Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiace január, február a marec 2023

V mesiacoch január až marec ŠVPS SR vykonávala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 145 kontrol, z toho 31 kontrol vo výrobe, 51 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 30 kontrol v maloobchodných predajniach, 11 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania (ZSS) a 4 kontroly vo veľkoskladoch. Počas mesiacov bolo vykonaných 18 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín.

Oblasťpočet
Výroba31
Maloobchod sudové víno51
Maloobchod30
Zariadenia spoločného stravovania11
Veľkosklady4
Dovoz z tretích krajín18
Spolu145

Počet vzoriek hodnotených na mieste (HNM) a odobratých do laboratórií ŠVPÚ

Vzorky HNMNevyhovujúce HNMVzorky odobraté do laboratóriáNevyhovujúce v laboratóriáchVzorky celkom / nevyhovujúce spoluVzorky celkom / nevyhovujúce spolu
Výrobné podniky42015057/0
Maloobchodné predajne sudového vína1043350139/3
Maloobchodné predajne31230061/2
-slovenské vína20010030/0
-zahraničné vína11220021/2
ZSS2620026/2
-slovenské vína1000010/0
-zahraničné vína1620018/2
Dovozcovia1200012/0

Nedostatky zistené inšpektormi na mieste boli hlavne v označovaní fľašových vín.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.