Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Katarálna horúčka oviec, začiatok sezóny bez výskytu vektora 2015

V súvislosti s entomologickým monitoringom určujeme začiatok sezóny bez výskytu vektora s platnosťou od 16. decembra 2015 a nasledovne nariaďujeme:

  • od 16. decembra 2015 pozastaviť odber vzoriek od sentinelových zvierat v súlade s Plánom prieskumu katarálnej horúčky oviec v Slovenskej republike v roku 2015. Odber vzoriek od sentinelových zvierat bude pokračovať po ohlásení sezóny s výskytom vektora v roku 2016 v súlade s Plánom prieskumu katarálnej horúčky oviec v Slovenskej republike v roku 2016.
  • od 16. decembra 2015 premiestňovať zvieratá v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie č. 1266/2007 z 26.októbra 2007, Mimoriadneho núdzového opatrenia MNO-3795/2015 z 23.11.2015 a usmernenia č. 4027/14-225.
  • od 16. decembra 2015 pozastaviť povinné ošetrenie dopravných prostriedkov aplikáciou schválených insekticídov alebo repelentných prostriedkov na mieste nakládky v prípade zvierat zo zakázanej zóny cez oblasti mimo zakázanej zóny a z oblasti mimo zakázanej zóny cez zakázanú zónu.
  • od 16. decembra 2015 vykonávať entomologický monitoring v sezóne bez výskytu vektora – aspiračné lapače musia byť funkčné minimálne jednu noc za mesiac.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.