Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Informačné systémy

KVEPIS

KVEPIS je agendový informačný systém ŠVPS SR.

Hlavné ciele informačného systému KVEPIS

  • vybudovať centrálne úložisko údajov
  • zvýšiť početnosť ročne vykonaných úradných kontrol modernizáciou, optimalizáciou a čiastočnou automatizáciou procesov ŠVPS SR a súvisiacich organizácií prostredníctvom informačného systému KVEPIS,
  • zvýšiť kvalitu výkonu úradných kontrol s cieľom minimalizácie výskytu procesných chýb a s cieľom zabezpečiť vysoký štandard zdravia zvierat, vysokú úroveň bezpečnosti potravín, krmív a zvýšiť dôveru spotrebiteľov zavedením inovatívnych postupov, podporených informačným systémom KVEPIS,
  • skrátiť čas potrebný na výkon úradných kontrol elektronizáciou, integráciou a čiastočnou automatizáciou administratívnych procesov a činností spojených s koordináciou všetkých organizačných zložiek kontroly,
  • vybudovať a zaviesť procesy elektronickej ambulantnej knihy v podmienkach SR,
  • vybudovať a zaviesť procesy elektronickej bitúnkovej knihy v podmienkach SR,
    občanom, firmám, poľnohospodárom a potravinárom zjednodušiť dostupnosť služieb a odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž vybudovaním kvalitných elektronických služieb KVEPIS.

Register odchytených a túlavých zvierat

Register odchytených a túlavých zvierat (ROTZ) je dôležitým nástrojom pre návrat týchto zvierat k ich pôvodným majiteľom. Dôležité je, aby každé zviera malo svoj micročip, ktorý ich identifikuje a uľahčuje ich návrat domov. Register odchytených a túlavých zvierat zlepšuje šance na návrat týchto zvierat k ich pôvodným majiteľom a pomáha znižovať počet túlavých zvierat na uliciach.

Do registra ROTZ sa evidujú všetky nové odchytené túlavé zvieratá v čase ich prijatia do karanténnej stanice resp. útulku, vrátane čísla čipu, dátumu, času a miesta odchytu a fotodokumentácie. Subjekty, zodpovedné za starostlivosť o stratené a túlavé zvieratá, sú povinné aplikáciu používať.Otvoriť Register odchytených a túlavých zvierat

Evidencia liekov

Informačný systém Evidencia podaných veterinárnych liekov umožňuje jednoducho a efektívne evidenciu podaných liekov v súlade s nariadením Zákona 156/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. Systém umožňuje evidenciu podaných liekov pre vybrané farmy, jednotlivé zvieratá, sledovanie ich dávkovania a termíny podania.Otvoriť Evidenciu liekov

Evidencia zásielok

Informačný systém Evidencia produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny, ovocia a vedľajších živočíšnych produktov umožňuje Príjemcovi zásielok hlásiť dovoz komodity na zvolené miesta určenia, ako aj ďalšie podrobnosti o zásielke a termíne dovozu.Otvoriť Evidenciu zásielok

Evidencia Ambulantného predaja

Informačný systém umožňuje umožňuje vykonanie hlásenia ambulantného predaja obcou. Hlásenie obsahuje informácie o predávanej komodite ambulantnom predaji.Otvoriť Ambulantného predaja

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.