Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nevyhovujúci výrobok Kukuričné pukance s ovocnou príchuťou á 170 g

RVPS Komárno vykonalo odber vzorky u prevádzkovateľa COOP Jednota Nové Zámky – Supermarket -129, Obchodná 4, 946 55 Pribeta. Bola odobratá vzorka

Výrobok

  • Kukuričné pukance s ovocnou príchuťou á 170 g
  • DMT: 21.06.2024
  • Výrobok bol vyrobený na Ukrajine a na Slovensko bol dodaný cez Poľsko
  • Dovozca pre Slovensko je JFrutos, s.r.o„ Šoltésovej 1656/158, 017 01 Považská Bystrica.

Zistenie

Posudok voči norme v kontrolovaných znakoch:  nie je v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) EP a Rady č.1169/2011, Nariadenie EP a Rady (ES) 1333/2008 pre neuvedenie použitých farbív: Žltá SY (E110), Ponceau 4R košenilová červená A (E124), Indigotín (E132) v zložení výrobku, pre prekročenie najvyššieho množstva farbiva Azorubín (E122), celkového množstva E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III a pre neuvedenie doplnkovej informácie o nepriaznivých účinkoch použitého farbiva Žltá SY (E110), Ponceau 4R košenilová červená A (E124) na činnosť a pozornosť detí.

Celkové množstvo E 104, E 110, E 124 a farbív v skupine III je 369,7 mg/kg, čím presahuje najvyššie prípustné množstvo stanovené pre skupinu III, ktoré je 300 mg/kg.

Na Slovensku bol výrobok stiahnutý z predaja a prevádzkovateľ zabezpečil informovanie odberateľov o nutnosti stiahnutia výrobku.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.