Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nevyhovujúci výrobok Kukuričné chrumky s príchuťou grilovaného kurčaťa

RVPS Košice – mesto vykonala odber vzorky u prevádzkovateľa RiD s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, výrobca: RiD s.r.o. Vajkovce 300, 044 43 Vajkovce.

Výrobok

  • Kukuričné chrumky s príchuťou grilovaného kurčaťa
  • extrudovaný výrobok ochutený Balila
  • DMT: 12.08.2024.

Zistenie

Analyzovaná vzorka nie je v zhode s čl. 7 ods. 1 písm. a) a čl.21 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách pre neoznačenie látky glutén spôsobujúci alergiu alebo neznášanlivosť.

Vo vyšetrovanej vzorke bola zistená prítomnosť gluténu v množstve viac ako 80 mg/kg, pričom v označení potraviny bol uvedený údaj gluten free a obrázok s prečiarknutým obilným klasom.

Predmetný výrobok bol distribuovaný do Českej republiky.

Na Slovensku bol výrobok stiahnutý z predaja a prevádzkovateľ zabezpečil informovanie odberateľov o nutnosti stiahnutia výrobku.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.