Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Monitoring besnoty – poranená ovca

Besnota je akútne vírusové ochorenie zvierat (cicavcov) prenosné aj na človeka. Postihuje pritom predovšetkým centrálny nervový systém v dôsledku čoho sa pozorujú poruchy vedomia, zvýšená dráždivosť, parézy a paralýzy. Ochorenie sa zvyčajne končí smrťou.

Nakoľko celé územie Slovenska nie je prosté besnoty musíme byť v takýchto prípadoch ostražití, aby sme úspešne zamedzili ďalšiemu šíreniu tejto smrteľnej choroby.

V súlade s platným plánom veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia a národným programom eradikácie besnoty sa vykonáva monitoring výskytu besnoty laboratórnym vyšetrením uhynutých domácich zvierat a usmrtených zvierat prejavujúcich zmeny správania sa alebo iné príznaky besnoty.

Podozrenie na besnotu

Ovca sa v čase porania pásla voľne na pasienku v stáde cca 350 ks zvierat tesne na hranici okresov Prešov a Vranov nad Topľou. Presný čas poranenia sa nepodarilo zistiť. Poranenie ovce bolo zistené pastierom zviera krívalo, po prehliadnutí ovce bol nájdený opuch nohy ovce, stopy po zuboch, niekoľko záhryzov.

Následne bolo zviera stiahnuté na hospodársky dvor do maštale a privolaný súkromný veterinárny lekár, ktorý zviera ošetril. Napriek liečbe zviera uhynulo cca na 3 deň.

Dňa 11.9.2023 bola zaslaná na vyšetrenie na potvrdenie/vylúčenie besnoty uhynutá ovca, ktorá bola pravdepodobne poranená neznámym túlavým psom.

Výsledok šetrenia

Laboratórne vyšetrenie na besnotu bolo negatívne (detekcia vírusu besnoty priamou imunofluorescenčnou technikou, detekcia nukleovej kyseliny vírusu besnoty RCR metódou)

Mohlo by vás zaujímať

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.