Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality pravidelne vyhlasuje súťaž: „Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť“.

Súťaž je najprestížnejšou cenou kvality a spoločenskej zodpovednosti v Slovenskej republike. Sú v nej oceňované organizácie, ktoré aktívne pristupujú k plneniu požiadaviek svojich zákazníkov s cieľom zabezpečiť trvalé zvyšovanie kvality svojich výrobkov alebo poskytovaných služieb ako aj organizácie, ktoré si zobrali spoločenskú zodpovednosť za svoju filozofiu a prirodzenú súčasť svojho poslania.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je ocenenie najúspešnejších organizácií, ktoré v priebehu roka prešli hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali, že kvalita a spoločenská zodpovednosť je pre nich prioritou v každej oblasti ich pôsobenia. Ocenenia v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti boli odovzdané úspešným organizáciám, ale aj jednotlivcom, ktorí dokázali svoju výnimočnosť v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

Slávnostný večer odovzdávania ocenení sa uskutočnil 9. novembra 2023 v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave. Medzi pozvanými hosťami boli ministri, štátni tajomníci, zástupcovia samosprávy a podnikateľského prostredia.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky sa stala víťazom :

  • SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ROK 2023
  • Kategória A – KVALITA

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.