Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výpis článkov z kategórie Opatrenia a usmernenia v živých zvieratách

Dodržiavanie stanovených podmienok pre účasť koní na jazdeckých pretekoch

Štátna veterinárna a potravinová správa upozorňuje v súvislosti so začatou sezónou jazdeckých pretekov na dodržiavanie stanovených podmienok pre účasť koní na týchto pretekoch. Podmienky Každý kôň, ktorý sa zúčastní pretekov musí byť v imunite proti influenze koní a kone staršie ako 2 roky musia mať platné sérologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní – vyšetrenie nesmie […]

Komerčná preprava živých stavovcov má svoje pravidlá!

Komerčná preprava živých stavovcov má svoje pravidlá

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky sa zaoberá informáciami o preprave niektorých druhov zvierat (najmä akváriových rýb, ale tiež spoločenských zvierat), ale aj iných živočíchov s využitím služieb bežných kuriérskych spoločností, príp. poštových doručovacích služieb pôsobiacich na slovenskom trhu. Zo všeobecných obchodných podmienok jednotlivých spoločností vyplýva, že živé zvieratá sú z prepravy kuriérskymi spoločnosťami VYLÚČENÉ. Len […]

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.