Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nevyhovujúci výrobok Kuracie prsia chladené, DS: 02.12.2023

RVPS Rimavská Sobota vykonala úradnú kontrolu potravín u prevádzkovateľa Tauris a.s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, kde na základe cielenej kontroly (23/417) odobrala vzorku suroviny – Kuracie prsia chladené.

Výrobok

  • Kuracie prsia chladené,
  • DS: 02.12.2023,
  • EAN: RW – 10471/23/PROD na mikrobiologické kritéria.
  • Krajina pôvodu suroviny je Poľsko.

Zistenie

Dodaná vzorka nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 Európskeho parlamentu a Rady o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú.v. EÚ L 338) v znení neskorších predpisov, Kapitola 1. Kritéria bezpečnosti potravín – 1.28: vo vzorke bola potvrdená prítomnosť baktérií Salmonella Enteritidis.

Predmetná surovina – Kuracie prsia chladené bola spracovaná do tepelne opracovaných mäsových výrobkov. Výrobky sú pozastavené na expedovanie a boli pozastavené dodávky ďalšej suroviny od dodávateľa z Poľska. U všetkých zapracovaných výrobkoch so závadnou surovinou a ďalších náhodne vybratých výrobkoch boli odobraté vzorky, ktoré boli následne zaslané na mikrobiologické vyšetrenie do príslušného laboratória.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.