Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nevyhovujúci výrobok Kinder Surprise

V Systéme RASFF na portáli EK sú zatiaľ spomenuté krajiny, v ktorých sa vyskytli prípady nákazy salmonelou. Írske orgány pre bezpečnosť potravín zverejnili informáciu, že výrobky Kinder Surprise 20g and Kinder Surprise 20g x3 s dátumom minimálnej trvanlivosti medzi 11. júlom 2022 a 7. októbrom 2022, vyrobené v Belgicku sú spoločnosťou Ferrero sťahované z trhu.

ŠVPS SR zatiaľ nedisponuje informáciou, doručenou prostredníctvom RASFF, že bol výrobok distribuovaný na Slovensko. Napriek tomu sme zaslali dotaz prostredníctvom Európskej komisie, aby výrobca zaslal distribučný zoznam všetkých konkrétnych vyrobených šarží.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR aj napriek uvedenému sa cielene zameria na kontrolu týchto výrobkov na trhu.

Informácie pre spotrebiteľov budú priebežne aktualizované.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.