Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Odbor zdravia a ochrany zvierat

MenoTelEmailNáplň
MVDr. Pavol Frič02 6025 7227pavol.fric@svps.skVedúci pracovník
MVDr. Bernadeta Jurkanin PhD.02 6025 7231bernadeta.jurkanin@svps.skOchrana laboratórnych zvierat, postupy, projekty; zariadenia, ktoré vykonávajú postupy na zvieratách, chovajú alebo dodávajú zvieratá na účely postupu; ochrana zvierat počas usmrcovania
MVDr. Barbora Pavlíková02 6025 7232barbora.pavlikova@svps.skChoroby hydiny a voľne žijúceho vtáctva, Aviárna influenza, Salmonelové kontrolné programy, CITES, ZOO zvieratá, zariadenia so špeciálnym režimom, invázne druhy
MVDr. Rudolf Janto048 415 4127rudolf.janto@svps.skFarmové chovy zveri, poľovná zver, AMO – diviačia zver, usmrcovanie strelnou zbraňou
MVDr. Vilém Kopřiva032 650 9917vilem.kopriva@svps.skChoroby koní, Bluetongue, prevádzkarne pre hydinu, WOAH, nebezpečné zvieratá, vystavovanie verejnosti, cirkus, sumarizácia regionálnych pohotovostných plánov pre prípad podozrenia a výskytu nákaz, výkaz nákaz
MVDr. Erika Papierniková02 6025 7229erika.papiernikova@svps.skBesnota, choroby rýb, choroby včiel, živočíchy akvakultúry, ZOO zvieratá, zariadenia so špeciálnym režimom
Ing. Lucia Štepková02 6025 7204lucia.stepkova@svps.skIdentifikácia a registrácia zvierat, spoločenské zvieratá, pasy spoločenských zvierat, odchyt túlavých zvierat, útulky a karanténne stanice
MVDr. Dalibor Polák02 6025 7228dalibor.polak@svps.skChoroby ošípaných, HD, oviec a kôz

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.