Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Kontakt

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len ŠVPS SR) je orgánom štátnej správy v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Sústreďuje sa na ochranu zdravia spotrebiteľov a zvierat pred rizikami súvisiacimi s potravinami a veterinárnou starostlivosťou. Poskytuje aj informácie pre verejnosť a podnikateľský sektor v oblasti potravín a veterinárnej starostlivosti. ŠVPS SR tiež spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti potravín a veterinárnej starostlivosti.

Adresa

Botanická 6190/17
84213 Bratislava

IČO: 00156426

DIČ: 2020798571

IČ DPH: SK2020798571

Podateľňa

Pracovné hodiny: 8:00 – 15:00

E-mail: podatelna@svps.sk

Tel.: 02/ 602 57 307

Sekretariát

Jana Kovalíková

E-mail: sekretariat-UR@svps.sk

Tel.: 02/ 602 57 211

Ústredný riaditeľ
Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky

MVDr. Martin Chudý

profesný životopis MVDr. Martin Chudý.

Podávanie podnetov, sťažností, petícií a žiadostí o poskytnutie informácií

Pre účely podania podnetu, sťažnosti, petície alebo žiadosti o poskytnutie informácií prevádzkuje ŠVPS SR samostatnú podstránku kde spotrebiteľ podľa charakteru požiadavky vyplní formulár určený ŠVPS SR, alebo je odkázaný na príslušný kompetentný orgán verejnej moci.

Organizačná štruktúra

Úsek odborného riaditeľa

MVDr. Zuzana Büchlerová

Riaditeľka

E-mail: zuzana.buchlerova@svps.sk

Tel.: 02/ 602 57 216

Úsek ekonomického riaditeľa

Ing. Mgr. Juraj Bučko, MBA

Riaditeľ

E-mail: juraj.bucko@svps.sk

Tel.: 02/ 602 57 101

Mgr. Zuzana Juhásová

Mohlo by vás zaujímať

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.