Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

Narodený 7. marca 1956, Banská Bystrica

Vedecký a pedagogický rast

 • 1976 – 1981 – MVDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • 1987 – PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • 1991 – Doc. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • 1994 – DrSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • 1998 – prof. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie: Stredná odborná škola veterinárna Košice – Barca (1962 – 1975).

Vysokoškolské štúdium: Všeobecné veterinárne lekárstvo na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach (do roku 1981).

Kariéra vo veterinárnej medicíne

 • Vedúci oddelenia chorôb oviec vo Výskumnom ústave experimentálnej a veterinárnej medicíny v Košiciach (1981 – 1989).
 • Odborný asistent: katedra vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach (od 1990).
 • Vedúci Akreditovaného klinického skúšobného laboratória na UVLF v Košiciach (1996 – 1998).
 • Vykonával funkciu prorektora pre rozvoj a styk s praxou Univerzity veterinárskeho lekárstva (1998 – 2000).
 • Vedúci Školského veterinárneho obvodu na Školskom poľnohospodárskom podniku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Zemplínskej Teplici (2000 – 2003).
 • Zastával funkciu riaditeľa Výskumného ústavu veterinárnej medicíny v Košiciach (2002 – 2003).

Vedúce štátne funkcie

 • Štátna veterinárna a potravinová Správa SR
  • Ústredný riaditeľ
  • Prvé obdobie: 17.03.2003 – 04.06.2007
  • Druhé obdobie: 20.09.2010 – 14.05.2023
  • Tretie obdobie: 26.10.2023 – 30.4.2024
 • Minister Pôdohospodárstva a Rozvoja Vidieka SR
  • Vo vláde odborníkov 15.05.2023 – 25.10.2023

Vyznamenania a príspevky

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. je uznávaný pre svoju vedeckú a odbornú prácu v oblasti veterinárnej medicíny, s významným prínosom pre slovenské poľnohospodárstvo a veterinárnu prax.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.