Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Infekčná anémia koní 26.08.2016

Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením na Slovensku prvýkrát potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní . Choroba bola diagnostikovaná u koňa u neregistrovaného súkromného chovateľa v obci Veľké Lovce okres Nové Zámky.
Nákaza má akútny alebo chronický priebeh a taktiež môže prebiehať bez klinických príznakov. Klinicky sa choroba najčastejšie prejavuje zvýšením telovej teploty , anémiou, chradnutím, zníženou výkonnosťou koní a niekedy úhynom. Nákaza sa môže prenášať cicajúcim hmyzom, krvou infikovaných zvierat, nástrojmi, krmivom, pohlavnou cestou a ošetrujúcim personálom. Infikované kone sa v ohnisku nákazy utrácajú a zakazuje sa premiestňovanie zvierat, vrátane organizovania pretekov, výstav, trhov, atď.

V rámci prijatých opatrení bolo v okrese Nové Zámky podrobených klinickému vyšetreniu a odberu vzoriek na infekčnú anémiu koní doposiaľ 199 koní (z toho 50% nezaregistrovaných) zo 140 chovov (z toho 48% nezaregistrovaných). U žiadneho ďalšieho koňa sa nepotvrdila infekčná anémia koní.

Najväčším rizikom infekčnej anémie koní sú neregistrované kone z neregistrovaných chovov s neznámym statusom zdravia (nevyšetrené zvieratá), čo sa potvrdilo aj pri tomto prípade. Aj napriek uvedenému, infekčná anémia koní na Slovensku je pod kontrolou.
Upozorňujeme všetkých chovateľov koní, že neregistrovaným chovateľom koní je možné uložiť pokutu do výšky 300 EUR pre fyzické osoby a pokutu do výšky 3 500 EUR pre podnikateľov a právnické osoby.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.