Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nevyhovujúci výrobok Arašidy nelúpané pražené Lot: E0V230311D

Na základe sťažnosti zákazníka vykonala RVPS Šaľa odber vzorky u prevádzkovateľa OD Kaufland, SNP 927 01 Šala. Bola odobratá vzorka – Arašidy nelúpané pražené, voľné ložené v kartónovej krabici, 10 kg, DMT: 18.02.2024, Lot: E0V230311D na senzorické posúdenie. Krajina pôvodu suroviny je USA. Ďalšie spracovanie bolo v spoločnosti ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava.

Výrobok

  • Arašidy nelúpané pražené,
  • voľné ložené v kartónovej krabici, 10 kg,
  • DMT: 18.02.2024,
  • Lot: E0V230311D

Zistenie

Vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu z dôvodu výskytu poškodených jadier plesňou alebo hnilobou o množstve cca 7%. Tým bol porušený článok 14 ods.1 a ods. 2 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 178/2022 z 28. januára 2002.

Prevádzkovateľovi bol nariadené opatrenia – zákaz umiestňovať na trh nevyhovujúci výrobok a zabezpečiť jeho stiahnutie z predaja.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.