Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nevyhovujúci výrobok K Classic Kalifornské jadrá vlašských orechov 200g

Na podnet zákazníka RVPS Bratislava – mesto odobrala úradnú vzorku K Classic Kalifornské jadrá vlašských orechov 200g, v prevádzkarni Kaufland, Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, dátum minimálnej trvanlivosti: 24.11.2024, označenie výrobnej dávky: L-08-06-0006257 na senzorické skúšky. Tovar bol dodaný z Česka a vyrobený v Nemecku.

Výrobok

  • K Classic Kalifornské jadrá vlašských orechov 200g
  • DMT: 24.11.2024
  • Lot: L-08-06-0006257

Zistenie

Vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu pre neprijateľnú vôňu (cudzia, nepríjemná, po oxidácii) a chuť (cudzia, zvieravá, horká a po oxidácii). Tým bol porušený článok 14 ods. 1 a ods. 2 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 178/2022 z 28. januára 2002.

RVPS Bratislava – mesto zakázala umiestňovať na trh výrobok a nariadila subjektu zabezpečiť informáciu pre konečného spotrebiteľa o nevyhovujúcom výrobku na viditeľnom mieste. Spoločnosť Kaufland Slovensko v.o.s. všetky opatrenia splnila a na príslušný orgán doručila protokol o likvidácii nevyhovujúceho tovaru.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.