Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nevyhovujúci výrobok Kukuričná krupica, DMT 06.2024

V rámci cielenej kontroly potravín pri importe vykonala RVPS Prešov vo veľkoobchodnom sklade spoločnosti VOS Impol s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice odber vzorky výrobku

Výrobok

  • Kukuričná krupica
  • DMT: 06.2024
  • Výrobná dávka: L 14062023 a L 22062023
  • Výrobca: LLC „Dacsa Bunge Ukraine“, Vinitsya region, Villege Privokzalna str.2,, Demkivske, Ukrajina
  • Príjemca: SLOVKAZ investmens, s.r.o., Hlavná 29, 080 01 Prešov

Zistenie

Analyzovaná vzorka nie je v zhode s Nariadením Komisie (EÚ) 2023/915 z 25. apríla 2023 o maximálnymi limitoch pre niektoré kontaminanty v potravinách, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1881/2006 pre prekročenie maximálneho limitu mykotoxínu deoxynivalenolu. Nameraná hodnota: 1583 µg/kg – ppb a 1032 µg/kg – ppb, limit: 750 µg/kg – ppb.

Predmetný tovar nebol uvoľnený do režimu „voľný obeh“ a bol v celom dodanom množstve zlikvidovaný.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.