Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) je vzdelávacie a kongresové zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky primárne zamerané na rozvoj ľudských zdrojov.

Dôraz je kladený na celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov vo všetkých oblastiach veterinárnej starostlivosti, hygieny potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu a potravinového dozoru, veterinárnej legislatívy, ochrany štátneho územia, spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a laboratórnej diagnostiky.

Kontakt

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/a
041 77 Košice

www.ivvl.sk

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.