Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nevyhovujúci výrobok Bio med 500g

Inšpektori RVPS Rimavská Sobota vykonali u prevádzkovateľa Kaufland SR v.o.s, OD Kaufland 4420 Rimavská Sobota odber vzorky.

Výrobok

  • Bio med á 500 g
  • DMT 06.01.2024
  • výrobca: Lowen Werkle GmbH&Co.KG, Am Salgenholz 2, 38 111 Braunschweig
  • krajina pôvodu Nemecko

Zistenie

Vzorka bola odoslaná do laboratória VPÚ Dolný Kubín na fyzikálno – chemické vyšetrenie.

Dodaná vzorka vo vyšetrovanom ukazovateľovi nebola v súlade s požiadavkami Smernice Rady 2001/110/ES z 20. decembra 2001 o mede, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/63/EÚ z dôvodu prítomnosti hydroxymetylfurfuralu nad stanovený limit.

Predmetný výrobok bol stiahnutý z predaja a prevádzkovateľ zabezpečil informovanie zákazníkov výveskou na viditeľnom mieste o nevyhovujúcom výrobku a možnosti jeho vrátenia.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.