynamický, informácie a odporúčania sú navzájom odborníkmi zdieľané na množstve stretnutí a seminárov. Prebieha tiež intenzívny vedecký výskum (experimentálne infekcie zvierat vírusmi HPAI). Na celosvetovej úrovni je aviárna influenza jednou z hlavných tém aj pokiaľ ide o prístup One […]

Aktualizácia vývoja epizootologickej situácie HPAI H5N1 v SR k 13.2.2024

PRIMÁRNE OHNISKO Nový Pavol (RVPS Komárno) – podozrenie 25.1., potvrdenie 26.1. Epizootologické šetrenie stále prebieha, dosledovávajú sa pohyby vozidiel. Všetky pohyby na farme sú zastavené od 25.1. 2 nové potvrdené SEKUNDÁRNE OHNISKÁ Dňa 2.2. 2024 (piatok) boli v ranných hodinách nahlásené náhle zvýšené úhyny v 2 chovoch hydiny (rozmnožovacie a úžitkové chovy kury domácej) na príslušné […]

Ohnisko vysokopatogénnej vtáčej chrípky v komerčnom chove hydiny

Dňa 25.1.2024 bol na RVPS Komárno nahlásený zvýšenýúhyn (150 ks) dospelej reprodukčnej hydiny (kura domáca) na farme v okrese Komárno, kde v mieste výskytu je chovaných 40.000 kusov hydiny. Úradný veterinárny lekár RVPS Komárno ešte v ten istý deň na farme odobral úradné vzorky – 4 kadávery hydiny, ktoré boli ešte v teň deň poslom doručené do Národného referenčného […]

Monitoring aviárnej influenzy v SR v 3. štvrťroku 2023

Aj v 3. štvrťroku 2023 (júl – september) v SR  prebiehal monitoring aviárnej influenzy (AI) u hydiny ako aj u voľne žijúceho vtáctva v súlade so schváleným Plánom prieskumu AI pre aktuálny rok. Pokiaľ ide o rutinný aktívny sérologický monitoring, ktorého cieľom je zachytenie protilátok proti nízkopatogénnym vírusom AI (LPAIV) vo schválených chovoch hydiny, úradní veterinárni lekári odobrali v tomto štvrťroku spolu […]

Výskyt aviárnej influenzy v chove, 17. január 2023

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 17.01.2023 pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v drobnochove hydiny. Sekvenáciou potvrdený kmeň je H5N1, ktoré momentálne cirkulujú v Európe. Uvedený serotyp prejavuje vysokú virulenciu , čo sa prejavuje rýchlym priebehom nákazy a masívnym úhynom Choroba bola zistená v súkromnom […]

Výskyt aviárnej influenzy v chovoch a voľne žijúcom vtáctve, február 2023

V termíne od 27.1.2023 do 1.2.2023 boli potvrdené nasledovné prípady výskytu aviárnej influenzy ( vtáčej chrípky) na Slovensku. Farma Lúčny dvor, okres. Galanta úradná vzorka potvrdená 31.1.2023, H5N1 , na farme spolu 5665 kusov hydiny ( nosnice , brojlery, morky, vodná hydina- kačice); rýchly priebeh nákazy, zvýšené úhyny, depopulácia ohniska 02.02.2023, RVPS Galanta vydalo opatrenia […]

Výskyt aviárnej influenzy v chovoch a voľne žijúcom vtáctve, 27. január 2023

V dňoch 21-27.1.2023 boli potvrdené pozitívne výsledky Voľne žijúce vtáctvo Opatrenia v daných prípadoch – vydané RVPS Senec Vtáky chované v zajatí Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2023 u vtákov chovaných v zajatí. Jedná sa o výskyt nákazy […]

Výskyt aviárnej influenzy v chovoch a voľne žijúcom vtáctve, 26.máj 2022

Dňa 24.5.2022 bol v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Šaľa potvrdený výskyt vysokopatogénnej vtáčej chrípky subypu H5N1 v chove domácej hydiny. Chovateľ hydiny v obci Vlčany, okr. Šaľa spozoroval začiatkom 21. týždňa roku 2022 náhly úhyn viacerých kusov hydiny a u ďalších malátnosť, pokles príjmu krmiva, problémy dýchacieho aparátu. Postupne z celkového počtu 35 […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.