Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Dodržiavanie stanovených podmienok pre účasť koní na jazdeckých pretekoch

Štátna veterinárna a potravinová správa upozorňuje v súvislosti so začatou sezónou jazdeckých pretekov na dodržiavanie stanovených podmienok pre účasť koní na týchto pretekoch.

Podmienky

Každý kôň, ktorý sa zúčastní pretekov musí byť v imunite proti influenze koní a kone staršie ako 2 roky musia mať platné sérologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní – vyšetrenie nesmie byť staršie ako 12 mesiacov.

Dátum sérologického vyšetrenia a vakcinácie proti influeze musí byť zaznamenaný v sprievodnom doklade alebo v zdravotnom preukaze alebo v identifikačnom doklade (pase) koňa.

Kontrola podmienok

Uvedenými dokladmi sa overuje splnenie podmienok pri veterinárnej kontrole pred pretekmi.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.