Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nahlasovanie plánovaných exportov hospodárskych zvierat na dlhé cesty do tretích krajín

Pri preprave živých zvierat je nevyhnutné zabezpečiť ich dobré životné podmienky a chrániť ich pred nepriaznivými vplyvmi ako sú extrémne vysoké teploty vzduchu. Z tohto dôvodu v určitých ročných obdobiach Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky obmedzuje prepravu na dlhé cesty a nariaďuje pozastavenie exportov živých zvierat do tretích krajín.

Včasné oznámenie

Aby sa predišlo obchodným komplikáciám, kedy kvôli neinformovanosti a oneskorenému oznámeniu plánovaného vývozu živých zvierat miestne kompetentnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe nebude možné už prichystanú zásielku certifikovať, žiadame prevádzkovateľov o kladenie dôrazu na zabezpečenie dobrej komunikácie a informovanosti o situácii.

Dávame do pozornosti § 37 odsek 10) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a teda povinnosť fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyváža zvieratá, násadové vajcia alebo produkty živočíšneho pôvodu, písomne alebo elektronicky oznámiť plánovaný vývoz zvierat, násadových vajec alebo produktov živočíšneho pôvodu regionálnej veterinárnej a potravinovej správe najmenej tri pracovné dni vopred.

Prevádzkovateľov, ktorí na oznámenie plánovaného vývozu živých zvierat využívajú priamo systém TRACES a vytvárajú zdravotný certifikát vyplnením jeho časti I taktiež žiadame o dodržiavanie stanovenej lehoty a vytvorenie elektronického certifikátu najmenej 3 pracovné dni vopred.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.