Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Monitoring aviárnej influenzy v SR v 3. štvrťroku 2023

Aj v 3. štvrťroku 2023 (júl – september) v SR  prebiehal monitoring aviárnej influenzy (AI) u hydiny ako aj u voľne žijúceho vtáctva v súlade so schváleným Plánom prieskumu AI pre aktuálny rok.

Pokiaľ ide o rutinný aktívny sérologický monitoring, ktorého cieľom je zachytenie protilátok proti nízkopatogénnym vírusom AI (LPAIV) vo schválených chovoch hydiny, úradní veterinárni lekári odobrali v tomto štvrťroku spolu 115 vzoriek krvi od hydiny v rámci 17 prevádzkarní. Tieto vzorky boli vyšetrené sérologickou metódou HIT v Národnom referenčnom laboratóriu pre AI – Veterinárny ústav Zvolen (NRL pre AI) s negatívnym výsledkom.

Pokiaľ ide o pasívny monitoring vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) – pri ktorom sú inšpektormi RVPS odoberané:

  • vzorky hydiny alebo iných vtákov držaných v zajatí pri náhlych úhynoch v chovoch, či už bez predošlých príznakov, alebo s klinickými príznakmi, ktoré by mohli naznačovať prítomnosť HPAI,
  • vzorky z uhynutých voľne žijúcich vtákov (predovšetkým cieľových druhov);

V 3. štvrťroku 2023  bolo spolu vyšetrených 7 vzoriek v rámci 3 chovov hydiny (podozrenie z nákazy – náhle úhyny, klinické príznaky), 14 vzoriek v rámci 2 chovov sokola sťahovavého3 vzorky od voľne žijúcich vtákov nájdených uhynutých (labuť veľká, bocian biely a sokol sťahovavý). Všetky vzorky boli vyšetrené metódou PCR v NRL pre AI s negatívnym výsledkom.

Nakoľko všetky vyšetrované vzorky od domáceho ako aj od voľne žijúceho vtáctva boli negatívne, nebolo potrebné nariaďovanie nových opatrení. Posledný pozitívny prípad u voľne žijúcich vtákov bol v SR potvrdený 1.6. (čajka smejivá). Posledné ohnisko v chove hydiny bolo v SR potvrdené 31.1. (domáci drobnochov – kura domáca).

Mohlo by vás zaujímať

Viac informácií o aviárnej influenze, vrátane výskytu v SR od začiatku roka 2023 nájdete Nákazy a choroby zvierat – Vtáčia chrípka

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.