Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Príloha č.5 - zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

aktualizované dňa 11.6.2021
Zákon č. 39/2007 Z.z.o veterinárnej starostlivosti
Zmena: 99/2008 Z.z. Zmena: 274/2009 Z.z. Zmena: 299/2009 Z.z.

Platnosť od: 25.7.1995  Účinnosť od: 1.5.2007CHOROBY, KTORÉ PODLIEHAJÚ HLÁSENIU A KTORÉ MÔŽU BYŤ ZARADENÉ DO NÁRODNÉHO PROGRAMU ERADIKÁCIE
 

a)Choroby hovädzieho dobytka
-Infekčná bovinná rinotracheitída
-Paratuberkulóza

 

b)Choroby ošípaných
-Aujeszkyho choroba
-Brucelóza (B. suis)
-Nákazlivá gastroenteritída ošípaných

 

c)Choroby oviec a kôz
-Infekčná agalakcia
-Paratuberkulóza
-Kazeózna lymfadenitída
-Pľúcna adenomatóza
-Maedi visna
-Artritída / encefalitída kôz

 

d)Choroby rýb

-Bakteriálne ochorenie obličiek (BKD) (Renibacterium salmonidarum)
-Furunkulóza lososovitých rýb (Aeromonas salmonicida)
-Sčervenanie papule (ERM) (Yersinia ruckeri

 

e)Kôrovce
-Račí mor (Aphanomyces astaci)

 

f)Choroby ostatných živočíšnych druhov
- Vírusová enteritída
Norok
-Aleutská choroba
Norok
-Hniloba včelieho plodu
Včely
-Klieštikovitosť a akariáza
Včely
-Malý úľový chrobák
Včely
-Tropilaelaps mite
Včely
-Tuberkulóza
Opice a mačkovité
-Tuberkulóza
Prežúvavce
-Myxomatóza
Zajacovité
-Vírusová hemoragická choroba
Zajacovité
-Tularémia
Zajacovité